Cơ cấu tổ chức nhân sự của trung tâm ngoại ngữ

Để thành lâp doanh nghiệp hay trung tâm gì đó thì điều cốt lõi nhất của tổ chức ấy là bộ máy nhân sự. Đối với việc thành lập trung tâm ngoại ngữ cũng vậy. Cơ cấu nhân sự của trung tâm ngoại ngữ sẽ giúp cho trung tâm hoạt động theo đúng pháp luật quy định. Bộ máy nhân sự góp phần thực hiện tốt các nhiệm vụ của trung tâm. Vậy cơ cấu nhân sự trung tâm ngoại ngữ gồm các bộ phận nào? Mời bạn tìm hiểu qua bài viết sau.

CƠ SỞ PHÁP LÝ

Ngày 21 tháng 08 năm 2018 Bộ giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư 21/2018 TT – BGDĐT Ban hành quy chế tổ chức hoạt động trung tâm ngoại ngữ

CƠ CẤU TỔ CHỨC NHÂN SỰ CỦA TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ

Điều 5. Cơ cấu tổ chức nhân sự của trung tâm ngoại ngữ gồm

Giám đốc

Phó giám đốc (nếu có).

Các bộ phận chuyên môn, nghiệp vụ.

Các hội đồng tư vấn (nếu có).

Tổ chức Đảng (nếu có) và các tổ chức đoàn thể.

Tiêu chuẩn về giám đốc trong cơ cấu nhân sự của trung tâm ngoại ngữ

Tại điều 6 thông tư 21/2018 TT – BGDĐT quy định.

Giám đốc trung tâm là người trực tiếp quản lý, Điều hành tổ chức, bộ máy và chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước cơ quan quản lý cấp trên về mọi hoạt động của trung tâm.

Giám đốc trung tâm là người đáp ứng các tiêu chuẩn sau:

a) Có nhân thân tốt.

b) Có năng lực quản lý.

Cơ cấu nhân sự của trung tâm ngoại ngữ
Cơ cấu nhân sự của trung tâm ngoại ngữ

c) Tốt nghiệp đại học ngoại ngữ hoặc tốt nghiệp đại học. Có chứng chỉ ngoại ngữ tối thiểu bậc 3 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc. Dùng cho Việt Nam hoặc tương đương.

d) Có kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo.

Giám đốc trung tâm được cấp có thẩm quyền thành lập trung tâm bổ nhiệm. Cấp có thẩm quyền cho phép thành lập trung tâm quyết định công nhận giám đốc (đối với trung tâm tư thục và trung tâm có vốn đầu tư nước ngoài). Nhiệm kỳ giám đốc trung tâm ngoại ngữ, tin học là 05 năm.

Nhiệm vụ và quyền hạn của giám đốc trong cơ cấu nhân sự trung tâm ngoại ngữ

 Tại điều 7 thông tư 21/2018 TT – BGDĐT quy định. Nhiệm vụ, quyền hạn của giám đốc trung tâm ngoại ngữ gồm các công việc cụ thể sau:

Xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện, giám sát, đánh giá kết quả thực hiện các nhiệm vụ của trung tâm.

Thành lập và bổ nhiệm nhân sự các trưởng bộ phận chuyên môn, nghiệp vụ. Các hội đồng tư vấn theo nội quy trung tâm.

Quản lý giáo viên, cán bộ, nhân viên và học viên của trung tâm. Theo quy định tại quy chế này và các quy định của pháp luật có liên quan.

Quyết định hoặc đề nghị việc khen thưởng, kỷ luật đối với cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học viên trong phạm vi thẩm quyền được phân cấp quản lý.

Quản lý tài chính và tài sản của trung tâm theo quy định của cấp có thẩm quyền thành lập trung tâm và theo quy định của pháp luật.

Cấp giấy xác nhận hoàn thành các chương trình đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ do trung tâm tổ chức. Chứng chỉ hoàn thành các chương trình đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ khi trung tâm có đủ điều kiện. Theo các quy định về tổ chức thi và cấp chứng chỉ ngoại ngữ của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Tổ chức lựa chọn hoặc xây dựng, biên soạn, thẩm định và ban hành chương trình, tài liệu dạy học. Đáp ứng nhu cầu của người học.

Được theo học các lớp chuyên môn, nghiệp vụ nâng cao trình độ . Được hưởng các chế độ

khác theo quy định của pháp luật.

Tiêu chuẩn về phó giám đốc trong cơ cấu nhân sự của trung tâm ngoại ngữ

Điều 8: Phó giám đốc trung tâm ngoại ngữ (nếu có)

Phó giám đốc trung tâm là người giúp giám đốc trong việc quản lý, Điều hành các hoạt động của trung tâm. Có nhân thân tốt, có năng lực quản lý. Tốt nghiệp đại học ngoại ngữ. Hoặc tốt nghiệp đại học và có chứng chỉ ngoại ngữ.

Phó giám đốc trung tâm do giám đốc trung tâm đề nghị cấp có thẩm quyền thành lập trung tâm bổ nhiệm. Cấp có thẩm quyền cho phép thành lập trung tâm quyết định công nhận phó giám đốc (đối với trung tâm tư thục và trung tâm có vốn đầu tư nước ngoài).

Nhiệm kỳ phó giám đốc trung tâm theo nhiệm kỳ giám đốc trung tâm.

Nhiệm vụ, quyền hạn của phó giám đốc trung tâm ngoại ngữ

Điều 9. Nhiệm vụ, quyền hạn của phó giám đốc

Giúp giám đốc trung tâm quản lý và Điều hành các hoạt động của trung tâm. Theo phân công hoặc ủy quyền quản lý. Trực tiếp phụ trách một số lĩnh vực công tác theo sự phân công của giám đốc và giải quyết công việc do giám đốc giao.

Khi giải quyết công việc được giám đốc giao. Phó giám đốc chịu trách nhiệm trước giám đốc và pháp luật về kết quả công việc được giao.

Các bộ phận chuyên môn, nghiệp vụ khác trong tổ chức nhân sự của trung tâm ngoại ngữ

Căn cứ vào quy mô và chương trình đào tạo. Giám đốc trung tâm quyết định thành lập các bộ phận chuyên môn, nghiệp vụ thuộc trung tâm.

Nhiệm vụ cụ thể của bộ phận chuyên môn, nghiệp vụ do giám đốc trung tâm quy định.

Cơ cấu nhân sự của trung tâm ngoại ngữ
Cơ cấu nhân sự của trung tâm ngoại ngữ

Các hội đồng tư vấn (nếu có)

Các Hội đồng tư vấn được thành lập theo quyết định của giám đốc trung tâm. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn. Thời gian hoạt động, số lượng và cơ cấu thành viên của các hội đồng tư vấn. Do giám đốc trung tâm quyết định hoặc trình cấp có thẩm quyền thành lập trung tâm quyết định.

Tổ chức Đảng Cộng sản Việt Nam (nếu có) và các tổ chức đoàn thể

Tổ chức Đảng Cộng sản Việt Nam trong trung tâm. Được thành lập và hoạt động theo Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam. Trong khuôn khổ của Hiến pháp và pháp luật.

Tổ chức đoàn thể trong trung tâm được thành lập và hoạt động theo Điều lệ và quy định của pháp luật. Có trách nhiệm góp phần thực hiện tốt các nhiệm vụ của trung tâm.

Như vậy là Luatvn.vn đã chia sẻ cho bạn cách tổ chức cơ cấu nhân sự của trung tâm ngoại ngữ. Nếu bạn muốn thành lập trung tâm ngoại ngữ nhanh gọn tốn ít chi phí. Hãy liên hệ ngay Luatvn.vn qua hotline/zalo: 0763387788 hoặc Email: luatvn.vn02@gmail.com. Chúng tôi sẽ tư vấn hỗ trợ bạn chi tiết nhất tất cả các thủ tục pháp lý để thành lập trung tâm.

Đánh giá bài viết

Contact Me on Zalo

0763 387 788