Trung tâm ngoại ngữ, tin học công lập do Nhà nước thành lập

Trong quá trình tư vấn hỗ trợ các thủ tục thành lập trung tâm ngoại ngữ, tin học trong cả nước. Luatvn.vn đã nhận về khá nhiều câu hỏi của Quý khách hàng liên quan đến loại hình trung tâm ngoại ngữ tin học công lập do nhà nước thành lập là gì? Chúng tôi với đội ngũ chuyên viên luật sư nhiều năm kinh nghiệm xin giải đáp thắc mắc đó của Quý khách hàng như sau:

Loại hình trung tâm ngoại ngữ tin học do nhà nước thành lập

Tại điều 4 thông tư số: 03 /2011/TT- BGDĐT ban hành ngày 28 tháng 01 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo có quy định về loại hình trung tâm ngoại ngữ, tin học. Trong đó trung tâm ngoại ngữ, tin học công lập do Nhà nước thành lập, đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, hỗ trợ kinh phí cho các nhiệm vụ chi thường xuyên.

Như vậy, trung tâm ngoại ngữ, tin học là cơ sở giáo dục thường xuyên của hệ thống giáo dục quốc dân. Trung tâm ngoại ngữ, tin học có tư cách pháp nhân, có con dấu, có tài khoản riêng.

Nhiệm vụ và quyền hạn của trung tâm ngoại ngữ, tin học

1. Tổ chức thực hiện hoạt động đào tạo:

a) Chương trình ngoại ngữ.

b) Chương trình tin học ứng dụng.

c) Chương trình giáo dục thường xuyên ứng dụng công nghệ thông tin- truyền thông.

d) Các chương trình bồi dưỡng ngoại ngữ, tin học khác đáp ứng nhu cầu của người học.

2. Xây dựng và tổ chức thực hiện quy hoạch, kế hoạch phát triển trung tâm phù hợp với quy hoạch, kế hoạch phát triển giáo dục của cả nước, địa phương và của cơ sở.

3. Xây dựng cơ sở vật chất, kỹ thuật đáp ứng các yêu cầu hoạt động của trung tâm.

4. Thực hiện các công việc khác có liên quan đến ngoại ngữ như biên dịch, phiên dịch hoặc liên quan đến tin học như lập trình, cài đặt phần mềm.

5. Tổ chức kiểm tra, cấp chứng chỉ cho các học viên của trung tâm đã hoàn thành chương trình theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

6. Điều tra nhu cầu học tập ngoại ngữ, tin học, công nghệ thông tin-truyền thông trên địa bàn, nghiên cứu, tổng kết, rút kinh nghiệm về tổ chức và hoạt động của trung tâm nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ, tin học, công nghệ thông tin – truyền thông.

7. Quản lý tài chính, tài sản của trung tâm theo quy định của pháp luật.

8. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật.

Trung tâm ngoại ngữ tin học công lập do Nhà nước thành lập
Trung tâm ngoại ngữ tin học công lập do Nhà nước thành lập

Tên của trung tâm ngoại ngữ, tin học

1. Việc đặt tên của trung tâm ngoại ngữ, tin học theo quy định như sau:

a) Đối với các trung tâm dạy ngoại ngữ hoặc dạy tin học:

Trung tâm ngoại ngữ (hoặc tin học) + tên riêng.

b) Đối với trung tâm dạy ngoại ngữ – tin học:

Trung tâm ngoại ngữ – tin học + tên riêng

Tên của trung tâm được ghi trên quyết định thành lập trung tâm, con dấu, biển hiệu và các giấy tờ giao dịch của trung tâm.

Quản lý trung tâm ngoại ngữ, tin học

1. Sở giáo dục và đào tạo quản lý các trung tâm ngoại ngữ, tin học sau:

a) Trung tâm ngoại ngữ, tin học trực thuộc sở giáo dục và đào tạo. trung tâm ngoại ngữ, tin học do các tổ chức, cá nhân đề nghị sở giáo dục và đào tạo quyết định thành lập.

b) Trung tâm ngoại ngữ, tin học thuộc các trường trung cấp chuyên nghiệp có trụ sở đóng tại địa phương.

c) Trung tâm ngoại ngữ, tin học thuộc các bộ, ban, ngành, các tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp có trụ sở đóng tại địa phương.

Các đại học, trường đại học, học viện (sau đây gọi chung là trường đại học) và các trường cao đẳng quản lý các trung tâm ngoại ngữ, tin học do đơn vị thành lập.

Cơ cấu tổ chức bộ máy nhân sự quản lý trung tâm ngoại ngữ, tin học công lập do nhà nước thành lập

Giám đốc trung tâm ngoại ngữ, tin học công lập do nhà nước thành lập

Giám đốc trung tâm phải là người có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, có năng lực quản lý, đã tốt nghiệp trình độ đại học ngoại ngữ hoặc tin học, đã hoạt động trong ngành giáo dục ít nhất 3 năm và được cấp ra quyết định thành lập trung tâm bổ nhiệm.

Giám đốc trung tâm ngoại ngữ, tin học là người điều hành và chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước cơ quan quản lý cấp trên về mọi hoạt động của trung tâm. Nhiệm kỳ của giám đốc trung tâm ngoại ngữ, tin học là 5 năm.

Nhiệm vụ, quyền hạn của giám đốc trung tâm ngoại ngữ, tin học

Lập kế hoạch, tổ chức thực hiện, giám sát, đánh giá kết quả thực hiện các nhiệm vụ của trung tâm.

Bổ nhiệm các tổ trưởng (hoặc trưởng các phòng) chuyên môn, nghiệp vụ.

Quản lý giáo viên, cán bộ, công nhân viên của trung tâm theo quy định của pháp luật.

Tiếp nhận, quản lý và quyết định hình thức kỷ luật đối với học viên.

Quản lý cơ sở vật chất và tài sản của trung tâm, quản lý tài chính. quyết định thu, chi và phân phối các thành quả hoạt động của trung tâm theo quy định.

Cấp chứng chỉ xác nhận kết quả học tập của học viên theo thẩm quyền do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định.

Được theo học các lớp chuyên môn, nghiệp vụ nâng cao trình độ và được hưởng các chế độ theo quy định.

Trung tâm ngoại ngữ tin học công lập do Nhà nước thành lập
Trung tâm ngoại ngữ tin học công lập do Nhà nước thành lập

Phó giám đốc trung tâm ngoại ngữ, tin học công lập do nhà nước thành lập

Phó giám đốc do giám đốc trung tâm đề nghị và do cấp ra quyết định thành lập trung tâm bổ nhiệm Phó giám đốc là người giúp việc cho giám đốc trung tâm, là người có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, có năng lực quản lý, đã tốt nghiệp trình độ đại học hoặc cao đẳng.

Nhiệm kỳ của phó giám đốc trung tâm theo nhiệm kỳ của giám đốc trung tâm.

Nhiệm vụ, quyền hạn của phó giám đốc trung tâm ngoại ngữ, tin học

Giúp giám đốc trung tâm quản lý và điều hành các hoạt động của trung tâm. trực tiếp phụ trách một số lĩnh vực công tác theo sự phân công của giám đốc và giải quyết công việc do giám đốc giao.

Khi giải quyết công việc được giám đốc giao, phó giám đốc thay mặt giám đốc điều hành, chịu trách trước pháp luật và trước giám đốc về kết quả công việc được giao.

Trên đây là toàn bộ ý kiến tư vấn pháp luật của Luatvn.vn về loại hình trung tâm ngoại ngữ tin học công lập và các vấn đề liên quan. Nếu muốn hỗ trợ thủ tục thành lập trung tâm ngoại ngữ, tin học trọn gói. Quý khách hàng vui lòng liên hệ hotline/zalo: 0763387788 hoặc Email: luatvn.vn02@gmail.com để được hỗ trợ nhanh và tốt nhất.

Đánh giá bài viết

Contact Me on Zalo

0763 387 788