Kiểm nghiệm thực phẩm đảm bảo vệ sinh ATTP

Kiểm nghiệm thực phẩm đảm bảo vệ sinh ATTP là quá trình kiểm tra thực phẩm có đảm bảo an toàn chất lượng vệ sinh hay không. Theo đó, việc kiểm nghiệm thực phẩm phải theo quy định, theo đúng trình tự. Quý khách hàng là những chủ thể có nhu cầu tìm hiểu về kiểm nghiệm thực phẩm. Hãy cùng Luatvn.vn tìm hiểu vấn đề này rõ ràng và chi tiết thông qua bài viết này nhé.

Dịch vụ pháp lý đến từ Luatvn.vn chúng tôi, với đội ngũ chuyên viên và nhân viên chuyên nghiệp, tận tâm, năng lực và tận tình hỗ trợ Quý khách hàng trong mọi tình huống, cũng như cung cấp dịch vụ làm giấy phép vệ sinh an toàn thực phẩm. Hãy liên hệ ngay đường dây nóng hotline 076.338.7788 để được hỗ trợ kịp thời.

Kiểm nghiệm thực phẩm đảm bảo vệ sinh ATTP
Kiểm nghiệm thực phẩm đảm bảo vệ sinh ATTP

I. Cơ sở pháp lý:

– Luật an toàn thực phẩm 2010 số 55/2010/QH12 do Quốc hội ban hành ngày 17 tháng 06 năm 2010.

– Nghị định 15/2018/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của luật an toàn thực phẩm do Chính phủ ban hành ngày 02 tháng 02 năm 2018.

II. Quy định về kiểm nghiệm thực phẩm đảm bảo ATTP theo pháp luật hiện hành?

Căn cứ Điều 45 Luật an toàn thực phẩm 2010 quy định như sau:

1. Kiểm nghiệm thực phẩm được thực hiện trong các trường hợp sau đây:

– Theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm hoặc tổ chức, cá nhân khác có liên quan;

– Phục vụ hoạt động quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm.

Việc kiểm nghiệm thực phẩm phục vụ hoạt động quản lý nhà nước được thực hiện tại cơ sở kiểm nghiệm thực phẩm do Bộ trưởng Bộ quản lý ngành chỉ định.

2. Việc kiểm nghiệm thực phẩm phải bảo đảm các yêu cầu sau đây:

– Khách quan, chính xác;

– Tuân thủ các quy định về chuyên môn kỹ thuật.

Đồng thời, tại Điều 46 Luật an toàn thực phẩm 2010 quy định đối với những cơ sở kiểm nghiệm thực phẩm thì phải đáp ứng một số điều kiện như sau:  

– Có bộ máy tổ chức và năng lực kỹ thuật đáp ứng yêu cầu của tiêu chuẩn quốc gia, tiêu chuẩn quốc tế đối với cơ sở kiểm nghiệm;

– Thiết lập và duy trì hệ thống quản lý phù hợp với yêu cầu của tiêu chuẩn quốc gia, tiêu chuẩn quốc tế;

– Đăng ký hoạt động đánh giá sự phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật với cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong trường hợp thực hiện hoạt động chứng nhận hợp chuẩn, hợp quy.

Đi kèm với điều này, tại Điều 4, Điều 5 Thông tư liên tịch 20/2013/TTLT-BYT-BCT-BNNPTNT quy định về yêu cầu của cơ sở kiểm nghiệm như sau:

Điều 4. Yêu cầu về pháp nhân – Kiểm nghiệm thực phẩm đảm bảo vệ sinh ATTP

Được thành lập theo quy định của pháp luật; có chức năng kiểm nghiệm thực phẩm hoặc Quyết định giao nhiệm vụ của các cơ quan có thẩm quyền.

Điều 5. Yêu cầu về năng lực – Kiểm nghiệm thực phẩm đảm bảo vệ sinh ATTP

Năng lực của cơ sở kiểm nghiệm đối với các chỉ tiêu đăng ký chỉ định phải đáp ứng các yêu cầu sau:

  1. Hệ thống quản lý chất lượng đáp ứng Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO/IEC 17025: 2007 hoặc Tiêu chuẩn quốc tế ISO/IEC 17025:2005;
  2. Có đủ trang thiết bị, cơ sở vật chất phù hợp với yêu cầu kiểm nghiệm và lĩnh vực đăng ký chỉ định;
  3. Có ít nhất hai (02) kiểm nghiệm viên là cán bộ kỹ thuật có trình độ đại học phù hợp với lĩnh vực đăng ký chỉ định được đào tạo và có kinh nghiệm thực tế về kiểm nghiệm trong cùng lĩnh vực từ ba (03) năm trở lên;
  4. Các phương pháp thử được cập nhật và xác nhận giá trị sử dụng, năng lực phân tích/kiểm nghiệm các chỉ tiêu/phép thử đăng ký chỉ định đáp ứng quy định hoặc quy chuẩn kỹ thuật tương ứng và các yêu cầu khác có liên quan theo quy định của Bộ quản lý ngành;
  5. Kết quả thử nghiệm thành thạo hoặc so sánh liên phòng đạt yêu cầu đối với ít nhất một chỉ tiêu/phép thử đăng ký chỉ định.
Kiểm nghiệm thực phẩm đảm bảo vệ sinh ATTP
Kiểm nghiệm thực phẩm đảm bảo vệ sinh ATTP

Về chi phí lấy mẫu và kiểm nghiệm thực phẩm:

  1. Chi phí lấy mẫu và kiểm nghiệm thực phẩm để kiểm tra, thanh tra an toàn thực phẩm do cơ quan quyết định việc kiểm tra, thanh tra chi trả.
  2. Căn cứ kết quả kiểm nghiệm, cơ quan ra quyết định kiểm tra, thanh tra an toàn thực phẩm kết luận tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm vi phạm quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm thì tổ chức, cá nhân đó phải hoàn trả chi phí lấy mẫu và kiểm nghiệm cho cơ quan kiểm tra, thanh tra.
  3. Tổ chức, cá nhân có yêu cầu lấy mẫu và kiểm nghiệm thực phẩm phải tự chi trả chi phí lấy mẫu và kiểm nghiệm.
  4. Chi phí lấy mẫu và kiểm nghiệm trong tranh chấp, khiếu nại về an toàn thực phẩm do người khởi kiện, khiếu nại chi trả. Trường hợp kết quả kiểm nghiệm khẳng định tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm vi phạm quy định về an toàn thực phẩm thì tổ chức, cá nhân đó phải hoàn trả chi phí lấy mẫu và kiểm nghiệm an toàn thực phẩm tranh chấp cho người khởi kiện, khiếu nại.

Dịch vụ pháp lý Xin cấp Giấy phép Luatvn.vn

– Cung ứng dịch vụ xin cấp Giấy phép vệ sinh an toàn thực phẩm đúng hạn, đúng thời gian và cam kết

– Tư vẫn hỗ trợ pháp lý, giải thích những vấn đề phát sinh liên quan đến cấp Giấy phép.

– Đại diện Quý khách hàng trong quá trình thực hiện giấy phép.

–  Cam kết đảm bảo chất lượng, uy tín và chuyên nghiệp 

Trên đây là những thông tin về Kiểm nghiệm thực phẩm đảm bảo vệ sinh ATTP; hy vọng đây là thông tin hữu ích cho Quý khách hàng. Nếu có vướng mắc về vấn đề pháp lý an toàn thực phẩm hay các vấn đề pháp lý liên quan như xin cấp Giấy phép vệ sinh an toàn thực phẩm, vvv . Hãy liên hệ ngay với chúng tôi qua Hotline/Zalo: 0763.387.788 hoặc Email: luatvn.vn02@gmail.com để được tư vấn kịp thời nhé. 

Đánh giá bài viết

Contact Me on Zalo

0763 387 788