Cấp chứng chỉ iso cần những điều kiện gì?

Cấp chứng chỉ iso cần những điều kiện gì? Chứng nhận ISO 50001 được áp dụng cho bất kỳ tổ chức nào muốn liên tục cải thiện hiệu suất năng lượng của họ. Việc áp dụng tiêu chuẩn này có thể được điều chỉnh theo yêu cầu của tổ chức – ISO 50001 có thể được thực hiện trong bất kỳ tổ chức nào toàn bộ hoặc một phần sau khi xác định phạm vi và ranh giới thực hiện.

Tổng quan chung về ISO 50001?

Loi ich cua iso 50001
Cấp chứng chỉ iso cần những điều kiện gì?
ISO 50001 là tiêu chuẩn quốc tế cho các hệ thống quản lý năng lượng. Phiên bản đầu tiên của nó được phát hành bởi ISO vào tháng 6 năm 2011 và được sửa đổi vào tháng 8 năm 2018. Nó phù hợp cho bất kỳ tổ chức nào – bất kể quy mô, lĩnh vực hoặc vị trí địa lý.
Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu cho việc thiết lập, thực hiện, bảo trì và cải tiến hệ thống quản lý năng lượng, với mục đích cho phép một tổ chức tuân theo cách tiếp cận có hệ thống để đạt được sự cải thiện. Tiến bộ liên tục trong hiệu suất năng lượng, bao gồm hiệu quả năng lượng, an ninh năng lượng, sử dụng năng lượng và tiêu thụ.

Đặc điểm về ISO 50001?

Tiêu chuẩn này nhằm giúp các tổ chức liên tục giảm sử dụng năng lượng, từ đó giảm chi phí năng lượng và khí thải nhà kính.
ISO 50001 cho phép các tổ chức thực hiện các hệ thống và quy trình quản lý cần thiết để cải thiện hiệu suất năng lượng, bao gồm hiệu quả năng lượng, sử dụng năng lượng và tiêu thụ năng lượng. Chứng nhận ISO 50001 giúp các tổ chức thực hiện một cách tiếp cận có hệ thống để cải thiện hiệu suất năng lượng.

Nội dung khách hàng cần chuẩn bị để tư vấn ISO 50001: 2018

1. Chỉ định người chịu trách nhiệm liên hệ và thực hiện ISO tại tổ chức.
2. Phân bổ thời gian và nguồn lực cần thiết để phối hợp với Đoàn chuyên gia của SIS CERT trong các phiên làm việc.
3. Giao trách nhiệm cho nhân viên soạn thảo, thiết lập hệ thống tài liệu và triển khai các ứng dụng.
4. Cải thiện một số điều kiện cơ sở hạ tầng để cải thiện hiệu quả quá trình và giảm thiểu rủi ro.
5. Phối hợp hiệu quả và tương tác thường xuyên với văn phòng SIS CERT để đảm bảo đáp ứng kịp thời.

Quy trình cấp chứng chỉ iso 50001: 2021?

1. Xác nhận thông tin khách hàng: vị trí, quy mô, phạm vi ứng dụng.
2. Kiểm toán các điều kiện và bối cảnh của tổ chức (có thể được thực hiện tại địa điểm của khách hàng).
3. Đào tạo để nâng cao nhận thức về ISO 50001: 2018, đào tạo kiểm toán viên nội bộ của Hệ thống quản lý năng lượng.
4. Hướng dẫn thiết lập hệ thống tài liệu và quy trình, thực hiện ISO 50001: 2018.
5. Hướng dẫn áp dụng hệ thống các tài liệu và thủ tục, duy trì kết quả thực hiện.
6. Hướng dẫn kiểm toán nội bộ Hệ thống quản lý năng lượng theo ISO 19011, lập báo cáo kiểm toán.
7. Hướng dẫn các biện pháp để thực hiện các hành động khắc phục, phòng ngừa và giải quyết chống lại rủi ro.
8. Hướng dẫn hoàn thành hệ thống tài liệu để chuẩn bị cho kiểm toán chứng nhận.
9. Kiểm toán chứng nhận, thực hiện hành động khắc phục sau khi chứng nhận và nhận chứng chỉ ISO 50001: 2018.

Tài liệu cần thiết cho hệ thống quản lý ISO 50001: 2021?

Nội dung của bộ tài liệu iso 50001: 2018 được thiết kế bởi nhóm tư vấn iso 50001 bao gồm hơn 75 tệp được liệt kê dưới đây:
Hệ thống quản lý năng lượng – Sách hướng dẫn ISO 50001 2018: Hướng dẫn sử dụng năng lượng mẫu với chính sách năng lượng đáp ứng các yêu cầu chứng nhận và mỗi chương mô tả ở cấp độ vĩ mô cách thức hệ thống được triển khai trong tổ chức.
Các quy trình ISO 50001: Nó bao gồm các quy trình triển khai hệ thống năng lượng trong công ty và tuân thủ các yêu cầu của ISO 50001: 2018.

Quy trình vận hành tiêu chuẩn:

Quy trình vận hành tiêu chuẩn cho các hệ thống quản lý năng lượng và thực hành tốt để tiết kiệm năng lượng và kiểm soát năng lượng.
Hình thức lưu giữ hồ sơ: Một bộ hệ thống năng lượng tiêu chuẩn và các mẫu trống để chứng minh việc triển khai hệ thống EnMS.
Kế hoạch EnMS: Kế hoạch hệ thống quản lý năng lượng theo ISO 50001: 2018.
Danh sách kiểm tra đánh giá ISO 50001 2018: Tất cả các câu hỏi đánh giá này có thể dễ dàng tùy chỉnh để tạo danh sách kiểm tra iso 50001 của riêng bạn.
Điều khoản ISO 50001: 2018 câu hỏi đánh giá khôn ngoan để xác minh sự tuân thủ của hệ thống.
Bảng đánh giá rủi ro mẫu

Tại sao cần cấp chứng chỉ ISO 50001? Những lợi ích kinh doanh là gì?

ISO 50001 là một giải pháp rộng có thể được áp dụng cho hầu hết mọi tổ chức. Nó có thể được áp dụng cho các doanh nghiệp lớn và nhỏ và đủ linh hoạt để phù hợp với các công ty hoạt động trong bất kỳ ngành công nghiệp nào. Không giống như các tiêu chuẩn môi trường tương tự khác, tiêu chuẩn này được quốc tế công nhận.

Áp dụng ISO 50001

Bằng cách áp dụng ISO 50001, một tổ chức hoạt động hướng tới các mục tiêu quan trọng và có giá trị. Chúng bao gồm tăng hiệu quả năng lượng và tối ưu hóa các nguồn lực trong toàn bộ cơ sở của họ. Nó được thiết kế để giúp một tổ chức hạn chế tác động môi trường của nó, chẳng hạn như khí thải CO2, tiêu thụ nguyên liệu thô, tài nguyên thiên nhiên và các yếu tố góp phần vào biến đổi khí hậu.
Số lượng các công ty được chứng nhận đang tăng lên nhanh chóng vì các công ty có nhận thức và đánh giá cao hơn về lợi ích liên quan đến nó. Chứng nhận ISO 50001 thể hiện cam kết của tổ chức về cải tiến liên tục trong quản lý năng lượng. Điều này giúp các tổ chức nổi bật trong ngành công nghiệp của họ và xây dựng danh tiếng mạnh mẽ về trách nhiệm môi trường

Những lợi ích chính của Hệ thống quản lý năng lượng ISO 50001 bao gồm:

LỢI ÍCH CHO CÔNG TY CỦA BẠN :
_ Giảm chi phí năng lượng bằng cách cải thiện hiệu quả năng lượng
_ Quản lý rủi ro thay đổi trong tương lai của giá cung cấp năng lượng và thuế quan.
_ Cải thiện hình ảnh công ty
_ Đạt được các mục tiêu tiết kiệm năng lượng bắt buộc hiện tại và tương lai

LỢI ÍCH CHO KHÁCH HÀNG VÀ NHÀ CUNG CẤP CỦA BẠN :

_ Đảm bảo khách hàng rằng họ đang làm việc với một công ty có đạo đức và có trách nhiệm
_ Để họ biết họ đang làm việc với một công ty có tư duy tiến bộ
_ Làm cho họ tuân theo đạo đức của việc cung cấp hàng hóa và dịch vụ hiệu quả năng lượng.

LỢI ÍCH CHO NHÂN VIÊN CỦA BẠN :

_  Nâng cao nhận thức về năng lượng trong toàn bộ lực lượng lao động
_  Tạo ý thức bao gồm và tham gia giữa các nhân viên
_  Cung cấp sự rõ ràng về những gì được mong đợi trong quản lý năng lượng

Cấp chứng chỉ iso ISO 50001 

CÁC LOẠI ĐÁNH GIÁ CHO HỆ THỐNG QUẢN LÝ NĂNG LƯỢNG

Có ba loại kiểm toán cơ bản trong một hệ thống quản lý năng lượng: kiểm toán của bên thứ nhất, kiểm toán của bên thứ hai và kiểm toán của bên thứ ba. Một cuộc kiểm toán cụ thể phụ thuộc vào mối quan hệ tồn tại giữa kiểm toán viên và người được kiểm toán. Chúng ta hãy xem xét kỹ hơn về ba loại này và đánh giá chung từng loại.

Đánh giá của bên thứ 3

Kiểm toán bên thứ ba ISO 50001 được áp dụng khi tổ chức thực hiện Hệ thống quản lý năng lượng (EnMS) theo một loạt các yêu cầu đối với tiêu chuẩn ISO 50001 (trong trường hợp này còn được gọi là kiểm toán chứng nhận ISO 50001).
Khi công ty đã tạo và vận hành hệ thống trong tối thiểu 3 tháng, nó phải thuê một tổ chức chứng nhận, sau đó, tổ chức chứng nhận ISO 50001 sẽ cử kiểm toán viên riêng để xác định xem hệ thống EnMS của công ty có phù hợp với yêu cầu của tiêu chuẩn hay không (kiểm toán chứng nhận).

Lưu ý

Nếu vậy, tổ chức chứng nhận sẽ cấp giấy chứng nhận cho công ty và sau đó thực hiện kiểm toán định kỳ để xác minh rằng tổ chức tiếp tục tuân thủ các yêu cầu trong suốt thời gian chứng nhận (kiểm toán giám sát). . Vào cuối giai đoạn chứng nhận, sẽ đến lúc đánh giá lại chứng nhận ISO 50001.

Đánh giá của bên thứ 2

Kiểm toán của bên thứ hai, khách hàng tiến hành kiểm toán các nhà cung cấp của họ để xác minh rằng họ đáp ứng các yêu cầu được quy định trong hợp đồng.
Các yêu cầu như vậy thường liên quan đến hiệu quả năng lượng (các bộ phận theo dõi được sử dụng trong các sản phẩm cụ thể), kiểm soát hơn nữa các quy trình kỹ thuật, yêu cầu đặc biệt đối với một số tài liệu, tiêu chuẩn năng lượng hoặc các yêu cầu khác để đáp ứng nhu cầu duy nhất của khách hàng.
Trong quá trình kiểm toán, khách hàng có thể xem xét tất cả hoặc một phần hợp đồng, kiểm tra các quy trình tại chỗ, xem xét tài liệu mà nhà cung cấp có và bất cứ điều gì khác mà họ quyết định xem xét.

Lưu ý

Người ta thường tin rằng kiểm toán của bên thứ hai không còn cần thiết khi nhà cung cấp được chứng nhận ISO 50001 bởi một tổ chức chứng nhận, nhưng những kiểm toán này thực sự không liên quan gì đến chứng nhận. Thử nghiệm của bên thứ hai xảy ra giữa khách hàng và nhà cung cấp của họ và khách hàng có quyền xác minh rằng các yêu cầu của họ đang được đáp ứng theo quy định trong hợp đồng, bất kể họ có tuân thủ các yêu cầu của ISO 50001 hay không.

Đánh giá của bên thứ 1

Kiểm toán nội bộ hoặc bên thứ nhất xảy ra khi kiểm toán viên nội bộ kiểm tra một quy trình (hoặc quy trình) trong hệ thống EnMS để xác minh rằng nó phù hợp với quy trình được chỉ định cho quy trình đó.
Trong trường hợp này, kiểm toán viên có thể là nhân viên của tổ chức hoặc nhà tư vấn được tổ chức thuê, nhưng vấn đề là kiểm toán viên đang làm việc thay mặt cho tổ chức, không phải là tổ chức chứng nhận. người nhận hoặc khách hàng.
Kiểm toán nội bộ không chỉ xem xét liệu các quy trình của tổ chức có phù hợp với tiêu chuẩn ISO 50001 hay không, mà còn liệu các quy trình này có tuân theo các quy tắc của công ty hay không.

Lưu ý

Trong quá trình kiểm toán, kiểm toán viên sẽ kiểm tra hiệu quả tổng thể của Hệ thống quản lý năng lượng và tìm kiếm các cơ hội cải tiến, vấn đề (hoặc vấn đề tiềm ẩn) và bất kỳ chương trình khu vực nào không phù hợp. Các tổ chức nên đảm bảo rằng kiểm toán nội bộ của họ là kỹ lưỡng và đầy đủ, bởi vì kiểm toán nội bộ cung cấp một trong những cơ hội tốt nhất để cải thiện.
Công ty phải thực hiện kiểm toán nội bộ trước khi mời một tổ chức kiểm toán chứng nhận ISO 50001.
Tổ chức chứng nhận Luatvn.vn là tổ chức thực hiện chứng nhận ISO 50001: 2011, sẽ cấp chứng chỉ ISO 50001: 2011. Chứng nhận này sau đó được duy trì thông qua kiểm toán giám sát theo lịch trình thường xuyên trên cơ sở hàng năm bởi cơ quan đánh giá, với chứng nhận lại được thực hiện trên cơ sở ba năm.
Liên hệ với chúng tôi để chúng tôi qua số hotline/zalo: 076 338 7788 để có thể hỗ trợ bạn đào tạo và cấp chứng chỉ iso 50001: 2011.
Đánh giá bài viết

Contact Me on Zalo

0763 387 788