Quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp nhà nước

Quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp nhà nước?

Doanh nghiệp nhà nước là doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ. Theo đó, quy định pháp luật hiện hành quy định như thế nào về quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp nhà nước. Mời Quý khách hàng cùng tìm hiểu vấn đề này thông qua bài viết dưới đây.

Luatvn.vn cùng với đội ngũ luật sư, đội ngũ tư vấn giàu kinh nghiệm tư vấn cho Quý khách hàng thông tin về Doanh nghiệp nhà nước cũng như cung cấp dịch vụ thực hiện thành lập doanh nghiệp một cách nhanh nhất, tiết kiệm thời gian và chi phí. Hãy liên hệ với luatvn.vn số hotline/zalo: 0763387788 để được tư vấn miễn phí.

Quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp nhà nước
Quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp nhà nước

I. Cơ sở pháp lý:

– Luật doanh nghiệp 2014 do Quốc hội ban hành số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014.

– Nghị định 78/2015/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp do Chính phủ ban hành ngày 14 tháng 09 năm 2015.

– Nghị định 96/2015/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của luật doanh nghiệp ngày 19 tháng 10 năm 2015.

– Quyết định số 27/2018/QĐ-TTg ngày 06 tháng 7 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ.

II. Quy định về quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp nhà nước:

Căn cứ quy định Điều 7, Điều 8 Luật doanh nghiệp 2014 như sau:

Điều 7. Quyền của doanh nghiệp

 1. Tự do kinh doanh trongnhững ngành, nghề mà luật không cấm.

 2. Tự chủ kinhdoanh và lựa chọn hình thức tổ chức kinh doanh; chủ động lựa chọn ngành, nghề, địa bàn, hình thức kinh doanh; chủ động điều chỉnh quy mô và ngành, nghề kinh doanh.

 3. Lựa chọn hình thức, phương thức huy động, phân bổ và sử dụng vốn.

 4. Chủ động tìm kiếm thị trường, khách hàng và ký kết hợp đồng.

 5. Kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu.

 6. Tuyển dụng, thuê và sử dụng lao động theo yêu cầu kinh doanh.

 7. Chủ động ứng dụng khoa học và công nghệ để nâng cao hiệu quả kinh doanh và khả năng cạnh tranh.

 8. Chiếm hữu, sử dụng, định đoạt tài sản của doanh nghiệp.

 9. Từ chối yêu cầu cung cấp nguồn lực không theo quy định của pháp luật.

 10. Khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo.

 11. Tham gia tố tụng theo quy định của pháp luật.

 12. Quyền khác theo quy địnhcủa luật có liên quan.

 

Quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp nhà nước
Quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp nhà nước

Theo đó, doanh nghiệp nhà nước có những quyền lợi sau đây: 

– Thứ nhất, tự do kinh doanh trongnhững ngành, nghề mà luật không cấm.

– Thứ hai, Tự chủ kinh doanh và lựa chọn hình thức tổ chức kinh doanh; chủ động lựa chọn ngành, nghề, địa bàn, hình thức kinh doanh; chủ động điều chỉnh quy mô và ngành, nghề kinh doanh.

– Thứ ba, Lựa chọn hình thức, phương thức huy động, phân bổ và sử dụng vốn.

– Thứ tư, Chủ động tìm kiếm thị trường, khách hàng và ký kết hợp đồng.

– Thứ năm, Kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu.

– Thứ sáu, Tuyển dụng, thuê và sử dụng lao động theo yêu cầu kinh doanh.

– Thứ bảy, Chủ động ứng dụng khoa học và công nghệ để nâng cao hiệu quả kinh doanh và khả năng cạnh tranh.

– Thứ tám, Chiếm hữu, sử dụng, định đoạt tài sản của doanh nghiệp.

– Thứ chín, Từ chối yêu cầu cung cấp nguồn lực không theo quy định của pháp luật.

– Thứ mười, Khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo.

– Thứ mười một, Tham gia tố tụng theo quy định của pháp luật.

– Thứ mười hai, Quyền khác theo quy địnhcủa luật có liên quan.

Điều 8. Nghĩa vụ của doanh nghiệp

 1. Đáp ứng đủ điều kiện kinh doanh khi kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện theo quy định của Luật đầu tư và bảo đảm duy trì đủ điều kiện đầu tư kinh doanh đó trong suốt quá trình hoạt động kinh doanh.

 2. Tổ chức công tác kế toán, lập và nộp báo cáo tài chính trung thực, chính xác, đúng thời hạn theo quy địnhcủa pháp luật về kế toán, thống kê.

 3. Kê khai thuế, nộp thuế và thực hiện các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật.

 4. Bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động theo quy định của pháp luật về lao động; không được phân biệt đối xử và xúc phạm danh dự, nhân phẩm của người lao động trongdoanh nghiệp; không được sử dụng lao động cưỡng bức và lao động trẻ em; hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi cho người lao động tham gia đào tạo nâng cao trình độ, kỹ năng nghề; thực hiện chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế và bảo hiểm khác cho người lao động theo quy định của pháp luật.

 5. Bảo đảm và chịu trách nhiệm về chất lượng hàng hóa, dịch vụ theo tiêu chuẩn do pháp luật quy định hoặc tiêu chuẩn đã đăng ký hoặc công bố.

 6. Thực hiện đầy đủ, kịp thời các nghĩa vụ về đăng ký doanh nghiệp, đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, công khai thông tin về thành lập và hoạt động, báo cáo và các nghĩa vụ khác theo quy định của Luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan.

 7. Chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của thông tin kê khai tronghồ sơ đăng ký doanh nghiệp và các báo cáo; trường hợp phát hiện thông tin đã kê khai hoặc báo cáo thiếu chính xác, chưa đầy đủ thì phải kịp thời sửa đổi, bổ sung các thông tin đó.

 8. Tuân thủ quy định của pháp luật về quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội, bình đẳng giới, bảo vệ tài nguyên, môi trường, bảo vệ di tích lịch sử-văn hóa và danh lam thắng cảnh.

 9. Thực hiện nghĩa vụ về đạo đức kinh doanh để bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của khách hàng và người tiêu dùng.

Trên đây là những nghĩa vụ của doanh nghiệp nhà nước theo quy định hiện hành mới nhất. 

Một số nghĩa vụ như: Thứ nhất, Đáp ứng đủ điều kiện kinh doanh khi kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện theo quy định của Luật đầu tư và bảo đảm duy trì đủ điều kiện đầu tư kinh doanh đó trong suốt quá trình hoạt động kinh doanh; Thứ hai là Tổ chức công tác kế toán, lập và nộp báo cáo tài chính trung thực, chính xác, đúng thời hạn theo quy địnhcủa pháp luật về kế toán, thống kê; Thứ ba là Kê khai thuế, nộp thuế và thực hiện các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật. Thứ tư là Bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động theo quy định của pháp luật về lao động; không được phân biệt đối xử và xúc phạm danh dự, nhân phẩm của người lao động trong doanh nghiệp; không được sử dụng lao động cưỡng bức và lao động trẻ em; hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi cho người lao động tham gia đào tạo nâng cao trình độ, kỹ năng nghề; thực hiện chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế và bảo hiểm khác cho người lao động theo quy định của pháp luật, vvv ….. 

Theo đó, pháp luật doanh nghiệp 2014 quy định về quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp. Mà theo quy định hiện tại thì doanh nghiệp nhà nước là một trong những loại hình doanh nghiệp, bộ phận của doanh nghiệp nói chung. Do đó, doanh nghiệp nhà nước có những quyền và nghĩa vụ như đã nêu trên.

Quý khách nên lựa chọn dịch vụ thành lập doanh nghiệp của Luatvn.vn. Tại đây, Chúng tôi sẽ hỗ trợ Quý khách hàng trong quá trình tư vấn, hỗ trợ khách hàng trong việc lập, soạn thảo hồ sơ và xin cấp Giấy phép thành lập và hướng dẫn thành lập mới.

Trên đây là những thông tin về Doanh nghiệp nhà nước chuẩn xác nhất, hy vọng đây là thông tin hữu ích cho Quý khách hàng. Nếu có khó khăn, vướng mắc về các vấn đề pháp lý liên quan. Hãy liên hệ ngay với chúng tôi qua Hotline/Zalo: 0763.387.788 hoặc Email: luatvn.vn02@gmail.com để được tư vấn và giải đáp thắc mắc.

Luatvn.vn 0763.387.788

Xem thêm:

Đầu tư nước ngoài vào Việt Nam

Dịch vụ tư vấn kế toán thuế của Luatvn.vn. 

Đánh giá bài viết

Contact Me on Zalo

0763 387 788