Thành lập lớp mẫu giáo tư thục, nộp thuế nào?

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ luatvn.vn số Hotline/Zalo: 076 338 7788 để được tư vấn miễn phí

Những điều nhóm trẻ không được làm
Những điều nhóm trẻ không được làm

I. Cơ sở pháp lý

Khoản 2, Điều 4 Thông tư số 302/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 của Bộ Tài chính quy định:

” 2. Lệ phí cấp giấy phép đối với cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ như sau:

 • Cá nhân , nhóm cá nhân, hộ gia đình có doanh thu trên 500 triệu đồng / năm: 1 triệu đồng / năm;
 • Cá nhân , nhóm cá nhân, hộ gia đình có thu từ 300 đến 500 triệu đồng / năm: 500 nghìn đồng / năm;
 • Cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình có doanh thu trên 100 triệu đồng / năm: 300 nghìn đồng / năm.

Doanh thu được sử dụng làm cơ sở để xác định mức phí cấp giấy phép cho cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình tại khoản này là tổng doanh thu tính thuế thu nhập cá nhân theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập cá nhân “.

Tại Khoản 1, Điều 3 Thông tư số 302/2016/TT-BTC quy định miễn lệ phí môn bài:

” 1.Cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình tham gia hoạt động sản xuất kinh doanh hàng năm 100 triệu đồng hoặc ít hơn. Mức doanh thu 100 triệu đồng / năm hoặc ít hơn để xác định cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình được miễn lệ phí môn bài là tổng doanh thu để tính thuế thu nhập cá nhân theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập cá nhân “.

 • Căn cứ các quy định nêu trên đối với một nhóm trẻ em, một lớp mẫu giáo độc lập do cá nhân xin phép thành lập phải nộp lệ phí cấp giấy phép theo quy định tại khoản 2 điều 4 thông tư số 302/2016/TT-BTC nêu trên. Trường hợp doanh thu hàng năm của cá nhân là 100 triệu đồng hoặc ít hơn thì cá nhân được miễn lệ phí cấp giấy phép.

II. Các loại thuế

1. Doanh thu không chịu thuế GTGT

Khoản 13 điều 4 thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính quy định về đối tượng không nộp thuế giá trị gia tăng:

“13. Dạy học và dạy nghề theo quy định của pháp luật, kể cả dạy học tiếng nước ngoài, hát, ca, sơn, nhạc, kịch, xiếc, thể dục, thể thao. Nuôi dạy trẻ em và dạy nghề khác để đào tạo, nâng cao kiến thức văn hóa, nghề nghiệp của mình.
Trường hợp các cơ sở giáo dục ở các cấp từ mẫu giáo đến trường trung học có thu tiền ăn, tiền vận chuyển và các khoản thu khác theo hình thức thu, chi trả cho học sinh, thì bữa ăn, vận chuyển, đưa đón học sinh và các khoản chi phí cũng  thuộc đối tượng không chịu thuế.”
Dựa trên các quy định trên, doanh thu từ hoạt động chăm sóc và chăm sóc trẻ em (bao gồm tiền ăn) thuộc nhóm trẻ em, các lớp mẫu giáo độc lập không phải chịu thuế GTGT.

2.Thuế thu nhập cá nhân

Điều 1 Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 15/6/2015 của Bộ Tài chính quy định người nộp thuế GTGT, thuế thu nhập cá nhân (TNCN) đối với cá nhân cư trú có hoạt động kinh doanh:

” Điều 1. Người đóng thuế
1. Người nộp thuế theo hướng dẫn tại chương I của thông tư này là cá nhân cư trú, gồm cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ trong mọi lĩnh vực. Ngành, nghề sản xuất, kinh doanh theo quy định của pháp luật…
2. Người nộp thuế theo quy định tại khoản 1 điều này không bao gồm cá nhân kinh doanh có doanh thu từ 100 triệu đồng / năm trở xuống”

Nhóm trẻ độc lập tư thục
Nhóm trẻ độc lập tư thục

Tại Điều 2 Thông tư số 92/2015/TT-BTC quy định phương pháp tính thuế đối với cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán:

“1. Nguyên tắc ứng dụng

 • Cá nhân kinh doanh a) trả thuế theo phương pháp căn hộ là các cá nhân kinh doanh là cá nhân kinh doanh tạo doanh thu từ kinh doanh hàng hóa, dịch vụ trong mọi lĩnh vực và ngành. Sản xuất, kinh doanh, trừ cá nhân kinh doanh theo hướng dẫn tại các điều 3, 4 và 5 thông tư này.
 • Cho cá nhân nộp thuế khoán, tỷ lệ doanh thu 100 triệu đồng / năm hoặc ít hơn để xác định cá nhân không phải nộp thuế gtgt, không phải nộp thuế tncn là doanh thu chịu thuế của năm…

2. Căn cứ tính thuế

Căn cứ thuế đối với cá nhân nộp thuế khoán là doanh thu chịu thuế và thuế suất tính trên doanh thu.
Doanh thu chịu thuế

 • A. Doanh thu tình thuế
  • 1) Phải nộp thuế GTGT và doanh thu phải nộp thuế TNCN là (in thuế thu nhập chịu thuế) đối với tất cả doanh thu bán hàng, phí gia công, hoa hồng và thanh toán dịch vụ. Phát sinh trong kỳ tính thuế sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ.
   • Trường hợp đối tượng nộp thuế phẳng sử dụng hóa đơn của cơ quan thuế thì doanh thu chịu thuế dựa trên doanh thu và doanh thu trên hóa đơn.
  •  2) Trong trường hợp cá nhân kinh doanh không xác định được doanh thu chịu thuế hoặc xác định là không thực tế, cơ quan thuế có thẩm quyền xác định doanh thu chịu thuế căn hộ theo quy định của pháp luật về quản lý thuế căn hộ. Thuế
 • B. Thuế suất tính trên doanh thu
  •  2) chi tiết danh mục ngành, nghề mà tỷ lệ thuế gtgt và tỷ lệ hố thuế được áp dụng tại phụ lục số 01 ban hành kèm theo thông tư này.
 • C. Xác định số tiền thuế phải nộp

Thuế TNCN phải trả = doanh thu thuế TNCN x Tỷ lệ thuế TNCN

Trong đó:

 • Doanh thu thuế GTGT và doanh thu phải tính thuế TNCN theo hướng dẫn tại điểm A và B.3 khoản 2 điều này.
 • Thuế suất thuế GTGT và thuế suất thuế TNCN theo hướng dẫn tại điểm B khoản 2 điều này.
  • Căn cứ các quy định nêu trên, những cá nhân sở hữu nhóm trẻ em độc lập hoặc trẻ mẫu giáo có doanh thu hàng năm là 100 triệu đồng hoặc không phải nộp thuế TNCN.
  • Trường hợp cá nhân có doanh thu hàng năm trên 100 triệu đồng, cá nhân kinh doanh phải nộp thuế theo tỷ lệ doanh thu theo quy định tại điều 2 thông tư số 92/2015/TT-BTC nêu trên.

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ luatvn.vn số Hotline/Zalo: 076 338 7788 để được tư vấn miễn phí

Đánh giá bài viết

Contact Me on Zalo

0763 387 788