Thành lập trung tâm ngoại ngữ tại Bình Thuận

Thành lập trung tâm ngoại ngữ tại Bình Thuận cần những điều kiện gì? Hồ sơ thành lập công ty ra sao? Hãy đọc ngay bài viết dưới đây để có cái nhìn rõ hơn về thành lập trung tâm ngoại ngữ của bạn trong tương lai.

Hồ sơ thành lập trung tâm ngoại ngữ tại Bình Thuận

Đơn đăng ký thành lập trung tâm ngoại ngữ tại Bình Thuận

trung tâm ngoại ngữ 15 e1617077937193
Thành lập trung tâm ngoại ngữ tại Bình Thuận

Giám đốc hoặc người đại diện theo pháp luật của công ty, doanh nghiệp có tên trong đơn xin mở Trung tâm.

Đơn phải có xác nhận của Ủy ban nhân dân phường (xã) nơi giám đốc cư trú hoặc cơ quan quản lý người có tên trong đơn.

Có ý kiến của Phòng GD & ĐT Quận, Huyện nơi mở Trung tâm.

Tổ chức, cá nhân có Giấy phép hoạt động trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo do Sở Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cấp thì được UBND phường (xã) miễn xác nhận.

Đề án thành lập trung tâm ngoại ngữ tại Bình Thuận

Đề án thành lập trung tâm ngoại ngữ tại Bình Thuận bao gồm các nội dung sau:

Tên trung tâm, loại hình trung tâm, vị trí của trung tâm, sự cần thiết và cơ sở pháp lý của việc thành lập trung tâm;

Mục tiêu, chức năng, nhiệm vụ của trung tâm;

Chương trình học, quy mô đào tạo;

Cơ sở vật chất trung tâm;

Nếu cơ sở của tổ chức, cá nhân mở Trung tâm thì bản sao giấy tờ nhà và quyền sử dụng đất hoặc xác nhận của cơ quan chủ quản.

Trường hợp cho thuê mặt bằng của trường phải có chữ ký của Hiệu trưởng, Chủ tịch Công đoàn trường và có ý kiến của Sở Giáo dục và Đào tạo (đối với trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở), Phòng Giáo dục. và Đào tạo (đối với các trường THPT, trường trực thuộc Sở và các đơn vị ngoài ngành).

Nếu thuê mặt bằng thì hợp đồng của cơ quan, công ty … phải có chữ ký của thủ trưởng đơn vị trực thuộc quản lý.

Nếu thuê mặt bằng thì hợp đồng phải có công chứng của Nhà nước.

Cơ cấu tổ chức khi thành lập trung tâm ngoại ngữ tại Bình Thuận

Cơ cấu tổ chức của trung tâm, giám đốc, các phó giám đốc (nếu cần), các tổ (hoặc các phòng chuyên môn);

Hồ sơ của giám đốc trung tâm:

Sơ yếu lý lịch của người dự kiến làm giám đốc trung tâm.

Sơ yếu lý lịch có xác nhận của UBND phường, xã hoặc cơ quan chủ quản.

Bản sao các văn bằng chuyên môn, bằng cấp quản lý có thị thực.

Bản sao hộ khẩu thường trú tại tỉnh / thành phố nơi đặt trung tâm hoặc hộ khẩu tạm trú dài hạn có thị thực (đối với người nước ngoài)

Hồ sơ của giáo viên, kế toán:

Sơ yếu lý lịch có xác nhận của UBND phường, xã hoặc cơ quan chủ quản.

Văn bằng có thị thực

Kiểm tra sức khỏe

Hợp đồng lao động: Theo mẫu của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội (01 bản giao cho người lao động)

Dự thảo quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm

Căn cứ pháp lý thành lập trung tâm ngoại ngữ tại Bình Thuận

Theo quy định của pháp luật, cá nhân mở trung tâm ngoại ngữ đứng tên mình phải được xem xét quyết định và cấp giấy phép hoạt động khi có đủ các điều kiện. Về việc mở trung tâm ngoại ngữ phải đáp ứng các quy định của pháp luật về điều kiện của người thành lập cũng như có trụ sở hoạt động giống như các trung tâm ngoại ngữ khác.

Bao gồm các bước Thành lập trung tâm ngoại ngữ tại Bình Thuận ngoại ngữ và xin giấy phép đào tạo. Cụ thể, đó là quy định tại Luật Doanh nghiệp 2014 và Thông tư 21/2018 / TT-BGDĐT về Quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm ngoại ngữ, tin học do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

Khi đáp ứng đủ các điều kiện trên, cần nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp tại phòng đăng ký kinh doanh thuộc sở kế hoạch và đầu tư cấp tỉnh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở. Quy định cụ thể về nội dung đăng ký các loại hình doanh nghiệp trong Luật Doanh nghiệp 2014 từ Điều 20 đến Điều 23.

Sau khi hoàn thành thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh với ngành nghề hoạt động giáo dục đào tạo ngoại ngữ phải xin giấy phép tại Sở giáo dục và đào tạo nơi đặt trụ sở chính. Thông tư 21/2018 / TT-BGDĐT về Quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm ngoại ngữ, tin học do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

Điều kiện thành lập trung tâm ngoại ngữ tại Bình Thuận theo quy định mới

Quy chế thành lập trung tâm ngoại ngữ tại Bình Thuận ngoại ngữ. Doanh nghiệp, cá nhân, tổ chức thành lập trung tâm ngoại ngữ tại Bình Thuận ngoại ngữ không phân biệt ngôn ngữ giảng dạy là tiếng Anh, tiếng Hàn, tiếng Nhật, tiếng Trung phải đáp ứng các điều kiện sau:

Phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế, xã hội của địa phương và quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục đã được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

Điều kiện này đòi hỏi người thành lập trung tâm ngoại ngữ tại Bình Thuận ngoại ngữ phải làm thủ tục được Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn xác nhận hoạt động dạy ngoại ngữ trên địa bàn phù hợp với quy hoạch giáo dục của địa phương.

Đề án thành lập trung tâm ngoại ngữ tại Bình Thuận 

Cần xác định rõ: Mục tiêu, nhiệm vụ, chương trình, nội dung đào tạo, bồi dưỡng; đất đai, cơ sở vật chất, trang thiết bị, địa điểm dự kiến, tổ chức bộ máy, nguồn lực và tài chính; định hướng chiến lược xây dựng và phát triển trung tâm.

Hoạt động của các trung tâm ngoại ngữ phải được lập đề án rõ ràng để cơ quan có thẩm quyền phê duyệt và nắm bắt các thông tin quản lý chuyên ngành như số lượng học viên, đối tượng phục vụ, v.v.

Cơ sở vật chất

Có đủ phòng học, phòng chức năng phù hợp, đáp ứng yêu cầu của chương trình đào tạo; phòng làm việc cho bộ máy hành chính theo cơ cấu tổ chức của trung tâm để phục vụ công tác quản lý và đào tạo. Phòng học đủ ánh sáng, diện tích tối thiểu 1,5 m2 / học sinh / ca.

Có giáo trình, tài liệu, thiết bị dạy và học theo yêu cầu của chương trình đào tạo; có thư viện, cơ sở thí nghiệm, cơ sở thực tập, thực hành và các phương tiện khác đáp ứng yêu cầu của chương trình đào tạo và hoạt động khoa học và công nghệ.

Nhân viên quản lý

Có cán bộ quản lý, giáo viên, kỹ thuật viên giảng dạy lý thuyết và thực hành đảm bảo trình độ chuyên môn, nghiệp vụ theo quy định; kế toán, thủ quỹ đáp ứng yêu cầu hoạt động của trung tâm. Số lượng giáo viên phải đảm bảo tỷ lệ bình quân không quá 25 học sinh / 1 giáo viên / buổi.

Giám đốc trung tâm là người có đủ các tiêu chuẩn sau đây: a) Có nhân cách tốt; b) Có năng lực quản lý; c) Tốt nghiệp đại học ngoại ngữ hoặc có chứng chỉ ngoại ngữ bậc 3 trở lên theo Khung năng lực ngoại ngữ bậc 6 dùng cho Việt Nam hoặc tương đương.

  1. d) Có kinh nghiệm trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo.

Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép hoạt động trung tâm ngoại ngữ

Đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động giáo dục;

Quyết định thành lập trung tâm ngoại ngữ tại Bình Thuận của người có thẩm quyền;

Quy chế hoạt động giáo dục của trung tâm;

Báo cáo tình hình trang thiết bị làm việc của văn phòng; phòng học, phòng thực hành, cơ sở đào tạo phải có giấy tờ chứng minh quyền sử dụng đất, nhà ở hợp pháp; nguồn kinh phí đảm bảo hoạt động của trung tâm;

Chương trình, giáo trình, tài liệu giảng dạy;

Danh sách ngắn gọn về nhân viên hành chính và giáo viên tham gia giảng dạy;

Quy định về học phí và lệ phí;

Chứng chỉ sẽ được cấp cho học viên khi kết thúc khóa học.

Các bước xin giấy phép trung tâm ngoại ngữ tại Bình Thuận

Bước 1: Doanh nghiệp, tổ chức đăng ký hoạt động trung tâm ngoại ngữ nộp hồ sơ tại bộ phận một cửa của Sở Giáo dục và Đào tạo.

Bước 2: Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, người có thẩm quyền quy định tại Khoản 1 Điều này tiếp nhận hồ sơ. Nếu hồ sơ chưa đúng quy định thì thông báo bằng văn bản những nội dung cần chỉnh sửa, bổ sung cho trung tâm;

Bước 3: Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, người có thẩm quyền quy định tại khoản 1 Điều này phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức thẩm định về khả năng đáp ứng các điều kiện theo quy định và ghi kết quả. trong biên bản thẩm định;

Bước 4: Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày có kết quả thẩm định, người có thẩm quyền quyết định cho phép trung tâm hoạt động giáo dục. Trường hợp chưa ra quyết định cho phép hoạt động giáo dục thì phải thông báo bằng văn bản cho trung tâm nêu rõ lý do.

Thành lập trung tâm ngoại ngữ tại Bình Thuận cùng với Luatvn.vn

Công ty Luatvn.vn thay mặt khách hàng chuẩn bị hồ sơ và đại diện thực hiện công việc theo ủy quyền:

Theo nhu cầu của khách hàng, Công ty Luatvn.vn sẽ trực tiếp soạn thảo hồ sơ.

Công ty Luatvn.vn đại diện cho Quý khách làm việc với Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh (thành phố) nơi đặt địa chỉ của trung tâm.

Đại diện theo dõi tiến độ xử lý và thông báo kết quả nộp hồ sơ cho khách hàng;

Đại diện theo dõi hồ sơ và trả lời Sở GD & ĐT thông báo kết quả cho khách hàng;

Đại diện nhận kết quả tại Sở Giáo dục và Đào tạo;

Công ty Luatvn.vn bàn giao toàn bộ hồ sơ cho khách hàng và thanh lý hợp đồng; đồng thời giải đáp những vướng mắc cũng như tư vấn cho khách hàng những vấn đề có thể gặp phải khi doanh nghiệp chính thức đi vào hoạt động.

Lý do bạn nên chọn dịch vụ của Công ty Luatvn.vn

Chúng tôi không phải là lớn nhất, nhưng chất lượng dịch vụ của chúng tôi là tốt nhất

Chúng tôi luôn cung cấp cho khách hàng chất lượng dịch vụ tốt nhất với chi phí thấp nhất

Chúng tôi luôn tiết kiệm thời gian cho khách hàng

Lợi ích của bạn – lợi ích của chúng tôi! Đến với Công ty Luatvn.vn – Đến với sự chuyên nghiệp!

Quý khách có thể lựa chọn hình thức liên hệ thực tế cũng như trao đổi thông tin tư vấn với Công ty Luatvn.vn sao cho thuận tiện nhất.

Chúng tôi hy vọng rằng sự tư vấn của chúng tôi sẽ giúp bạn lựa chọn phương án thích hợp nhất để giải quyết vấn đề của bạn.

Quý khách có ý định mở trung tâm ngoại ngữ, nhóm trẻ, trường mầm non hãy liên hệ với chúng tôi Hotline/zalo: 0763387788 để được tư vấn miễn phí cũng như được tư vấn về công tác chuẩn bị trước khi đưa Trung tâm ngoại ngữ đi vào hoạt động.

Đánh giá bài viết

Contact Me on Zalo

0763 387 788