Trình độ chuyên môn và trình độ sư phạm của giáo viên trung tâm ngoại ngữ

Khi thành lập trung tâm ngoại ngữ theo quy định bạn sẽ phải tiến hành tuyển dụng giáo viên cho phù hợp với chương trình đào tạo của trung tâm. Vậy, những quy định pháp luật của nhà nước nào liên quan đến giáo viên trung tâm. Trình độ chuyên môn và trình độ sư phạm của giáo viên trung tâm ngoại ngữ là gì?

Cơ sở pháp lý:

Thông tư số 03/2011/TT-BGDĐT

Thông tư 44/2011/TT-BGDĐT

Thông tư số: 03 /2011/TT- BGDĐT ngày 28 tháng 01 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm ngoại ngữ

Điều kiện để đào tạo, bồi dưỡng của trung tâm ngoại ngữ, tin học

Trình độ chuyên môn và trình độ sư phạm của giáo viên, kỹ thuật viên, giảng dạy lý thuyết, thực hành theo quy định tại Điều 30 của Quy chế này. Số lượng giáo viên phải đảm bảo tỉ lệ trung bình không quá 25 học viên/ 1 giáo viên/ca học.

Có đủ phòng học, phòng chức năng phù hợp, đáp ứng yêu cầu của chương trình đào tạo; phòng làm việc cho bộ máy hành chính theo cơ cấu tổ chức của trung tâm để phục vụ công tác quản lý, đào tạo. Phòng học đủ ánh sáng, có diện tích tối thiểu đảm bảo 1,5m2/học viên/ca học.

Trình độ chuyên môn và trình độ sư phạm của giáo viên trung tâm ngoại ngữ
Trình độ chuyên môn và trình độ sư phạm của giáo viên trung tâm ngoại ngữ

Có giáo trình, tài liệu, thiết bị phục vụ giảng dạy, học tập theo yêu cầu của chương trình đào tạo; có thư viện, cơ sở thí nghiệm, thực tập, thực hành và các cơ sở vật chất khác đáp ứng yêu cầu của chương trình đào tạo và hoạt động khoa học công nghệ.

Có khu vực cho cán bộ, giáo viên và học viên nghỉ giải lao, nghỉ giữa giờ.

Được cơ quan có thẩm quyền cho phép.

Trình độ chuyên môn và trình độ sư phạm của giáo viên trung tâm ngoại ngữ

Vị trí và chuẩn trình độ đào tạo của giáo viên trung tâm ngoại ngữ

Tại Điều 30 Quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm ngoại ngữ Ban hành kèm theo Thông tư số 03/2011/TT-BGDĐT có quy định như sau:

Giáo viên của trung tâm ngoại ngữ là người làm nhiệm vụ giảng dạy, hướng dẫn thực hành, gồm giáo viên cơ hữu, giáo viên hợp đồng, thỉnh giảng.

Giáo viên cơ hữu của trung tâm ngoại ngữ phải có bằng cao đẳng sư phạm trở lên. Hoặc có bằng cao đẳng, đại học phù hợp với chương trình được phân công giảng dạy và chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm. Giáo viên thỉnh giảng thực hiện theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Giáo viên cơ hữu:

Giáo viên cơ hữu là đội ngũ giảng viên được tuyển dụng làm việc với hợp đồng dài hạn hoặc không có thời hạn xác định thực hiện công tác giảng dạy trung tâm theo đúng khung định mức giờ dạy co bộ giáo dục đào tạo quy định

Giáo viên cơ hữu là nhân viên chính thức của trung tâm, chịu sự phân công tham gia hoạt động, công tác của trung tâm. Đội ngũ giáo viên cơ hữu là nòng cốt quan trọng của mỗi trung tâm ngoại ngữ. Ngoài công tác giáo dục, đào tạo và nghiên cứu họ cần tích cực tham gia xây dựng và phát triển đơn vị.

Yêu cầu đối với giáo viên cơ hữu

Giáo viên cơ hữu của trung tâm ngoại ngữ phải có bằng cao đẳng sư phạm trở lên hoặc có bằng cao đẳng, đại học phù hợp với chương trình được phân công giảng dạy và chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm. Để đảm bảo việc truyền đạt kiến thức đến học viên.

Đội ngũ giáo viên cơ hữu phải là người có phẩm chất đạo đức tốt theo chuẩn mực xã hội.

Mỗi đơn vị cần xây dựng đội ngũ giáo viên cơ hữu đảm bảo các yêu cầu về số lượng và chất lượng và các vấn đề về chính trị, sức khỏe hoàn thành các mục tiêu đã đề ra.

Khi một trung tâm ngoại ngữ có đội ngũ giáo viên cơ hữu có chuyên môn giỏi, có học vị cao và tâm huyết với nghề là một trong những vấn đề then chốt tạo nên thương hiệu riêng cho đơn vị. Thu hút học viên đầu vào. Từ đó củng cố vị thế của trung tâm ngoại ngữ.

Giáo viên thỉnh giảng:

Giáo viên thỉnh giảng phải thỏa mãn yêu cầu theo quy định tại Điều 5 Thông tư 44/2011/TT-BGDĐT như sau:

Điều 5. Tiêu chuẩn của nhà giáo thỉnh giảng

Đối với việc giảng dạy các môn học, các chuyên đề được quy định trong chương trình giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục trung cấp chuyên nghiệp, giáo dục đại học và giáo dục thường xuyên để lấy văn bằng của hệ thống giáo dục quốc dân, nhà giáo thỉnh giảng phải đảm bảo các tiêu chuẩn quy định tại khoản 2 Điều 70 Luật Giáo dục. giáo viên thỉnh giảng là giáo viên trong biên chế, giáo viên cơ hữu của cơ sở giáo dục mầm non hoặc cơ sở giáo dục phổ thông thì phải đạt chuẩn nghề nghiệp giáo viên của cấp học mà nhà giáo đó thỉnh giảng.

Đối với việc giảng dạy các chuyên đề không có trong chương trình giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục trung cấp chuyên nghiệp, giáo dục đại học và giáo dục thường xuyên để lấy văn bằng của hệ thống giáo dục quốc dân nêu tại điểm b khoản 1 Điều 2 Quy định này, nhà giáo thỉnh giảng phải có trình độ học vấn và kinh nghiệm chuyên môn phù hợp.

Trình độ chuyên môn và trình độ sư phạm của giáo viên trung tâm ngoại ngữ
Trình độ chuyên môn và trình độ sư phạm của giáo viên trung tâm ngoại ngữ

Đối với việc giảng dạy chương trình bồi dưỡng ngoại ngữ tại trung tâm giáo dục thường xuyên, giáo viên thỉnh giảng phải đạt trình độ chuyên môn từ cao đẳng trở lên.

Đối với hoạt động nêu tại điểm c khoản 1 Điều 2 Quy định này, nhà giáo thỉnh giảng phải đảm bảo các tiêu chuẩn quy định tại khoản 2 Điều 70 Luật Giáo dục và quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ, tiến sĩ.

Đối với hoạt động nêu tại điểm d khoản 1 Điều 2 Quy định này, nhà giáo thỉnh giảng phải đáp ứng các yêu cầu thí nghiệm, thực hành, thực tập của môn học, chuyên đề, chương trình giáo dục. đạt tiêu chuẩn quy định đối với nhân viên làm công tác thí nghiệm.

Đối với hoạt động nêu tại điểm đ khoản 1 Điều 2 Quy định này, theo ngành, chuyên ngành thỉnh giảng, nhà giáo thỉnh giảng phải đảm bảo ít nhất một trong các yêu cầu sau:

a) Có công trình khoa học được công bố trên tạp chí khoa học hoặc trong tuyển tập hội thảo khoa học trong, ngoài nước.

b) Có sách chuyên khảo đã được xuất bản.

c) Có đề tài nghiên cứu khoa học được nghiệm thu đạt yêu cầu từ cấp khoa và tương đương trở lên.

d) Có hợp đồng chuyển giao công nghệ đã được nghiệm thu, thanh lý”

Theo đó, nếu trung tâm của bạn có giáo viên thỉnh giảng thì cần đáp ứng những điều kiện quy định tại Điều 5 nêu trên.

Nếu bạn đang gặp khó khăn trong việc thành lập trung tâm ngoại ngữ. Hãy sử dụng dịch vụ tư vấn thành lập trung tâm ngoại ngữ của Luatvn.vn.

Luatvn.vn cùng với đội ngũ luật sư, đội ngũ tư vấn giàu kinh nghiệm sẽ tư vấn cho Quý khách hàng thủ tục thành lập trung tâm ngoại ngữ nhanh nhất, tiết kiệm thời gian và chi phí.

Hotline/zalo: 0763387788 hoặc Email: luatvn.vn02@gmail.com

Đánh giá bài viết

Contact Me on Zalo

0763 387 788