Công nhận trường mầm non đạt chuẩn quốc gia theo quy định nào?

Ngày 22/08/2019, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư 19/2018/TT-BGDĐT. Quy định về kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với trường mầm non. Theo đó, nêu rõ những quy định đánh giá trường mầm non và công nhận đạt chuẩn quốc gia. Sau đây là nội dung chi tiết, mời các bạn cùng Luatvn.vn tham khảo

Cơ sở pháp lý

Thông tư số 19/2018/TT-BGDĐT ngày 22 tháng 8 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

Những quy định chung 

Điều 3: Thông tư số 19/2018/TT-BGDĐT – Mục đích kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn 

Kiểm định chất lượng giáo dục nhằm xác định trường mầm non đạt mức đáp ứng mục tiêu giáo dục trong từng giai đoạn. Lập kế hoạch cải tiến chất lượng, duy trì và nâng cao chất lượng các hoạt động của nhà trường. Thông báo công khai với các cơ quan quản lý nhà nước và xã hội về thực trạng chất lượng của trường mầm non. Để cơ quan quản lý nhà nước đánh giá, công nhận hoặc không công nhận trường đạt kiểm định Chất lượng giáo dục.

Công nhận trường mầm non đạt chuẩn quốc gia
Công nhận trường mầm non đạt chuẩn quốc gia

Công nhận đạt chuẩn đối với trường mầm non. Nhằm khuyến khích đầu tư và huy động các nguồn lực cho giáo dục. Góp phần tạo điều kiện đảm bảo cho trường mầm non không ngừng nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục.

Điều 4: Quy trình kiểm định chất lượng giáo dục và quy trình công nhận chuẩn quốc gia đối với trường mầm non

Quy trình kiểm định chất lượng giáo dục và quy trình công nhận đạt chuẩn quốc gia. Đối với trường mầm non được thực hiện theo các bước:

Tự đánh giá.

Đánh giá ngoài.

Công nhận trường đạt kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận trường đạt chuẩn quốc gia.

Điều 5: Chu kỳ kiểm định chất lượng giáo dục và thời hạn công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với trường mầm non

Chu kỳ kiểm định chất lượng giáo dục và thời hạn công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với mầm non là 05 năm.

Trường mầm non được công nhận đạt kiểm định chất lượng giáo dục. Theo quy định tại khoản 2 Điều 34 của Quy định này, sau ít nhất 02 năm kể từ ngày được công nhận. Được đăng ký đánh giá ngoài và đề nghị công nhận đạt kiểm định chất lượng giáo dục ở cấp độ cao hơn.

Trường mầm non được công nhận đạt chuẩn Mức độ 1. Sau ít nhất 02 năm kể từ ngày được công nhận, được đăng ký đánh giá ngoài. Và đề nghị công nhận trường đạt chuẩn quốc gia Mức độ 2.

Điều 6: Các mức đánh giá trường mầm non

Trường mầm non được đánh giá theo các mức sau:

a) Mức 1: Đáp ứng quy định tại Mục 1 Chương II của Thông tư 19/2018/TT-BGDĐT

b) Mức 2: Đáp ứng quy định tại Mục 2 Chương II của Thông tư 19/2018/TT-BGDĐT

c) Mức 3: Đáp ứng quy định tại Mục 3 Chương II của Thông tư 19/2018/TT-BGDĐT

d) Mức 4: Đáp ứng quy định tại Mục 4 Chương II của Thông tư 19/2018/TT-BGDĐT

Tiêu chí đánh giá trường mầm non được công nhận đạt. Khi tất cả các chỉ báo trong tiêu chí đạt yêu cầu. Chỉ báo được công nhận đạt. Khi tất cả các nội hàm của chỉ báo đạt yêu cầu.

Công nhận trường mầm non đạt chuẩn quốc gia
Công nhận trường mầm non đạt chuẩn quốc gia

Điều 37: Điều kiện trường mầm non đạt chuẩn quốc gia

Trường mầm non được công nhận đạt chuẩn. Khi đáp ứng quy định có hoạt động giáo dục ít nhất 05 năm.

Có kết quả đánh giá ngoài đạt từ Mức 2 trở lên theo quy định

Điều 38: Thủ tục công nhận trường mầm non đạt chuẩn quốc gia

Trong thời hạn 20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được báo cáo của đoàn đánh giá ngoài. Giám đốc sở giáo dục và đào tạo đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ra quyết định. Cấp Bằng công nhận trường đạt chuẩn quốc gia (Mẫu Bằng công nhận theo Phụ lục II).

Bằng công nhận trường đạt chuẩn quốc gia có giá trị 05 năm. Nếu có nhu cầu được công nhận lại. Ít nhất 05 tháng trước thời hạn hết giá trị của Bằng công nhận trường đạt chuẩn quốc gia. Trường mầm non phải thực hiện xong quy trình tự đánh giá. Theo quy định tại Điều 23 và đăng ký đánh giá ngoài theo quy định tại Điều 26 của Quy định này để được công nhận lại. Việc công nhận lại thực hiện theo quy định tại Điều 37 của Quy định này.

Kết quả trường mầm non được công nhận đạt chuẩn. Được công bố công khai trên trang thông tin điện tử của sở giáo dục và đào tạo.

Trên đây là những nội dung mà Luatvn.vn hướng dẫn bạn về. Những quy định chung cần đáp ứng để công nhận trường mầm non đạt chuẩn quốc gia. Quý khách đang muốn tư vấn thành lập trường mầm non hãy liên hệ với Luatvn.vn qua số Hotline/Zalo: 076 338 7788 để được tư vấn miễn phí với giá dịch vụ hợp lý nhất.

Đánh giá bài viết

Contact Me on Zalo

0763 387 788