Trung tâm tư vấn du học phải đóng các loại thuế nào?

Nhu cầu du học của học sinh, sinh viên Việt Nam ngày càng nhiều, đồng nghĩa với việc nhiều trung tâm tư vấn du học được thành lập, nhiều trung tập được thành lập bởi những công ty có vốn đầu tư nước ngoài. Vậy sau khi thành lập và đi vào hoạt động, những trung tâm này sẽ phải chịu những loại thuế nào và có được hưởng ưu đãi miễn, giảm thuế hay không?
Nếu có thắc mắc, quý khách vui lòng liên hệ với chúng tôi tại luatvn.vn số Hotline/Zalo: 076 338 7788 để được tư vấn miễn phí
Ngành nghề tư vấn du học
Ngành nghề tư vấn du học

I. Cơ sở pháp lý:

 • Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài Chính
 • Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013 của Chính phủ
 • Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013
 • Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ
 • Quyết định số 1466/QĐ-TTg ngày 10/10/2008 và Quyết định số 693/QĐ-TTg ngày 06/5/201

II. Tư vấn:

1. Các loại thuế

Thuế thu nhập doanh nghiệp:

thue phai nop trung tam tu van du hoc 1

 • Đối với các hoạt động tư vấn du học, thuế thu nhập doanh nghiệp được hưởng theo chính sách thuế ưu đãi đối với nhà đầu tư nước ngoài, thuế VAT là 10%.
 • Đặc biệt đối với thu nhập từ hoạt động đào tạo ngoại ngữ, bạn có quyền ưu đãi thuế theo thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18 tháng 6 năm 2014 của Bộ tài chính hướng dẫn thi hành nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ quy định và hướng dẫn thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp
 • Nếu trung tâm đào tạo ngoại ngữ đáp ứng các quy định tại điều 18 quy định điều kiện áp dụng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp. Công ty sẽ hưởng ưu đãi thuế như sau:
  • Tại Khoản 3 Điều 19 hướng dẫn về thuế suất ưu đãi như sau: Thuế suất ưu đãi 10% trong suốt thời gian hoạt động áp dụng đối với:
   Phần thu nhập của doanh nghiệp từ hoạt động xã hội hóa trong lĩnh vực giáo dục – đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thảo và môi trường (sau đây gọi chung là lĩnh vực xã hội hóa).

  • Danh mục loại hình, tiêu chí quy mô, tiêu chuẩn của các doanh nghiệp thực hiện xã hội hóa được thực hiện theo danh mục do Thủ tướng Chính phủ quy định.”
  • Tại Khoản 2 Điều 20 hướng dẫn ưu đãi về thời gian miễn thuế, giảm thuế như sau: 

“Miễn thuế bốn năm, giảm 50% số thuế phải nộp trong năm năm tiếp theo đối với thu nhập của doanh nghiệp từ thực hiện dự án đầu tư mới trong lĩnh vực xã hội hóa thực hiện tại địa bàn không thuộc danh mục địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn hoặc đặc biệt khó khăn quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 218/2013/NĐ-CP của Chính phủ.”

Thuế giá trị gia tăng:

thue phai nop trung tam tu van du hoc

 • Căn cứ thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2013 hướng dẫn thi hành một số điều của luật thuế giá trị gia tăng và nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18 tháng 12 năm 2013 của chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật thuế giá trị gia tăng:
  • Tại Khoản 13 Điều 4 quy định về đối tượng không chịu thuế GTGT như sau:

   “Dạy học, dạy nghề theo quy định của pháp luật bao gồm cả dạy ngoại ngữ, tin học; dạy múa, hát, hội họa, nhạc, kịch, xiếc, thể dục, thể thao; nuôi dạy trẻ và dạy các nghề khác nhằm đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ văn hóa, kiến thức chuyên môn nghề nghiệp…”
  • Căn cứ Khoản 1, Khoản 2 Điều 14 Chương III quy định nguyên tắc khấu trừ thuế GTGT đầu vào như sau:

   1. Thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ dùng cho sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT được khấu trừ toàn bộ, kể cả thuế GTGT đầu vào không được bồi thường của hàng hóa chịu thuế GTGT bị tổn thất…
   2. Thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ (kể cả tài sản cố định) sử dụng đồng thời cho sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế và không chịu thuế GTGT thì chỉ được khấu trừ số thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ dùng cho sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT.”
 • Căn cứ các quy định nêu trên trong trường hợp công ty hoạt động trong lĩnh vực giáo dục thuộc danh mục, tiêu chuẩn quy mô và tiêu chuẩn của doanh nghiệp thực hiện xã hội hóa theo danh mục quy định tại điều 19 và điều 20 thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18 tháng 6 năm 2014 của Bộ tài chính được hưởng thuế suất ưu đãi và miễn thuế, giảm thuế.
 • Nếu công ty có hoạt động dạy học, dạy nghề theo quy định của pháp luật thì hoạt động này không phải chịu thuế GTGT. Công ty chỉ được phép khấu trừ số thuế GTGT đầu vào và dịch vụ sử dụng cho sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT.

Nếu có thắc mắc, quý khách vui lòng liên hệ với chúng tôi tại luatvn.vn số Hotline/Zalo: 076 338 7788 để được tư vấn miễn phí

Đánh giá bài viết

Contact Me on Zalo

0763 387 788