Giấy chứng nhận ATTP đối với sở kinh doanh thực phẩm

Cơ sở kinh doanh thực phẩm do Bộ Công Thương quản lý bao gồm: kinh doanh các loại rượu, bia, soda, sữa chế biến, dầu thực vật, bột mì, tinh bột, bánh chế biến, mứt, kẹo, dụng cụ, đồ dùng chuyên dụng gắn liền với thực phẩm. Chỉ dùng làm vật liệu bao gói thực phẩm; cơ sở kinh doanh thực phẩm thông thường, trừ chợ đầu mối, chợ đấu giá nông sản. Bài viết này chúng tôi muốn giới thiệu đến bạn đọc thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm trong cơ sở kinh doanh.

Tại TP.HCM đăng ký giấy phép an toàn thực phẩm
Tại TP.HCM đăng ký giấy phép an toàn thực phẩm

Trình tự thực hiện cấp giấy An toàn thực phẩm:

 • Mặt hàng kinh doanh thực phẩm, bao gồm: rượu, bia, đồ uống, sữa chế biến, dầu thực vật, sản phẩm chế biến từ bột, tinh bột, bánh, mứt, kẹo, dụng cụ, vật liệu bao gói chuyên dùng để đóng gói các loại thực phẩm nêu trên (sau đây gọi là gọi tắt là cơ sở kinh doanh thực phẩm)
 • Bộ Công Thương chịu trách nhiệm quản lý, đăng ký hồ sơ cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm với tổ chức cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm (sau đây gọi tắt là “thực phẩm các chứng chỉ về trình độ an toàn ”). Gọi tắt là cơ quan phát hành);
 • – Các công ty kinh doanh thực phẩm quy định tại Điều 6, Điều 2 Thông tư số 58/2014/TT-BCT của Bộ Công Thương ban hành ngày 22 tháng 12 năm 2014 về việc cấp, thu hồi Giấy chứng nhận doanh nghiệp đủ điều kiện an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Thương mại trực tiếp hoặc qua địa chỉ gửi thư đến Bộ Công Thương Hà Nội để nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm về Bộ Công Thương Hà Nội.

Thủ tục cấp chứng chỉ An toàn thực phẩm:

 • Tiếp nhận và kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ Trong thời hạn 05 (năm) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ, cơ quan có thẩm quyền tổ chức xem xét tính hợp lệ của tài liệu lưu trữ; trường hợp tài liệu lưu trữ không hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền phải thông báo bằng văn bản và yêu cầu doanh nghiệp bổ sung kho lưu trữ.
 • Sau 30 (ba mươi) ngày làm việc kể từ ngày gửi thông báo yêu cầu bổ sung hồ sơ, nếu doanh nghiệp không trả lời thì tổ chức có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận có quyền hủy bỏ hồ sơ.
 • Thành lập đội tìm hiểu thực tế tại nhà máy Trong thời hạn mười lăm (mười lăm) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được kết quả kiểm tra hồ sơ đầy đủ và có hiệu lực, bộ phận có thẩm quyền tổ chức đánh giá thực tế doanh nghiệp.
 • Trường hợp cơ quan có thẩm quyền cấp trên ủy quyền cho cơ quan có thẩm quyền cấp dưới đánh giá thực tế doanh nghiệp thì phải ủy quyền bằng văn bản.
 • Sau khi thẩm định, cơ quan có thẩm quyền cấp dưới phải báo cáo kết quả thẩm định với cơ quan có thẩm quyền cấp trên để làm cơ sở cấp Giấy chứng nhận;

>>Thủ tục VSATTP và thuế đối với cửa hàng thịt lợn<<

Đoàn đánh giá thực tế của tổ chức gồm tổ chức đã cấp giấy chứng nhận hoặc tổ chức được ủy quyền ra quyết định đánh giá.

 • Đoàn đánh giá gồm 03 (ba) đến 05 (năm) thành viên, trong đó có ít nhất 2/3 (2/3) thành viên làm công tác quản lý, chuyên môn về an toàn thực phẩm (đánh giá thực tế của tổ chức).
 • Kiến thức chuyên môn phù hợp được mời Các chuyên gia độc lập tham gia). Trưởng đoàn đánh giá chịu trách nhiệm về kết quả đánh giá thực tế của tổ chức.
 • Nội dung đánh giá thực tế của cơ sở Giấy chứng nhận đăng ký đã nộp tại cơ quan có thẩm quyền sẽ được đối chiếu với hồ sơ gốc mà doanh nghiệp đang lưu giữ để xác minh tính hợp pháp; Đánh giá tình trạng an toàn thực phẩm của công ty theo quy định. 
 • Kết quả đánh giá thực tế của cơ sở Kết quả đánh giá phải được ghi rõ “đạt”, “không đạt” hoặc “chờ hoàn thành” trong Biên bản đánh giá tình hình an toàn thực phẩm của cơ sở kinh doanh thực phẩm theo quy định tại Bảng 3b Phụ lục III ban hành kèm theo Thông tư số 58/2014/TT-BCT

Đối với các công ty thực phẩm nói chung

Hồ sơ doanh nghiệp cần chuẩn bị khi xin giấy VSATTP
Hồ sơ doanh nghiệp cần chuẩn bị khi xin giấy VSATTP
 • Khi điều kiện hoạt động của ít nhất một bộ sản phẩm được đánh giá là ” đạt chuẩn”, công ty sẽ nhận được giấy chứng nhận.
 • Nhóm sản phẩm đáp ứng các yêu cầu được ghi nhận được ghi trong giấy chứng nhận an toàn thực phẩm ; nếu vẫn có ” không có ” hoặc ” chờ hoàn thành lý do phải được ghi rõ trong biên bản xem xét.
 • Trong trường hợp ” chờ đợi”, thời gian phục hồi tối đa là 60 ngày.
 • Sau khi thực hiện các biện pháp khắc phục theo yêu cầu của đoàn kiểm toán, công ty phải báo cáo kết quả khắc phục hậu quả theo mẫu số 4 tại phụ lục 4 và đánh giá lại theo quy định.
 • Thời gian xem xét dài hạn nhất là 15 ngày làm việc kể từ ngày cơ quan có thẩm quyền nhận được báo cáo sửa đổi ; trường hợp kết quả đánh giá lại là ” không đạt yêu cầu thì cơ quan có thẩm quyền sẽ thông báo bằng văn bản cho cơ quan quản lý, giám sát địa phương “;

Phát hành chứng chỉ

 • Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày kết quả đánh giá thực tế tại thành lập là ” thông qua”, cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận thành lập theo mẫu 5d.Số thẩm định của sở công nghiệp quy định tại phụ lục v ban hành kèm theo thông tư 58/2014/TT-BCT

Gửi trực tiếp tại sở công thương để tiếp nhận hồ sơ và xử lý thủ tục hành chính

 • Qua bưu điện
 • Phần mềm dịch vụ  trực tuyến 3 của bộ công nghiệp

Thành phần, số hồ sơ:

 • (1) Văn bản đề nghị cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm theo mẫu 1b tại phụ lục i ban hành kèm theo thông tư 58/2014/TT-BCT;
 • (2) bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy chứng nhận đầu tư có ngành nghề kinh doanh thực phẩm;
 • (3) giải thích các cơ sở theo mẫu 2b tại phụ lục ii ban hành kèm theo thông tư này;
 • (4) bản sao chứng nhận kiến thức an toàn thực phẩm của chủ sở hữu và người trực tiếp giao dịch thực phẩm;
 • (5) một bản sao được chứng nhận giấy chứng nhận thể dục đối với kinh doanh thực phẩm của chủ sở hữu và người trực tiếp làm kinh doanh.

* số lượng hồ sơ: 01

Thu hồi giấy phép vệ sinh an toàn thực phẩm
Thu hồi giấy phép vệ sinh an toàn thực phẩm

Phí:

 1. phí rà soát hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm: 500. 000 đồng / 1 lần / 1 cơ sở.
 2. phí thẩm định, kiểm tra cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm:

Phí thẩm định cơ sở kinh doanh thực phẩm:

 • Các cửa hàng bán lẻ thực phẩm: 500. 000 đồng / 1 lần / 1 cơ sở.
 • Các đặc vụ, cửa hàng bán buôn thực phẩm: 1. 000. 000 đồng / 1 lần / 1 cơ sở.

Nếu quý khách có thắc mắc vui lòng liên hệ với chúng tôi tại luatvn.vn số Hotline/Zalo: 076 338 7788 để được tư vấn miễn phí.

Contact Me on Zalo

0763 387 788

Zalo Chat

Gửi Email

Bảng giá