Kinh doanh thực phẩm mô hình siêu thị mini

Kinh doanh thực phẩm mô hình siêu thị mini được tiến hành như thế nào? Hãy cùng Luật VN tìm hiểu thông tin sau bài viết dưới đây nhé. 

Mục lục

Câu hỏi:

Thưa Luật sư, tôi muốn hỏi Luật sư về việc làm thủ tục thành lập công ty cổ phần. Sau khi thành lập, bên tôi sẽ giao dịch các mặt hàng như sách, đồ chơi trẻ em, thực phẩm, gia dụng, văn phòng phẩm. Mô hình kinh doanh của tôi là một siêu thị nhỏ.
Trả lời: Nếu bạn muốn thành lập công ty cổ phần, bạn cần thực hiện thủ tục đăng ký kinh doanh như một công ty cổ phần.

Văn bản hướng dẫn tại Điều 22 Nghị định 78/2014/NĐ-CP về đăng ký kinh doanh như sau:

Kinh doanh thực phẩm mô hình siêu thị mini
Kinh doanh thực phẩm mô hình siêu thị mini

“Điều 22. Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, công ty cổ phần, công ty hợp danh

 • Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp.
 • Điều lệ công ty.
 • Danh sách thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, danh sách cổ đông sáng lập và cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài đối với công ty cổ phần. Danh sách đại diện được ủy quyền cho cổ đông nước ngoài là tổ chức.
 • Bản sao hợp lệ các giấy tờ sau:
 1. Một trong các giấy tờ xác nhận cá nhân quy định tại Điều 10 Nghị định này, trong trường hợp người thành lập doanh nghiệp là cá nhân;
 2. Quyết định thành lập hoặc giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc tài liệu tương đương khác, một trong các giấy tờ xác định cá nhân quy định tại Điều 10 Nghị định này của người đại diện theo uỷ quyền và quyền của ủy viên; tương ứng với vụ việc mà người thành lập doanh nghiệp là tổ chức;
 3. Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, trường hợp doanh nghiệp thành lập hoặc tham gia thành lập bởi nhà đầu tư nước ngoài hoặc tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định của luật đầu tư và các văn bản quy phạm pháp luật khác.
 4. Văn phòng đăng ký kinh doanh cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

> Những điểm mới khi thành lập công ty sản xuất cà phê <<

Kinh doanh thực phẩm mô hình siêu thị mini

Sau khi thành lập công ty cổ phần, do ngành nghề kinh doanh Siêu thị mini là ngành nghề kinh doanh có điều kiện, nên Quý khách hàng cần thực hiện thêm bước xin Giấy an toàn vệ sinh thực phẩm. Quy định cụ thể như sau:

Giấy chứng nhận đủ Điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm

 • Theo quy định tại Điều 34 của luật an toàn thực phẩm 2010, đối tượng và Điều kiện cấp, thu hồi giấy chứng nhận đủ Điều kiện an toàn thực phẩm được hướng dẫn như sau:

Điều 34. Đối tượng và Điều kiện cấp, thu hồi giấy chứng nhận đủ Điều kiện an toàn thực phẩm

1. Cơ sở được cấp giấy chứng nhận đủ Điều kiện an toàn thực phẩm khi có đủ các điều kiện sau đây:

 • A) Có đủ điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm phù hợp với từng loại sản xuất, kinh doanh thực phẩm theo quy định tại chương IV của luật này;
 • B) Đã đăng ký kinh doanh thực phẩm trong giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

Như vậy, một công ty thành lập thì một số hoặc tất cả các hoạt động giới thiệu, lưu trữ, vận chuyển hoặc bán thực phẩm được coi là kinh doanh thực phẩm.

Do đó, Công ty cổ phần giao dịch thực phẩm phải đáp ứng các điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm phù hợp với từng loại thực phẩm, được cấp giấy chứng nhận đủ Điều kiện an toàn thực phẩm, tuy nhiên theo hướng dẫn tại Điều 12 Nghị định 38/2012/NĐ-CP.

” Điều 12. Cấp giấy chứng nhận đủ Điều kiện an toàn thực phẩm

1. Việc cấp giấy chứng nhận cơ sở đáp ứng đủ Điều kiện an toàn thực phẩm được thực hiện đối với từng cơ sở sản xuất, kinh doanh; nhà máy sản xuất độc lập tại một địa điểm quy định tại một địa điểm, trừ các trường hợp sau đây: 

 • Sản xuất ban đầu nhỏ;
 • Kinh doanh thực phẩm bán lẻ;
 • Người bán hàng rong đường phố;
 • Giao dịch ở các thực phẩm sẵn có không yêu cầu Điều kiện lưu trữ đặc biệt như quy định.

2. Bộ trưởng Bộ y tế, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Bộ trưởng Bộ Công thương quy định thẩm quyền cấp, thu hồi giấy chứng nhận cơ sở Điều kiện an toàn thực phẩm trong lĩnh vực được giao.

Quản lý tại các Điều 62, 63, 64 của luật an toàn thực phẩm và Nghị định này và quy định các phương pháp quản lý đối với các loại sản xuất, kinh doanh tại các điểm a, b, c và d khoản 1 Điều này.

ATTP 5

Nếu công ty của bạn đầy đủ các điều kiện trên (loại bỏ trường hợp ngoại trừ), thì cần phải xin giấy chứng nhận đủ Điều kiện an toàn thực phẩm.

Đơn xin chứng nhận bao gồm:

 • Đơn xin cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động theo mẫu 1a cho sản xuất theo mẫu quy định tại phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư số 58/2014/TT-BCT;
 • Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy chứng nhận đầu tư trong công nghiệp sản xuất, kinh doanh thực phẩm đã được xác nhận bởi đơn vị có thẩm quyền cấp;
 • Giải trình về cơ sở sản xuất theo mẫu 2a hoặc hình thức doanh nghiệp mẫu 2b quy định tại phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư số 58/2014/TT-BCT quy định.
 • Giấy chứng nhận kiến thức về an toàn thực phẩm của chủ sở hữu và người trực tiếp sản xuất, kinh doanh bản sao thực phẩm có chứng nhận của đơn vị có thẩm quyền cấp;
 • Giấy chứng nhận đủ sức khỏe để sản xuất và thương mại thực phẩm của chủ sở hữu và người trực tiếp sản xuất, kinh doanh bản sao có chứng nhận của đơn vị có thẩm quyền cấp.

Công ty của bạn sẽ nộp hồ sơ tại sở công thương nơi có kinh doanh thực phẩm. Thủ tục và thủ tục xử lý hồ sơ được hướng dẫn tại khoản 1.

” Điều 5 Thông tư số 58/2014/TT – BCT. Thủ tục cấp giấy chứng nhận

Cơ quan có thẩm quyền quy định tại Điều 6 thông tư này có trách nhiệm tiếp nhận và kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ, thực hiện đánh giá thực tế tại cơ sở và cấp giấy chứng nhận đủ Điều kiện an toàn thực phẩm. Sản phẩm. Thủ tục cấp giấy chứng nhận như sau:

1. Trường hợp cấp lần đầu

A) nhận và kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ

 • Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ, cơ quan có thẩm quyền tổ chức kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ ;
 • Trường hợp hồ sơ vô hiệu, cơ quan có thẩm quyền phải ra văn bản thông báo và yêu cầu cơ sở bổ sung hồ sơ.
 • Sau 30 ngày làm việc kể từ ngày gửi thông báo yêu cầu bổ sung hồ sơ, cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận có quyền hủy bỏ hồ sơ.

B) Thành lập một đội thẩm định thực tế

 • Trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày có kết quả kiểm tra hồ sơ hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền tổ chức thẩm định thực tế tại cơ sở.
 • Trường hợp cơ quan có thẩm quyền cấp trên cho phép thẩm định thực tế tại cơ sở cấp dưới thì phải có văn bản ủy quyền.
 • Sau khi thẩm định, cơ quan có thẩm quyền cấp dưới phải gửi kết quả thẩm định cho cơ quan có thẩm quyền cấp trên để làm căn cứ cấp giấy chứng nhận;
 • Tổ thẩm định thực tế tại cơ sở được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận hoặc cơ quan được ủy quyền ra quyết định thẩm định.
 • Đội thẩm định bao gồm từ 03 đến 05 thành viên, trong đó phải có ít nhất 2/3 của thành viên làm công tác chuyên môn, nghiệp vụ về an toàn thực phẩm trong thực hành, lập, độc lập.

>Kiểm nghiệm thực phẩm đảm bảo vệ sinh ATTP<<

Kinh doanh thực phẩm mô hình siêu thị mini

an toan ve sinh thuc pham

2. Nội dung thẩm định thực tế của thẩm định thực tế.

 • So sánh thông tin và kiểm tra tính hợp pháp của giấy chứng nhận đăng ký đăng ký nộp cho cơ quan có thẩm quyền với hồ sơ ban đầu;
 • Thẩm định Điều kiện an toàn thực phẩm tại cơ sở theo quy định.
 • Kết quả thẩm định thực tế của Kết quả thẩm định phải nêu rõ ” thông qua ” hoặc ” chờ hoàn thành ” trong biên bản đánh giá Điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất thực phẩm theo mẫu 3a – biên bản thẩm định Điều kiện An toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh thực phẩm theo mẫu 3b tại phụ lục III ban hành kèm theo Thông tư này;
 • Đối với cơ sở kinh doanh thực phẩm chung, cơ sở được cấp giấy chứng nhận khi Điều kiện kinh doanh ít nhất một nhóm sản phẩm trị giá.
 • Các nhóm sản phẩm đáp ứng yêu cầu theo quy định sẽ được ghi lại trong giấy chứng nhận đủ Điều kiện an toàn thực phẩm;
 • Trường hợp ” không có ” hoặc ” chờ hoàn thành ” thì lý do phải ghi rõ trong biên bản thẩm định. Trong trường hợp ” chờ hoàn thành ” thời hạn khắc phục hậu quả tối đa là 60 ngày.
 • Sau khi thực hiện sửa chữa theo yêu cầu của Đội thẩm định, việc thành lập phải báo cáo kết quả khắc phục hậu quả theo mẫu 4 tại phụ lục IV ban hành kèm theo thông tư này. 
 • Thời hạn kiểm tra lại tối đa là 15 ngày làm việc kể từ ngày cơ quan có thẩm quyền nhận được báo cáo khắc phục hậu quả;

3. Kết quả:

 • Nếu kết quả đánh giá lại vẫn là ” Không đạt”, cơ quan có thẩm quyền thông báo bằng văn bản cho cơ quan quản lý nhà nước về giám sát và yêu cầu thành lập không hoạt động cho đến khi cấp giấy chứng nhận;
 • Biên bản thẩm định thực tế được thực hiện thành 02 bản có giá trị bằng nhau. Tổ thẩm định giữ 01 bản sao và thành lập 01 bản sao.
 • Cấp giấy chứng nhận.
 • Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày có kết quả đánh giá thực tế tại thành lập là ” thông qua”, cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận cơ sở sản xuất theo mẫu 5a.

Nếu quý khách có thắc mắc vui lòng liên hệ với chúng tôi tại Luật VN số Hotline/Zalo: 076 338 7788 để được tư vấn miễn phí.

Đánh giá bài viết

Contact Me on Zalo

0763 387 788