Mở cửa hàng bán hoa quả và cấp giấy ATTP

Mở cửa hàng bán hoa quả và cấp giấy ATTP như thế nào? Hiện tại, tôi muốn mở một cửa hàng bán trái cây nguồn gốc trong nước và một số sản phẩm mứt và nước ép trái cây. Tôi cần xin tư vấn các thủ tục pháp lý nào? Giấy chứng nhận an toàn thực phẩm cần thiết cho mứt, nước trái cây và sản phẩm trái cây khô như thế nào? Tôi chân thành cảm ơn.

Mục lục

Cơ sở pháp lý:

 • Nghị định 78/2015/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp.
 • Luật an toàn thực phẩm 2010.

Nếu bạn muốn mở một cửa hàng nước ép trái cây và một số sản phẩm nước trái cây, thì đây là một công việc liên quan đến thực phẩm, vì vậy bạn phải đi qua thủ tục đăng ký cấp phép.

Xây dựng hộ kinh doanh cá nhân theo quy định tại Nghị định 78/2015/NĐ-CP:

Cơ quan cấp Giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm cho hộ kinh doanh
Cơ quan cấp Giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm cho hộ kinh doanh

Điều 71. Hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký hộ kinh doanh

Cá nhân, nhóm cá nhân, người đại diện của hộ gia đình gửi hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh đến phòng đăng ký kinh doanh của huyện nơi đặt địa điểm kinh doanh. Nội dung đăng ký hộ kinh doanh bao gồm:

 • Tên của hộ kinh doanh, địa chỉ địa điểm kinh doanh; số điện thoại, số fax, thư điện tử 
 • Đường dây kinh doanh;
 • Số vốn kinh doanh;
 • Số lượng nhân viên;
 • Họ tên, chữ ký, địa chỉ nhà ở, số giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu của cá nhân thành lập hộ kinh doanh do cá nhân thành lập hoặc thay mặt hộ gia đình do hộ kinh doanh thành lập.
 • Kèm theo hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh, phải có bản sao hợp lệ giấy chứng minh nhân dân hợp lệ hoặc chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu của cá nhân tham gia hộ kinh doanh hoặc đại diện hộ kinh doanh.
 • Bản sao biên bản họp nhóm cá nhân trong việc thành lập hộ kinh doanh trong trường hợp hộ kinh doanh do nhóm cá nhân thành lập.

Khi nhận được đơn đăng ký, cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện giao biên lai và cấp giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh cho hộ kinh doanh trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ, nếu có đủ các điều kiện sau đây

 • Các ngành nghề kinh doanh không thuộc danh mục ngành nghề kinh doanh cấm kinh doanh;
 • Tên hộ kinh doanh được đăng ký tuân thủ điều 73 nghị định này;
 • Trả hết phí đăng ký theo quy định.
 • Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ, cơ quan đăng ký kinh doanh phải thông báo rõ cho người yêu cầu bằng văn bản về nội dung cần sửa đổi, bổ sung. Kinh doanh hộ gia đình.
 • Trường hợp sau 03 ngày làm việc, kể từ ngày nộp hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh, giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh không nhận hoặc thông báo yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký hộ khẩu không tiếp nhận. Hộ kinh doanh, người đăng ký hộ kinh doanh có quyền khiếu nại theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo.
 • Định kỳ tuần làm việc đầu tiên của mỗi tháng, phòng đăng ký kinh doanh của huyện gửi danh mục hộ kinh doanh đăng ký vào tháng trước cho cơ quan thuế cùng cấp, phòng đăng ký kinh doanh và cơ quan quản lý chuyên ngành. Khu vực tỉnh “.

>>Sản xuất thực phẩm đảm bảo vệ sinh ATTP<<

Mẫu đơn đăng ký kinh doanh của cá nhân có thể được phát hiện tại phụ lục III – 1 ban hành kèm theo Thông tư số 20/2015/TT- BKHĐT về đăng ký kinh doanh.

 • Bạn sẽ gửi cho văn phòng đăng ký kinh doanh của bộ tài chính của ủy ban nhân dân cấp huyện nơi mà bạn định đặt doanh nghiệp của mình.
 • Sau 03 ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ hợp lệ, cơ quan đăng ký kinh doanh được cơ quan đăng ký kinh doanh cấp giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh.
 • Sau khi có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, bạn sẽ lập hồ sơ cho cục an toàn thực phẩm xin cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm.

Điều kiện cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm theo quy định tại điều 34 luật an toàn thực phẩm 2010

Điều 34. Đối tượng và điều kiện cấp, thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm

Cơ sở được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm khi có đủ các điều kiện sau đây: 

 • A) có đủ điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm phù hợp với từng loại sản xuất, kinh doanh thực phẩm theo quy định tại chương IV của luật này;
 • B) đã đăng ký kinh doanh thực phẩm trong giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.
Cấp phép an toàn thực phẩm có gì khác trước
Cấp phép an toàn thực phẩm có gì khác trước

Hồ sơ chuẩn bị theo quy định tại Điều 36 luật an toàn thực phẩm:

Hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm bao gồm: 

 • Đơn xin cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm;
 • Một bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;
 • Một giải thích về cơ sở vật chất, thiết bị và công cụ để bảo đảm điều kiện an toàn thực phẩm theo quy định của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền;
 • Cấp giấy chứng nhận sức khỏe của chủ sở hữu và người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm do cơ sở y tế cấp huyện hoặc cấp cao hơn cấp;
 • Giấy chứng nhận huấn luyện về an toàn thực phẩm và vệ sinh thực phẩm của chủ sở hữu và người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm theo quy định của Bộ trưởng.

Trình tự, thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm được quy định như sau:

 • Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm phải nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định tại Điều 35 của luật này;
 • Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan nhà nước có thẩm quyền có trách nhiệm kiểm tra các điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm tại cơ sở kinh doanh thực phẩm; trường hợp có đủ điều kiện thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Phía trên đây là quá trình trao đổi các thực phẩm chức năng. Ngoài ra, bạn sẽ phải thêm ngành nghề kinh doanh thực phẩm vào giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của hộ kinh doanh cá nhân và của doanh nghiệp.

 • Lưu ý: nếu hộ gia đình của bạn thuộc các quy định tại điều 12 nghị định 38/2012/NĐ-CP thì không phải xin giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm.

Điều 12. Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm

Việc cấp giấy chứng nhận cơ sở đáp ứng đủ điều kiện an toàn thực phẩm được thực hiện đối với từng cơ sở sản xuất, kinh doanh; nhà máy sản xuất độc lập tại một địa điểm quy định tại một địa điểm, trừ trường hợp sau đây: 

 • Sản xuất ban đầu nhỏ;
 • Kinh doanh thực phẩm bán lẻ;
 • Người bán hàng rong đường phố;
 • Giao dịch ở các thực phẩm sẵn có không yêu cầu điều kiện lưu trữ đặc biệt như quy định.

Nếu quý khách có thắc mắc vui lòng liên hệ với chúng tôi tại Luật VN số Hotline/Zalo: 076 338 7788 để được tư vấn miễn phí.

Đánh giá bài viết

Contact Me on Zalo

0763 387 788