Mua chứng chỉ tư vấn du học theo hình thức nào?

Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn du học là điều kiện cần phải có của giám đốc, nhân viên tư vấn, các doanh nghiệp, tổ chức kinh doanh dịch vụ tư vấn du học. Nếu chưa có chứng chỉ tư vấn du học thì có cần phải mua không? Và mua theo hình thức nào?

Căn cứ pháp lý:

Nghị định 46/2017/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2017 của Chính Phủ Quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục.

Thông tư số 23/2013/TT-BGDĐT ngày 28/06/2013 Bộ giáo dục và đào tạo về việc Quy định về tổ chức bồi dưỡng, kiểm tra, thi và cấp chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn du học.

Mua chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn du học

Căn cứ quy định tại Điều 107 Nghị định 46/2017/NĐ-CP về Điều kiện kinh doanh dịch vụ tư vấn du học thì:

Đội ngũ nhân viên trực tiếp tư vấn du học có trình độ đại học trở lên. Có năng lực sử dụng ít nhất một ngoại ngữ từ bậc 4 trở lên theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam và tương đương. Có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn du học theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Theo đó, đội ngũ nhân viên trực tiếp tư vấn du học phải có trình độ và chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn du học. Nếu chưa có chứng chỉ tư vấn du học thì nhân viên phải mua chứng chỉ, bằng hình thức đăng ký khóa học bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn du học.

Mua chứng chỉ tư vấn du học
Mua chứng chỉ tư vấn du học

Các đối tượng tham gia bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn du học

Theo Thông tư số 23/2013/TT-BGDĐT đối tượng tham gia bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn du học là: công dân Việt Nam, người nước ngoài đang thực hiện hoạt động dịch vụ tư vấn du học. Các đối tượng khác có nhu cầu bồi dưỡng, nâng cao kiến thức, chuyên môn, nghiệp vụ tư vấn du học.

Việc tổ chức bồi dưỡng, kiểm tra, thi và cấp chứng chỉ nghiệp vụ tư vấn du học. Thực hiện theo chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn du học. Do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

Hồ sơ đăng ký học của học viên

Quy định hồ sơ đăng ký tham gia khóa học bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn du học. Do cơ sở giáo dục được giao nhiệm vụ bồi dưỡng, kiểm tra, thi và cấp chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn du học quy định. Thực hiện theo mẫu quy định hiện hành.

TỔ CHỨC KIỂM TRA, THI, CẤP CHỨNG CHỈ BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ TƯ VẤN DU HỌC

Kiểm tra và thi nghiệp vụ tư vấn du học

Việc tổ chức kiểm tra và thi được thực hiện như sau:

Kết thúc mỗi chuyên đề của chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn du học sẽ có một bài kiểm tra trong thời gian tối thiểu 60 phút. Kết thúc khóa học bồi dưỡng sẽ có một bài thi trong thời gian tối thiểu 90 phút.

Điểm kiểm tra kết thúc chuyên đề và điểm thi kết thúc khóa học bồi dưỡng được chấm theo thang điểm 10, bài kiểm tra và thi dưới 5 điểm là không đạt yêu cầu.

Học viên đảm bảo tham gia tối thiểu 80% thời gian học trên lớp quy định cho mỗi chuyên đề thì được tham dự kiểm tra chuyên đề đó. Học viên có tất cả bài kiểm tra kết thúc chuyên đề đạt từ 5 điểm trở lên thì được tham dự kỳ thi kết thúc khóa học bồi dưỡng.

Học viên được phép kiểm tra và thi lại 02 lần nếu bài kiểm tra kết thúc chuyên đề hoặc thi cuối khóa học bồi dưỡng không đạt yêu cầu.

Cấp chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn du học

Những học viên có điểm của tất cả các bài kiểm tra kết thúc chuyên đề và có điểm thi kết thúc khóa học bồi dưỡng đạt từ 5 điểm trở lên thì được cấp chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn du học.

Các cơ sở giáo dục được giao nhiệm vụ bồi dưỡng, kiểm tra, thi và cấp chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn du học cấp chứng chỉ cho học viên.

Việc quản lý, cấp phát chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn du học thực hiện theo Quy chế văn bằng, chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân.

Mua chứng chỉ tư vấn du học
Mua chứng chỉ tư vấn du học

Học phí tham gia khóa học bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn du học

Học viên tham gia khóa học phải đóng học phí cho toàn bộ khóa học. Học phí chương trình được các cơ sở giáo dục (được Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo giao nhiệm vụ bồi dưỡng, kiểm tra, thi và cấp chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn du học) quy định. Bao gồm học phí, tài liệu và chứng chỉ cho mỗi học viên

Theo quy định của pháp luật, các trung tâm muốn hoạt động tư vấn du học thì phải xin giấy phép thành lập trung tâm tư vấn du học tại Sở giáo dục và đào tạo. Khi nộp hồ sơ xin phép hoạt động khách hàng phải nộp kèm chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn du học của nhân viên tư vấn. Như vậy, để trung tâm tư vấn du học đi vào hoạt động thì không thể thiếu chứng chỉ tư vấn du học của nhân viên tư vấn.

Tổ chức doanh nghiệp đang có mong muốn thành lập trung tâm tư vấn du học hãy liên hệ ngay với Luatvn.vn. Chúng tôi sẽ cung cấp cho Quý khách hàng dịch vụ thành lập trung tâm tư vấn du học trọn gói. Nhanh chính xác đúng pháp luật, tiết kiệm hiệu quả và thành công.

Gọi ngay Hotline: 076.338.7788 – Email: luatvn.vn02@gmail.com để được tư vấn tận tâm nhất.

0763 387 788