Có Mua chứng chỉ tư vấn du học được không?

Luật Quốc Bảo nhận được rất nhiều câu hỏi của các bạn hỏi: Có mua chứng chỉ tư vấn du học được không?

Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn du học là điều kiện cần phải có của giám đốc, nhân viên tư vấn, các doanh nghiệp, tổ chức kinh doanh dịch vụ tư vấn du học. Nếu chưa có chứng chỉ tư vấn du học thì có cần phải đi học để có chứng chỉ? Hoàn toàn không thể mua được. 

Luật Quốc Bảo xin trả lời: Quý khách phải đăng ký đi học khóa học chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn du học chứ không mua được đâu. Tranh vi phạm pháp luật 

Căn cứ pháp lý:

  • Nghị định 46/2017/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2017 của Chính Phủ Quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục.
  • Thông tư số 23/2013/TT-BGDĐT ngày 28/06/2013 Bộ giáo dục và đào tạo về việc Quy định về tổ chức bồi dưỡng, kiểm tra, thi và cấp chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn du học.

Quý khách tham khảo thêm:

Thủ tục Thành lập trung tâm tư vấn du họcĐiều kiện mở trung tâm tư vấn du họcThành lập công ty tư vấn du học

Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn du học

Căn cứ quy định tại Điều 107 Nghị định 46/2017/NĐ-CP về Điều kiện kinh doanh dịch vụ tư vấn du học thì:

Đội ngũ nhân viên trực tiếp tư vấn du học có trình độ đại học trở lên. Có năng lực sử dụng ít nhất một ngoại ngữ từ bậc 4 trở lên theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam và tương đương. Có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn du học theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Theo đó, đội ngũ nhân viên trực tiếp tư vấn du học phải có trình độ và chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn du học. Nếu chưa có chứng chỉ tư vấn du học thì nhân viên phải đi học chứng chỉ, bằng hình thức đăng ký khóa học bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn du học.

Mua chứng chỉ tư vấn du học
Mua chứng chỉ tư vấn du học

Các đối tượng tham gia bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn du học

Theo Thông tư số 23/2013/TT-BGDĐT đối tượng tham gia bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn du học là: công dân Việt Nam, người nước ngoài đang thực hiện hoạt động dịch vụ tư vấn du học. Các đối tượng khác có nhu cầu bồi dưỡng, nâng cao kiến thức, chuyên môn, nghiệp vụ tư vấn du học.

Việc tổ chức bồi dưỡng, kiểm tra, thi và cấp chứng chỉ nghiệp vụ tư vấn du học. Thực hiện theo chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn du học. Do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

Hồ sơ đăng ký học của học viên

Quy định hồ sơ đăng ký tham gia khóa học bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn du học. Do cơ sở giáo dục được giao nhiệm vụ bồi dưỡng, kiểm tra, thi và cấp chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn du học quy định. Thực hiện theo mẫu quy định hiện hành.

TỔ CHỨC KIỂM TRA, THI, CẤP CHỨNG CHỈ BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ TƯ VẤN DU HỌC

Kiểm tra và thi nghiệp vụ tư vấn du học

Việc tổ chức kiểm tra và thi được thực hiện như sau:

Kết thúc mỗi chuyên đề của chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn du học sẽ có một bài kiểm tra trong thời gian tối thiểu 60 phút. Kết thúc khóa học bồi dưỡng sẽ có một bài thi trong thời gian tối thiểu 90 phút.

Điểm kiểm tra kết thúc chuyên đề và điểm thi kết thúc khóa học bồi dưỡng được chấm theo thang điểm 10, bài kiểm tra và thi dưới 5 điểm là không đạt yêu cầu.

Học viên đảm bảo tham gia tối thiểu 80% thời gian học trên lớp quy định cho mỗi chuyên đề thì được tham dự kiểm tra chuyên đề đó. Học viên có tất cả bài kiểm tra kết thúc chuyên đề đạt từ 5 điểm trở lên thì được tham dự kỳ thi kết thúc khóa học bồi dưỡng.

Học viên được phép kiểm tra và thi lại 02 lần nếu bài kiểm tra kết thúc chuyên đề hoặc thi cuối khóa học bồi dưỡng không đạt yêu cầu.

Cấp chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn du học

Những học viên có điểm của tất cả các bài kiểm tra kết thúc chuyên đề và có điểm thi kết thúc khóa học bồi dưỡng đạt từ 5 điểm trở lên thì được cấp chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn du học.

Các cơ sở giáo dục được giao nhiệm vụ bồi dưỡng, kiểm tra, thi và cấp chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn du học cấp chứng chỉ cho học viên.

Việc quản lý, cấp phát chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn du học thực hiện theo Quy chế văn bằng, chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân.

Mua chứng chỉ tư vấn du học
Mua chứng chỉ tư vấn du học

Học phí tham gia khóa học bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn du học

Học viên tham gia khóa học phải đóng học phí cho toàn bộ khóa học. Học phí chương trình được các cơ sở giáo dục (được Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo giao nhiệm vụ bồi dưỡng, kiểm tra, thi và cấp chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn du học) quy định. Bao gồm học phí, tài liệu và chứng chỉ cho mỗi học viên

Theo quy định của pháp luật, các trung tâm muốn hoạt động tư vấn du học thì phải xin giấy phép thành lập trung tâm tư vấn du học tại Sở giáo dục và đào tạo. Khi nộp hồ sơ xin phép hoạt động khách hàng phải nộp kèm chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn du học của nhân viên tư vấn. Như vậy, để trung tâm tư vấn du học đi vào hoạt động thì không thể thiếu chứng chỉ tư vấn du học của nhân viên tư vấn.

Khóa học bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn du học

Theo Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21/4/2017 về điều kiện hoạt động trong lĩnh vực du học, tất cả người lao động và lãnh đạo doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực này cần đảm bảo kiến thức, kỹ năng chuyên môn và chứng chỉ tư vấn du học theo Thông tư 29/2013/TT-BGDDT. “Chứng chỉ đào tạo chuyên môn về tư vấn du học là điều kiện cần thiết cho các giám đốc, phó giám đốc và tất cả các nhân viên tư vấn và các tổ chức dịch vụ tư vấn du học trên cả nước.”

Các khóa đào tạo chứng chỉ tư vấn được tổ chức thường xuyên tại Hà Nội, Đà Nẵng, Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành khác với mục đích:
Tìm nơi đào tạo chứng chỉ tư vấn du học chất lượng ở đâu- Trang bị, cập nhật và cung cấp kiến thức cơ bản về luật giáo dục, kiến thức chuyên môn, kỹ năng chuyên môn cần thiết về hoạt động cung cấp dịch vụ tư vấn du học cho những người thực hiện dịch vụ tư vấn du học và cần bồi dưỡng, nâng cao kiến thức, kỹ năng chuyên môn về dịch vụ tư vấn du học;
– Hỗ trợ quản lý nhà nước về dịch vụ tư vấn du học.

Đối tượng tham dự:

– Người Việt Nam hoặc người nước ngoài thực hiện dịch vụ tư vấn du học.
– Đối tượng có nhu cầu bồi dưỡng, nâng cao kiến thức, kỹ năng chuyên môn trong tổ chức và thực hiện.

Thời gian đào tạo – Học phí:

Đã bao gồm phí chứng chỉ). Giờ học: Lịch học linh hoạt
+ Tại Hà Nội: 
+ Tại TPHCM: 
+ Các tỉnh thành khác: Vui lòng liên hệ: 0763387788 để được tư vấn 

Chương trình bồi dưỡng đào tạo nghiệp vụ.

Chương trình đào tạo tư vấn du học theo quy định tại Thông tư 29/2013/TT-BGDĐT ngày 25/7/2013 về việc ban hành chương trình đào tạo tư vấn du học.

Tổng khối l­ượng kiến thức tối thiểu:

265 tiết, bao gồm (Kiến thức bắt buộc: 225 tiết, bao gồm 63 tiết học tập trung và 162 tiết tự học;
– Kiến thức tự chọn: 40 tiết, bao gồm 10 tiết học tập trung và 30 tiết tự học)

             CHUYÊN ĐỀ – KIẾN THỨC BẠN SẼ ĐƯỢC HỌCSỐ TIẾT
Quan điểm, đường lối, chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật hiện hành của Nhà nước về giáo dục; về hợp tác, đầu tư với nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục và hội nhập quốc tế về giáo dục7
Tổng quan về hệ thống giáo dục Việt Nam5
Hệ thống kiểm định chất lượng giáo dục và xếp hạng cơ sở đào tạo nước ngoài 10
Hội thảo 2 (HV viết bài thu hoạch) 10
Pháp luật hiện hành về hoạt động dịch vụ tư vấn du học10
Hội thảo 1 (HV viết bài thu hoạch)
Hệ thống giáo dục một số nước trên thế giới5
Một số vấn đề về công nhận văn bằng của Việt Nam và nước ngoài
Trách nhiệm nghề nghiệp trong quá trình thực hiện hoạt động dịch vụ tư vấn du học10
Kỹ năng tư vấn du học10
Hội thảo 3 (HV viết bài thu hoạch)5
Quản lý và hỗ trợ lưu học sinh5
NỘI DUNG TỰ CHỌN (chọn 2 trong 4 bài)
Tổ chức sự kiện giáo dục quốc tế5
Phát triển giáo dục quốc tế 5
Hồ sơ tài chính và thị thực du học5
Giải quyết tranh chấp 5
THI CUỐI KHÓA
 (HV phải đạt 3 bài thu hoạch CĐ )
10

Hồ sơ đăng ký:

– Đơn đăng ký
– 2 ảnh 3×4, 2 ảnh 4×6
– Chứng minh thư nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân photo công chứng
– Bằng tốt nghiệp Đại học photo công chứng

Kết thúc khóa bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn du học bạn nhận được:

– Kiến thức: Nắm vững quan điểm, đường lối, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước và các văn bản quy phạm pháp luật về giáo dục, hội nhập quốc tế trong giáo dục; quy định của pháp luật hiện hành liên quan đến dịch vụ tư vấn du học; kiến thức cơ bản về hệ thống giáo dục ở Việt Nam và một số nước trên thế giới; trách nhiệm và nghĩa vụ của người thực hiện dịch vụ tư vấn du học; dịch vụ tư vấn du học;
– Về kỹ năng: Nắm vững và nâng cao các kỹ năng chuyên môn cần thiết để tổ chức thực hiện các dịch vụ tư vấn du học; phát triển giáo dục quốc tế; quản lý và hỗ trợ sinh viên quốc tế;
– Thái độ: Có ý thức tuân thủ pháp luật, có trách nhiệm nghề nghiệp trong quá trình tổ chức và thực hiện các dịch vụ tư vấn du học.

Tổ chức doanh nghiệp đang có mong muốn thành lập trung tâm tư vấn du học hãy liên hệ ngay với Luật Quốc Bảo. Chúng tôi sẽ cung cấp cho Quý khách hàng dịch vụ thành lập trung tâm tư vấn du học trọn gói. Nhanh chính xác đúng pháp luật, tiết kiệm hiệu quả và thành công. Gọi ngay Hotline: 076.338.7788 để được tư vấn tận tâm nhất.

5/5 - (1 bình chọn)

Contact Me on Zalo

0763 387 788