Muốn mở trung tâm ngoại ngữ cần những gì?

Muốn mở trung tâm ngoại ngữ cần những gì?

Chính sách hội nhập, thu hút các công ty nước ngoài đầu tư vào Việt Nam. Bên cạnh việc khuyến khích các bạn trẻ học tập và nghiên cứu chuyên nghiệp ở nước ngoài, chương trình đã góp phần tạo ra một lượng lớn khách hàng có nhu cầu học ngôn ngữ mới ngoài tiếng mẹ đẻ.

Để một trung tâm ngoại ngữ đủ điều kiện hoạt động, cần phải thực hiện các thủ tục sau:

THỦ TỤC THÀNH LẬP TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ

Căn cứ Điều 47 Văn bản hợp nhất số 07/VBHN-BGDĐT năm 2018:

Thẩm quyền thành lập trung tâm ngoại ngữ

a) Giám đốc, Hiệu trưởng học viện, trường đại học, cao đẳng sư phạm quyết định thành lập trung tâm trong khuôn viên trường;

b) Người đứng đầu tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp, tổ chức kinh tế được pháp luật cho phép thành lập trung tâm đào tạo trực thuộc có thẩm quyền quyết định trung tâm ngoại ngữ trực thuộc;

c) Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo quyết định thành lập trung tâm ngoại ngữ trực thuộc Sở; cho phép thành lập trung tâm ngoại ngữ của trường đại học, học viện, trường đại học, cao đẳng sư phạm nằm ngoài khuôn viên trường, trung tâm ngoại ngữ, tin học quy định tại điểm b khoản 1 Điều này.

Muốn mở trung tâm ngoại ngữ cần những gì?
Muốn mở trung tâm ngoại ngữ cần những gì?

Nộp hồ sơ thành lập trung tâm ngoại ngữ, bao gồm:

Đơn đề nghị thành lập trung tâm ngoại ngữ (đơn đề nghị thành lập trung tâm ngoại ngữ)

Đề án thành lập trung tâm ngoại ngữ bao gồm các nội dung sau: Tên trung tâm, vị trí trung tâm, sự cần thiết và cơ sở pháp lý của việc thành lập trung tâm; mục tiêu, nhiệm vụ của trung tâm; chương trình giảng dạy, quy mô đào tạo; cơ sở vật chất của trung tâm; cơ cấu tổ chức của trung tâm, sơ yếu lý lịch của người dự kiến là giám đốc trung tâm;

Thủ tục mở trung tâm ngoại ngữ

Bước 1: Tổ chức, cá nhân gửi 01 bộ tài liệu trực tiếp hoặc qua đường bưu điện theo quy định tại khoản 2 Điều này cho người có thẩm quyền;

Bước 2: Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan nhà nước có thẩm quyền thẩm định, kiểm tra theo quy định;

Bước 3: Trong thời hạn 05 ngày làm việc, người có thẩm quyền quyết định thành lập hoặc chấp thuận thành lập trung tâm quy định tại khoản 1 Điều này quyết định thành lập hoặc cho phép thành lập nếu có đủ điều kiện; Trường hợp cơ sở chưa được quyết định thì gửi thông báo bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân, trong đó nêu rõ lý do

MUỐN MỞ TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ CẦN NHỮNG GÌ? – ĐIỀU KIỆN THÀNH LẬP TRUNG TÂM 

Căn cứ Điều 48 Văn bản hợp nhất số 07/VBHN-BGDĐT năm 2018

Điều kiện để trung tâm ngoại ngữ thực hiện hoạt động giáo dục

Có đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên đạt tiêu chuẩn theo quy định, đáp ứng yêu cầu hoạt động của trung tâm.

Có cơ sở vật chất, trang thiết bị, chương trình, tài liệu giảng dạy và nguồn kinh phí phù hợp, bảo đảm chất lượng giáo dục theo quy hoạch xây dựng, phát triển và quy mô hoạt động của trung tâm.

Giám đốc trung tâm là người đáp ứng các tiêu chí sau đây

Căn cứ Khoản 2 Điều 6 Thông tư 21/2018/TT-BGDĐT quy định về tổ chức và hoạt động của trung tâm ngoại ngữ, tin học

a) Có nhân cách tốt;

b) Có năng lực quản lý;

c) Tốt nghiệp đại học ngoại ngữ hoặc tốt nghiệp đại học có chứng chỉ ngoại ngữ tối thiểu mức độ 3 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 trình độ tiếng Việt hoặc tương đương (đối với Giám đốc trung tâm ngoại ngữ).

d) Kinh nghiệm trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

THỰC HIỆN THỦ TỤC THÀNH LẬP TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ ĐỦ ĐIỀU KIỆN HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC

Căn cứ Điều 49 Văn bản hợp nhất số 07/VBHN-BGDĐT năm 2018:

Thẩm quyền cho phép hoạt động giáo dục

a) Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo quyết định cho phép hoạt động giáo dục của trung tâm ngoại ngữ quy định tại các điểm b và c khoản 1 Điều 47 Nghị định này;

b) Hiệu trưởng trường đại học, hiệu trưởng cơ sở giáo dục, trường đại học, cao đẳng quyết định cho phép hoạt động giáo dục của trung tâm ngoại ngữ hoạt động trong khuôn viên trường đại học.

Những giấy tờ nào cần thiết để xin phép hoạt động giáo dục?

a) Văn bản đề nghị cấp Giấy phép hoạt động giáo dục;

b) Bản sao quyết định thành lập trung tâm do người có thẩm quyền ban hành;

c) Quy định về hoạt động giáo dục của trung tâm;

d) Báo cáo về cơ sở vật chất, trang thiết bị, chương trình, tài liệu giảng dạy; nhân viên quản lý, giáo viên; tài liệu chứng minh quyền sử dụng đất, nhà ở hợp pháp; nguồn kinh phí để đảm bảo hoạt động của trung tâm.

Thủ tục xin phép hoạt động giáo dục của trung tâm ngoại ngữ

Bước 1: Trung tâm ngoại ngữ gửi 01 bộ tài liệu quy định tại khoản 2 Điều này trực tiếp hoặc qua đường bưu điện cho người có thẩm quyền quy định tại khoản 1 Điều này;

Bước 2: Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ, người có thẩm quyền quy định tại khoản 1 Điều này tiếp nhận hồ sơ. Trường hợp hồ sơ không đúng quy định thì thông báo bằng văn bản những nội dung cần sửa chữa, bổ sung cho trung tâm;

Bước 3: Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ chính xác, người có thẩm quyền quy định tại khoản 1 Điều này có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức thẩm định năng lực thực tế đáp ứng các điều kiện theo quy định và ghi kết quả vào biên bản thẩm định.

Bước 4: Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày có kết quả thẩm định, người có thẩm quyền quy định tại khoản 1 Điều này quyết định cho phép trung tâm hoạt động giáo dục. Nếu quyết định chưa được đưa ra để cho phép hoạt động giáo dục, thông báo bằng văn bản được gửi đến trung tâm nêu rõ lý do.

>>Thành lập trung tâm ngoại ngữ trực thuộc<<

CÁ NHÂN THÀNH LẬP TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ

Căn cứ Điều 2 Thông tư số 21/2018/TT-BGDĐT ban hành quy chế và hoạt động của trung tâm ngoại ngữ, tin học quy định:

Điều 2. Vị trí pháp lý của trung tâm ngoại ngữ

Trung tâm ngoại ngữ, tin học tư nhân do tổ chức, cá nhân trong nước đầu tư và bảo đảm điều kiện hoạt động theo quy định của pháp luật có tư cách pháp nhân, con dấu, tài khoản riêng.

Trung tâm ngoại ngữ, tin học có vốn đầu tư nước ngoài do tổ chức, cá nhân kinh tế nước ngoài đầu tư toàn bộ hoặc một phần và bảo đảm điều kiện hoạt động theo quy định của pháp luật được phép hoạt động sử dụng con dấu và tài khoản riêng biệt.

Do đó, các cá nhân có thể mở hoặc thành lập một trung tâm ngoại ngữ trực thuộc công ty.

Muốn mở trung tâm ngoại ngữ cần những gì?
Muốn mở trung tâm ngoại ngữ cần những gì?

CHI PHÍ THÀNH LẬP VÀ MỞ TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ

Chi phí thành lập trung tâm ngoại ngữ bao gồm:

Chi phí thành lập doanh nghiệp

Chi phí chữ ký điện tử cho doanh nghiệp

Phí báo cáo doanh nghiệp

Và một số chi phí khác phát sinh.

CẦN PHẢI LÀM GÌ ĐỂ THÀNH LẬP 1 TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ

Căn cứ khoản 2 Điều 6 Thông tư 21/2018/TT-BGDĐT quy định chi tiết điều kiện nhân sự của Trung tâm Ngoại ngữ như sau:

“2. Giám đốc Trung tâm là người có đủ các tiêu chuẩn sau đây:

c) Tốt nghiệp đại học ngoại ngữ hoặc tốt nghiệp đại học có chứng chỉ ngoại ngữ từ cấp 3 trở lên theo trình độ Ngoại ngữ 6 trình độ

Khung năng lực cho Việt Nam hoặc tương đương (đối với giám đốc trung tâm ngoại ngữ).

Nếu Quý khách hàng quan tâm đến dịch vụ thành lập trung tâm ngoại ngữ của Luatvn.vn. Hãy liên hệ hotline/zalo: 076 338 7788. Hoặc Email: luatvn.vn02@gmail.com để được tư vấn chi tiết nhất.

Đánh giá bài viết

Contact Me on Zalo

0763 387 788