Nhiệm vụ của học viên trung tâm ngoại ngữ tin học

Khi đưa ra các bất cứ những nội quy quy định nào đều có 2 chiều của nó, đó là quy định đối với chủ doanh nghiệp và quy định đối với khách hàng của mình để làm căn cứ gắn kết bền lâu. Bởi khi đưa ra các điều kiện thì gắn liền với sự đáp ứng ngược lại của cả hai bên. Nếu bên nào làm sai bên đấy sẽ phải chịu trách nhiệm, tránh tình trạng xay ra các vấn đề tranh chấp nhau. Vậy nên khi đưa ra các điều kiện về phía trung tâm ngoại ngữ thì bạn cũng nên biết quyền và nhiệm vụ của học viên trung tâm ngoại ngữ tin học là như thế nào để tránh những điều đáng tiếc xảy ra. Nếu còn lăn tăn chưa hiểu hết bạn có thể liên hệ trực tiếp đến hotline: 0763.387.788 hoặc truy cập luatv.vn để được hướng dẫn cụ thể nhất.

Nhiệm vụ và quyền hạn của giám đốc trung tâm ngoại ngữ

Khi thành lập trung tâm ngoại ngữ tin học ngoài cần biết về nhiệm vụ cũng như trách nhiệm của người đứng đầu công ty thì cũng cần phải hiểu rõ quyền và nhiệm vụ của các thành viên có liên quan như giáo viên, học viên tham gia học tập tại trung tâm ngoại ngữ tin học. Theo thông tư Số: 21/2018/TT-BGDĐT của Bộ giáo dục và Đào tạo thì người đứng đầu công ty là giám đốc có những nhiệm vụ và quyền hạn sau:

 • Xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện, giám sát, đánh giá kết quả thực hiện các nhiệm vụ của trung tâm.

 • Thành lập và bổ nhiệm nhân sự các trưởng bộ phận chuyên môn, nghiệp vụ, các hội đồng tư vấn theo nội quy trung tâm.

 • Quản lý giáo viên, cán bộ, nhân viên và học viên của trung tâm theo quy định tại quy chế này và các quy định của pháp luật có liên quan.

 • Quyết định hoặc đề nghị việc khen thưởng, kỷ luật đối với cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học viên trong phạm vi thẩm quyền được phân cấp quản lý.

 • Quản lý tài chính và tài sản của trung tâm theo quy định của cấp có thẩm quyền thành lập trung tâm và theo quy định của pháp luật.

 • Cấp giấy xác nhận hoàn thành các chương trình đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ, tin học do trung tâm tổ chức và chứng chỉ hoàn thành các chương trình đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ, tin học khi trung tâm có đủ Điều kiện theo các quy định về tổ chức thi và cấp chứng chỉ ngoại ngữ, tin học của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

 • Tổ chức lựa chọn hoặc xây dựng, biên soạn, thẩm định và ban hành chương trình, tài liệu dạy học đáp ứng nhu cầu của người học.

 • Được theo học các lớp chuyên môn, nghiệp vụ nâng cao trình độ và được hưởng các chế độ khác theo quy định của pháp luật.

 •                                  

Quyền và nhiệm vụ của giáo viên trung tâm ngoại ngữ

Giáo viên ngoại ngữ là người trực tiếp giảng dạy các học viên nên học cũng cần quy định những nhiệm vụ cụ thể thực hiện:

 • Giảng dạy theo đúng mục tiêu, nội dung, chương trình giáo dục, kế hoạch dạy học; lên lớp đầy đủ, đúng giờ; quản lý học viên trong các hoạt động do trung tâm tổ chức; tham gia các hoạt động chuyên môn của trung tâm.

 • Thực hiện các quyết định của giám đốc; chịu sự kiểm tra của giám đốc và các cấp quản lý giáo dục theo quy định; thực hiện nội quy của trung tâm và các quy định của Quy chế này.

 • Thực hiện Quy định về đạo đức nhà giáo theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

 • Được theo học các lớp đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ để nâng cao trình độ; được hưởng mọi quyền lợi về vật chất, tinh thần và được chăm sóc, bảo vệ sức khỏe theo các chế độ, chính sách quy định đối với nhà giáo; tích cực, chủ động tự bồi dưỡng nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ.

 • Được trung tâm tạo Điều kiện để thực hiện nhiệm vụ và tham gia quản lý trung tâm; được tham dự các cuộc họp xét thi đua, khen thưởng, kỷ luật, giải quyết các vấn đề có liên quan đến học viên của lớp mình phụ trách.

 •            

Nhiệm vụ và quyền hạn của học viên trung tâm ngoại ngữ tin học

Học viên trung tâm ngoại ngữ, tin học là người đang theo học các chương trình giáo dục tại trung tâm ngoại ngữ nên cũng cần thực hiện một số nhiệm vụ sau:

 • Thực hiện đầy đủ các yêu cầu về học tập, thực hành do trung tâm đề ra kính trọng thầy, cô giáo, cán bộ quản lý, cán bộ, nhân viên của trung tâm.

 • Thực hiện đầy đủ nội quy của trung tâm và các quy định của Quy chế này, giữ gìn và bảo vệ tài sản của trung tâm;

 • Có hành vi, ngôn ngữ ứng xử phù hợp với đạo đức, văn  của cộng đồng, trang phục gọn gàng, lịch sự phù hợp với lứa tuổi, thuận tiện cho việc học tập và hoạt động tại trung tâm.

 • Học viên có quyền hạn nhất định khi theo học tại trung tâm như:

 • Được trung tâm tôn trọng và đối xử bình đẳng; được cung cấp đầy đủ thông tin về việc học tập của học viên;

 • Được chọn chương trình, hình thức, địa điểm học phù hợp với Điều kiện, khả năng của học viên và của trung tâm; được tạo Điều kiện để chuyển đổi chương trình, hình thức, nơi học tập nếu có nguyện vọng và được nơi chuyển đến tiếp nhận;

 • Trực tiếp hoặc thông qua đại diện hợp pháp để bảo vệ quyền lợi chính đáng của học viên và để góp ý về nội dung, phương pháp giảng dạy cũng như các hoạt động khác của trung tâm;

 • Được tham dự thi, kiểm tra, đánh giá để lấy chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân hoặc giấy xác nhận hoàn thành chương trình đào tạo bồi dưỡng do trung tâm tổ chức

Bài viết trên đã phần nào giúp các bạn hiểu rõ hết những nhiệm vụ và quyền hạn của mình( tùy thuộc vào ví trí mình đang đứng) nhằm mục đích thực hiện một cách đúng đắn. Nếu bạn chưa hiểu bạn cũng có thể liên hệ hotline 0763.387.788 hoặc truy cập luatvn.vn.

Contact Me on Zalo

0763 387 788

Zalo Chat

Gửi Email

Bảng giá