Thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài kinh doanh thương mại

Sau khi Việt Nam chính thức tham gia WTO, các cam kết về thương mại tự do mở ra, các nhà đầu tư nước ngoài có nhiều cơ hội thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài kinh doanh thương mại. Thành lập công ty với vốn nước ngoài làm kinh doanh trong lĩnh vực thương mại hoặc trong lĩnh vực nhập khẩu, xuất khẩu, phân phối hàng hóa là một nhu cầu rất quan tâm. Hãy tìm hiểu về điều kiện thành lập cũng như thủ tục thiết lập một công ty nước ngoài làm kinh doanh thông qua điều sau!

Điều kiện thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài làm kinh doanh thương mại

Kinh doanh thương mại là hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu và phân phối hàng hóa. Điều kiện thành lập công ty có vốn nước ngoài làm kinh doanh thương mại là điều kiện cho doanh nghiệp có vốn nước ngoài tham gia xuất khẩu, nhập khẩu, phân phối hàng hóa thành lập. Theo quy định tại điều 5 nghị định 09/2018/NĐ – CP, công ty có vốn đầu tư nước ngoài thực hiện quyền nhập khẩu, phân phối hàng hóa phải thực hiện thủ tục xin cấp giấy phép kinh doanh.

Cụ thể, điều kiện cấp giấy phép kinh doanh được quy định tại điều 9 nghị định 09/2018/NĐ- CP như sau

Đối với các nhà đầu tư nước ngoài thuộc một nước mà Việt Nam là thành viên thực hiện các hoạt động kinh doanh thương mại, cần phải đáp ứng các điều kiện về tiếp cận thị trường trong điều ước quốc tế đó; đáp ứng yêu cầu về kế hoạch tài chính và không phải nộp thuế quá hạn.

Đối với các nhà đầu tư nước ngoài không thuộc một quốc gia mà Việt Nam là thành viên, thực hiện đối với hoạt động kinh doanh thương mại hoặc nhà đầu tư nước ngoài thuộc một nước mà Việt Nam là thành viên nhưng Việt Nam phải đáp ứng các điều kiện quy hoạch tài chính. Đồng thời, phải đáp ứng các tiêu chuẩn phù hợp với quy định pháp luật chuyên ngành; mức cạnh tranh với các doanh nghiệp trong nước trong cùng lĩnh vực và mức đóng góp ngân sách nhà nước.

thanh lap cong ty 9

Đối với trường hợp kinh doanh hàng hóa: dầu nhờn, mỡ bôi ; gạo ; hàng hóa ; sổ sách, báo, tạp chí phải đáp ứng yêu cầu về kế hoạch tài chính và không phải nộp thuế quá hạn. Đồng thời, phải đáp ứng các tiêu chuẩn phù hợp với quy định pháp luật chuyên ngành ; mức cạnh tranh với các doanh nghiệp trong nước trong cùng lĩnh vực và mức đóng góp ngân sách nhà nước.

>>>> Xem thêm: Hướng dẫn chi tiết về hồ sơ khi nhập cảnh vào Việt Nam >>>>

Ngoài ra, doanh nghiệp cũng phải đáp ứng các điều kiện bổ sung sau

Dầu khí: giấy phép nhập khẩu và phân phối bán sỉ cho các hoạt động sau: sản xuất dầu nhờn, dầu bôi trơn tại Việt Nam ; sản xuất hoặc phân phối máy sử dụng dầu đặc biệt.

Gạo; đường, …: giấy phép phân phối bán lẻ cho các doanh nghiệp đã có cơ sở bán lẻ dưới dạng siêu thị, và các cửa hàng tiện lợi để bán lẻ.

Mở một công ty có vốn đầu tư nước ngoài làm kinh doanh trong thương mại có hai hình thức:

Trực tiếp, tức là. Đơn xin cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư thực hiện dự án đầu tư,

Gián tiếp. Nhà đầu tư nước ngoài. Ngoài việc góp vốn mua cổ phần trong công ty thương mại Việt Nam.

Thủ tục thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài kinh doanh thương mại theo hình thức trực tiếp

Bước 1: Áp dụng giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho dự án kinh doanh thương mại

Hồ sơ đăng ký đầu tư thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài làm kinh doanh thương mại như sau:

 • Văn bản đề nghị đăng ký đầu tư mở công ty có vốn đầu tư nước ngoài làm kinh doanh thương mại theo hình thức hiện có;
 • Đề xuất dự án đầu tư kinh doanh thương mại có thông tin về dự án này;
 • Tài liệu chứng minh địa chỉ pháp lý của dự án
 • Tài liệu chứng minh năng lực tài chính thực hiện dự án đầu tư kinh doanh thương mại như báo cáo tài chính của 2 năm trước nếu nhà đầu tư nước ngoài là tổ chức, văn bản xác nhận hàng hóa của tài khoản ngân hàng nếu nhà đầu tư nước ngoài là cá nhân.
 • Bản sao chứng từ cá nhân của nhà đầu tư nếu nhà đầu tư là cá nhân. Hoặc bản sao hợp pháp hóa lãnh sự của văn bản xác nhận tư cách pháp lý nếu nhà đầu tư thương mại là tổ chức;
 • Giải thích công nghệ trong trường hợp dự án đầu tư kinh doanh thương mại sử dụng công nghệ hạn chế chuyển giao;
 • Thời hạn xử lý ứng dụng là 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ của nhà đầu tư nước ngoài thực hiện dự án kinh doanh bán lẻ.
 • Cơ quan tiếp nhận hồ sơ: phòng đăng ký đầu tư của cục kế hoạch và đầu tư nơi có dự kiến mở một công ty nước ngoài làm kinh doanh thương mại.
Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp
Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp

Bước 2: Áp dụng giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thương mại

Hồ sơ đăng ký kinh doanh thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tiến hành thương mại bao gồm các giấy tờ sau:

 • Đơn đề nghị mở một công ty nước ngoài làm kinh doanh thương mại theo hình thức;
 • Điều lệ công ty có quy tắc kinh doanh thương mại và đầy đủ thông tin cần thiết;
 • Danh sách thành viên góp vốn đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên hoặc danh sách cổ đông sáng lập đối với công ty cổ phần;
 • Bản sao có công chứng giấy tờ tùy thân của tất cả các thành viên mở một công ty nước ngoài kinh doanh, kinh doanh là bản sao công chứng giấy chứng nhận pháp nhân của thành viên mở kinh doanh thương mại. Quản lý vốn góp;
 • Thư ủy quyền nếu doanh nghiệp ủy quyền cho người khác thực hiện thủ tục;
 • Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cấp bước 1
 • Cơ quan tiếp nhận hồ sơ: phòng đăng ký kinh doanh thuộc sở kế hoạch và đầu tư nơi công ty có ý định thành lập doanh nghiệp thương mại có vốn đầu tư nước ngoài.
 • Thời hạn ứng dụng ứng dụng: 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Bước 3: Gửi đơn xin giấy phép kinh doanh

Hồ sơ xin cấp giấy phép kinh doanh cho doanh nghiệp nước ngoài thực hiện thương mại bao gồm:

 • Đơn đề nghị cấp giấy phép kinh doanh đối với doanh nghiệp có vốn nước ngoài làm kinh doanh thương mại theo hình thức hiện có;
 • Văn bản giải trình gồm các nội dung: doanh nghiệp đáp ứng các điều kiện cấp giấy phép kinh doanh niêm yết trong mục 1 ; kế hoạch kinh doanh, tình hình tài chính của công ty nước ngoài kinh doanh thương mại;
 • Tài liệu từ cơ quan thuế chứng minh không có nợ thuế quá hạn;
 • Bản sao công chứng giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho doanh nghiệp nước ngoài thực hiện kinh doanh thương mại đã nhận được bước 1 và bước 2.

Cơ quan tiếp nhận: Sở công thương nơi công ty có ý định mở kinh doanh thương mại nước ngoài

Thời hạn cấp giấy phép: trong thời hạn 03 ngày làm việc, vụ công thương sẽ kiểm tra xem hồ sơ có đầy đủ và hợp lệ theo quy định tại khoản này hay không. Trường hợp hồ sơ hợp lệ và hoàn thiện, cục công thương sẽ gửi văn bản đề nghị bộ công thương và các sở liên quan, nếu có, trong 10 ngày làm việc. Trường hợp nhận được văn bản chấp thuận của cơ quan có liên quan, vụ công thương sẽ thực hiện thủ tục cấp giấy phép kinh doanh theo yêu cầu của doanh nghiệp thương mại có vốn đầu tư nước ngoài trong vòng 15 ngày làm việc.

thanh lap cong ty 1

Thủ tục thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài kinh doanh thương mại theo hình thức gián tiếp

Đó là, các nhà đầu tư nước ngoài đóng góp vốn, mua cổ phần và đóng góp vốn trong một công ty thương mại với vốn Việt Nam. Các nhà đầu tư nước ngoài cần thực hiện các bước sau:

Bước 1: Gửi đơn xin góp vốn, mua cổ phần hoặc góp vốn vào doanh nghiệp thương mại bằng vốn Việt Nam

Hồ sơ bao gồm:

 • Văn bản đề nghị đăng ký góp vốn, mua cổ phần, góp vốn vào doanh nghiệp thương mại có vốn đầu tư Việt Nam theo mẫu hình thức hiện có;
 • Bản sao chứng minh nhân dân hoặc giấy tờ tùy thân khác nếu nhà đầu tư nước ngoài là cá nhân, bản sao quyết định thành lập hoặc văn bản khác xác nhận pháp nhân nếu nhà đầu tư nước ngoài là cá nhân. Tổ chức.
 • Cơ quan tiếp nhận: phòng đăng ký đầu tư thuộc sở kế hoạch và đầu tư nơi dự kiến thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài làm kinh doanh thương mại.
 • Thời gian xử lý hồ sơ: 15 ngày kể từ ngày cơ quan đăng ký đầu tư nhận hồ sơ hợp lệ của nhà đầu tư nước ngoài làm kinh doanh thương mại.

Bước 2: Chuyển vốn góp hoặc cổ phần để thay đổi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

Các nhà đầu tư nước ngoài làm kinh doanh trong thương mại sẽ thay đổi thông tin nhà đầu tư về giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh theo quy định.

Các bạn có thể liên hệ ngay lập tức với đường dây nóng của Luật VN sẽ tư vấn nhiệt tình và hỗ trợ nếu bạn có vấn đề về việc mở một công ty có vốn đầu tư nước ngoài cho kinh doanh thương mại!

>>>> Xem thêm: Tư vấn đầu tư nước ngoài vào Việt Nam. Quý khách tham khảo >>>>

Nội dung giấy chứng nhận đăng ký công ty có vồn đầu tư nước ngoài tại Luatvn.vn

 • Mã dự án đầu tư.
 • Tên và địa chỉ của nhà đầu tư.
 • Tên dự án đầu tư.
 • Mục tiêu và quy mô dự án đầu tư.
 • Địa điểm dự án đầu tư ; diện tích sử dụng đất.
 • Vốn đầu tư của dự án (including vốn góp của các nhà đầu tư và capital), tiến độ góp vốn, huy động nguồn vốn.
 • Thời gian dự án.
 • Tiến độ thực hiện dự án đầu tư: tiến độ xây dựng cơ bản và đưa công trình vào hoạt động tiến độ thực hiện mục tiêu, mục đích chủ yếu của dự án trong trường hợp dự án được thực hiện theo giai đoạn, mục tiêu, thời hạn và nội dung hoạt động của từng giai đoạn.
 • Khuyến khích, hỗ trợ đầu tư và các điều kiện áp dụng.
 • Quy định đối với các nhà đầu tư thực hiện dự án.
 • Điều kiện cho nhà đầu tư thực hiện dự án.
 • Thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đầu tư
 • Sở kế hoạch và đầu tư tiếp nhận, cấp, điều chỉnh, thu hồi giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho các dự án đầu tư sau đây
 • Dự án đầu tư ngoài khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế;
 • Dự án đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao và dự án đầu tư khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao tại địa phương nơi ban quản lý chưa thành lập khu công nghiệp.

Nếu các bạn cần sự giúp đõ, hãy liên hệ Luatvn.vn số điện thoại 0763387788 để được tư vấn miễn phí.

Đánh giá bài viết

Contact Me on Zalo

0763 387 788