Thành lập trung tâm ngoại ngữ tại An Giang

Thành lập trung tâm ngoại ngữ tại An Giang rất được quan tâm hiện nay. Chính sách hội nhập, thu hút các công ty nước ngoài đầu tư vào Việt Nam. Cũng như khuyến khích những người trẻ tuổi học tập và làm nghiên cứu chuyên nghiệp ở nước ngoài, nó đã góp phần tạo ra một số lượng lớn khách hàng muốn học ngôn ngữ mới ngoài tiếng mẹ đẻ của họ.

Nắm bắt xu hướng đó, việc mở các trung tâm giảng dạy ngoại ngữ (tiếng Nhật, tiếng Anh, ngoại ngữ cho trẻ em) cũng phát triển mạnh mẽ. Bạn cần ước tính chi phí, vốn cần thiết để mở trung tâm; Đồng thời, bạn cũng nên tìm hiểu về các thủ tục, quy trình và điều kiện để thành lập một trung tâm ngoại ngữ.
Bài viết sau đây được tóm tắt thông qua quá trình thực tế. Nó sẽ giúp một phần các doanh nghiệp tiếp cận các bước để thiết lập một trung tâm ngoại ngữ rõ ràng và đầy đủ. Bởi vì các quy định của pháp luật luôn thay đổi cho phù hợp với thực tế. Vì vậy, khi bạn cần hướng dẫn và tư vấn về việc mở một trung tâm ngoại ngữ một cách chính xác, vui lòng liên hệ với Luatvn.vn để biết những gì bạn cần biết khi mở một trung tâm ngoại ngữ.

Thủ tục thành lập trung tâm ngoại ngữ tại An Giang

Căn cứ vào Điều 47 Tài liệu hợp nhất số. 07 / VBHN-BGĐT năm 2018 :

Cơ quan thành lập trung tâm ngoại ngữ

Thành lập trung tâm ngoại ngữ tại An Giang
a) Giám đốc hoặc hiệu trưởng của một học viện, trường đại học hoặc cao đẳng sư phạm quyết định thành lập một trung tâm trong khuôn viên của trường;
b) Người đứng đầu các tổ chức xã hội, các tổ chức xã hội-nghề nghiệp, các tổ chức kinh tế được pháp luật cho phép thành lập các trung tâm đào tạo trực thuộc có thẩm quyền quyết định các trung tâm ngoại ngữ trực thuộc;
c) Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ quyết định thành lập các trung tâm ngoại ngữ thuộc thẩm quyền của mình; cho phép thành lập các trung tâm ngoại ngữ của các trường đại học, học viện, các trường đại học và cao đẳng sư phạm nằm ngoài khuôn viên của trường và các trung tâm ngoại ngữ và tin học được chỉ định tại Điểm b, Khoản 1 của Điều này.

Gửi đơn đăng ký thành lập trung tâm ngoại ngữ, bao gồm :

Đơn xin thành lập trung tâm ngoại ngữ (đơn xin thành lập trung tâm ngoại ngữ)
Kế hoạch thành lập một trung tâm ngoại ngữ bao gồm các nội dung sau: Tên của trung tâm, vị trí của trung tâm, sự cần thiết và cơ sở pháp lý của việc thành lập trung tâm; mục tiêu và nhiệm vụ của trung tâm; chương trình giảng dạy, quy mô đào tạo; các cơ sở của trung tâm; cơ cấu tổ chức của trung tâm, sơ yếu lý lịch của người được dự kiến là giám đốc của trung tâm;Lệnh mở một trung tâm ngôn ngữ

Bước 1:

Các tổ chức và cá nhân gửi 01 bộ hồ sơ quy định tại Khoản 2 của Điều này trực tiếp hoặc qua đường bưu điện cho người có thẩm quyền;

Bước 2:

Trong vòng 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền sẽ thẩm định và kiểm tra theo quy định;

Bước 3:

Trong vòng 5 ngày làm việc, người có thẩm quyền quyết định thành lập hoặc phê duyệt thành lập trung tâm quy định tại khoản 1 của Điều này sẽ quyết định thành lập hoặc cho phép thành lập nếu tất cả các điều kiện được đáp ứng; nếu cơ sở chưa được quyết định, một thông báo bằng văn bản sẽ được gửi đến tổ chức hoặc cá nhân, nêu rõ lý do THỰC HIỆN THỦ TỤC THÀNH LẬP CÁC TRUNG TÂM NGÔN NGỮ NƯỚC NGOÀI TUYỆT VỜI CHO CÁC HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC
Căn cứ vào Điều 49 của Tài liệu hợp nhất số. 07 / VBHN-BGĐT năm 2018 :
1. Cơ quan cho phép các hoạt động giáo dục
a) Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ quyết định cho phép các hoạt động giáo dục của trung tâm ngoại ngữ quy định tại Điểm b và c, Khoản 1, Điều 47 của Nghị định này;
b) Giám đốc của trường đại học hoặc hiệu trưởng của một viện, trường đại học hoặc cao đẳng sẽ quyết định cho phép các hoạt động giáo dục của trung tâm ngoại ngữ hoạt động trong khuôn viên của trường đại học.

Những tài liệu cần thiết cho một ứng dụng cho phép các hoạt động giáo dục?

a) Yêu cầu bằng văn bản cho giấy phép hoạt động giáo dục;
b) Bản sao quyết định thành lập trung tâm do người có thẩm quyền ban hành;
c) Quy định về hoạt động giáo dục của trung tâm;
d) Báo cáo về cơ sở vật chất, thiết bị, chương trình và tài liệu giảng dạy; nhân viên quản lý, giáo viên; tài liệu chứng minh quyền sử dụng đất và nhà ở hợp pháp; nguồn tài trợ để đảm bảo hoạt động của trung tâm.

Thủ tục xin phép các hoạt động giáo dục của một trung tâm ngoại ngữ

Bước 1: Trung tâm ngoại ngữ sẽ gửi 01 bộ tài liệu quy định tại Khoản 2 của Điều này trực tiếp hoặc qua đường bưu điện cho người có thẩm quyền quy định tại Khoản 1 của Điều này;
Bước 2: Trong vòng 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, người có thẩm quyền quy định tại khoản 1 của Điều này sẽ nhận được hồ sơ. Nếu hồ sơ không phù hợp với quy định, nó sẽ thông báo bằng văn bản các nội dung cần được sửa chữa và bổ sung cho trung tâm;
Bước 3: Trong vòng 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đơn chính xác, người có thẩm quyền quy định tại khoản 1 của Điều này sẽ phối hợp với các cơ quan và đơn vị có liên quan trong việc tổ chức thẩm định về khả năng thực tế để đáp ứng các điều kiện quy định và ghi lại kết quả trong biên bản thẩm định;
Bước 4: Trong vòng 05 ngày làm việc kể từ ngày kết quả thẩm định, người có thẩm quyền quy định tại khoản 1 của Điều này sẽ quyết định cho phép trung tâm vận hành giáo dục. Nếu quyết định chưa được đưa ra để cho phép các hoạt động giáo dục, một thông báo bằng văn bản sẽ được gửi đến trung tâm nêu rõ lý do.

TƯ VẤN THÀNH LẬP TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ AN GIANG :

trung tâm ngoại ngữ là gì?

Trung tâm ngoại ngữ là một loại trung tâm giáo dục thường xuyên chuyên đào tạo và bồi dưỡng ngoại ngữ và tin học của hệ thống giáo dục quốc dân. Trung tâm ngoại ngữ có tư cách pháp nhân, con dấu và tài khoản riêng.

Các điều kiện để thành lập một trung tâm ngoại ngữ là gì?

– Có một đội ngũ quản lý, giáo viên và nhân viên đáp ứng các tiêu chuẩn quy định, đáp ứng các yêu cầu hoạt động của trung tâm.
– Có cơ sở vật chất, thiết bị, chương trình, tài liệu giảng dạy và nguồn tài trợ phù hợp, đảm bảo chất lượng giáo dục theo kế hoạch xây dựng và phát triển và quy mô hoạt động của trung tâm.

THỦ TỤC TƯ VẤN ĐỂ THÀNH LẬP TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ AN GIANG :

Cơ quan thành lập trung tâm ngoại ngữ :

a) Giám đốc của trường đại học hoặc học viện, hiệu trưởng của trường đại học hoặc cao đẳng sư phạm sẽ quyết định thành lập một trung tâm ngoại ngữ và tin học trong khuôn viên trường;
b) Người đứng đầu các tổ chức xã hội, các tổ chức xã hội-nghề nghiệp, các tổ chức kinh tế được pháp luật cho phép thành lập các trung tâm đào tạo trực thuộc có thẩm quyền quyết định các trung tâm thông tin và ngoại ngữ; trường liên kết;
c) Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ quyết định thành lập các trung tâm ngoại ngữ và tin học thuộc thẩm quyền của mình; cho phép thành lập các trung tâm ngoại ngữ và tin học của các trường đại học, học viện, các trường đại học và cao đẳng sư phạm nằm ngoài khuôn viên của trường và các trung tâm ngoại ngữ và tin học được chỉ định tại Điểm b ở trên.

Thủ tục thành lập một trung tâm ngoại ngữ :

a) Các tổ chức và cá nhân gửi 01 bộ tài liệu theo quy định trực tiếp hoặc qua đường bưu điện cho người có thẩm quyền thành lập trung tâm ngoại ngữ và tin học;
b) Trong vòng 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, cơ quan hoặc người có thẩm quyền thành lập trung tâm ngoại ngữ và tin học sẽ thẩm định và kiểm tra nó theo quy định;
c) Trong vòng 05 ngày làm việc, người có thẩm quyền quyết định thành lập hoặc cho phép thành lập trung tâm công nghệ thông tin và ngoại ngữ sẽ quyết định thành lập hoặc cho phép cơ sở nếu tất cả các điều kiện được đáp ứng; nếu cơ sở chưa quyết định thành lập, một thông báo bằng văn bản sẽ được gửi đến tổ chức hoặc cá nhân, nêu rõ lý do.

TÀI LIỆU THÀNH LẬP TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ AN GIANG BAO GỒM :

Đề xuất thành lập một trung tâm ngoại ngữ và tin học;
Một bản sao được phát hành từ cuốn sách chính, một bản sao có chứng thực từ bản gốc hoặc một bản sao kèm theo bản gốc để so sánh, về quyết định thành lập trung tâm do một người có thẩm quyền cấp;
Quy định về hoạt động giáo dục của trung tâm;
Báo cáo về cơ sở vật chất, thiết bị, chương trình và tài liệu giảng dạy; nhân viên quản lý, giáo viên; tài liệu chứng minh quyền sử dụng đất và nhà ở hợp pháp; nguồn tài trợ để đảm bảo hoạt động của trung tâm.
Kế hoạch thành lập một trung tâm ngoại ngữ và tin học bao gồm các nội dung sau: Tên của trung tâm, vị trí của trung tâm, sự cần thiết và cơ sở pháp lý của việc thành lập trung tâm; mục tiêu và nhiệm vụ của trung tâm; chương trình giảng dạy, quy mô đào tạo; các cơ sở của trung tâm; cơ cấu tổ chức của trung tâm, sơ yếu lý lịch của người được dự kiến là giám đốc của trung tâm;Dự thảo quy định về tổ chức hoạt động của các trung tâm ngoại ngữ.

Tài liệu cần để thành lập trung tâm ngoại ngữ

Bản sao chứng nhận đăng ký kinh doanh của công ty;
Hợp đồng thuê một cơ sở đào tạo pháp lý;
Giấy chứng nhận hoạt động tại địa điểm được chứng nhận bởi Ủy ban Nhân dân của xã / phường;
Giấy chứng nhận phòng cháy chữa cháy và chữa cháy;
Giấy chứng nhận số dư tài khoản ngân hàng;

Hồ sơ của giám đốc trung tâm ngoại ngữ bao gồm:

Giấy tờ tùy thân + Sơ yếu lý lịch + Bằng cử nhân ngoại ngữ, hoặc một trường đại học khác + Chứng chỉ ngoại ngữ ít nhất là cấp 3 khung năng lực nước ngoài Ngôn ngữ 6 cấp cho Việt Nam + Chứng chỉ sư phạm (nếu tham gia giảng dạy) + Giấy chứng nhận thời gian làm việc + Sổ đăng ký hộ gia đình tại địa phương nơi giấy phép trung tâm ngoại ngữ được áp dụng;Hồ sơ của giáo viên bao gồm: Giấy tờ tùy thân + Sơ yếu lý lịch + Bằng tốt nghiệp đại học trở lên bằng tiếng nước ngoài + Giấy chứng nhận sư phạm chuyên nghiệp (đối với giáo viên nước ngoài, cần có bằng thạc sĩ). bằng cấp hoặc cao hơn trong sư phạm, hoặc chuyên ngành khác nhưng kèm theo chứng chỉ ngoại ngữ thích hợp).

Dịch vụ thành lập trung tâm ngoại ngữ tại Luatvn.vn

Tham vấn ban đầu về các quy định có liên quan theo Thông tư số. 21/2018 / TT-BGDDT, Nghị định số. 46/2017 / ND-CP, Nghị định số. 135/2018 / ND-CP .
Chuẩn bị tài liệu theo quy định trên cơ sở thông tin được cung cấp bởi khách hàng.
Liên hệ với cơ quan cấp phép thay mặt khách hàng để nộp đơn và nhận kết quả.
Theo dõi tiến độ công việc trong khi chờ đợi sự cho phép.
Tư vấn pháp lý sau khi cấp phép cho khách hàng

Trả lời

Contact Me on Zalo

0763 387 788