Thành lập trung tâm tin học có vốn đầu tư nước ngoài

Hiện nay, mở trung tâm tin học tại Việt Nam là đang được rất nhiều nhà đầu tư nước ngoài quan tâm. Vậy thủ tục thành lập trung tâm tin học có vốn đầu tư nước ngoài được thực hiện như thế nào? Hãy cùng Luatvn.vn tìm hiểu nhé

Các bước cần thực hiện thủ tục thành lập trung tâm tin học có vốn đầu tư nước ngoài:

Theo quy định tại Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện tại Phụ lục 4 được ban hành kèm theo Luật số 03/2016/QH14 sửa đổi, bổ sung Điều 6 và Phụ lục 4 về Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện của Luật đầu tư, Hoạt động của cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài là ngành, nghề kinh doanh có điều kiện. Như vậy, khi thực hiện thủ tục thành lập trung tâm đào tạo tin học có vốn đầu tư nước ngoài, cần phải thực hiện các bước sau:

– Bước 1: Xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

– Bước 2: Xin cấp Giấy phép hoạt động của trung tâm

– Bước 3: Thành lập doanh nghiệp.

Thành lập trung tâm tin học có vốn đầu tư nước ngoài
Thành lập trung tâm tin học có vốn đầu tư nước ngoài

Hồ sơ thủ tục xin cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư:

Hồ sơ cần chuẩn bị:

Theo quy định tại khoản 1 Điều 33 Luật Đầu tư 2014, nhà đầu tư cần chuẩn bị những tài liệu sau:

– Văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư.

– Bản sao chứng minh nhân dân, thẻ căn cước hoặc hộ chiếu đối với nhà đầu tư là cá nhân. bản sao Giấy chứng nhận thành lập hoặc tài liệu tương đương khác xác nhận tư cách pháp lý đối với nhà đầu tư là tổ chức.

– Đề xuất dự án đầu tư bao gồm các nội dung: nhà đầu tư thực hiện dự án, mục tiêu đầu tư, quy mô đầu tư, vốn đầu tư và phương án huy động vốn, địa điểm, thời hạn, tiến độ đầu tư, nhu cầu về lao động, đề xuất hưởng ưu đãi đầu tư, đánh giá tác động, hiệu quả kinh tế – xã hội của dự án.

– Bản sao một trong các tài liệu sau: báo cáo tài chính 02 năm gần nhất của nhà đầu tư. cam kết hỗ trợ tài chính của công ty mẹ. cam kết hỗ trợ tài chính của tổ chức tài chính. bảo lãnh về năng lực tài chính của nhà đầu tư. tài liệu thuyết minh năng lực tài chính của nhà đầu tư.

– Đề xuất nhu cầu sử dụng đất. trường hợp dự án không đề nghị Nhà nước giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất thì nộp bản sao thỏa thuận thuê địa điểm hoặc tài liệu khác xác nhận nhà đầu tư có quyền sử dụng địa điểm để thực hiện dự án đầu tư.

Thủ tục xin cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư thành lập trung tâm tin học có vốn nước ngoài:

Theo quy định tại khoản 2 Điều 37 Luật Đầu tư 2014, thủ tục này được thực hiện như sau:

Bước 1: Nhà đầu tư nộp hồ sơ tại Sở Kế hoạch Đầu tư.

Bước 2: Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được đủ hồ sơ, Sở Kế hoạch Đầu tư cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. trường hợp từ chối phải thông báo bằng văn bản cho nhà đầu tư và nêu rõ lý do.

Thủ tục xin cấp giấy thành lập trung tâm tin học có vốn đầu tư nước ngoài

Điều kiện cho phép thành lập

Nghị định 86/2018/NĐ-CP quy định về điều kiện này như sau:

– Về vốn đầu tư: Ít nhất là 20 triệu đồng/học viên (không bao gồm các chi phí sử dụng đất). Tổng số vốn đầu tư ít nhất được tính toán căn cứ thời điểm có quy mô dự kiến cao nhất.

– Về cơ sở vật chất, thiết bị:

+ Có phòng học phù hợp về ánh sáng, bàn ghế, thiết bị, đồ dùng giảng dạy.

+ Có diện tích dùng cho học tập, giảng dạy bảo đảm ở mức bình quân ít nhất là 2,5 m2/người học đối với cơ sở đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn.

+ Có văn phòng của ban giám đốc, lãnh đạo, phòng giáo viên, thư viện và các phòng chức năng khác.

– Về chương trình giáo dục:

+ Chương trình giáo dục thực hiện tại cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài phải thể hiện mục tiêu giáo dục, không có nội dung gây phương hại đến quốc phòng, an ninh quốc gia, lợi ích cộng đồng. không truyền bá tôn giáo, xuyên tạc lịch sử. không ảnh hưởng xấu đến văn hóa, đạo đức, thuần phong mỹ tục Việt Nam và phải bảo đảm điều kiện liên thông giữa các cấp học và trình độ đào tạo.

+ Có thể giảng dạy:

  • Chương trình giáo dục của Việt Nam theo quy định của pháp luật Việt Nam.
  • Chương trình đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn của nước ngoài. 
  • Trung tâm tin học sử dụng các chương trình do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành. tự biên soạn hoặc lựa chọn các chương trình tài liệu của các cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng. các tổ chức giáo dục trong nước và quốc tế phù hợp nhu cầu người học và khả năng đáp ứng của trung tâm.

– Về đội ngũ giáo viên:

+ Giáo viên ít nhất phải có trình độ cao đẳng hoặc tương đương, có ngành đào tạo phù hợp với chuyên môn được phân công giảng dạy.

+ Tỷ lệ học viên/giáo viên quy đổi tối đa là 25 học viên/giáo viên.

Thành lập trung tâm tin học có vốn đầu tư nước ngoài
Thành lập trung tâm tin học có vốn đầu tư nước ngoài

Thẩm quyền cho phép thành lập:

Theo quy định tại Khoản 3 Điều 40 Nghị định 86/2018/NĐ-CP, Chủ tịch UBND tỉnh quyết định cho phép thành lập.

Hồ sơ đề nghị cho phép thành lập:

Điều 1 Nghị định 135/2018/NĐ-CP quy định hồ sơ bao gồm:

– Tờ trình đề nghị thành lập trung tâm tin học. 

– Đề án thành lập trung tâm tin học gồm các nội dung: Tên trung tâm, địa điểm đặt trung tâm, sự cần thiết và cơ sở pháp lý của việc thành lập trung tâm. mục tiêu, nhiệm vụ của trung tâm. chương trình giảng dạy, quy mô đào tạo. cơ sở vật chất của trung tâm. cơ cấu tổ chức của trung tâm, sơ yếu lý lịch của người dự kiến làm Giám đốc trung tâm. 

– Dự thảo nội quy tổ chức hoạt động của trung tâm tin học. 

Trình tự thực hiện:

Theo quy định tại Điều 1 Nghị định 135/2018/NĐ-CP, trình tự này được thực hiện như sau:

  • Tổ chức, cá nhân gửi trực tiếp hoặc qua bưu điện 01 bộ hồ sơ theo quy định đến người có thẩm quyền thành lập trung tâm ngoài ngoại ngữ, tin học.
  • Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền thành lập trung tâm ngoại ngữ, tin học có trách nhiệm thẩm định, kiểm tra các điều kiện theo quy định.
  • Trong thời hạn 05 ngày làm việc, người có thẩm quyền quyết định thành lập, cho phép thành lập trung tâm ngoại ngữ, tin học nếu đủ điều kiện. Nếu chưa quyết định thành lập thì có văn bản thông báo cho tổ chức, cá nhân nêu rõ lý do.

Trên thực tế, nhà đầu tư nước ngoài khi thực hiện thủ thành lập trung tâm đào tạo tin học có thể sẽ gặp khó khăn trong quá trình thực hiện. Quý khách có nhu cầu thực hiện dịch vụ thành lập trung tâm ngoại ngữ, tin học trọn gói xin vui lòng liên hệ Luatvn.vn qua hotline:0763.387788 để được tư vấn dịch vụ tốt nhất.

Đánh giá bài viết

Contact Me on Zalo

0763 387 788