Thuế phải nộp khi sang tên sổ đỏ bao gồm những gì?

Các loại thuế phải nộp khi sang tên sổ đỏ bao gồm những loại nào? Chi phí cụ thể bao nhiêu? Mời bạn theo dõi bài viết sau đây của Luatvn.vn để biết thêm nhiều thông tin chính xác nhất. Xin cảm ơn!

Nếu quý khách hàng có câu hỏi vui lòng liên hệ với Luatvn.vn qua số hotline/zalo: 076 338 7788.  Chúng tôi sẽ giải đáp mọi thắc mắc cho quý khách miễn phí.

1. Các loại Thuế phải nộp khi sang tên sổ đỏ

Sang ten so do 7

Căn cứ Thông tư 111/2013/TT-BTC và Nghị định 140/2016/NĐ-CP, Thông tư 85/2019/TT-BTC, khi chuyển nhượng, tặng cho bất động sản, các bên có nghĩa vụ nộp thuế thu nhập cá nhân. lệ phí trước bạ và lệ phí thẩm định hồ sơ theo quy định, cụ thể:

* Thuế phải nộp khi sang tên sổ đỏ: Thuế thu nhập cá nhân

Thuế phải nộp:

Thuế thu nhập cá nhân phải nộp = 2% x Giá chuyển nhượng

Các trường hợp miễn, hồ sơ khai thuế thu nhập cá nhân:

Thuế suất thuế thu nhập cá nhân phải nộp khi sang tên sổ đỏ bất động sản

Điều 17 Thông tư 92/2015/TT-BTC quy định cách tính thuế thu nhập cá nhân khi chuyển nhượng bất động sản như sau:
Thuế thu nhập cá nhân phải nộp = Giá chuyển nhượng x 2%
Trong đó:
 • Giá chuyển nhượng chuyển nhượng quyền sử dụng đất không có công trình xây dựng trên đất là giá ghi trong hợp đồng chuyển nhượng tại thời điểm chuyển nhượng.
Trường hợp không ghi giá trong hợp đồng chuyển nhượng hoặc giá trên hợp đồng chuyển nhượng thấp hơn giá đất do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương) quy định tại thời điểm chuyển nhượng thì giá chuyển nhượng được xác định theo quy định tại Nghị định này. bảng giá đất do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định tại thời điểm chuyển nhượng.
 • Giá chuyển nhượng chuyển nhượng quyền sử dụng đất gắn liền với công trình xây dựng trên đất, bao gồm cả nhà ở, công trình xây dựng hình thành trong tương lai là giá ghi trong hợp đồng chuyển nhượng tại thời điểm chuyển nhượng.
Trường hợp giá đất không ghi trong hợp đồng chuyển nhượng hoặc giá đất trong hợp đồng chuyển nhượng thấp hơn giá do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định thì giá chuyển nhượng đất là giá do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định tại thời điểm chuyển nhượng theo quy định của pháp luật. luật đất đai.

Ai phải nộp thuế thu nhập cá nhân?

 • Nếu các bên có thỏa thuận về người nộp thuế thì phải tuân thủ thỏa thuận đó.
 • Trường hợp các bên không thỏa thuận về bên nhận chuyển nhượng nộp thuế thay cho bên nhận chuyển nhượng thì người có nghĩa vụ nộp thuế thu nhập cá nhân là bên chuyển nhượng (bên bán) – Theo điểm c khoản 5 Điều 2 Thông tư 111/2013/TT-BTC.
 • Nếu không có thỏa thuận về hợp đồng tặng bất động sản, người nhận là người phải nộp thuế (vì anh ta là người có thu nhập).

2 trường hợp được miễn Thuế khi sang tên sổ đỏ

Căn cứ Điều 3 Thông tư 111/2013/TT-BTC, các trường hợp sau đây được miễn thuế thu nhập cá nhân khi chuyển nhượng quyền sử dụng đất, nhà ở:
Trường hợp 1: Chuyển nhượng, tặng cho, thừa kế bất động sản (kể cả nhà ở hình thành trong tương lai, công trình xây dựng hình thành trong tương lai theo quy định của pháp luật về kinh doanh bất động sản) giữa: Vợ với chồng; cha ruột, mẹ đẻ với con đẻ; cha nuôi, mẹ nuôi có con nuôi; bố chồng, mẹ chồng với con dâu; bố chồng, mẹ chồng với con rể; ông, bà ngoại có cháu nội; ông bà, bà ngoại có cháu; anh chị em với nhau.
Trường hợp 2: Bên chuyển nhượng chỉ có một nhà ở, quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam
Lưu ý: Dù được miễn thuế thì vẫn phải khai thuế để Nhà nước quản lý.

Hồ sơ miễn thuế thu nhập cá nhân khi sang tên sổ đỏ

Căn cứ khoản b.2 điểm b khoản 3 Điều 16 Thông tư 156/2013/TT-BTC, giấy tờ chứng minh miễn thuế thu nhập cá nhân khi chuyển nhượng bất động sản như sau:

STTTrường hợpTên giáy tờ chứng minh
1Chuyển nhượng giữa cha, mẹ ruột với con ruột
Có một trong hai giấy tờ sau: Bản sao sổ hộ khẩu (nếu cùng sổ hộ khẩu) hoặc bản sao giấy khai sinh
Trường hợp trẻ ngoài giá thú thì phải có bản sao quyết định công nhận cha, mẹ, con của cơ quan có thẩm quyền.
2Chuyển nhượng giữa ông bà nội với cháu nộiCác giấy tờ sau đây được yêu cầu: Bản sao giấy khai sinh của cháu và bản sao giấy khai sinh của cha hoặc bản sao sổ hộ khẩu thể hiện mối quan hệ giữa ông, bà và cháu
3Chuyển nhượng giữa anh, chị, em ruột với nhauCác giấy tờ sau đây được yêu cầu: Bản sao sổ hộ khẩu hoặc bản sao giấy khai sinh của bên chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng thể hiện mối quan hệ của cùng một cha hoặc cùng cha, mẹ hoặc các tài liệu khác chứng minh quan hệ huyết thống

Hạn nộp hồ sơ khai thuế thu nhập cá nhân khi sang tên sổ đỏ

Khoản 5 Điều 21 Thông tư 95/2015/TT-BTC quy định thời hạn nộp hồ sơ khai thuế thu nhập cá nhân khi chuyển tên như sau:
“- Trường hợp hợp đồng chuyển nhượng không đồng ý bên mua là người nộp thuế thay mặt bên bán thì hồ sơ khai thuế được nộp chậm nhất là ngày thứ 10 (thứ mười) kể từ ngày hợp đồng chuyển nhượng có hiệu lực theo quy định. các quy định của pháp luật.
– Trường hợp hợp đồng chuyển nhượng có thỏa thuận người mua là người nộp thuế thay mặt bên bán thì nộp tờ khai thuế chậm nhất là thời điểm làm thủ tục đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng bất động sản. Trong trường hợp một cá nhân nhận được việc chuyển nhượng một ngôi nhà hoặc công trình xây dựng trong tương lai, đó là thời điểm cá nhân nộp tờ khai thuế cho cơ quan thuế.”
 
Như vậy, bạn phải xem lại hợp đồng chuyển nhượng để biết thời hạn nộp tờ khai thuế:
 • Nếu hợp đồng không đồng ý bạn nộp thuế thay cho người bán, trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày công chứng, người bán phải nộp tờ khai thuế.
 • Nếu hợp đồng có thỏa thuận mà bạn là người nộp thuế thay thế, trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày công chứng, bạn phải nộp tờ khai thuế.

*Thuế phải nộp khi sang tên sổ đỏ: Lệ phí trước bạ

Sang ten so do 6

– Mức nộp lệ phí trước bạ:
Căn cứ Điều 5 Nghị định 140/2016/NĐ-CP, lệ phí trước bạ khi chuyển tên Giấy chứng nhận được xác định theo công thức sau:
Lệ phí trước bạ phải nộp = 0,5% x Giá tính lệ phí trước bạ
Trong đó, giá tính lệ phí trước bạ đối với nhà, đất được quy định như sau:

Trường hợp 1:

Giá nhà, đất trong hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất, hợp đồng mua bán nhà ở cao hơn giá do Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ban hành (gọi chung là cấp tỉnh), giá tính phí phải nộp trước. Đối với nhà, đất là giá trong hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất, hợp đồng mua bán nhà ở.
Được tính cụ thể theo công thức sau:
Lệ phí trước bạ phải nộp = 0.5% x Giá chuyển nhượng (tổng số tiền phải trả ghi trong hợp đồng)

Trường hợp 2:

Giá nhà, đất trong hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất hoặc hợp đồng mua bán nhà ở bằng hoặc thấp hơn giá do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành.
* Cách tính lệ phí trước bạ khi đăng ký quyền sử dụng đất
Lệ phí trước bạ = 0,5% x Diện tích x Giá 01m2 tại bảng giá đất
* Cách tính lệ phí trước bạ khi đăng ký quyền sở hữu nhà
Lệ phí trước bạ = 0,5% x (Diện tích x Giá 01m2 x Tỷ lệ phần trăm chất lượng còn lại)
Trong đó:
 • Giá tính lệ phí trước bạ đối với nhà ở là giá do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành tại thời điểm kê khai lệ phí trước bạ (giá 01m2 do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định, vì vậy để tính toán chính xác, phải thấy trong quyết định của Ủy ban nhân dân mỗi tỉnh).
 • Tỷ lệ phần trăm (%) chất lượng còn lại do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành (khấu trừ theo thời gian).

Trường hợp được miễn thuế trước bạ

Điều 9 Nghị định 140/2016/NĐ-CP quy định trường hợp được miễn lệ phí trước bạ, trong đó khoản 10 Điều 9 Nghị định này nêu rõ trường hợp nhà, đất được thừa kế hoặc là quà tặng giữa nhiều người. lệ phí trước bạ được miễn, cụ thể:
“Nhà, đất nhận thừa kế, tặng cho giữa: Vợ, chồng; cha ruột, mẹ đẻ với con đẻ; cha nuôi, mẹ nuôi có con nuôi; bố chồng, mẹ chồng với con dâu; bố chồng, mẹ chồng với con rể; ông, bà ngoại có cháu nội; ông bà, bà ngoại có cháu; Anh, chị, em ruột hiện nay được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.
Như vậy, khi nhận thừa kế hoặc nhận quà tặng nhà, đất giữa những người có quan hệ trên thì sẽ được miễn lệ phí trước bạ.
Mặc dù được miễn lệ phí trước bạ nhưng vẫn phải kê khai để Nhà nước quản lý.

*Thuế phải nộp khi sang tên sổ đỏ: Phí thẩm định khi chuyển tên

Lệ phí nộp hồ sơ do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định, do đó mức thu khác nhau giữa các tỉnh, thành phố.

2. Không sang tên Sổ đỏ sẽ bị phạt đến 20 triệu đồng

* Mức phạt tiền 

Căn cứ khoản 2 Điều 17 Nghị định 91/2019/NĐ-CP, khi chuyển nhượng, tặng cho quyền sử dụng đất mà không đăng ký thay đổi thì bị xử phạt vi phạm hành chính như sau:

– Ở khu vực nông thôn:

 • Phạt tiền từ 01 – 03 triệu đồng nếu trong thời hạn 24 tháng kể từ ngày quá hạn không thực hiện đăng ký thay đổi.
 • Phạt tiền từ 2 – 5 triệu đồng nếu quá thời hạn trên 24 tháng kể từ ngày làm thêm giờ mà không đăng ký biến động.

– Ở khu vực thành thị: Mức xử phạt bằng 02 lần mức xử phạt đối với từng trường hợp tương ứng ở khu vực nông thôn (cao nhất là 10 triệu đồng/lần vi phạm).

Mức phạt tiền đối với tổ chức bằng 02 lần mức phạt tiền đối với cá nhân. Theo đó, mức phạt đối với tổ chức ở đô thị là 20 triệu đồng.

* Ai là người bị phạt?

Theo khoản 4 Điều 5 Nghị định 91/2019/NĐ-CP, trường hợp chuyển nhượng, tặng cho quyền sử dụng đất mà không đăng ký đổi đất thì người bị xử phạt là bên nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất (bên mua quyền sử dụng đất). , người mà nó đã được tặng).
Kết luận: Để chuyển tên Sổ đỏ theo đúng quy định, các bên phải nắm rõ điều kiện chuyển tên, phải công chứng hoặc chứng thực hợp đồng, kê khai thuế, kê khai lệ phí và nộp hồ sơ chuyển tên đúng hạn.

Trên đây là những chia sẻ của chúng tôi về những kinh nghiệm khi quý khách hàng muốn tìm hiểu về Thuế phải nộp khi sang tên sổ đỏ . Nếu quý khách hàng có câu hỏi vui lòng liên hệ với Luatvn.vn qua số hotline/zalo: 076 338 7788. Hoặc quý khách có thể đến địa chỉ văn phòng tại 60 Nguyễn Quang Bích, P. 13, Q. Tân Bình, TP.HCM. Chúng tôi sẽ giải đáp mọi thắc mắc cho quý khách miễn phí.

Đánh giá bài viết

Contact Me on Zalo

0763 387 788