Xử lý hóa đơn GTGT khi mất hoặc cháy hỏng

Xử lý hóa đơn GTGT khi mất hoặc cháy hỏng là một trong những kỹ năng mà kế toán, đặc biệt là kế toán thuế cần biết để tránh bị phạt tiền và ảnh hưởng đến doanh nghiệp. Trong phạm vi bài viết này, Luatvn.vn sẽ chia sẻ với bạn những điểm quan trọng cần lưu ý khi xử lý những vấn đề về hóa đơn GTGT ! Cùng tham khảo bài viết sau đây nhé! Xin cảm ơn!

Nếu quý khách hàng có câu hỏi vui lòng liên hệ với Luatvn.vn qua số hotline/zalo: 076 338 7788.  Chúng tôi sẽ giải đáp mọi thắc mắc cho quý khách miễn phí. Xin cảm ơn!

Trong thời điểm nền kinh tế điện tử đang phát triển mạnh mẽ, không nhất thiết phải trực tiếp đến cửa hàng, mà bán hàng trực tuyến ngày càng trở nên phổ biến. Hàng hóa và hóa đơn được người bán giao đến tận nhà người mua nên nhiều hơn, vì vậy Hóa đơn bán hàng đến sau khi hàng hóa là phổ biến và việc mất hóa đơn cũng xảy ra thường xuyên hơn.
Thue doanh nghiep 26
Xử lý hóa đơn GTGT khi mất hoặc cháy hỏng

Mục lục

1. Cơ sở pháp lý

– Thủ tục hành chính khi hóa đơn bị mất: Thông tư 39/2014/TT-BTC hướng dẫn về hóa đơn bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ. Ngày phát hành: 31 tháng 3 năm 2014, Ngày có hiệu lực: 1 tháng 6 năm 2014
– Xử phạt vi phạm hành chính:
Phạt hành chính đối với hóa đơn: Nghị định 125/2020/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn. Ngày phát hành: 19/10/2020, Ngày có hiệu lực: 05/12/2020

2. Phương pháp xử lý hóa đơn bị mất trên cơ sở từng trường hợp cụ thể

2.1 Xử lý hóa đơn GTGT Người bán bị mất hóa đơn cho các bản sao 1, 2 và 3

Trong trường hợp người bán mất bản sao thứ 2 của hóa đơn – Liên hệ với khách hàng (Bị mất trước khi khách hàng nhận được hóa đơn)

a) Giải quyết – thủ tục hành chính

Theo Quy định tại Điều 24 Thông tư 39/2014/TT-BTC, có quy định về xử lý như sau:

Bước 1: người bán thông báo cho cơ quan thuế:

 • Bên bán lập báo cáo mất mát, cháy nổ, hư hỏng, hóa đơn theo mẫu BC21/AC
 • Gửi về: cơ quan thuế quản lý trực tiếp
 • Thời hạn: chậm nhất là năm (05) ngày kể từ ngày mất hóa đơn.

Bước 2: Người bán làm việc với khách hàng (Nếu liên kết thứ 2 bị mất)

Bên bán và bên mua lập biên bản sự việc, ghi rõ phần đầu của hóa đơn trong tháng mà người bán kê khai và nộp thuế, ký hiệu và ghi rõ tên người đại diện theo pháp luật (hoặc người được ủy quyền), đóng dấu (nếu có) trên biên bản.

 • Người bán sao chép bản sao đầu tiên của hóa đơn, ký xác nhận của người đại diện theo pháp luật và đóng dấu trên bản sao hóa đơn để giao cho người mua.

=> Người mua được phép sử dụng bản sao hóa đơn có chữ ký và con dấu (nếu có) của người bán kèm theo hồ sơ về tổn thất, cháy nổ hoặc hư hỏng của hai hóa đơn là chứng từ kế toán và kê khai thuế. .

Lưu ý:

 • Bước 1 phải thực hiện khi hóa đơn thứ hai bị mất (bất kể hóa đơn thứ hai đã được lập hay chưa).
 • Trường hợp mất hóa đơn thứ hai (chuyển cho khách hàng) nhưng hóa đơn đó chưa được lập (không sử dụng) thì không bắt buộc phải thực hiện bước 2.

b) Mức phạt khi người bán mất hóa đơn thứ hai:

Theo quy định tại điểm a khoản 3 Điều 26 Nghị định 125/2020/NĐ-CP quy định:
“Nếu làm mất hóa đơn không rõ nguồn gốc: Phạt tiền từ 4.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng”
Theo khoản 2 và khoản 3 Điều 26 Nghị định 125/2020/NĐ-CP quy định:
 • “Trường hợp hóa đơn bị mất, cháy, hư hỏng trong quá trình sử dụng, người bán đã kê khai, nộp thuế, có hồ sơ, chứng từ chứng minh việc mua bán hàng hóa, dịch vụ và có trường hợp khác. Nếu giảm nhẹ sẽ bị phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng”.
 • Mất mát, cháy nổ, hư hỏng hóa đơn lập trong quá trình sử dụng, người bán đã kê khai, nộp thuế, có hồ sơ, chứng từ chứng minh việc mua bán hàng hóa, dịch vụ (Không giảm trừ trường hợp). chưa thành niên) bị phạt tiền từ 4.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng”.

Xử lý hóa đơn GTGT Trong trường hợp người bán bị mất hóa đơn đầu ra, sao chép 1 – lưu, sao chép 3 – nội bộ:

a) Giải quyết – thủ tục hành chính

Theo khoản 1 Điều 24 Thông tư 39/2014/TT-BTC: Bên bán lập báo cáo BC21/AC -> gửi trực tiếp cho cơ quan thuế trong thời hạn 5 ngày kể từ ngày mất hóa đơn.

b) Mức phạt khi người bán mất hóa đơn đầu ra bản sao 1 – lưu, sao 3 – nội bộ

Theo quy định tại điểm a khoản 3 Điều 26 Nghị định 125/2020/NĐ-CP:
 • “Nếu làm mất hóa đơn không rõ nguồn gốc: Phạt tiền từ 4.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng”
Theo điểm a khoản 1, khoản 4 Điều 26 Nghị định 125/2020/NĐ-CP:
“Nếu bạn bị mất hóa đơn đã được thực hiện:
 • Nếu bị thất thoát trong quá trình sử dụng (chưa đến kỳ lưu kho), đã kê khai, nộp thuế, có chứng từ chứng minh việc mua bán hàng hóa, dịch vụ và có tình tiết giảm nhẹ thì chỉ bị phạt tiền. cáo….
 • Trường hợp hóa đơn đã lập, kê khai, nộp thuế bị thất thoát trong quá trình sử dụng (không có tình tiết giảm nhẹ) hoặc bị thất thoát trong thời gian lưu trữ: phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng.

2.2 Xử lý hóa đơn GTGT trong trường hợp người mua mất hóa đơn đầu vào thứ 2 liên tiếp

Người mua lập báo cáo BC21/AC và gửi cho cơ quan thuế trực tiếp của mình.
 • Liên hệ với bên bán để lập biên bản sự việc, ghi rõ phần đầu của hóa đơn mà người bán kê khai và nộp thuế trong tháng nào, ký và ghi rõ tên người đại diện theo pháp luật (hoặc người được ủy quyền), đóng dấu (nếu có) trên biên bản.
 • Người bán làm bản sao bản sao đầu tiên của hóa đơn, có chữ ký xác nhận của người đại diện theo pháp luật và đóng dấu trên bản sao hóa đơn để giao cho người mua. Người mua có thể sử dụng bản sao hóa đơn có chữ ký, con dấu (nếu có) của người bán, kèm theo biên bản về việc mất mát, cháy nổ hoặc hư hỏng của hai hóa đơn làm chứng từ kế toán và kê khai thuế.
   
 • Vì vậy, sau khi lập biên bản và sao chép bản sao thứ nhất, người mua sử dụng bản sao đầu tiên đó để hạch toán, kê khai và vẫn được khấu trừ thuế.

Mức phạt: vì người mua mất hóa đơn thứ hai – đầu vào:

 • Nếu bị mất trong quá trình sử dụng (không quá thời gian lưu trữ):

Theo khoản 2 Điều 26 Nghị định 125/2020/NĐ-CP:

 • Nếu có tình tiết giảm nhẹ: phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng

Theo khoản 3 Điều 26 Nghị định 125/2020/NĐ-CP:

 • Nếu không có tình tiết giảm nhẹ: phạt tiền từ 4.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng

Theo khoản 4 Điều 26 Nghị định 125/2020/NĐ-CP:

 • Nếu bị mất trong quá trình lưu trữ: Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng

3. Cách xử lý khi hóa đơn GTGT bị mờ

Theo Công văn số 7432/CTHN-TTHT ngày 12/3/2021 của Cục Thuế thành phố. Hà Nội về việc xử lý hóa đơn GTGT lần 2 bị mờ, sau đó: Hóa đơn hàng ghế thứ 2 (giao cho khách hàng) nếu bị hỏng, văn bản bị mờ (nội dung và giá trị tiền trên hóa đơn không thể đọc được) trong quá trình lưu. lưu trữ, phải được xử lý theo quy định tại khoản 2 Điều 24 Thông tư 39/2014/TT-BTC.
 • Theo đó, bên bán và người mua phải lập biên bản sự việc, ghi rõ tháng nộp tờ khai thuế tại Phần 1, ký, ghi rõ họ tên người đại diện theo pháp luật và đóng dấu (nếu có).
 • Tiếp theo, người bán sao chép hóa đơn, dấu hiệu và đóng dấu để chứng nhận giao cho người mua dưới dạng chứng từ kế toán và kê khai thuế.
 • Người mua và người bán phải chịu trách nhiệm về tính chính xác của thiệt hại đối với hai hóa đơn.
Thue doanh nghiep 27
Xử lý hóa đơn GTGT khi mất hoặc cháy hỏng

4. Xử lý hóa đơn GTGT bằng cách Ghi chú trên hóa đơn bị mất

4.1 Về các biện pháp trừng phạt

 • Trường hợp mất mát, cháy nổ, hư hỏng hóa đơn quy định tại khoản 2 và điểm b khoản 3 Điều này do lỗi của bên thứ ba, nếu bên thứ ba thực hiện giao dịch với bên bán thì bên bán sẽ bị xử phạt. nếu bên thứ ba thực hiện giao dịch với người mua, người mua sẽ bị xử phạt.
 • Người bán hoặc người mua và bên thứ ba lập biên bản về sự mất mát, hỏa hoạn hoặc thiệt hại của hóa đơn.
 • Trường hợp thiên tai, thảm họa, dịch bệnh, hỏa hoạn, tai nạn bất ngờ hoặc các trường hợp bất khả kháng khác… có văn bản xác nhận của công an xã, phường…, sẽ được miễn tiền phạt.
Công ty bị mất hóa đơn sẽ báo mất hóa đơn BC21/AC trên phần mềm HTKK tại phần “Hóa đơn” => sau đó gửi trực tuyến => chờ quyết định xử phạt của cơ quan thuế. Khi có thông báo của CQĐT về số tiền phạt thì tiền sẽ được mang đến nộp (thời hạn là 10 ngày – ghi trên quyết định xử phạt).
>>Tư vấn kế toán thuế tại Luatvn.vn mời bạn xem thêm tại đây>>

4.2 Thời hạn xử phạt hóa đơn bị mất

 • Thời hiệu xử phạt hóa đơn bị mất là 1 năm.

4.3 Phạt chậm thanh toán hoặc không nộp báo cáo mất mát và thiệt hại

Mức phạt trên là đối với hóa đơn bị mất. Nếu bạn bị mất nhưng bạn cố gắng tránh nó, hoặc không làm báo cáo, hoặc làm báo cáo trễ sau 5 ngày, bạn sẽ bị xử phạt thêm vì chậm nộp báo cáo theo điều 29 Nghị định 125/2020/NĐ- CP:

 • Chậm từ 01 ngày đến 05 ngày: Chỉ áp dụng cảnh cáo khi có tình tiết giảm nhẹ
 • Chậm từ 1 ngày đến 10 ngày: Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng
 • Chậm từ 11 ngày đến 20 ngày: Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 4.000.000 đồng
 • Chậm từ 21 ngày đến 90 ngày: Phạt tiền từ 4.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng
 • Chậm nộp từ 91 ngày trở lên hoặc không nộp BC: Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng

Nếu bạn cần tư vấn thuế hãy liên hệ với luatvn.vn chúng tôi sẽ:

 • Tư vấn các quy định của pháp luật về thành lập công ty;
 • Tư vấn về trình tự, thủ tục kế toán ban đầu của công ty;
 • Tư vấn, hướng dẫn Quý khách chuẩn bị các hồ sơ, tài liệu cần thiết để thực hiện thủ tục kế toán cho doanh nghiệp;
 • Kiểm tra tính phù hợp, hợp lệ của những hồ sơ, tài liệu do Quý khách cung cấp;
 • Soạn thảo hồ sơ khai thuế ban đầu cho doanh nghiệp mới thành lập;
 • Đại diện Quý khách thực hiện các thủ tục tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền;
 • Cùng Quý khách tiếp đoàn thẩm định của các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền;
 • Theo dõi hồ sơ, giải trình các vấn đề có liên quan theo yêu cầu của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền (nếu có);
 • Nhận kết quả và bàn giao toàn bộ hồ sơ cho Quý khách.

Bài viết trên đây của Luật VN đã cung cấp cho quý khách hàng về nội dung của Hướng dẫn những cách xử lý hóa đơn GTGT khi mất hoặc cháy hỏng. Nếu quý khách hàng có câu hỏi  cần hỗ trợ về những vấn đề khác liên quan đến pháp luật, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua số hotline/zalo: 076.338.7788 để được giải đáp mọi thắc mắc. Xin cảm ơn!

Đánh giá bài viết

Contact Me on Zalo

0763 387 788