Bảo hiểm thất nghiệp nhận qua tài khoản ATM được không?

Các điều kiện hiện hành của bảo hiểm thất nghiệp là gì? Bảo hiểm thất nghiệp nhận qua tài khoản ATM được không? Hồ sơ xin bảo hiểm thất nghiệp là gì? Lời khuyên và câu trả lời cụ thể của luật sư:

Có nhận được bảo hiểm thất nghiệp thông qua tài khoản ATM không?

Xin chào công ty, tôi nhận được bảo hiểm thất nghiệp tại Trung tâm Dịch vụ Việc làm và nhận được tại Ngân hàng Đông Á thông qua atm. Tuy nhiên, khi tôi rút tiền từ lâu, lần này tôi phải nhận tiền bảo hiểm thất nghiệp, thông qua Ngân hàng Đông Á, họ nợ hơn 400.000. Q: Tôi không thể rút tiền qua máy ATM nữa không? Tôi có phải đến trụ sở bảo hiểm thất nghiệp để nhận không?

Công ty Luatvn.vn muốn trả lời các câu hỏi của bạn như sau:
Theo Quy định tại Luật Việc làm quy định tại Thông tư số 28/2015/TT-BLĐTBXH kèm theo Thông tư số 28/2015/TT-BLĐTBXH quy định tại Luật Việc làm quy định tại Nghị định số 28/2015/NĐ-CP về bảo hiểm thất nghiệp, việc nộp hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp, hưởng trợ cấp thất nghiệp bao gồm một số cách sau:
 • Nhận tiền trực tiếp tại Trung tâm dịch vụ việc làm hoặc cơ quan bảo hiểm xã hội huyện
 • Nhận tiền qua Bưu điện Việt Nam
 • Nhận tiền qua thẻ ATM

Cách thứ nhất: Nhận trực tiếp tại Trung tâm dịch vụ việc làm hoặc cơ quan bảo hiểm xã hội cấp huyện/cấp huyện

Theo cách tiếp cận này, nơi người lao động nộp đơn, họ sẽ nhận được trợ cấp thất nghiệp ở đó. Ví dụ: Người lao động nộp hồ sơ tại trung tâm dịch vụ việc làm địa phương, nếu người lao động nhận trực tiếp thì đến trung tâm dịch vụ việc làm để nhận; trường hợp người lao động không có trung tâm dịch vụ việc làm thì có thể nộp hồ sơ tại dịch vụ một cửa của cơ quan bảo hiểm xã hội Ủy ban nhân dân quận, huyện.
 • Ưu điểm: Nhân viên sẽ nhanh chóng nhận được bảo hiểm thất nghiệp, tùy thuộc vào ngày ghi trong thư tuyển dụng, chẳng hạn như thanh toán nhiều hơn hoặc ít hơn, nhân viên có thể nộp đơn xin bồi thường ngay lập tức.
 • Nhược điểm: Cách tiếp cận này cũng có một nhược điểm, đó là sự bất tiện đi lại của công nhân. Bởi lẽ, chỉ có Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh có nhiều trung tâm dịch vụ việc làm để phục vụ việc đi lại của người lao động, trong khi ở các tỉnh khác, mỗi tỉnh, thành phố chỉ có một trung tâm dịch vụ việc làm. Đường phố không có ở các quận khác nhau, vì vậy công nhân không thể đến và nhận chúng trực tiếp.

Bảo hiểm thất nghiệp nhận qua tài khoản ATM được không?

Phương pháp hai: Nhận tiền qua đường bưu điện

Để khắc phục những bất cập trong phương thức nhận tiền trực tiếp tại Trung tâm dịch vụ việc làm hoặc cơ quan bảo hiểm xã hội cấp huyện, BHXH Việt Nam đã triển khai thực hiện trợ cấp thất nghiệp cho người lao động qua đường bưu điện.
 • Ưu điểm: Việc chuyển tiền bảo hiểm thất nghiệp đã giải quyết được khó khăn của người lao động nhiều lần đến trung tâm dịch vụ việc làm để nhận trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp.
 • Nhược điểm: Khi thực hiện cách tiếp cận này, có nhiều nhược điểm, chẳng hạn như: nhân viên nhận được bảo hiểm thất nghiệp muộn, sau ngày hẹn, nhân viên đến bưu điện để nhận tiền bảo hiểm, nhưng nhận được câu trả lời không chuyển tiền. Người lao động đã đi đến trung tâm dịch vụ việc làm để hỏi, nhưng được trả lời rằng tiền đã được chuyển. Qua lại nhiều lần như vậy, lãng phí thời gian, năng lượng và công việc của nhân viên.

>>>> Xem thêm: Đóng dưới 1 năm bảo hiểm thất nghiệp có được hưởng chế độ không? >>>>

Phương thức thứ ba: Nhận bảo hiểm xã hội qua thẻ ATM

Bộ LĐ-TB&XH đã xây dựng hướng dẫn thay đổi quy trình thanh toán bảo hiểm thất nghiệp theo hướng thay đổi phương thức thanh toán trợ cấp thất nghiệp qua tài khoản thẻ ATM; đồng thời, tích cực triển khai xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm thất nghiệp trên tinh thần kết nối giữa Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội với cơ quan tiếp nhận hồ sơ hưởng trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp. Trả trợ cấp thất nghiệp.
 • Ưu điểm: Thanh toán qua thẻ ATM sẽ khắc phục tất cả những nhược điểm của hai phương pháp trên: nhân viên có thể nhận tiền nhanh mà không cần phải đi lại,…
 • Nhược điểm: Phương pháp này cũng có một nhược điểm nhỏ có thể được khắc phục sau này và hiện đang được thanh toán thông qua thẻ ATM mới được liên kết với Ngân hàng Đông Á. Do đó, nhân viên không có thẻ ATM này phải tạo thẻ mới.
Do đó, pháp luật quy định ba cách để người lao động nhận được bảo hiểm thất nghiệp. Bạn không cần phải nhận được thông qua máy ATM tại Ngân hàng Đông Á.

Nhận trợ cấp thất nghiệp ở đâu?

Hồ sơ đề nghị trợ cấp thất nghiệp được nộp theo quy định tại Khoản 1 Điều 17 Nghị định số 28/2015/NĐ-CP:
 • Trong thời hạn 3 tháng, kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng lao động, người lao động không làm việc và muốn được hưởng trợ cấp thất nghiệp phải nộp trực tiếp hồ sơ xin trợ cấp thất nghiệp 1 bộ. Điều 16 của Nghị định này. Trung tâm dịch vụ việc làm địa phương nơi người lao động được hưởng trợ cấp thất nghiệp.
 • Theo đó, trong vòng 3 tháng kể từ ngày nghỉ phép, người lao động có thể nộp 1 bộ đơn xin trợ cấp thất nghiệp tại bất kỳ trung tâm dịch vụ việc làm nào mà nhân viên muốn được bảo hiểm.

Có thanh toán bảo hiểm thất nghiệp qua thẻ ATM của Agribank không?

Luật sư của tôi hỏi tôi rằng tôi đã nhận được bảo hiểm thất nghiệp thông qua ATM agribank, ngày quyết định là ngày 15 tháng 12 năm 2016. Ngày kích hoạt thẻ là 8 ngày sau khi quyết định loại trừ ngày lễ. Nhưng hôm qua tôi đã kích hoạt thẻ thành công, nhưng tôi đã không nhận được tiền thông qua ATM. Vậy khi nào tôi sẽ nhận được nó?

Về chi trả trợ cấp thất nghiệp, Điều 18 Nghị định 28/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật Việc làm về bảo hiểm thất nghiệp quy định như sau:

Điều 18. Thanh toán trợ cấp thất nghiệp

Thanh toán trợ cấp thất nghiệp
 • Cơ quan bảo hiểm xã hội đóng tháng trợ cấp thất nghiệp tháng đầu tiên của người lao động trong thời hạn 5 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được quyết định trợ cấp thất nghiệp;
 • Căn cứ các quy định nêu trên, cơ quan bảo hiểm xã hội sẽ đóng tháng trợ cấp thất nghiệp đầu tiên trong thời hạn 5 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được quyết định trợ cấp thất nghiệp. Ngày bạn nhận được quyết định là ngày 15 tháng 12 năm 2016, vì vậy thời gian nhận trợ cấp thất nghiệp có thể là khoảng ngày 22-23 tháng 12 năm 2016. Tuy nhiên, thẻ kích hoạt thẻ của bạn có thể được sử dụng trong 8 ngày (trừ ngày lễ), vì vậy đã có hơn 05 ngày làm việc để đóng bảo hiểm thất nghiệp. Nếu bạn so sánh theo các quy định ở trên và thẻ RÚT TIỀN của bạn đã được kích hoạt thành công và bạn sẽ nhận được trợ cấp.
Nếu bạn chưa nhận được, trước tiên bạn cần liên hệ với ngân hàng của mình để xem thẻ của bạn có gặp sự cố hay không. Nếu không có vấn đề gì, bạn chưa nhận được tiền và bạn cần liên hệ với trung tâm dịch vụ việc làm nơi bạn nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp hoặc cơ quan bảo hiểm xã hội địa phương để xác định khi nào nên thanh toán trợ cấp thất nghiệp của bạn.

Mất bao lâu để nhận bảo hiểm thất nghiệp trong tháng đầu tiên?

Điểm a Khoản 1, Điều 2 Điều 18 Nghị định số 28/2015/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Việc làm về bảo hiểm thất nghiệp

 • Trong thời hạn 20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, Trung tâm Dịch vụ việc làm có trách nhiệm xem xét, trình Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội quyết định người lao động được hưởng trợ cấp thất nghiệp. Hồ sơ yêu cầu trợ cấp thất nghiệp được gửi qua đường bưu điện, ngày nhận được đơn là ngày giao hàng ghi trên dấu bưu điện.
 • Cơ quan bảo hiểm xã hội phải đóng tháng trợ cấp thất nghiệp tháng đầu tiên của người lao động trong thời hạn 5 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được quyết định trợ cấp thất nghiệp.

Thanh toán trợ cấp thất nghiệp

 • Theo quy định của pháp luật, trong thời hạn 20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ, cơ quan bảo hiểm phải nộp trợ cấp thất nghiệp cho Trường Lao động và quyết định trợ cấp thất nghiệp. Sau đó, trong thời hạn 5 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được quyết định trợ cấp thất nghiệp, cơ quan bảo hiểm xã hội đã đóng tháng đầu tiên của trợ cấp thất nghiệp. Theo đó, trong thời hạn 25 ngày làm việc, kể từ ngày Trung tâm Dịch vụ việc làm nhận được hồ sơ đầy đủ, người lao động sẽ được hưởng trợ cấp thất nghiệp tháng đầu tiên.
 • Ví dụ: bạn đã nộp đơn xin bảo hiểm thất nghiệp đầy đủ cho Trung tâm Dịch vụ Việc làm và bạn nhận được quyết định nhận trợ cấp thất nghiệp vào ngày 1 tháng 1 năm 2020, bạn sẽ nhận được bảo hiểm thất nghiệp hàng tháng. Người đầu tiên nhận được sau tối đa 5 ngày. 1 tháng 1 năm 2020. Nếu sau thời gian này, bạn chưa nhận được bảo hiểm thất nghiệp tháng đầu tiên, trước tiên bạn nên liên hệ với Trung tâm Dịch vụ Việc làm để hỏi xem họ đã trả trợ cấp thất nghiệp của bạn chưa. Nếu Trung tâm Dịch vụ việc làm chưa đóng bảo hiểm thất nghiệp cho bạn, bạn có thể nộp đơn khiếu nại với Thanh tra bộ Lao động- Thương binh và Xã hội hoặc tại Tòa án nhân dân nơi nhận bảo hiểm thất nghiệp. được giải quyết.

Thời gian trợ cấp thất nghiệp có được khấu trừ không?

Điều 53 Luật Việc làm 2013 quy định việc đình chỉ, khôi phục và chấm dứt trợ cấp thất nghiệp như sau:

Người nhận trợ cấp thất nghiệp bị chấm dứt nếu một trong các trường hợp sau đây

 • Hết thời hạn hưởng trợ cấp thất nghiệp;
 • Tìm việc làm;
Người lao động bị chấm dứt trợ cấp thất nghiệp theo quy định tại điểm b, c, h, l, m, n khoản 3 Điều này có quyền tính thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp trên cơ sở thời hạn hưởng bảo hiểm thất nghiệp. Trường hợp đáp ứng các điều kiện quy định tại Điều 49 của Luật này thì được hưởng trợ cấp thất nghiệp lần sau. 
Theo quy định của pháp luật, người lao động hiện đang hưởng bảo hiểm thất nghiệp có việc làm thì thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp còn lại vẫn được giữ lại để hưởng tiếp theo. Ví dụ: ông A được hưởng chế độ bảo hiểm thất nghiệp 5 tháng, ông A có việc làm sau 3 tháng thất nghiệp, Trung tâm dịch vụ việc làm sẽ ra quyết định chấm dứt hưởng bảo hiểm thất nghiệp của ông A, trong đó ông A chưa được hưởng 2 tháng dự trữ thất nghiệp.

Tiếp tục tham gia bảo hiểm xã hội có được khấu trừ thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp không?

Điều 45 Bộ luật Lao động 2013 quy định:
 • Thời hạn đóng bảo hiểm thất nghiệp với chi phí bảo hiểm thất nghiệp là tổng thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp liên tục hoặc gián đoạn kể từ ngày nhận bảo hiểm thất nghiệp cho đến khi người lao động chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng lao động theo quy định. Tuân thủ pháp luật nhưng chưa nhận trợ cấp thất nghiệp.
 • Sau khi chấm dứt trợ cấp thất nghiệp, người lao động lần cuối nhận được bảo hiểm thất nghiệp không được tính vào lần nhận trợ cấp thất nghiệp tiếp theo. Thời hạn đóng bảo hiểm thất nghiệp đợt tiếp theo được tính lại từ đầu, trừ trường hợp chấm dứt trợ cấp thất nghiệp theo quy định tại các điểm b, c, h, l, m, n. Điều 53 Luật này.

Bảo hiểm thất nghiệp nhận qua tài khoản ATM được không?

Thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp được hưởng bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật là tổng thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp trừ đi thời gian hưởng bảo hiểm thất nghiệp. Sau khi người lao động nhận được bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm thất nghiệp trước đó không được tính vào thời gian thất nghiệp tiếp theo.

Bảo hiểm thất nghiệp có tích lũy không?

Điều 45 Luật Việc làm 2013 quy định về thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp:
 • hời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp được hưởng bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật là tổng thời gian người lao động đóng bảo hiểm thất nghiệp, có thể là liên tục hoặc liên tục, tích lũy kể từ ngày người lao động đóng bảo hiểm thất nghiệp. Không nhận trợ cấp thất nghiệp cho đến khi ông rời khỏi công việc. Trường hợp nhận trợ cấp thất nghiệp sau khi nghỉ việc thì tiền bảo hiểm thất nghiệp đợt trước không được tính vào lần nhận trợ cấp thất nghiệp tiếp theo.
Trên đây là câu trả lời cho vấn đề Bảo hiểm thất nghiệp nhận qua tài khoản ATM được không? Các bạn có bất kỳ câu hỏi nào hãy liên hệ với Luật VN hotline/zalo: 0763387788 để được hỗ trợ.
Đánh giá bài viết

Contact Me on Zalo

0763 387 788