Cách ghi sổ theo hình thức kế toán nhật ký chung

CÁCH GHI SỔ THEO HÌNH THỨC KẾ TOÁN NHẬT KÝ CHUNG

Theo quyết định 48/2006/QĐ-BTC có quy định 4 hình thức ghi sổ kế toán mà doanh nghiệp có thể áp dụng. Trong đó có Hình thức kế toán Nhật ký chung là hình thức mà tất cả các nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh đều phải được ghi vào sổ Nhật ký, trọng tâm là sổ Nhật ký chung, theo trình tự thời gian phát sinh và theo nội dung kinh tế (định khoản kế toán) của nghiệp vụ đó.

Nguyên tắc, đặc điểm cơ bản của mẫu kế toán nhật ký chung

     Đặc điểm cơ bản của mẫu kế toán nhật ký chung Tất cả các giao dịch kinh tế và tài chính phát sinh phải được ghi lại trên Nhật ký  với trọng tâm là Nhật ký chung , theo thứ tự xảy ra. và theo nội dung kinh tế (định khoản kế toán) của giao dịch đó. Sau đó lấy dữ liệu trên nhật ký để ghi lại trong sổ cái cho mỗi giao dịch phát sinh.

     Biểu mẫu kế toán nhật ký chung bao gồm các loại chính sau:

     – Sách nhật ký chung, Sổ nhật ký đặc biệt;

     – Sổ cái;

     – Sổ kế toán và thẻ kế toán chi tiết.

Cách ghi sổ theo hình thức kế toán nhật ký chung
Cách ghi sổ theo hình thức kế toán nhật ký chung

Trình tự ghi sổ kế toán dưới hình thức nhật ký chung (Biểu đồ số 01)

(a) Hàng ngày, dựa trên các tài liệu được kiểm tra được sử dụng làm cơ sở cho việc ghi sổ, trước tiên hãy ghi lại các giao dịch phát sinh trên Nhật ký chung, sau đó dựa trên dữ liệu được ghi lại trong Nhật ký chung để ghi lại trong Sổ cái theo các tài khoản kế toán thích hợp. Trường hợp đơn vị mở sổ kế toán chi tiết và thẻ, đồng thời với các mục nhật ký chung, các giao dịch phát sinh được ghi vào sổ kế toán, thẻ kế toán chi tiết có liên quan.

a1.jpg 1

Trường hợp đơn vị mở các sổ Nhật ký đặc biệt thì hàng ngày, căn cứ vào các chứng từ được dùng làm căn cứ ghi sổ, ghi nghiệp vụ phát sinh vào sổ Nhật ký đặc biệt liên quan. Định kỳ (3, 5, 10… ngày) hoặc cuối tháng, tuỳ khối lượng nghiệp vụ phát sinh, tổng hợp từng sổ Nhật ký đặc biệt, lấy số liệu để ghi vào các tài khoản phù hợp trên Sổ Cái, sau khi đã loại trừ số trùng lặp do một nghiệp vụ được ghi đồng thời vào nhiều sổ Nhật ký đặc biệt (nếu có).

>>Dịch vụ kế toán tại Luật VN<<

    (b) Cuối tháng, cuối quý, cuối năm, cộng số liệu trên Sổ Cái, lập Bảng cân đối số phát sinh. Sau khi đã kiểm tra đối chiếu khớp đúng, số liệu ghi trên Sổ Cái và bảng tổng hợp chi tiết (được lập từ các Sổ, thẻ kế toán chi tiết) được dùng để lập các Báo cáo tài chính.Về nguyên tắc, Tổng số phát sinh Nợ và Tổng số phát sinh Có trên Bảng cân đối số phát sinh phải bằng Tổng số phát sinh Nợ và Tổng số phát sinh Có trên sổ Nhật ký chung (hoặc sổ Nhật ký chung và các sổ Nhật ký đặc biệt sau khi đã loại trừ số trùng lặp trên các sổ Nhật ký đặc biệt) cùng kỳ.

Cách ghi sổ theo hình thức kế toán nhật ký chung
Cách ghi sổ theo hình thức kế toán nhật ký chung

Dịch vụ kế toán trọn gói của Luatvn.vn

Doanh nghiệp nào nên sử dụng dịch vụ kế toán trọn gói của Luatvn.vn:
– Doanh nghiệp mới thành lập.
– Các doanh nghiệp đã và đang hoạt động.
Khó khăn mà doanh nghiệp gặp phải khi thuê nhân viên
Có thể tuyển dụng kế toán nhưng nó không hiệu quả, lý do:

• Chính sách thuế thay đổi thường xuyên, dẫn đến các cá nhân mà đơn vị thuê làm kế toán viên không cập nhật kịp thời thông tin về thay đổi chính sách thuế.

Chi phí thuê kế toán cao: từ 5 triệu đồng trở lên (đối với kế toán viên có trình độ cao, chi phí tiền lương có thể tăng cao hơn nữa).

Nguồn nhân lực thường thay đổi, ảnh hưởng đến sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

Lợi ích cho doanh nghiệp khi sử dụng dịch vụ kế toán trọn gói của Luatvn.vn:

Chủ doanh nghiệp có thể cập nhật các thay đổi từ các cơ quan chính phủ (thông báo cho doanh nghiệp khi có thay đổi).

Giảm chi phí thuê nhân viên và các chi phí liên quan (chỗ ngồi, bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội…) Việc báo cáo cơ quan nhà nước luôn chính xác, kịp thời.

Có nhiều kinh nghiệm, có thể đại diện cho các doanh nghiệp làm việc với các cơ quan nhà nước.

Trong quá trình thực hiện dịch vụ kế toán trọn gói, chúng tôi sẽ trả lời tất cả các câu hỏi của Quý khách hàng và tuân thủ các quy định của pháp luật liên quan đến luật thuế. Các quy định về kế toán, hóa đơn, chứng từ và pháp luật trong kinh doanh bảo đảm doanh nghiệp hoạt động an toàn, đúng quy định của pháp luật.

Liên hệ hotline/zalo: 0763387788 hoặc Email: luatvn.vn02@gmail.com để được tư vấn và báo giá nhanh nhất

Đánh giá bài viết

Contact Me on Zalo

0763 387 788