Chứng chỉ iso cho cá nhân được cấp ở địa điểm nào?

Chứng chỉ iso cho cá nhân được cấp ở địa điểm nào? Việc triển khai Tiêu chuẩn ISO 50001 giúp doanh nghiệp hạn chế rủi ro trong hệ thống quản lý năng lượng. Đồng thời, chứng nhận ISO 50001 được áp dụng cho tất cả các loại và quy mô của các tổ chức bất kể điều kiện địa lý, văn hóa hoặc xã hội. Và chứng nhận ISO 50001 được áp dụng cho bất cứ các loại năng lượng được sử dụng.

ISO 50001 là gì?

images
Tổng quan chung về ISO 50001?

ISO 50001: 2011 – Hệ thống quản lý năng lượng.

ISO 50001: 2011 là tiêu chuẩn quốc tế mới tích hợp sử dụng năng lượng tốt vào thực tiễn quản lý hàng ngày. Tiêu chuẩn ISO được thiết kế để thay thế Tiêu chuẩn Anh về quản lý năng lượng, BS 16001. Tiêu chuẩn này không yêu cầu chứng nhận bên ngoài vì nó được thiết kế để sử dụng nội bộ bởi các tổ chức như một công cụ để tiết kiệm năng lượng.
Tiêu chuẩn này sử dụng khung ISO thử nghiệm để tích hợp với các hệ thống quản lý môi trường hiện có như ISO 14001. ISO 50001: 2011 sử dụng cách tiếp cận có hệ thống và chi tiết để định nghĩa và kiểm soát tiêu thụ năng lượng và kết quả trực tiếp là lợi ích đáng kể cho tổ chức áp dụng.

Lợi ích tiêu chuẩn ISO 50001: 2011 

ISO 50001: 2011 quy định các yêu cầu để thiết lập, thực hiện, duy trì và cải thiện hệ thống quản lý năng lượng. Mục tiêu là để một tổ chức tuân theo cách tiếp cận có hệ thống để đạt được hiệu suất năng lượng liên tục, bao gồm hiệu quả năng lượng, sử dụng năng lượng và tiêu thụ.
ISO 50001: 2011 quy định các yêu cầu áp dụng cho sử dụng và tiêu thụ năng lượng, bao gồm đo lường, tài liệu và báo cáo, thực hành thiết kế và mua sắm cho thiết bị, hệ thống, quy trình và đóng góp nhân sự cho hiệu quả năng lượng.
ISO 50001: 2011 áp dụng cho tất cả các ảnh hưởng đến hiệu suất năng lượng có thể được theo dõi và ảnh hưởng bởi tổ chức. ISO 50001: 2011 không chỉ định các tiêu chí cụ thể về hiệu suất năng lượng.

ISO 50001 cho tổ chức

ISO 50001 chỉ định các yêu cầu hệ thống quản lý năng lượng (EnMS) cho một tổ chức để:
Phát triển chính sách năng lượng,
Thực hiện đánh giá năng lượng sau khi nghiên cứu dữ liệu tiêu thụ năng lượng trong quá khứ và hiện tại
Xác định việc sử dụng năng lượng có ý nghĩa
Thiết lập thực hành thiết kế và mua sắm cho thiết bị, hệ thống, quy trình và nhân sự sử dụng năng lượng đáng kể
Đặt mục tiêu, mục tiêu và kế hoạch hành động Quản lý năng lượng ,
Xác định các yêu cầu pháp lý và các yêu cầu khác liên quan đến việc sử dụng Năng lượng đáng kể.
ISO 50001 không đưa ra các tiêu chí hiệu suất cụ thể liên quan đến cường độ năng lượng. ISO 50001 có thể được sử dụng độc lập và cũng cho phép tích hợp với các hệ thống quản lý khác.

Cách chọn tư vấn ISO 50001: 2018?

Chúng tôi sẽ dựa vào các mục được liệt kê dưới đây để hỗ trợ lựa chọn tư vấn ISO 50001 phù hợp:
Kiến thức và chuyên môn có liên quan của công ty tư vấn ISO
Nên chọn các công ty ISO làm nhiều chứng chỉ ISO khác nhau
Danh sách tham khảo của công ty tư vấn ISO
Kế hoạch của công ty tư vấn ISO khi làm chứng nhận cho bạn là gì?
Chi phí và hợp đồng 

Tìm hiểu về chứng chỉ ISO 50001: 2011 cho cá nhân

Các khóa đào tạo về khái niệm ISO 50001: 2011 có sẵn và có nhiều lựa chọn cho các cá nhân mong muốn lựa chọn, bạn cần tìm hiểu thông tin về các khóa đào tạo này trước khi bạn muốn học chứng chỉ ISO 50001.
Những người muốn trở thành kiểm toán viên cho một tổ chức chứng nhận cần phải tham gia các khóa đào tạo này và nó cũng hữu ích cho những người sử dụng các kỹ năng này trong công ty riêng của họ.

Quy trình chứng nhận ISO 50001

Khi tiêu chuẩn đã được thực hiện thành công, nó có thể được xác nhận bởi một cơ quan độc lập. Chứng nhận ISO 50001 có giá trị quốc tế và do đó cung cấp lợi thế cạnh tranh ở hầu hết các nơi trên thế giới.
Ngoài ra, phân tích của tổ chức chứng nhận có thể cung cấp sự chắc chắn cho một công ty. Chứng minh rằng công ty đã thiết lập một hệ thống hiệu quả. Từ đó, công ty có thể mong đợi những tác động tích cực trong hoạt động kinh doanh của chính công ty. 

Bước 1: Đánh giá nội bộ

Trước khi tìm kiếm đánh giá của nhà cung cấp bên ngoài, bạn nên tiến hành kiểm toán nội bộ. Hỗ trợ cho việc này có thể được lấy từ các chuyên gia bên thứ ba (bao gồm cả các tổ chức chứng nhận). Tuy nhiên bạn nên hiểu rằng kiểm toán nội bộ không phải là một phần của quy trình chứng nhận thực tế.
Những kiểm tra ban đầu này nhằm tìm ra những sai sót, từ đó làm giảm nguy cơ thất bại của kiểm toán bên ngoài. Một chuyên gia cũng có thể được tư vấn để cung cấp các mẹo thực hiện ISO 50001.
Chỉ khi hệ thống đã được xem xét nội bộ, bạn mới cho phép chủ thể xác nhận. Mỗi công ty được tự do lựa chọn một tổ chức chứng nhận. Trong giai đoạn đầu tiên của quy trình, kiểm toán viên xem xét tài liệu. Tại đây, họ tìm cách xác nhận rằng tất cả các bước để thực hiện ISO 50001 đã được ghi lại đầy đủ.

Ghi chú

Khi giai đoạn này được thông qua thành công, đánh giá sẽ nhanh chóng chuyển sang giai đoạn tiếp theo. Nhưng nếu kiểm toán viên tìm thấy thiếu sót, việc tiếp tục quá trình sẽ còn phụ thuộc vào mức độ nghiêm trọng của các vấn đề sai sót đó. Nếu phát hiện quá nhiều lỗi, quá trình chứng nhận sẽ bị dừng lại. Tuy nhiên, nếu thiếu hụt tồn tại ở một mức độ hạn chế, công ty được kiểm toán có thời gian để giải quyết các lỗ hổng trước phần thứ hai của cuộc kiểm toán.

Bước 2: Chứng nhận chính thức

Trong phần thứ hai, người chứng nhận xem xét việc thực hiện tiêu chuẩn thực tế. Điều này có nghĩa là, người chứng nhận đến thăm cơ sở, nói chuyện với một nhân viên ngẫu nhiên và kiểm tra việc sử dụng hệ thống quản lý năng lượng trong công ty.
Ngoài ra, một đánh giá tài liệu khác đã được tiến hành – mặc dù lần này chi tiết hơn. Cuối cùng, một cuộc thảo luận sẽ được tổ chức, trong đó kiểm toán viên trình bày những phát hiện của họ và chỉ ra bất kỳ vấn đề nào. Nếu bước thứ hai của đánh giá cho thấy bất kỳ lỗi nào, thì cũng có cơ hội để sửa chữa hồi tố bất kỳ thiếu sót nào trong tiêu chuẩn. Sau đó, một đánh giá tiếp theo được thực hiện để xem xét các biện pháp cải tiến.

Bước 3: Kiểm tra và chứng nhận giám sát hàng năm

Nếu công ty nhận được chứng nhận, thì chứng nhận này có giá trị trong ba năm. Trong khung thời gian này, cơ quan chứng nhận tiến hành kiểm toán giám sát hàng năm. Mục đích của đánh giá ít toàn diện này là để kiểm tra việc tiếp tục sử dụng Hệ thống quản lý môi trường được chứng nhận. Cải tiến liên tục cũng được xem xét ở đây.
Sau ba năm, chứng chỉ không còn hiệu lực. Một chứng nhận lại sau đó phải được thực hiện, bao gồm lặp lại toàn bộ quá trình kiểm toán.

Tại sao thực hiện chứng nhận ISO 50001? Những lợi ích kinh doanh là gì?

Chứng nhận hệ thống quản lý năng lượng của bạn theo tiêu chuẩn ISO 50001 có thể mang lại lợi ích cho tổ chức của bạn theo nhiều cách. Một hệ thống quản lý được chứng nhận xác nhận rằng bạn đang làm việc với cấu trúc và chiến lược. Qua đó, giảm thiểu tác động đến môi trường của tổ chức. Và bạn cam kết cải thiện hơn nữa quản lý môi trường.

Chứng nhận tiêu chuẩn có thể đóng góp cho:

Cải thiện hiệu quả năng lượng, bao gồm hiệu quả năng lượng, sử dụng và tiêu thụ năng lượng
Giảm tác động môi trường, bao gồm cả khí thải nhà kính, mà không ảnh hưởng đến hoạt động
Đồng thời tăng lợi nhuận
Cải tiến liên tục hệ thống quản lý năng lượng
Đảm bảo đo lường tiêu chuẩn năng lượng, tài liệu, báo cáo và đánh giá
Truyền thông thị trường đáng tin cậy về những nỗ lực hiệu quả năng lượng

Những tài liệu nào doanh nghiệp cần cho chứng nhận ISO 50001?

Dưới đây là danh sách các tài liệu cần thiết trong ISO 50001: 2018 – chúng cũng có sẵn trong kế hoạch Hệ thống quản lý hoàn chỉnh của chúng tôi. Bao gồm:
-Tài liệu kỹ thuật
– Hướng dẫn về Mẫu Sổ tay Năng lượng Đăng ký Tài liệu ISO 50001
– Hướng dẫn về sức khỏe và an toàn

Thủ tục và hướng dẫn làm việc để cấp giấy chứng nhận ISO

Các biểu mẫu và tệp đính kèm về chứng chỉ iso cho cá nhân được tham chiếu bởi Hướng dẫn và quy trình năng lượng
Mẫu để tạo Quy trình, Biểu mẫu và Hướng dẫn làm việc bổ sung

Chứng nhận ISO 50001 có giá trị bao lâu?

Chứng nhận ISO 50001 có giá trị trong ba năm miễn là kiểm toán giám sát hàng năm. Điều này được hoàn thành bởi Tổ chức chứng nhận được lựa chọn bởi nhà máy/công ty đã đạt được chứng nhận. Ngoài ra, nhà máy phải tiếp tục đáp ứng các yêu cầu của tiêu chuẩn. Để đảm bảo chứng nhận ISO 50001 tiếp tục vượt quá thời hạn chứng nhận ba năm, các nhà máy phải đăng ký chứng nhận lại cho Quản trị viên Luật VN. Thời hạn ít nhất một tháng trước khi chứng nhận hiện tại hết hạn.

Tại sao chọn Luật VN làm tổ chức chứng nhận ISO 22301 cho các doanh nghiệp?

Chúng tôi cung cấp các dịch vụ đào tạo và chứng nhận liên quan cho hệ thống quản lý năng lượng của bạn trên toàn thế giới. Như trong tất cả các tiêu chuẩn hệ thống quản lý, việc thực hiện thành công phụ thuộc vào cam kết từ tất cả các cấp và chức năng của tổ chức.
Chúng tôi có các chuyên gia đào tạo và chứng nhận với hơn 15 năm kinh nghiệm ,
Các chuyên gia của chúng tôi đều được đào tạo và chứng nhận là kiểm toán viên trưởng được quốc tế công nhận Examplar (Hoa Kỳ) hoặc IRCA (Anh).
Chúng tôi cung cấp các gói đào tạo và chứng nhận với chi phí cạnh tranh nhất
Chúng tôi có một loạt các tài liệu mẫu IATF 16949 có sẵn trong nhiều ngành để giúp bạn nhanh chóng xây dựng một hệ thống quản lý
Chúng tôi sẽ đào tạo nhân viên của bạn để tận dụng tối đa IATF 16949
Giấy chứng nhận của chúng tôi được IAS, IAF, UKAS công nhận trên toàn thế giới, được chấp nhận trên tất cả các thị trường.
Chúng tôi cung cấp nhiều dịch vụ chứng nhận ISO, CE, FDA.
Hỗ trợ thông tin pháp lý về các tiêu chuẩn chất lượng tại các thị trường Châu Âu, Hoa Kỳ, Úc, Ả Rập, UAE, Canada…
Liên hệ với Luật VN để biết thêm chi tiết về thời gian thực hiện những thủ tục về chứng chỉ iso cho cá nhân qua số hotline/zalo: 076 338 7788. 
Đánh giá bài viết

Contact Me on Zalo

0763 387 788