Công ty mới thành lập kế toán cần làm gì?

Kế toán là một trong những bộ phận quan trọng đối với doanh nghiệp nói chung và các công ty mới thành lập nói riêng.  Bài viết dưới đây sẽ liệt kê những nhiệm vụ trả lời cho câu hỏi Công ty mới thành lập kế toán cần làm gì?

Image result for kế toán

1. Đăng Công Khai Tuyên Bố Thành Lập Công Ty

30 ngày tính từ thời điểm Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp được cấp là thời hạn để doanh nghiệp đăng công khai tuyên bố thành lập cũng như thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp. Phí đăng ký là 300.000 VND/lần.
 Doanh nghiệp có thể đăng công khai tuyên bố thành lập bằng những phương thức sau:

  • Trực tiếp tại Phòng Đăng ký kinh doanh
  • Trực tiếp tại Trung tâm Hỗ trợ nghiệp vụ đăng ký kinh doanh thuộc Cục Quản lý đăng ký kinh doanh
  • Thông qua Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia.

2. Kê Khai Thuế Môn Bài

B1: Xác định mức thuế môn bài phải đóng

Để biết được mức nộp thuế môn bài của công ty mình, bộ phận kế toán cần xác định Vốn đăng ký của doanh nghiệp nhằm nắm bắt bậc thuế phải nộp:

Thuế Môn bài Vốn Đăng ký Mức thuế Môn bài cả năm
Bậc 1 Trên 10 tỷ 3 triệu
Bậc 2 Từ 5 tỷ đến 10 tỷ 2 triệu
Bậc 3 Từ 2 tỷ đến dưới 5 tỷ 1.5 triệu
Bậc 4 Dưới 2 tỷ 1 triệu

B2: Xác định thời điểm thành lập của doanh nghiệp

  • Doanh nghiệp sẽ đóng thuế môn bài cả năm nếu như được thành lập trong 6 tháng đầu năm
  • Doanh nghiệp sẽ đóng thuế môn bài nửa năm nếu được thành lập vào 6 tháng cuối năm

3. Mở Tài Khoản Ngân Hàng Kinh Doanh

 Tài khoản ngân hàng kinh doanh với thành phần trực tuyến sẽ giúp bạn loại bỏ các quy trình thủ công không cần thiết và quản lý tốt hơn dòng tiền của bạn. Tài khoản ngân hàng của bạn sẽ tự động gửi hóa đơn cho khách hàng và giúp bạn tránh thiếu tiền mặt, bằng cách rút các khoản phải thu và kéo dài các khoản phải trả. Ngoài ra, tài khoản của bạn nên tích hợp liền mạch với phần mềm kế toán của bạn.Image result for kế toán

4. Tạo Một Danh Sách Các Mặt Hàng Và Vật Liệu Công Ty Sở Hữu.

Danh sách này sẽ trở thành tài sản của bạn trong hệ thống kế toán. Ví dụ bao gồm tiền mặt, thiết bị văn phòng, tòa nhà, xe cộ và vật tư văn phòng bao gồm giá trị của tài sản khi bạn lập danh sách.

Bài viết đã nêu một số nhiệm vụ giải đáp cho vấn đề công ty mới thành lập, kế toán cần làm gì? Qua đây, tác giả cũng mong rằng bộ phận kế toán sẽ hoàn thành tốt để kiện toàn hệ thống vận hanh của công ty.

0763 387 788