Hướng dẫn thủ tục gia hạn giấy phép văn phòng đại diện nước ngoài

Các loại giấy phép thành chi nhánh, văn phòng đại diện nước ngoài có thời hạn 05 năm. Tuy nhiên không được vượt quá thời hạn của giấy đăng kinh doanh hoặc giấy tờ khác có giá trị thời gian tương ứng trong trường hợp giấy tờ đó có quy định cụ thể về thời hạn. 

Theo quy định của pháp Luật Việt Nam, trước khi giấy phép văn phòng đại diện nước ngoài hết hạn 30 ngày, chủ doanh nghiệp phải gia hạn giấy phép văn phòng đại diện nước ngoài để được tiếp tục hoạt động kinh doanh. Luatvn.vn sẽ cung cấp hồ sơ và thủ tục gia hạn đầy đủ, chi tiết. Nếu cần hỗ trợ trực tiếp hãy liên tới hotline: 076 338 7788. 

huong-dan-gia-hạn-giay-phep-van-phong-nuoc-ngoai
Hướng dẫn gia hạn giấy phép văn phòng nước ngoài

Hồ sơ gia hạn văn phòng đại diện nước ngoài

Chuẩn bị giấy tờ hoàn thiện hồ sơ gia hạn giấy phép văn phòng nước ngoài khiến không ít chủ doanh nghiệp gặp khó khăn; đặc biệt là các chủ doanh nghiệp nước ngoài khi hoạt động kinh doanh tại Việt Nam hiện nay. Luatvn.vn sẽ cung cấp những thông tin quan trọng về hồ sơ dưới đây: 

  • Đơn đề nghị gia hạn do đại diện có thẩm quyền của doanh nghiệp nước ngoài ký
  • Bản sao Giấy đăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ có giá trị tương đương của chủ doanh nghiệp nước ngoài;
  • Bản sao báo cáo tài chính có kiểm toán hoặc văn bản xác nhận tình hình thực hiện nghĩa vụ thuế hoặc tài chính trong năm tài chính gần nhất. Hoặc chuẩn bị giấy tờ có giá trị tương đương do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền nơi chủ doanh nghiệp nước ngoài thành lập cấp hoặc xác nhận, chứng minh sự tồn tại và hoạt động của thương nhân nước ngoài trong năm tài chính gần nhất;
  • Bản sao Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện, Giấy phép thành lập Chi nhánh đã được cấp bởi cơ quan có thẩm quyền.

Lưu ý: Trong hồ sơ gia hạn giấy phép văn phòng đại diện nước ngoài có tài liệu nước ngoài, thì các tài liệu này phải được dịch ra tiếng việt và được hợp pháp hóa lãnh sự theo quy định.

ho-so-gia-hạn-giay-phep-can-phong-dai-dien-nuoc-ngoai
Gia hạn giấy phép văn phòng đại diện nước ngoài

Thủ tục gia hạn giấy phép văn phòng đại nước ngoài

Chủ doanh nghiệp nước ngoài nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện hoặc trực tuyến (nếu đủ điều kiện áp dụng) tới Cơ quan cấp Giấy phép.Trong thời hạn 03 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ xin gia hạn văn phòng đại diện nước ngoài, Cơ quan cấp Giấy phép kiểm tra và yêu cầu bổ sung nếu hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ. Lưu ý việc yêu cầu bổ sung hồ sơ được thực hiện tối đa một lần trong suốt quá trình giải quyết hồ sơ.

Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Cơ quan cấp Giấy phép gia hạn Văn phòng đại diện, Giấy phép gia hạn Chi nhánh. Trường hợp không gia hạn Cơ quan thẩm quyền phải có văn bản nêu rõ lý do.

Trường hợp việc gia hạn Giấy phép Văn phòng đại diện, Giấy phép thành lập Chi nhánh chưa được quy định tại văn bản quy phạm pháp luật chuyên ngành, Cơ quan cấp Giấy phép gửi văn bản lấy ý kiến của Bộ quản lý chuyên ngành trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 

Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản của Cơ quan cấp Giấy phép, Bộ quản lý chuyên ngành có văn bản nêu rõ ý kiến đồng ý hoặc không đồng ý gia hạn Giấy phép Văn phòng đại diện nước ngoài, Giấy phép thành lập Chi nhánh. Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được ý kiến của Bộ quản lý chuyên ngành, Cơ quan cấp Giấy phép gia hạn hoặc không gia hạn Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện, Giấy phép thành lập Chi nhánh cho chủ doanh nghiệp. Trường hợp không gia hạn phải có văn bản nêu rõ lý do.

Trên đây chúng tôi đã cung cấp những thông tin quan trọng liên quan tới việc gia hạn giấy phép văn phòng đại diện nước ngoài. Với đội ngũ luật sư chuyên môn cao, Luatvn.vn tự tin đại diện cho doanh nghiệp xử lý các thủ tục, giấy tờ với cơ quan thẩm quyền một cách nhanh nhất và luôn đảm bảo tuân thủ luật pháp hiện nay. 

 

Đánh giá bài viết

Contact Me on Zalo

0763 387 788