Hướng dẫn hạch toán tài khoản 642– Chi phí quản lý kinh doanh

Hướng dẫn hạch toán tài khoản 642 – Chi phí quản lý kinh doanh

Tài khoản 642 – Chi phí quản trị doanh nghiệp được sử dụng để ghi lại các chi phí hành chính chung của doanh nghiệp, bao gồm cả chi phí tiền lương của nhân viên phòng quản lý.

I – Cấu trúc và nội dung tài khoản 642 – Chi phí quản lý doanh nghiệp

Bên nợ:

– Chi phí hành chính thực tế phát sinh trong kỳ;

 Bên có :

– Hoàn nhập dự phòng phải thu khó đòi, dự phòng phải trả (Chênh lệch giữa số dự phòng phải lập kỳ này nhỏ hơn số dự phòng đã lập kỳ trước chưa sử dụng hết);

– Chuyển chi phí hành chính vào Tài khoản 911 “Xác định kết quả kinh doanh”.

Tài khoản 642 không có số dư cuối cùng.

Tài khoản 642 – Chi phí quản trị doanh nghiệp, có 2 tài khoản cấp 2:

– Tài khoản 6421 – Chi phí bán hàng: Phản ánh các khoản phải trả cho người quản lý doanh nghiệp, chẳng hạn như tiền lương, phụ cấp, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và chi phí của Hội đồng quản trị. giám đốc, quản lý các phòng, ban của doanh nghiệp.

– Tài khoản 6422 – Chi phí quản trị kinh doanh: Ghi lại chi phí nguyên vật liệu đầu ra sử dụng cho quản lý kinh doanh như văn phòng phẩm. vật liệu dùng để sửa chữa tài sản cố định, dụng cụ, dụng cụ,. . . (Giá đã bao gồm thuế hoặc chưa bao gồm VAT).

Hướng dẫn hạch toán tài khoản 642
Hướng dẫn hạch toán tài khoản 642

II – Phương pháp hạch toán kế toán một số nghiệp vụ kinh tế liên quan đến tài khoản 642 – Chi phí quản lý kinh doanh.

Tiền lương, tiền công, phụ cấp và các khoản khác phải trả cho nhân viên quản lý:

Nợ TK 642 – Chi phí quản lý kinh doanh

     Có các TK 334

Trích bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, kinh phí công đoàn của nhân viên quản lý bán hàng, ghi:

Nợ TK 642 – Chi phí quản lý kinh doanh

Nợ TK 334 – Phải trả người lao động

Giá trị vật liệu xuất dùng, hoặc mua vào sử dụng ngay cho quản lý, bán hàng :

Nợ TK 642 – Chi phí quản lý kinh doanh (6422)

Nợ TK 133 – Thuế GTGT được khấu trừ (1331) (Nếu được khấu trừ)

     Có TK 152 – Nguyên liệu, vật liệu

     Có các TK 111, 112, 142, 224, 331,. . .

Trích khấu hao TSCĐ dùng cho quản lý doanh nghiệp, bán hàng ghi:

Nợ TK 642 – Chi phí quản lý kinh doanh

     Có TK 214 – Hao mòn TSCĐ.

Thuế môn bài phải nộp Nhà nước, ghi:

Nợ TK 642 – Chi phí quản lý kinh doanh (6422)

     Có TK 3338 – Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước.

Lệ phí giao thông, lệ phí qua cầu, phà phải nộp, ghi:

Nợ TK 642 – Chi phí quản lý kinh doanh (6422)

     Có các TK 111, 112,. . .

Dự phòng các khoản phải thu khó đòi tính vào chi phí sản xuất, kinh doanh trong kỳ, ghi:

Nợ TK 642 – Chi phí quản lý kinh doanh (6422)

     Có TK 159 – Các khoản dự phòng (1592)

Cuối kỳ kế toán, kết chuyển chi phí quản lý kinh doanh tính vào Tài khoản 911 để xác định kết quả kinh doanh trong kỳ, ghi:

Nợ TK 911 – Xác định kết quả kinh doanh

     Có TK 642 – Chi phí quản lý kinh doanh.

Nếu Quý khách hàng quan tâm đến dịch vụ kế toán của chúng tôi. Hãy liên hệ hotline/zalo: 0763387788. Hoặc Email: luatvn.vn02@gmail.com để được tư vấn chi tiết cho từng trường hợp cụ thể.

Luatvn.vn đơn vị chuyên cung cấp dịch vụ kế toán trọn gói cho doanh nghiệp. Chúng tôi luôn đặt trách nhiệm bảo vệ lợi ích tối đa của doanh nghiệp lên hàng đầu. Với phong cách làm việc chuyên nghiệp và hiệu quả. Luatvn.vn đã và đang khẳng định uy tín của mình, ngày càng có nhiều doanh nghiệp và khách hàng tín nhiệm.

Hướng dẫn hạch toán tài khoản 642
Hướng dẫn hạch toán tài khoản 642

Dịch vụ kế toán trọn gói của Luatvn.vn

Doanh nghiệp nào nên sử dụng dịch vụ kế toán trọn gói của Luatvn.vn:

– Doanh nghiệp mới thành lập.
– Các doanh nghiệp đã và đang hoạt động.

Khó khăn mà doanh nghiệp gặp phải khi thuê nhân viên

Có thể tuyển dụng kế toán nhưng nó không hiệu quả, lý do:
Chính sách thuế thay đổi thường xuyên, dẫn đến các cá nhân mà đơn vị thuê làm kế toán viên không cập nhật kịp thời thông tin về thay đổi chính sách thuế.

Chi phí thuê kế toán cao: từ 5 triệu đồng trở lên (đối với kế toán viên có trình độ cao, chi phí tiền lương có thể tăng cao hơn nữa).

Nguồn nhân lực thường thay đổi, ảnh hưởng đến sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

Lợi ích cho doanh nghiệp khi sử dụng dịch vụ kế toán trọn gói của Luatvn.vn:

Chủ doanh nghiệp có thể cập nhật các thay đổi từ các cơ quan chính phủ (thông báo cho doanh nghiệp khi có thay đổi).

Giảm chi phí thuê nhân viên và các chi phí liên quan (chỗ ngồi, bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội…) Việc báo cáo cơ quan nhà nước luôn chính xác, kịp thời.

Có nhiều kinh nghiệm, có thể đại diện cho các doanh nghiệp làm việc với các cơ quan nhà nước.

Trong quá trình thực hiện dịch vụ kế toán trọn gói, chúng tôi sẽ trả lời tất cả các câu hỏi của Quý khách hàng và tuân thủ các quy định của pháp luật liên quan đến luật thuế. Các quy định về kế toán, hóa đơn, chứng từ và pháp luật trong kinh doanh bảo đảm doanh nghiệp hoạt động an toàn, đúng quy định của pháp luật.

Liên hệ hotline/zalo: 0763387788 hoặc Email: luatvn.vn02@gmail.com để được tư vấn và báo giá nhanh nhất

Contact Me on Zalo

0763 387 788