Kế toán công ty dịch vụ giáo dục có gì khác biệt

Khác với các loại hình kinh doanh của các doanh nghiệp khác. Loại hình công ty dịch vụ giáo dục là loại hình kinh doanh đặc biệt. Được nhà nước ưu tiên hỗ trợ đặc biệt về thuế. Chính vì thế kế toán công ty dịch vụ giáo dục, ngoài những kiến thức chuyên môn nhất định thì phải hiểu rõ về ngành nghề, nghiệp vụ giáo dục, đào tạo để thuận lợi trong công việc.

Đặc thù kế toán của công ty dịch vụ giáo dục

 Cụ thể theo nghị định số 218/2013/NĐ-CP thì:

 • Thuế suất ưu đãi 10% trong suốt thời gian hoạt động được áp dụng với: Thu nhập của doanh nghiệp từ hoạt động xã hội hóa tại lĩnh vực giáo dục – đào tạo dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao và mội trường (được gọi là lĩnh vực xã hội hóa).
 • Đối với các dịch vụ dạy học, dạy nghề theo quy định của pháp luật. Bao gồm cả dạy ngoại ngữ, tin học, dạy múa hát, hội họa, kiến thức chuyên môn thì được miễn phí thuế GTGT.

Tiêu chuẩn đạt công ty dịch vụ giáo dục

Vậy, các tiêu chuẩn của công ty giáo dục là gì. Để bạn có cơ sở xác định doanh nghiệp của mình có đang thuộc diện miễn phí thuế GTGT không?

Tiêu chuẩn đạt công ty dịch vụ giáo dục theo quyết định số 1466/ QĐ – TTg và quyết định số 693/QĐ – TTg

 • Đăng ký hoạt động với cơ quan nhà nước (có giấy phép hoạt động giáo dục đào tạo)
 • Đáp ứng về số lượng người làm việc tối thiểu. Điều lệ rõ ràng, lao động đảm bảo chuyên môn. Đối với trung tâm kiểm định chất lượng đào tạo (đạo học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp, dạy nghề và giáo dục phổ thông) thì phải từ 10 người làm việc trở lên. Có trình độ chuyên môn được kiểm định phù hợp. Đối với trung tâm hỗ trợ đào tạo và cung ứng nguồn nhân lực từ 20 người trở lên.
 • Doanh nghiệp phải đăng ký với cơ quan thuế khi hoạt động.
 • Danh mục loại hình, tiêu chí quy mô, tiêu chuẩn của các doanh nghiệp. Thực hiện xã hội hóa quy định tại khoản này do Thủ tướng, Chính phủ quy định

Phân loại kế toán công ty dịch vụ giáo dục

Đối với các trường học từ hệ đào tạo đến các giáo dục phổ thông như mầm non, tiểu học, trung học, phổ thông trung học thì phân theo khối. Tùy từng trường để các bạn hạch toán doanh thu chi phí theo từng khối.
Đối với các trung tâm đào tạo khác thì có thể phân loại dựa vào khóa học, lớp đào tạo…Để thuận tiện cho việc hạch toán.

Kế toán công ty dịch vụ giáo dục
Kế toán công ty dịch vụ giáo dục

Kế toán công ty dịch vụ giáo dục có nhiệm vụ hoàn thành các công việc sau:

 • Thực hiện việc kiểm tra chứng từ, hồ sơ một cách chính xác. Cập nhật hệ thống, lưu trữ chứng từ để thuận tiện cho việc truy xuất dữ liệu khi cần. Đề xuất giải pháp, hoặc hướng xử lý nếu có vấn đề sai xót của chứng từ.
 • Tính toán và thực hiện phản ánh, báo cáo các khoản chi phí, nghiệp vụ phát sinh của doanh nghiệp như: Chi phí thiết bị máy móc, chi phí dụng cụ học tập…
 • Thực hiện tính giá thành sản phẩm, giá vốn, giá bán, doanh thu và lợi nhuận…Để báo cáo và phản ánh doanh thu dịch vụ và xác nhận đúng kết quả kinh doanh.
 • Thực hiện kê khai thuế, làm sổ sách. Lập báo cáo tài chính cho các doanh nghiệp
 • Theo dõi, kiểm tra việc đảm bảo an toàn tài sản của công ty.

Hạch toán kế toán công ty dịch vụ giáo dục

Theo thông tư 133/2018 TT – BTC thì việc hạch toán được thực hiện cụ thể như sau:

Kế toán chi phí nhân công

Lương của giáo viên, giảng viên, cán bộ nhân viên, BHXH, BHYT…

 • Nợ TK 154
 • Có TK 334

Chi phí chung:

 Như các chi phí trang phục, đồng phục giáo viên.

 • Nợ TK 154
 • Có TK 111

Chi phí phân bổ công cụ dụng cụ:

 Như máy móc, thiết bị có gia trị bé hơn 30 triệu đồng

 • Nợ TK 154
 • Có TK 242

Chi phí khấu hao tài sản cố định:

 Như máy móc có giá trị lớn hơn 30 triệu đồng

 • Nợ TK 154
 • Có TK 214

Chi phí điện, nước, điện thoại, vệ sinh…

 Thuộc các khoa, phòng, ban, bộ phận thực hiện dịch vụ, ghi

 • Nợ TK 154 – Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang
 • Nợ TK 133 – Thuế GTGT được khấu trừ (nếu có)
 • Có các TK 111, 112, 331…

Kế toán các loại chi phí khác công ty dịch vụ giáo dục:

Chi phí đào tạo bồi dưỡng người lao động. Chi phí sửa chữa, bảo dưỡng tài sản, thuê địa điểm, trụ sở làm việc. Chi phí dịch vụ mua ngoài và chi phí khác bằng tiền phục vụ trực tiếp cho hoạt động cung ứng dịch vụ, ghi:

 • Nợ TK 154 – Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang
 • Có các TK 111, 112, 331…

Chi phí thuê trụ sở, văn phòng:

Kế toán công ty dịch vụ giáo dục
Kế toán công ty dịch vụ giáo dục

 Phục vụ cho việc cung cấp dịch vụ cho nhiều kỳ. Kế toán phải phân bổ dần vào chi phí kinh doanh trong kỳ. Khi trả tiền, ghi:

 • Nợ các TK 142, 242
 • Có các TK 111, 112.

Khi phân bổ, ghi:

 • Nợ TK 154 – Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang
 • Có các TK 142, 242.

Kết chuyển các dịch vụ

 • Nợ TK 632
 • Có TK 154

Như vậy là Luatvn.vn đã hướng dẫn bạn một số vấn đề về kế toán công ty dịch vụ giáo dục. Kế toán doanh nghiệp dịch vụ này có những đặc điểm riêng nên kế toán cần phải lưu ý. Quý khách hàng đang dự định mở công ty kinh doanh về lĩnh vực giáo dục. Hãy liên hệ ngay Luatvn.vn để chúng tôi hỗ trợ bạn hoàn tất thủ tục thành lập công ty và dịch vụ kế toán trọn gói.

Gọi ngay Hotline: 076.338.7788 – Email: luatvn.vn02@gmail.com để được tư vấn chi tiết và miễn phí tất cả các thủ tục liên quan.

Đánh giá bài viết

Contact Me on Zalo

0763 387 788