Những điều cần biết về luật đầu tư nước ngoài tại Việt nam mới nhất

Việt Nam là nước đang trong giai đoạn phát triển kinh tế mạnh mẽ, thu hút rất nhiều nguồn vốn đầu tư của quốc tế. Vậy luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam mới nhất hiện nay như thế nào? Cùng theo dõi bài viết dưới đây của Luatvn.vn để hiểu rõ hơn nhé. 

Nhà đầu tư nước ngoài là gì?

Nhà đầu tư nước ngoài được hiểu đơn giản là cá nhân hay tổ chức nước ngoài đưa vào Việt Nam vốn bằng tiền từ nước ngoài hoặc bất cứ tài sản nào được chính phủ VN chấp nhận dựa trên hợp đồng hợp tác sản xuất, kinh doanh giữa các bên. Nhà đầu tư nước ngoài có thể là liên doanh hay hình thức 100% vốn đầu tư từ nước ngoài. 

Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam mới nhất hiện nay

Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam mới nhất
Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam mới nhất

Căn cứ vào Điều 16, Điều 21 và Điều 83 của Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, quy định về luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam cụ thể như sau:

Điều 4

Các tổ chức, cá nhân nước ngoài được đầu tư vào Việt Nam dưới các hình thức sau đây:

1- Hợp tác kinh doanh trên cơ sở hợp đồng hợp tác kinh doanh;

2- Xí nghiệp hoặc Công ty liên doanh, gọi chung là xí nghiệp liên doanh;

3- Xí nghiệp 100% vốn nước ngoài.

Điều 5

Bên nước ngoài và Bên Việt Nam được hợp tác kinh doanh trên cơ sở hợp đồng hợp tác kinh doanh như hợp tác sản xuất chia sản phẩm và các hình thức hợp tác kinh doanh khác.

Đối tượng, nội dung kinh doanh, quyền lợi, nghĩa vụ, trách nhiệm của mỗi bên và quan hệ giữa hai bên do hai bên thoả thuận và ghi trong hợp đồng hợp tác kinh doanh. 

Điều 6

Hai bên được hợp tác với nhau để thành lập xí nghiệp liên doanh.

Xí nghiệp liên doanh có tư cách pháp nhân theo pháp luật Việt Nam.

Điều 7

Bên nước ngoài tham gia xí nghiệp liên doanh góp vốn pháp định bằng:

1- Tiền nước ngoài;

2- Nhà xưởng, công trình xây dựng khác, thiết bị, máy móc, dụng cụ, bộ phận rời;

3- Bằng sáng chế, bí quyết kỹ thuật, quy trình công nghệ, dịch vụ kỹ thuật.

Bên Việt Nam tham gia xí nghiệp liên doanh góp vốn pháp định bằng:

1- Tiền Việt Nam;

2- Các nguồn tài nguyên;

3- Vật liệu xây dựng, trang bị và tiện nghi;

4- Quyền sử dụng đất đai, mặt nước, mặt biển;

5- Nhà xưởng, công trình xây dựng khác, thiết bị, máy móc, dụng cụ, bộ phận rời;

6- Dịch vụ thi công và đưa xí nghiệp vào hoạt động; bằng sáng chế, bí quyết kỹ thuật, quy trình công nghệ, dịch vụ kỹ thuật.

Hai bên còn có thể thoả thuận góp vốn bằng các hình thức khác. 

Điều 8

Phần góp vốn của Bên nước ngoài vào vốn pháp định của xí nghiệp liên doanh không bị hạn chế về mức cao nhất, theo sự thoả thuận của hai bên nhưng không dưới 30% tổng số vốn.

Giá trị phần góp vốn của mỗi bên được xác định trên cơ sở giá thị trường quốc tế và được ghi vào văn bản thành lập bằng tiền Việt Nam hoặc tiền nước ngoài do hai bên thoả thuận.

Điều 9

Tài sản của xí nghiệp liên doanh được bảo hiểm tại Công ty bảo hiểm Việt Nam hoặc tại các công ty bảo hiểm khác do hai bên thoả thuận. 

Điều 10

Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam mới nhất quy định hai bên chia lợi nhuận và chịu những rủi ro của xí nghiệp liên doanh theo tỷ lệ góp vốn của mỗi bên. 

Điều 11

Hai bên thoả thuận về tỷ lệ xuất khẩu và tỷ lệ tiêu thụ sản phẩm của xí nghiệp liên doanh tại thị trường Việt Nam, trên nguyên tắc tự bảo đảm nhu cầu về tiền nước ngoài. Thu nhập về tiền nước ngoài bằng xuất khẩu và bằng các nguồn khác phải đáp ứng được các nhu cầu về tiền nước ngoài của xí nghiệp nhằm bảo đảm hoạt động bình thường của xí nghiệp và lợi ích của Bên nước ngoài. 

Điều 12

Cơ quan lãnh đạo của xí nghiệp liên doanh là Hội đồng quản trị.

Mỗi bên chỉ định người của mình tham gia Hội đồng quản trị theo tỷ lệ tương ứng với phần góp vốn nhưng ít nhất có hai thành viên trong Hội đồng.

Chủ tịch Hội đồng do hai bên thoả thuận cử ra.

Tổng giám đốc và các Phó Tổng giám đốc do Hội đồng quản trị cử ra để điều hành các hoạt động hàng ngày của xí nghiệp và chịu trách nhiệm trước Hội đồng về hoạt động của xí nghiệp.

Tổng giám đốc hoặc Phó Tổng giám đốc thứ nhất là công dân Việt Nam.

Điều 13

Những vấn đề quan trọng nhất trong tổ chức và hoạt động của xí nghiệp liên doanh như phương hướng hoạt động, kế hoạch kinh doanh, cán bộ chủ chốt của xí nghiệp do Hội đồng quản trị quyết định theo nguyên tắc nhất trí 

Điều 14

Các tổ chức, cá nhân nước ngoài được thành lập tại Việt Nam xí nghiệp 100% vốn nước ngoài, tự mình quản lý xí nghiệp, chịu sự kiểm soát của cơ quan Nhà nước quản lý đầu tư nước ngoài, được hưởng các quyền lợi và phải thực hiện các nghĩa vụ ghi trong giấy phép đầu tư.

Xí nghiệp 100% vốn nước ngoài có tư cách pháp nhân theo pháp luật Việt Nam.

Điều 15

Thời hạn hoạt động của xí nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài không quá 20 năm. Trong trường hợp cần thiết, thời hạn này có thể dài hơn.

Điều 16

Công dân Việt Nam được ưu tiên tuyển dụng vào xí nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

Đối với những công việc đòi hỏi kỹ thuật cao mà phía Việt Nam chưa đáp ứng được thì xí nghiệp được tuyển dụng người nước ngoài.

Quyền lợi và nghĩa vụ của người lao động Việt Nam làm việc trong xí nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được bảo đảm bằng hợp đồng lao động.

Lương và các khoản phụ cấp khác của người lao động Việt Nam được trả bằng tiền Việt Nam có gốc tiền nước ngoài. 

Điều 17

Xí nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài mở tài khoản bằng tiền Việt Nam và tiền nước ngoài tại Ngân hàng ngoại thương Việt Nam hoặc tại các chi nhánh ngân hàng nước ngoài đặt ở Việt Nam được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chấp thuận.

Điều 18

Xí nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài mở sổ sách kế toán theo những nguyên tắc và tiêu chuẩn quốc tế phổ biến được Bộ tài chính Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thừa nhận và chịu sự kiểm tra của cơ quan tài chính Việt Nam. 

Điều 19

Xí nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được thành lập, hoạt động, chuyển nhượng vốn và giải thể theo Điều lệ của xí nghiệp và phù hợp với pháp luật Việt Nam.

Xí nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài có tư cách pháp nhân kể từ khi đăng ký điều lệ của xí nghiệp tại cơ quan Nhà nước quản lý đầu tư nước ngoài.

Giải pháp thu hút vốn đầu tư nước ngoài

"<yoastmark

Việt Nam là nước đang trên đà phát triển mạnh mẽ, thu hút rất nhiều nguồn vốn đầu tư từ nước ngoài FDI. Để đạt mục tiêu tăng trưởng mạnh mẽ nền kinh tế hiện nay, các doanh nghiệp, tổ chức phải có giải pháp thu hút vốn đầu tư từ nước ngoài. Luatvn.vn sẽ đưa ra một số giải pháp hiệu quả nhất, cụ thể như sau:

Hệ thống pháp luật và cơ chế của Việt Nam cần phải sửa đổi nhằm đáp ứng phù hợp với nền kinh tế toàn cầu, tạo môi trường kinh doanh thuận lợi để các cá nhân, tổ chức nước ngoài đầu tư vào các mô hình sản xuất, kinh doanh của Việt Nam. Ngoài ra, cần phải đáp ứng đồng bộ nền kinh tế trên các loại thị trường khác nhau, không có sự phân cách quá lớn giữa thị trường trong nước và quốc tế, thuận lợi trên con đường hội nhập, vươn ra thế giới. 

Giải quyết nhanh chóng và kịp thời các giấy tờ liên quan đến chứng nhận đầu tư. Đồng thời, đội ngũ cán bộ công chức nhà nước cần phải nâng cao nghiệp vụ, nắm vững và thực hiện đúng luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam mới nhất hiện nay. 

Một yếu tố quan trọng nhất là Việt Nam cần đồng bộ hóa và nâng cấp hệ thống hạ tầng giao thông, đô thị, cảng biển, sân bay,… Từ đó tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư nước ngoài rót vốn vào thị trường Việt Nam. 

Cuối cùng, đội ngũ nhân sự của Việt Nam cần được đào tạo bài bản, tinh nhuệ, đáp ứng được nhu cầu của các doanh nghiệp có nhà đầu tư nước ngoài. Đồng thời, chính quyền nhà nước cần kiểm soát tốt các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài nhằm đảm bảo công bằng với các doanh nghiệp trong nước, vì sự phát triển chung của quốc gia, tiến tới mục tiêu hội nhập toàn cầu. 

Dịch vụ tư vấn luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam của Luatvn.vn 

Luatvn.vn là đơn vị tư vấn luật đầu tư nước ngoài hàng đầu tại Việt Nam. Với đội ngũ luật sư giỏi, nhiều kinh nghiệm chuyên môn, chúng tôi đã đồng hành và hỗ trợ rất nhiều các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài hoạt động hiệu quả và đem lại nguồn lợi nhuận lớn. 

Dịch vụ của Luatvn.vn bao gồm:

– Tư vấn các quy định và điều kiện đầu tư cho các tổ chức, cá nhân tại Việt Nam, đảm bảo đúng pháp luật hiện hành của chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 

– Hỗ trợ các doanh nghiệp giấy phép đầu tư, thay đổi và cập nhật theo cơ quan có thẩm quyền

– Tư vấn, hỗ trợ mở các chi nhánh tại thị trường Việt Nam. 

– Giải đáp mọi quy định của pháp luật về đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

– Tư vấn giải thể, đóng cửa các chi nhánh tại thị trường Việt Nam. 

Trên đây là những điều bạn cần biết về luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam mới nhất hiện nay. Nếu có câu hỏi hay thắc mắc hãy liên hệ với Luatvn.vn qua số Hotline/Zalo: 076 338 7788 để được tư vấn miễn phí với giá dịch vụ hợp lý nhất.

0763 387 788