Cách phân bổ thuế GTGT đầu vào dùng chung cho các hoạt động

Cách phân bổ thuế GTGT đầu vào dùng chung cho hoạt động chịu thuế và hoạt động không chịu thuế GTGT

Làm thế nào để phân bổ thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ mua vào cho cả hoạt động sản xuất, kinh doanh vừa chịu thuế vừa không chịu thuế? Luatvn.vn sẽ giúp kế toán hiểu rõ cách tính thuế GTGT đầu vào cho trường hợp trên.

Theo Khoản 9 Điều 1 Thông tư 26/2015/TT-BCT (sửa đổi, bổ sung Khoản 2 Điều 14 Thông tư số 219/2013/TT-BTC) quy định như sau:

Thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ (kể cả tài sản cố định) sử dụng đồng thời cho sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế và không chịu thuế GTGT thì chỉ được khấu trừ số thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ dùng cho sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT. Cơ sở kinh doanh phải hạch toán riêng thuế GTGT đầu vào được khấu trừ và không được khấu trừ; trường hợp không hạch toán riêng được thì thuế đầu vào được khấu trừ tính theo tỷ lệ (%) giữa doanh thu chịu thuế GTGT, doanh thu không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT so với tổng doanh thu của hàng hóa dịch vụ bán ra bao gồm cả doanh thu không phải kê khai, tính nộp thuế không hạch toán riêng được.

Cơ sở kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế và không chịu thuế GTGT hàng tháng/quý tạm phân bổ số thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ, tài sản cố định mua vào được khấu trừ trong tháng/quý, cuối năm cơ sở kinh doanh thực hiện tính phân bổ số thuế GTGT đầu vào được khấu trừ của năm để kê khai điều chỉnh thuế GTGT đầu vào đã tạm phân bổ khấu trừ theo tháng/quý.

Cách phân bổ thuế GTGT đầu vào giữa hoạt động chịu thuế và không chịu thuế GTGT

Bước 1: Doanh nghiệp có thể tách riêng thuế GTGT đầu vào của hoạt động chịu thuế và hoạt động chịu thuế không chịu thuế GTGT.

Khi phát sinh giao dịch kinh tế, doanh nghiệp phải xác định được số thuế GTGT đầu vào sử dụng cho hoạt động chịu thuế GTGT hoặc đối với hoạt động không chịu thuế GTGT. Nếu được sử dụng cho các hoạt động chịu thuế GTGT, số tiền thuế này sẽ được khấu trừ đầy đủ, nếu sử dụng cho các hoạt động không chịu thuế GTGT, phần thuế đó sẽ không được khấu trừ.

Cách phân bổ thuế GTGT
Cách phân bổ thuế GTGT

Bước 2: Doanh nghiệp không tách riêng thuế GTGT đầu vào của hoạt động chịu thuế, không chịu thuế GTGT

Thuế GTGT đầu vào được khấu trừ sẽ được tính theo tỷ lệ (%) giữa doanh thu tính thuế GTGT, doanh thu không phải kê khai, nộp thuế GTGT so với tổng doanh thu hàng hóa, dịch vụ bán ra, kể cả doanh thu bán hàng. không bắt buộc phải kê khai và nộp thuế mà không thể hạch toán riêng.

(Thông thường hóa đơn GTGT mua điện, nước, lễ tân khách,… là các trường hợp sử dụng phổ biến cho cả hoạt động chịu thuế và không chịu thuế GTGT)

Điều đó có nghĩa là:

Khi phát sinh giao dịch kinh tế nhưng doanh nghiệp không xác định được thuế GTGT đầu vào sử dụng cho hoạt động chịu thuế hoặc hoạt động chịu thuế không chịu thuế GTGT, doanh nghiệp phải phân bổ phần thuế này theo tỷ lệ (%) giữa doanh thu của hoạt động chịu thuế và doanh thu của hoạt động chịu thuế không chịu thuế GTGT.

Công thức được tính như sau:

Thuế GTGT được khấu trừ = Thuế GTGT đầu vào dùng cho hoạt động chịu thuế và không chịu thuế x (doanh thu chịu thuế GTGT/Tổng doanh thu)

Cụ thể, hàng tháng/quý, doanh nghiệp tạm thời phân bổ số thuế GTGT để sử dụng cho hoạt động chịu thuế và không chịu thuế GTGT được khấu trừ trong tháng/quý.

Cuối năm, doanh nghiệp phải phân bổ lại số thuế GTGT đầu vào được khấu trừ của năm để điều chỉnh thuế GTGT đầu vào tạm thời được phân bổ hàng tháng/quý.

Ví dụ cụ thể

Công ty TVT chuyên sản xuất đồ gỗ văn phòng và phần mềm máy tính để kê khai, nộp thuế GTGT theo quý:

Giả sử rằng trong quý II năm 2018 có số liệu kế toán sau:

Tình hình bán hàng:

Ngày 15/05/2018: Bán 01 bộ nội thất văn phòng cho Công ty X với giá chưa có thuế GTGT là 8.000.000 đồng/bộ, thuế suất 10%.

Ngày 25/05/2018: Bán 01 phần mềm máy tính cho Công ty X với giá bán 5.000.000 đồng

Trạng thái mua hàng:

Ngày 10/04/2018: Mua 10m3 ván ép từ Công ty Y với giá chưa có thuế GTGT là 1.000.000 đồng/m3, thuế suất 10%.

Ngày 05/06/2018: Thanh toán hóa đơn tiền điện, nước trong kỳ với số tiền chưa có thuế GTGT là 1.000.000 đồng, thuế suất 10%.

Cuối quý:

Công ty TVT xác định số thuế GTGT đầu vào sử dụng cho hoạt động chịu thuế như giao dịch ngày 10/4/2018 để mua ván ép từ Công ty Y => Khoản thuế này sẽ được khấu trừ toàn bộ số thuế GTGT đầu vào.

Cách phân bổ thuế GTGT
Cách phân bổ thuế GTGT

Đối với hoạt động kinh doanh ngày 05/06/2018 để thanh toán hóa đơn tiền điện, nước trong kỳ, số tiền thuế này được chia cho các hoạt động VATable (sản xuất đồ nội thất văn phòng) và các hoạt động chịu thuế không chịu thuế GTGT (sản xuất đồ gỗ). mềm). Do đó, Công ty TVT phải phân bổ số thuế theo tỷ lệ doanh thu nội thất văn phòng và doanh thu phần mềm theo công thức sau:

Thuế GTGT đầu vào được khấu trừ

= Thuế GTGT đầu vào chịu thuế và không chịu thuế x (doanh thu chịu thuế GTGT/Tổng doanh thu)

=VAT đầu vào = 1.000.000 x (8.000.000/(8.000.000+5.000.000))=615.385

Như vậy, trong quý II/2018, tổng số thuế GTGT được khấu trừ là: 1.000.000 + 615.385 đồng = 1.615.385 đồng.

Cuối năm 2018:

Kế toán viên cần tính toán lại số thuế GTGT được khấu trừ của cả năm và điều chỉnh chỉ tiêu cho phù hợp.

Trường hợp tổng số thuế GTGT trong kỳ tính thuế GTGT lớn hơn số thuế GTGT được khấu trừ tính vào cuối năm thì kế toán viên kê khai, giảm phần chênh lệch số thuế còn lại khoản 37 tờ khai 01/GTGT.

Ví dụ:

Tổng số thuế GTGT được khấu trừ của hàng hóa, dịch vụ dùng chung được phân bổ tạm thời trong kỳ là: 10.000.000 đồng, nhưng kế toán tính lại vào cuối năm số thuế GTGT được khấu trừ là 8.000.000 đồng, nghĩa là số thuế GTGT mà Công ty TVT đã khấu trừ trong năm nhiều hơn thực tế là: 2.000.000 đồng thì kế toán phải kê khai giảm 2.000.000 đồng chi 37 trên tờ khai 01/GTGT.

 Trường hợp tổng số thuế GTGT trong kỳ 01 ít hơn số thuế GTGT được khấu trừ tính vào cuối năm thì kế toán viên điều chỉnh chênh lệch số thuế tính theo mục 38 tờ khai 01/GTGT.

Ví dụ:

 Tổng số thuế GTGT được khấu trừ của hàng hóa, dịch vụ dùng chung được phân bổ tạm thời trong kỳ là: 8.000.000 đồng, nhưng kế toán tính lại vào cuối năm số thuế GTGT được trừ là 10.000.000 đồng, nghĩa là số tiền thuế TVT đã khấu lưu trong năm thấp hơn số tiền thực tế: 2.000.000 đồng thì kế toán phải kê khai tăng thêm 2.000.000 đồng chỉ tiêu 38 trên tờ khai 01/GTGT.

Trên đây là toàn bộ nội dung về  Cách phân bổ thuế GTGT đầu vào dùng chung cho hoạt động chịu thuế và hoạt động không chịu thuế GTGT

Nếu bạn còn thắc mắc về các thủ tục pháp lý liên quan hoặc có nhu cầu sử dụng dịch vụ kế toán trọn gói của Luatvn.vn. Hãy liên hệ ngay hotline/zalo: 0763387788 hoặc Email: luatvn.vn02@gmail.com để được tư vấn tận tình nhất.

 

Contact Me on Zalo

0763 387 788