Thành lập công ty nhập khẩu mỹ phẩm

Câu hỏi:

Thưa Luật sư, tôi muốn hỏi về thủ tục để thành lập một công ty chuyên về nhập khẩu mỹ phẩm từ nước ngoài đến Việt Nam. Tôi cần làm thủ tục nào để chuẩn bị, mất bao lâu? Mong luật sư trả lời giúp. Tôi chân thành Cảm ơn!

Nếu quý khách có thắc mắc vui lòng liên hệ với chúng tôi tại luatvn.vn số Hotline/Zalo: 076 338 7788 để được tư vấn miễn phí.

Cơ sở pháp lý:

 • Luật doanh nghiệp 2005

Thành lập doanh nghiệp theo luật, trước hết, bạn cần xác định loại hình kinh doanh phù hợp với yêu cầu:

 • Công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh, doanh nghiệp.
 • Và chú ý các đối tượng đăng ký kinh doanh mỹ phẩm nhập khẩu, tất cả các cá nhân và tổ chức không được quy định tại Điều 13 luật doanh nghiệp.

>>Thủ tục thành lập công ty xuất khẩu hàng hóa<<

Sau đó, bạn cần đơn đăng ký kinh doanh trong Điều 15 luật doanh nghiệp như sau:

Điều 15. Đơn đăng ký kinh doanh

 1. Người thành lập doanh nghiệp nộp hồ sơ đăng ký kinh doanh theo quy định của luật này tại cơ quan đăng ký kinh doanh có thẩm quyền và chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của nội dung hồ sơ đăng ký kinh doanh.
 2. Cơ quan đăng ký kinh doanh xem xét hồ sơ đăng ký kinh doanh và cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh trong thời hạn mười ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ ; trường hợp từ chối cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thì phải thông báo cho người thành lập doanh nghiệp bằng văn bản. Thông báo phải nêu rõ lý do và yêu cầu sửa đổi, bổ sung.
 3. Cơ quan đăng ký kinh doanh xem xét, chịu trách nhiệm về tính hiệu lực của hồ sơ khi cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh ; không yêu cầu người thành lập doanh nghiệp gửi giấy tờ bổ sung không quy định trong luật này.
 4. Thời hạn cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh gắn với dự án đầu tư cụ thể thực hiện theo quy định của pháp luật về đầu tư

Để thành lập một doanh nghiệp bình thường, bạn phải tuân thủ các bước sau:

thành lập công ty
thành lập công ty

Bước 1: gửi tài liệu đăng ký kinh doanh cho cơ quan có thẩm quyền:

 • Tài liệu cơ sở kinh doanh điển hình bao gồm:
 • Mẫu đơn đăng ký kinh doanh:  tên doanh nghiệp ; địa chỉ trụ sở chính ; địa chỉ kinh doanh ; vốn Điều lệ ; địa chỉ của chi nhánh, văn phòng đại diện nếu có
 • Điều lệ công ty đăng kí cho công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần.
 • Đối với công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên, cần phải gửi danh sách các thành viên cho công ty cổ phần, danh sách các thành viên sáng lập, danh sách thành viên hợp danh và công ty tư nhân.

Lưu ý:

 • Tên doanh nghiệp phải phù hợp với quy định tại Điều 24 của luật doanh nghiệp.
 • Kinh doanh mỹ phẩm nhập khẩu là doanh nghiệp không có Điều kiện về đăng ký kinh doanh. Bộ luật kinh tế Việt Nam cho bộ luật ngành này là 4649 cho các hoạt động bán buôn thẩm mỹ và các hoạt động bán lẻ cho các hoạt động bán lẻ, mở cửa hàng thẩm mỹ.

Nhận hồ sơ và kiểm tra tính hợp lệ:

 • Văn phòng đăng ký kinh doanh sẽ nhận được đơn và chịu trách nhiệm trả lời cho dù đơn có hợp lệ hay không trong thời gian đã xác định.
 • Trong thời hạn 7 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ, phòng đăng ký kinh doanh kiểm tra trường hợp nộp hồ sơ theo quy định của pháp luật thì được xem xét và phê duyệt.

Lưu ý:

 • Một hồ sơ không hợp lệ là một trong những tài liệu ở trên hoặc nội dung không đáp ứng yêu cầu của pháp luật.

Thêm hoặc sửa đổi hồ sơ:

 • Trường hợp hồ sơ không hợp lệ thì phải theo hướng dẫn của phòng đăng ký kinh doanh. Sau khi xác nhận tài liệu hợp lệ, phòng đăng ký kinh doanh sẽ tiến hành một ngày cho người đại diện hợp pháp của công ty để ký đơn đăng ký kinh doanh.

Nhận giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh:

 • Sau khi ký hợp đồng đăng ký kinh doanh, thường mất khoảng 7 ngày để phòng đăng ký kinh doanh đóng dấu và trả lại giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho bạn.
 • Do đó, sau bước này, được xem là bạn đã hoàn thành đăng ký kinh doanh theo luật.
 • Theo quy định, phòng đăng ký kinh doanh sẽ cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày bạn cần nộp tất cả các tài liệu và phí cơ sở kinh doanh cho cơ quan đăng ký kinh doanh.

Lưu ý:

 • Trước khi ký giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, bạn có thể cần xem xét việc ký các Điều khoản và nội dung giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh mà phòng đăng ký kinh doanh viết trên giấy chứng nhận để xem xét đề xuất sửa đổi và Điều kiện.

Bước 2: đánh dấu dấu hiệu

 • Một khi bạn đã được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, bạn sẽ đến sở cảnh sát để quản lý trật tự xã hội theo cảnh sát tỉnh để có giấy phép niêm phong và có thể đăng ký tiền gửi của mẫu con dấu.
 • Văn bản niêm phong gồm: giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh ; thẻ căn cước của người đã đến đăng kí con dấu.
 • Thời gian đăng ký này không vượt quá 7 ngày kể từ thời điểm đăng ký, cơ quan công an cấp giấy phép khắc dấu và các bạn sẽ được giới thiệu về bản khắc dấu.
 • Sau khi hoàn thành ứng dụng cho một giấy phép con dấu, bạn sẽ đến một cơ sở khắc dấu ấn để làm một con dấu cho doanh nghiệp của bạn.
 • Dấu ấn sẽ được chuyển đến đồn cảnh sát chờ xác nhận và đăng ký mẫu con dấu.

Bước 3: đăng kí kinh doanh 

 • Trong thời hạn 30 ngày ghi trong giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, bạn phải thông báo tại các báo chí địa phương về nội dung: tên doanh nghiệp ; địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp ; vốn Điều lệ của doanh nghiệp ; vốn Điều lệ công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần.

Bước 4: đăng ký mã thuế:

 • Sau khi được niêm phong, bạn đến văn phòng thuế để làm mã số thuế, lập hồ sơ và gửi nó tại cục thuế. Cục thuế chịu trách nhiệm cấp giấy chứng nhận mã số thuế trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đề nghị mã số thuế.

Lưu ý:

 • Nếu không có chứng chỉ mã số thuế trong vòng 1 năm kể từ ngày cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, cơ quan đăng ký kinh doanh có quyền thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

Bước 5: đăng ký mã xuất nhập khẩu:

 • Trong trường hợp này, bạn muốn đăng ký kinh doanh xuất nhập khẩu, số đăng ký xuất nhập khẩu cần được đăng ký tại cục hải quan cấp tỉnh nơi trụ sở chính của doanh nghiệp.
 • Hồ sơ đăng ký bao gồm các giấy tờ sau: giấy chứng nhận đăng ký mã số thuế ; giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh ; tờ khai đăng ký mã xuất khẩu, nhập khẩu.
 • Trong thời hạn 3 ngày làm việc, kể từ ngày cơ quan hải quan nhận đủ giấy tờ hợp lệ, bạn sẽ được cấp giấy chứng nhận đăng ký mã xuất nhập khẩu.

Bạn nên lưu ý:

 • Mỹ phẩm kinh doanh phải nhập khẩu phải hợp pháp, đủ Điều kiện lưu hành tại Việt Nam.
 • Công ty phải đưa ra thông báo thẩm mỹ tại cục quản lý thuốc của Việt Nam – bộ y tế trước khi nhập khẩu mỹ phẩm.
 • Công ty phải đáp ứng các yêu cầu pháp lý về quản lý và lưu trữ hồ sơ xuất bản phẩm và hồ sơ chất lượng mỹ phẩm tại công ty.
 • Nhãn hiệu mỹ phẩm không giống như nhãn hiệu đã được bảo vệ riêng ở Việt Nam.
 • Mỹ phẩm tuần hoàn phải được gắn nhãn đúng cách được bộ y tế và không được trích xuất hoặc thay đổi.

Nếu quý khách có thắc mắc vui lòng liên hệ với chúng tôi tại luatvn.vn số Hotline/Zalo: 076 338 7788 để được tư vấn miễn phí.

Contact Me on Zalo

0763 387 788