Thời hạn nộp thuế và mức phạt chậm nộp tiền thuế

Trong doanh nghiệp, có nhiều thuế phải trả, nếu doanh nghiệp nộp thuế muộn thì sẽ bị phạt. Vậy thời hạn nộp thuế là gì, và hình phạt là gì?

Vậy thời hạn nộp các khoản thuế, và mức phạt như thế nào?

Nếu quý khách có thắc mắc vui lòng liên hệ với chúng tôi tại luatvn.vn số Hotline/Zalo: 076 338 7788 để được tư vấn miễn phí

I. Quy định nộp tiền thuế:

ke khai thue trong thoi gian tam ngung kinh doanhpng 480x280 1

1. Thông tư 156/2013/TT-BTC tại Điều 10, Khoản 3 quy định về thời hạn nộp hồ sơ khai thuế như sau:

“3. Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế

a) Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế tháng chậm nhất là ngày thứ 20 (hai mươi) của tháng tiếp theo tháng phát sinh nghĩa vụ thuế.

b) Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế quý, tạm tính theo quý chậm nhất là ngày thứ 30 (ba mươi) của quý tiếp theo quý phát sinh nghĩa vụ thuế.

c) Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế năm chậm nhất là ngày thứ 30 (ba mươi) của tháng đầu tiên của năm dương lịch.

d) Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế theo từng lần phát sinh nghĩa vụ thuế chậm nhất là ngày thứ 10 (mười), kể từ ngày phát sinh nghĩa vụ thuế.

đ) Thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế năm chậm nhất là ngày thứ 90 (chín mươi), kể từ ngày kết thúc năm dương lịch hoặc năm tài chính.”

2. Cũng tại Thông tư 156/2013/TT-BTC, Điều 26 quy định thời hạn nộp thuế như sau:

“1. Người nộp thuế có nghĩa vụ nộp thuế đầy đủ, đúng thời hạn vào ngân sách nhà nước.

Thời hạn nộp thuế chậm nhất là ngày cuối cùng của thời hạn nộp hồ sơ khai thuế đối với trường hợp người nộp thuế tính thuế hoặc thời hạn nộp thuế ghi trên thông báo, quyết định, văn bản của cơ quan thuế hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền khác.

Thời hạn nộp thuế môn bài chậm nhất là ngày 30 tháng 1 của năm phát sinh nghĩa vụ thuế. Trường hợp người nộp thuế mới ra hoạt động sản xuất kinh doanh hoặc mới thành lập cơ sở sản xuất kinh doanh thì thời hạn nộp thuế chậm nhất là ngày cuối cùng của thời hạn nộp hồ sơ khai thuế.”

II. Căn cứ các quy định nêu trên, thời hạn nộp thuế là ngày cuối cùng của thời hạn nộp hồ sơ khai thuế:

tinh tien nop cham thue cho thu nha

 • Hồ sơ khai thuế hàng tháng: thời hạn nộp thuế là ngày 20 của tháng sau.
 • Đối với hồ sơ khai thuế hàng quý, tính toán hàng quý tạm thời: thời hạn nộp thuế là ngày 30 của quý tiếp theo.
 • Hồ sơ khai thuế hàng năm: thời hạn nộp thuế là ngày thứ 30 của tháng đầu năm dương lịch.
 • Cho hồ sơ khai thuế mỗi lần: thời hạn nộp thuế là ngày thứ 10 kể từ ngày nghĩa vụ nộp thuế phát sinh.
 • Hồ sơ quyết toán thuế hàng năm: thời hạn nộp thuế là ngày thứ 90 từ cuối năm dương lịch hoặc năm tài chính.

1. Thông tư 26/2015/TT-BTC tại Điều 2, Khoản 9 sửa đổi, bổ sung Thông tư 156/2013/TT-BTC quy định như sau:

“2. Xác định tiền chậm nộp tiền thuế

a) Đối với khoản tiền thuế nợ phát sinh từ ngày 01/01/2015 thì tiền chậm nộp được tính theo mức 0,05% số tiền thuế chậm nộp tính trên mỗi ngày chậm nộp.

b) Đối với khoản tiền thuế nợ phát sinh trước ngày 01/01/2015 nhưng sau ngày 01/01/2015 vẫn chưa nộp thì tính như sau: trước ngày 01/01/2015 tính phạt chậm nộp, tiền chậm nộp theo quy định tại Luật quản lý thuế số 78/2006/QH11, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế số 21/2012/QH13, từ ngày 01/01/2015 tính tiền chậm nộp theo quy định tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật về thuế số 71/2014/QH13.

……

“e) Trường hợp người nộp thuế khai thiếu tiền thuế của kỳ thuế phát sinh trước ngày 01/01/2015 nhưng sau ngày 01/01/2015, cơ quan nhà nước có thẩm quyền phát hiện qua thanh tra, kiểm tra hoặc người nộp thuế tự phát hiện thì áp dụng tiền chậm nộp theo mức 0,05%/ngày tính trên số tiền thuế khai thiếu từ ngày phải nộp theo quy định của pháp luật đến ngày người nộp thuế nộp tiền thuế khai thiếu vào ngân sách nhà nước.””

2. Căn cứ các quy định nêu trên:

 • Đối với nợ thuế phát sinh từ ngày 01 tháng 01 năm 2015, lãi suất chậm nộp là 0, 05% / ngày
 • Đối với nợ thuế phát sinh trước ngày 01 tháng 01 năm 2015 nhưng chưa thanh toán sau ngày 01 tháng 01 năm 2015, lãi tiền trả chậm sẽ được tính như sau:
 • Luật số: 78 / 2006 / QH11. Lãi tiền trả chậm được tính theo mức lũy tiến 0, 05% / ngày tính thuế chậm nộp đối với số ngày chậm nộp không quá 90 ngày ; số ngày nộp thuế chậm nộp đối với số ngày vượt quá 90 ngày.
 • Từ ngày 1 tháng 1 năm 2015, lãi suất chậm nộp là 0, 05% / ngày.
 • Người nộp thuế – tuyên bố giảm mức thuế đối với kỳ thuế kỳ trước ngày 01 tháng 01 năm 2015 nhưng sau ngày 01 tháng 01 năm 2015, họ tự phát hiện hoặc thông qua việc kiểm tra, xét nghiệm thuế suất bằng 0. 05% / day.
 • Lưu ý: tiền lãi thanh toán muộn không được bao gồm trong các chi phí được khấu trừ khi xác định TNDN. Doanh nghiệp có thể trực tiếp ghi nhận lợi nhuận sau thuế hoặc ghi chi phí và loại trừ các khoản chi được khấu trừ khi xác định TNDN.

Nếu quý khách có thắc mắc vui lòng liên hệ với chúng tôi tại luatvn.vn số Hotline/Zalo: 076 338 7788 để được tư vấn miễn phí

Đánh giá bài viết

Contact Me on Zalo

0763 387 788