Thủ tục đầu tư ra nước ngoài năm 2021

Đầu tư ra nước ngoài là việc chuyển nhượng vốn của nhà đầu tư; hoặc thanh toán cho việc mua một phần hoặc tất cả các cơ sở kinh doanh; hoặc thiết lập quyền sở hữu để thực hiện các hoạt động đầu tư, kinh doanh ngoài lãnh thổ Việt Nam; đồng thời trực tiếp tham gia quản lý hoạt động đầu tư đó. Trong xu thế toàn cầu hóa hiện nay,

Thủ tục đầu tư ra nước ngoài nhà nước ta khuyến khích các nhà đầu tư tiến hành các hoạt động đầu tư ra nước ngoài nhằm khai thác, phát triển và mở rộng thị trường; tăng khả năng xuất khẩu hàng hóa, dịch vụ và thu ngoại tệ; tiếp cận công nghệ hiện đại, nâng cao năng lực quản lý và bổ sung nguồn lực cho phát triển kinh tế – xã hội của đất nước. Để hỗ trợ doanh nghiệp trong quá trình thực hiện thủ tục đầu tư ra nước ngoài, Luật VN cung cấp các dịch vụ tư vấn dịch vụ tư vấn về thủ tục đầu tư ra nước ngoài sau:

Điều kiện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài

Hoạt động đầu tư ra nước ngoài phù hợp với nguyên tắc đầu tư ra nước ngoài.
Hoạt động đầu tư ra nước ngoài không thuộc các ngành, nghề cấm đầu tư kinh doanh.
Nhà đầu tư cam kết tự thu xếp ngoại tệ hoặc được tổ chức tín dụng được ủy quyền thu xếp ngoại tệ để thực hiện hoạt động đầu tư ra nước ngoài;
Trường hợp số vốn bằng ngoại tệ chuyển ra nước ngoài tương đương từ 20 tỷ đồng trở lên và không thuộc dự án thuộc thẩm quyền quyết định chủ đầu tư ra nước ngoài thì Bộ Kế hoạch và Đầu tư xin ý kiến bằng văn bản của Ngân hàng. Hàng hóa nhà nước Việt Nam.
Có quyết định đầu tư ra nước ngoài theo quy định.
Có văn bản của cơ quan thuế xác nhận nghĩa vụ nộp thuế của nhà đầu tư tính đến thời điểm nộp hồ sơ dự án đầu tư.

Hình thức đầu tư ra nước ngoài

Nhà đầu tư thực hiện hoạt động đầu tư ra nước ngoài theo các hình thức sau đây:
Thành lập tổ chức kinh tế theo quy định của pháp luật nước tiếp nhận người tiếp nhận;
Thực hiện hợp đồng BCC ở nước ngoài;
Mua lại một phần hoặc toàn bộ vốn điều lệ của tổ chức kinh tế ở nước ngoài để tham gia quản lý, thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh ở nước ngoài;
Mua bán chứng khoán và các giấy tờ có giá khác hoặc đầu tư thông qua quỹ đầu tư chứng khoán hoặc tổ chức tài chính trung gian khác ở nước ngoài;
Các hình thức đầu tư khác theo quy định của pháp luật nước sở tại.
Ý nghĩa việc đầu tư nước ngoài vào Việt Nam
Ý nghĩa việc đầu tư nước ngoài vào Việt Nam

Dự án đầu tư ra nước ngoài 

Theo số vốn góp, nhà đầu tư nước ngoài được chia thành bốn loại sau:
Dự án không thuộc đối tượng được phê duyệt chủ trương đầu tư và có vốn đầu tư ra nước ngoài dưới 20 tỷ đồng.
Dự án không thuộc đối tượng được phê duyệt chủ trương đầu tư và có vốn đầu tư ra nước ngoài trên 20 tỷ đồng. (Vui lòng tham khảo ý kiến của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam).
Dự án được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương:
Dự án thuộc lĩnh vực ngân hàng, bảo hiểm, chứng khoán, báo chí, phát thanh, truyền hình, viễn thông có vốn đầu tư ra nước ngoài từ 400 tỷ đồng trở lên;
Dự án đầu tư phi ngân hàng, bảo hiểm, chứng khoán, báo chí, phát thanh, truyền hình, viễn thông có vốn đầu tư ra nước ngoài từ 800 tỷ đồng trở lên).
Dự án được Quốc hội thông qua chủ trương:
Dự án có vốn đầu tư ra nước ngoài từ 20.000 tỷ đồng trở lên;
Các dự án yêu cầu áp dụng cơ chế, chính sách đặc thù cần được Quốc hội quyết định

Thủ tục đầu tư ra nước ngoài, Giấy tờ Nhà đầu tư cần chuẩn bị

– Giấy tờ tùy thân (CMND, căn cước công dân, hộ chiếu) cho nhà đầu tư cá nhân hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, quyết định thành lập doanh nghiệp cho nhà đầu tư tổ chức
Nhà đầu tư sẽ được cung cấp thông tin pháp lý về các hình thức đầu tư ra nước ngoài để lựa chọn hình thức đầu tư phù hợp nhất như:
– Thành lập tổ chức kinh tế;
– Thực hiện hợp đồng BCC;
– Mua một phần hoặc toàn bộ vốn điều lệ của tổ chức kinh tế ở nước ngoài;
– Mua bán chứng khoán, giấy tờ có giá khác hoặc đầu tư thông qua quỹ đầu tư chứng khoán, tổ chức tài chính trung gian…

Hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư ra nước ngoài

Hồ sơ đăng ký đầu tư ra nước ngoài;
Bản sao chứng minh nhân dân, chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu cho nhà đầu tư là cá nhân; bản sao Giấy chứng nhận thành lập hoặc văn bản tương đương khác xác nhận tư cách pháp nhân của nhà đầu tư là tổ chức;
Các tài liệu tương đương khác xác nhận tư cách pháp nhân của nhà đầu tư bao gồm một trong các giấy tờ sau:

Giấy phép đầu tư;

Hoặc Giấy chứng nhận đầu tư; hoặc Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với nhà đầu tư là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam; hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; hoặc quyết định thành lập.
Cam kết tự cân đối nguồn ngoại tệ hoặc văn bản cam kết của tổ chức tín dụng được phép bố trí ngoại tệ cho nhà đầu tư;
Quyết định đầu tư ra nước ngoài theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 57 Luật Đầu tư 2014
Đối với dự án đầu tư ra nước ngoài thuộc lĩnh vực ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm, khoa học và công nghệ, nhà đầu tư phải có văn bản chấp thuận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc đáp ứng điều kiện đầu tư. đầu tư ra nước ngoài theo quy định của Luật các tổ chức tín dụng,
Luật Chứng khoán, Luật Khoa học và Công nghệ, Luật Kinh doanh bảo hiểm.
Văn bản ủy quyền cho Luật VN

Cơ quan tiếp nhận và xử lý hồ sơ: Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Thủ tục xin giấy phép đầu tư ra nước ngoài

Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ dự án đầu tư, Bộ Kế hoạch và Đầu tư gửi hồ sơ xin ý kiến thẩm định của cơ quan nhà nước có liên quan.
Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ dự án đầu tư, cơ quan được lấy ý kiến thẩm định về các nội dung thuộc phạm vi quản lý của Dự án.
Đối với dự án yêu cầu Chính phủ quyết định chủ trương đầu tư, trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ dự án đầu tư, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức thẩm định, báo cáo thẩm định trình Thủ tướng Chính phủ. Gia sư.
Đối với dự án trình Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư: Bộ Kế hoạch và Đầu tư báo cáo Thủ tướng Chính phủ thành lập

Hội đồng thẩm định nhà nước (trong thời hạn 05 ngày).

Hội đồng thẩm định Nhà nước tổ chức thẩm định, lập báo cáo thẩm định (trong thời hạn 90 ngày) và Chính phủ gửi hồ sơ quyết định chủ trương đầu tư ra nước ngoài cho cơ quan chủ quản thẩm tra của Quốc hội (trước khi kê khai). khai mạc kỳ họp Quốc hội kéo dài 60 ngày.
Trên đây là các quy định của pháp luật Việt Nam về thủ tục đầu tư ra nước ngoài. Ngoài ra, các nhà đầu tư cần nghiên cứu kỹ luật pháp của nước tiếp nhận để nhanh chóng và thông suốt thực hiện các thủ tục xin cấp giấy chứng nhận đầu tư ra nước ngoài. Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ Công ty Luật VN để được hỗ trợ và tư vấn chi tiết!
Đánh giá bài viết

Contact Me on Zalo

0763 387 788