Căn cứ giải quyết tranh chấp đất đai không có giấy tờ mới nhất

Hiện nay, nhiều người sử dụng đất chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Các tài liệu liên quan đến quyền sử dụng đất cũng bị thiếu. Khi xảy ra tranh chấp đất đai không có giấy phép, các bên thường bối rối và không biết làm thế nào để giải quyết. Điều này làm cho quyền và lợi ích hợp pháp của chủ đất không được đảm bảo. Thông qua các bài viết tiếp theo, Công ty Luatvn.vn sẽ giúp độc giả giải đáp căn cứ giải quyết tranh chấp đất đai không có giấy tờ mới nhất.

Xin chàng luật sư! Gia đình tôi có một khu đất rừng rộng 3.000 mét vuông. Vùng đất này đã được gia đình tôi sử dụng từ năm 1980. Có cây cối gia đình và nghĩa trang gia đình trên đất. Bây giờ có một cuộc tranh chấp giữa nhà tôi và nhà hàng xóm của tôi, những người nghĩ rằng đó là đất của gia đình họ.  Bởi vì đất đai là tổ tiên của tôi, gia đình tôi cũng đã sử dụng trong một thời gian dài, vì không hiểu các quy định của pháp luật, gia đình tôi từ năm 1980 đến nay đã không làm thủ tục cấp sổ đỏ. Vì vậy, xin hỏi luật sư, đối với một trường hợp tranh chấp đất đai như gia đình tôi, chúng tôi có thể thu hồi quyền sử dụng đất không?

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi của bạn cho Luatvn.vn. Để trả lời câu hỏi của bạn, trước tiên chúng ta phải tìm hiểu tranh chấp đất đai không có giấy phép là gì?

Mục lục

Tranh chấp đất đai không có giấy phép là gì?

Tranh chấp đất đai không có giấy tờ là tranh chấp về quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất. Tranh chấp như vậy xảy ra giữa hai hoặc nhiều bên trong quan hệ đất đai. Một hoặc tất cả các bên trong tranh chấp đất đai không có giấy phép. Các tài liệu ở đây là các tài liệu chứng minh quyền sử dụng đất hợp pháp của các bên. Các tệp này bao gồm:

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, bao gồm

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và các tài sản phụ trợ khác trên đất. Theo quy định tại Điều 3, Điều 16 Luật Đất đai năm 2013, các văn bản này là văn bản quy phạm pháp luật. Công nhận quyền sử dụng và quyền sở hữu nhà, tài sản của chủ sở hữu quyền cho Nhà nước.

Nếu chứng chỉ không được cấp, một số hồ sơ khác

Trường hợp không có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì trong quá trình giải quyết tranh chấp được sử dụng theo quy định tại Điều 100 Luật Đất đai năm 2013:
 • Hồ sơ quyền sử dụng đất do cơ quan có thẩm quyền cấp trước ngày 15/10/1993.
 • Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tạm thời do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp.
 • Sổ đăng ký đất đai, sổ địa chính trước ngày 15/10/1993.
 • Giấy tờ hợp pháp về quyền sử dụng đất hoặc tài sản gắn liền với đất.
 • Bàn giao giấy tờ về ngôi nhà tri ân, ngôi nhà tình yêu trên đất.
 • Trước ngày 15 tháng 10 năm 1993, văn bản chuyển nhượng quyền sử dụng đất, mua bán nhà ở gắn liền với đất ở. Trước ngày 15 tháng 10 năm 1993, nó đã được Ủy ban nhân dân cấp xã phê duyệt để sử dụng.
 • Hồ sơ thanh lý và định giá nhà ở liên kết với đất ở. Hồ sơ mua nhà ở thuộc sở hữu nhà nước theo quy định của pháp luật.

Căn cứ giải quyết tranh chấp đất đai không có giấy tờ mới nhất

Các văn bản bổ sung

 • Các văn bản về quyền sử dụng đất do cơ quan có thẩm quyền cấp theo hệ thống cũ.
 • Trước ngày 15 tháng 10 năm 1993, các tài liệu khác được thành lập theo quy định của Chính phủ.
 • Quyết định giao đất, chuyển nhượng đất, cấp phép chuyển mục đích sử dụng đất của cơ quan có thẩm quyền.
 • Tài liệu liên quan đến nghĩa vụ tài chính đã thực hiện của người sử dụng đất.
 • Sách chi tiết đất đai và sách lấp đầy kiến được sản xuất trước ngày 18 tháng 12 năm 1980.
 • Các văn bản này được chuẩn bị theo Chỉ thị số 299-TTg ngày 10/11/1980 trong quá trình đăng ký đất đai.

Tranh chấp đất đai không có giấy phép

Các bên không có một hoặc một số tài liệu cần thiết trong tranh chấp đất đai. Những tài liệu này là cơ sở để giải quyết tranh chấp. Do đó, nếu không có các tài liệu liên quan đến người sử dụng đất, quyền và lợi ích hợp pháp trong quá trình giải quyết tranh chấp sẽ khó được đảm bảo. Do đó, đây cũng là một vụ tranh chấp đất đai phức tạp. Quá trình giải quyết tranh chấp là khó khăn, tốn kém và tốn thời gian.
Do đó, tranh chấp trên của gia đình bạn là một tranh chấp đất đai vô cớ. Bản chất của những tranh chấp này thường rất phức tạp. Do đó, việc giải quyết tranh chấp cũng có nhiều quy định cụ thể. Để giải quyết triệt để, đảm bảo quyền sử dụng đất của các hộ gia đình một cách tốt nhất. Bạn cần phải xem xét và tìm ra cơ sở thanh toán dựa trên nội dung cụ thể.

Căn cứ giải quyết tranh chấp đất đai không có giấy tờ mới nhất bằng những lý do sau

Đối với các tranh chấp đất đai không có giấy phép nêu trên, phải căn cứ vào nội dung đặc biệt. Căn cứ Điều 91, Khoản 1, Nghị định số 43/2014/NĐ-CP hướng dẫn Luật Đất đai. Trong trường hợp xảy ra tranh chấp đất đai, các bên không có sổ đỏ hoặc các giấy tờ nêu trên thì được giải quyết theo các căn cứ sau đây:

Bằng chứng về nguồn gốc và lịch sử sử dụng đất của các bên tranh chấp đất đai

Những bằng chứng này là tài liệu chứng minh việc sử dụng đất ổn định lâu dài của cả hai bên tranh chấp. Những bằng chứng này có thể là lời khai của các gia đình xung quanh. Làm quen với ý kiến cá nhân về nguồn gốc và quy trình sử dụng đất tranh chấp. Trong phát triển, quyên góp, chuyển nhượng、…… Trường hợp cho thấy bằng chứng về nguồn gốc của việc tạo ra đất.
Theo bạn, gia đình ông đã sử dụng ổn định đất tranh chấp từ năm 1980, có thể thấy quá trình sử dụng đất của gia đình ông đã diễn ra trong một thời gian dài. Gia đình bạn có thể thu thập và lắng nghe những người xung quanh bạn. hoặc chủ sở hữu đất liền kề với đất tranh chấp. Hoặc nhận được lời khuyên từ những người sử dụng đất cùng một lúc với gia đình của bạn. Gia đình bạn cũng có thể nhận được ý kiến của trưởng nhóm hàng xóm làm cơ sở. Những ý kiến này sẽ xác nhận rằng gia đình bạn là nội dung trực tiếp từ chủ đề sử dụng đất. Hồ sơ sử dụng này diễn ra từ năm 1980 đến khi xảy ra tranh chấp. hoặc ghi lại, bởi vì các nhà tài trợ biết mục đích sử dụng đất của gia đình bạn.

Diện tích đất thực tế sử dụng giữa hai bên tranh chấp không bao gồm diện tích đất tranh chấp và diện tích đất bình quân đầu người tại địa phương

Trong nhiều trường hợp, diện tích đất thực tế được sử dụng bởi các bên tranh chấp nằm ngoài khu vực đất tranh chấp. Ngoài diện tích đất trung bình được địa phương giao cho một người. Khi có sự bất hợp lý này, khu vực tranh chấp thực tế sẽ được ưu tiên áp dụng. Giải quyết tranh chấp theo quy định của địa phương về diện tích đất được giao.
So sánh các vụ tranh chấp đất đai mà gia đình ông không có sổ đỏ đã đề cập ở trên. Đất tranh chấp có thể không được chứng nhận. Tuy nhiên, các tài liệu và thông tin liên quan đến đất tranh chấp sẽ vẫn được lưu trữ tại địa phương. Gia đình bạn có thể liên hệ với cán bộ địa chính xã để biết thêm thông tin. Xem đất tranh chấp được ghi lại như thế nào. Làm thế nào nó được hiển thị trên bản đồ địa chính và cơ sở dữ liệu liên quan. Diện tích thực tế của mảnh đất trong kho lưu trữ là gì?
Điều này là để xác minh rằng khu vực đất tranh chấp là không có giấy phép. Khu vực này lớn hơn hoặc nhỏ hơn khu vực được ghi lại trong bản ghi cục bộ. Diện tích này có vượt quá diện tích cho phép sử dụng hộ gia đình/cá nhân không? Qua nghiên cứu so sánh và cân nhắc diện tích đất tranh chấp thực tế với hồ sơ địa phương, có thể đưa ra nhiều lý do để giúp gia đình thu hồi quyền sử dụng đất. Hoặc có lẽ gia đình bạn không sử dụng không gian phù hợp.

Tình trạng sử dụng hiện tại của các lô đất tranh chấp phù hợp với quy hoạch tổng thể sử dụng đất đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt

Sử dụng bao nhiêu đất, mục đích gì, sử dụng bao lâu phụ thuộc vào quy hoạch tổng thể và quy hoạch sử dụng đất. Quy hoạch và quy hoạch sử dụng đất ở các địa phương khác nhau. Trong trường hợp xảy ra tranh chấp thì cơ quan có thẩm quyền tiến hành kiểm tra. Kiểm tra việc sử dụng đất tranh chấp có được sử dụng theo quy hoạch chung, kế hoạch sử dụng đất hay không.
Theo đó, việc gia đình ông sử dụng hơn 3.000 m2 đất cũng phải phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất tại thời điểm sử dụng. Sự phù hợp này cũng nên được áp dụng cho các cân nhắc của bên gây tranh cãi. Việc sử dụng đất có phù hợp với quy hoạch hay không phụ thuộc vào chính sách của từng địa phương. Vì các nội dung liên quan đến quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất được công khai, gia đình bạn hoàn toàn có thể truy cập. Cụ thể, gia đình có thể liên hệ với cán bộ địa chính để được cung cấp.

Chính sách ưu đãi của Nhà nước đối với người có công

Duy trì cuộc sống ổn định và giải quyết khó khăn trong tất cả các hoạt động phát triển kinh tế. Nhà nước luôn ưu tiên cho người có công. Đây là những chủ thể đóng góp trong quá trình xây dựng và phát triển đất nước. Điều này không làm mất đi sự công bằng của hệ thống pháp luật và cuộc sống thực. Ngược lại, nó cũng là một nguồn khuyến khích, tinh thần và vật chất cho những người đã hy sinh quyền của họ cho đất nước. Khi xảy ra tranh chấp đất đai liên quan đến các mặt hàng này. Các tổ chức quốc gia cần áp dụng các quy tắc riêng của họ để giải quyết tranh chấp.

Pháp luật về giao đất, cho thuê đất, xác nhận quyền sử dụng đất

Tất cả các giao dịch liên quan đến bất động sản đều được pháp luật giám sát chặt chẽ. Từ các đối tượng được phép biểu diễn đến giới hạn diện tích đất được phép giao dịch. Hình thức và nội dung khi các bên thực hiện giao dịch. Tất cả điều này được chỉ định đặc biệt như là một tiêu chuẩn pháp lý cho các thực thể tại thời điểm thực hiện giao dịch. Đồng thời, các cơ quan nhà nước cũng yêu cầu các bên tuân thủ các tiêu chuẩn pháp lý này. Trong trường hợp các bên không tuân thủ các quy định của pháp luật và gây tranh cãi. Theo quy định hiện hành, bên sai phải chịu trách nhiệm.
Nếu đất tranh chấp của gia đình bạn bị trưng dụng do chính sách lập công của Nhà nước, đây cũng là một lợi thế trong quá trình giải quyết tranh chấp. Bạn có thể kiểm tra thông tin này với gia đình của bạn hoặc đi đến nơi cư trú địa phương của bạn, nơi có đất để xác nhận. Nếu nội dung này có thể được ghi lại, sau đó thu thập thêm một số tài liệu có liên quan, có thể là xác nhận của chính quyền địa phương, có thể là giấy chứng nhận, giấy chứng nhận do nhà nước trao tặng.

Làm thế nào để căn cứ giải quyết tranh chấp đất đai không có giấy tờ mới nhất

Tùy thuộc vào tính chất phức tạp của vụ án và tài liệu tranh chấp, các bên có thể lựa chọn giải quyết tranh chấp đất đai một cách thích hợp. Dưới đây là các giải pháp có thể giải quyết triệt để tranh chấp đất đai. Gia đình bạn có thể cân nhắc lựa chọn giải pháp phù hợp. 

Giải quyết tranh chấp đất đai

 • Trong trường hợp xảy ra tranh chấp đất đai, Nhà nước khuyến khích các bên tự hòa giải. Hòa giải cũng có thể được thực hiện tại chỗ. Theo quy định tại khoản 2 Điều 202 Luật Đất đai 2013:
 • Trường hợp đương sự không hòa giải được tranh chấp đất đai thì phải có đơn xin hòa giải lên Ủy ban nhân dân xã nơi có đất tranh chấp.
 • Để có thể hòa giải, giải quyết tranh chấp của UBND xã, các bên phải nộp đơn yêu cầu hòa giải. Sau khi nhận được đơn, Chủ tịch UBND xã tổ chức hòa giải. Thời hạn hòa giải không quá 45 ngày kể từ ngày nhận được đơn. Các đối tượng tham gia hòa giải tranh chấp đất đai cũng được xác định rõ ràng. Sau khi hòa giải hoàn tất, sẽ có hồ sơ hòa giải. Cho dù kết quả hòa giải có thành công hay không, hòa giải phải được ghi lại bằng văn bản. Hồ sơ được chứng nhận và gửi đến bên tranh chấp.
Hòa giải là điều cần thiết cho các tranh chấp đất đai không có giấy phép. Bởi vì nếu thuận lợi, tranh chấp có thể được giải quyết ngay lập tức. Tránh lãng phí thời gian và năng lượng của cả hai bên tranh chấp. Nếu không thể đạt được một thỏa thuận hòa giải, tòa án sẽ có lý do và điều kiện để giải quyết.
Căn cứ giải quyết tranh chấp đất đai không có giấy tờ mới nhất

Giải quyết tranh chấp đất đai tại Ủy ban nhân dân

Các bên tranh chấp có thể nộp đơn yêu cầu giải quyết tranh chấp cho Hội đồng nhân dân có thẩm quyền.
 • Tranh chấp đất đai giữa hộ gia đình, cá nhân và cộng đồng do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện giải quyết. Trường hợp đương sự không đồng ý thì có thể kháng cáo lên Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. hoặc khởi kiện ra Tòa án nhân dân theo quy định của pháp luật về tố tụng hành chính.
 • Vụ án này là tranh chấp đất đai, một bên là tổ chức, cơ sở tôn giáo. Hoặc người Việt Nam sinh sống ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Cơ quan tái định cư là Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. Nếu cả hai bên không đồng ý với quyết định hòa giải, họ có quyền kháng cáo. Khiếu nại đã được gửi đến Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường. Hoặc các bên có thể khởi kiện ra tòa án theo thủ tục hành chính.

Khởi kiện, giải quyết tranh chấp đất đai tại tòa án

Không giống như việc giải quyết tranh chấp của Hội đồng nhân dân, việc giải quyết tranh chấp đất đai tại Tòa án sẽ được thực hiện theo thủ tục pháp lý. Theo quy định tại khoản 2, điều 3 Nghị quyết số 04/2017/NQ-HĐTP, nguyên đơn khởi kiện tranh chấp đất đai phải đáp ứng các điều kiện sau: Nguyên đơn có quyền khởi kiện; thuộc thẩm quyền của Tòa án theo loại hình công việc; tranh chấp chưa được giải quyết; phải hòa giải tại Ủy ban nhân dân cấp xã.

Khi đương sự khởi kiện thì phải xử lý theo thủ tục quy định

 • Chuẩn bị hồ sơ, bao gồm: đơn khởi kiện, biên bản hòa giải tại UBND xã, các tài liệu khác.
 • Khởi kiện: Khởi kiện ra Tòa án nhân dân có thẩm quyền nơi có đất tranh chấp. Đơn đăng ký có thể được gửi qua đường bưu điện. Hoặc nguyên đơn có thể đến tòa án trực tiếp để khởi kiện tranh chấp đất đai.
 • Tham gia tố tụng tại Tòa án: Đương sự có địa vị tố tụng khác nhau sẽ tham gia vào quá trình giải quyết tranh chấp của Tòa án. Trong quá trình này, các bên có thể cung cấp và thu thập thêm bằng chứng để bảo vệ lợi ích của họ. Tham gia hòa giải; công khai tài liệu, chứng cứ; tham gia xét xử.

Đối với tranh chấp trên

Vì vậy, đối với một tranh chấp đất đai không có giấy phép như gia đình của bạn. Bước đầu tiên là yêu cầu hòa giải cho Đảng Cộng sản Trung Quốc. Sau khi hòa giải của UBND xã có biên bản hòa giải, xử lý theo tình hình. Nếu hai bên có thể hòa giải thành công, họ sẽ hoàn thành thủ tục hành chính và đảm bảo quyền sử dụng đất cho gia đình họ. Nếu hai bên không thể tiến hành hòa giải, tùy thuộc vào vụ án, gia đình có thể xem xét hai lựa chọn. Thứ nhất, đề nghị UBND huyện giải quyết tranh chấp thông qua thủ tục hành chính. Thứ hai, yêu cầu Tòa án nhân dân có thẩm quyền giải quyết thủ tục tố tụng. Tuy nhiên, trong hầu hết các trường hợp tranh chấp đất đai không có giấy tờ như gia đình bạn, bạn cần phải khởi kiện tại tòa án để giải quyết triệt để nó.

Luật sư giải quyết tranh chấp đất đai không có giấy phép

Hiện nay, khi xảy ra tranh chấp đất đai, nhiều người vẫn chưa hiểu các quy định của pháp luật. Không biết làm thế nào để chuẩn bị tài liệu để giải quyết tranh chấp đất đai? Tôi không biết tranh chấp đất đai được giải quyết như thế nào. Nếu bạn đang phải đối mặt với những vấn đề này, độc giả có thể sử dụng dịch vụ luật sư của Công ty Luatvn.vn để giải quyết tranh chấp đất đai. Ngoài ra, Công ty Luatvn.vn cũng tư vấn, đánh giá phương án giải quyết vụ việc để khách hàng cân nhắc, đưa ra lựa chọn phù hợp.
Trên đây là câu trả lời cho vấn đề Căn cứ giải quyết tranh chấp đất đai không có giấy tờ mới nhất. Các bạn có bất kỳ câu hỏi nào hãy liên hệ với Luật VN hotline/zalo: 0763387788 để được hỗ trợ.
Đánh giá bài viết

Contact Me on Zalo

0763 387 788