Doanh nghiệp thế chấp ngân hàng với đất thuê được trả định kỳ hàng năm

Kính gửi luật sư, công ty chúng tôi thuê một mảnh đất từ nhà nước dưới hình thức thanh toán hàng năm, xin vui lòng cho tôi biết doanh nghiệp thế chấp ngân hàng với đất thuê được trả định kỳ hàng năm? Xin chào, cảm ơn bạn đã tin tưởng của bạn và gửi câu hỏi của bạn cho Bộ phận Tư vấn Pháp lý của Công ty Luatvn.vn. Nội dung câu hỏi của bạn được nghiên cứu và đề xuất bởi đội ngũ luật sư của chúng tôi như sau:

Cơ sở pháp lý

Luật Đất đai 2013

Quyền liên quan đến việc thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm

Tổ chức kinh tế bao gồm doanh nghiệp (doanh nghiệp tư nhân, công ty cổ phần, công ty TNHH, liên danh) được thành lập theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp; hợp tác xã, liên minh hợp tác xã được thành lập theo luật hợp tác xã; tổ chức kinh tế được thành lập theo quy định của pháp luật về đầu tư.
Tổ chức kinh tế không bao gồm hộ kinh doanh, đăng ký kinh doanh tại một địa điểm, sử dụng không quá mười nhân viên, không có con dấu và chịu trách nhiệm về tất cả tài sản của mình để hoạt động kinh doanh, chỉ là hộ kinh doanh chứ không phải tổ chức kinh tế. Trường hợp hộ kinh doanh có từ 10 người lao động lên làm việc thì phải đăng ký theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

Tổ chức kinh tế có các quyền sau đây đối với đất cho thuê trả tiền thuê hàng năm

 • Các quyền và nghĩa vụ chung quy định tại Điều 166 và Điều 170 Luật Đất đai;
 • Thế chấp tài sản trên đất cho thuê của tổ chức tín dụng được phép hoạt động tại Việt Nam;
 • Bán tài sản trên đất cho thuê khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện quy định tại Điều 189 của Luật này; bên mua tiếp tục cho Nhà nước thuê đất theo mục đích sử dụng theo quy định;
 • Góp vốn bằng tài sản riêng gắn liền với đất thuê; bên nhận góp vốn bằng tài sản đó tiếp tục cho Nhà nước thuê đất theo mục đích sử dụng theo quy định;
 • Đối với đất đã xây dựng kết cấu hạ tầng, cho thuê lại quyền sử dụng đất theo hình thức cho thuê đất hàng năm như được phép đầu tư vào công viên, khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế.

Doanh nghiệp thế chấp ngân hàng với đất thuê được trả định kỳ hàng năm

Các vấn đề liên quan thuế khác

Lưu ý: Tổ chức kinh tế, hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất thuê đất tại các tổ chức, tổ chức ngoài khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu chế xuất được hưởng các quyền và nghĩa vụ theo quy định của pháp luật dân sự.
Do đó: Trong trường hợp này, doanh nghiệp của bạn chỉ được thế chấp tài sản riêng của mình liên quan đến việc thuê đất tại tổ chức tín dụng được phép hoạt động tại Việt Nam mà không được thế chấp đất cho thuê để trả tiền thuê đất hàng năm của ngân hàng.

Hình thức giao đất không thu thuế sử dụng đất

Điều 54 Luật Đất đai năm 2013 quy định nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất nếu thuộc một trong các trường hợp sau.
Hộ gia đình, cá nhân trực tiếp tham gia sản xuất nông, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản hoặc muối được giao đất nông nghiệp trong phạm vi quy định tại Điều 129 Luật Đất đai.
Điều 129. Hạn ngạch phân bổ đất nông nghiệp

Chỉ tiêu doanh nghiệp thế chấp ngân hàng với đất thuê được trả định kỳ hàng năm

 • Đất trồng cây trồng, nuôi trồng thủy sản và muối hàng năm của hộ gia đình, cá nhân trực tiếp tham gia sản xuất nông nghiệp như sau:
  • a) Các tỉnh, thành phố trung tâm khu vực Đông Nam Bộ và Đồng bằng sông Cửu Long không quá 03 ha/loại đất;
  • b) Không quá 02 ha đất cho mỗi loại đất ở ngoại tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.
 • Hạn ngạch đất trồng cây lâu năm được giao cho mỗi hộ gia đình hoặc mỗi hộ gia đình ở khu vực đồng bằng sông Dương Tử không quá 10 ha; xã, phường, xã miền núi không quá 30 ha.
 • Hạn ngạch giao đất cho mỗi hộ gia đình, cá nhân không được vượt quá 30 ha:
  • a) Bảo vệ đất rừng;
  • b) Đất rừng sản xuất.
Người sử dụng đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng, đất rừng sản xuất rừng tự nhiên, đất văn phòng cơ quan, đất quốc phòng, an ninh; đất sử dụng vào mục đích công cộng chứ không phải mục đích thương mại; đất nghĩa trang, nghĩa trang ngoài quy định tại khoản 4 Điều 55 Luật Đất đai.

Khoản 4 Điều 55 Doanh nghiệp thế chấp ngân hàng với đất thuê được trả định kỳ hàng năm

Giao đất thực hiện dự án đầu tư kết cấu hạ tầng nghĩa trang, nghĩa trang, chuyển nhượng quyền sử dụng đất gắn với cơ sở hạ tầng.
 • Tổ chức phi tài chính công lập sử dụng đất để xây dựng công trình phi kinh doanh;
 • Tổ chức xây dựng nhà tái định cư theo dự án quốc gia;
 • Cộng đồng sử dụng đất nông nghiệp; cơ sở tôn giáo sử dụng đất phi nông nghiệp quy định tại khoản 1 Điều 159 Luật Đất đai.

Điều 159. Đất của các cơ sở tôn giáo

Đất cho các địa điểm tôn giáo, bao gồm đất của các tòa tháp, nhà thờ, nhà nguyện nhỏ, thánh địa, thánh địa, nhà thờ niệm phật giáo, tu viện, trường đào tạo tư thục tôn giáo, trụ sở của các nhóm tôn giáo và các địa điểm hoạt động tôn giáo khác được Nhà nước cho phép.

Hình thức thu thuế sử dụng đất

Điều 55 Luật Đất đai năm 2013 quy định, Nhà nước giao đất, thu thuế sử dụng đất nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:
 • Giao đất ở cho hộ gia đình, cá nhân;
 • Tổ chức kinh tế giao đất để xây dựng nhà ở để bán hoặc cho thuê để thực hiện dự án đầu tư;
Người Việt Nam ở nước ngoài và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được giao đất, thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở để bán, bán, cho thuê;
Theo Điều 20, Khoản 5 Điều 20 Nghị định 45/2014/NĐ-CP: Người Việt Nam ở nước ngoài, tổ chức, cá nhân nước ngoài được Nhà nước cho thuê đất theo hình thức trả tiền thuê đất một lần hoặc tham gia đấu giá. Trường hợp nhà nước do tổ chức nhà nước bán hoặc kết hợp với cho thuê đất dự án xây dựng nhà ở và được giao đất theo thu nhập thì nộp tiền thuê đất một lần bằng tiền sử dụng đất phải nộp. Trường hợp thu tiền sử dụng đất ở hoặc giá trúng đấu giá theo quy định của pháp luật về đất đai năm trước thì phải nộp tiền sử dụng đất. Doanh nghiệp thế chấp ngân hàng với đất thuê được trả định kỳ hàng năm.
Tổ chức kinh tế giao đất thực hiện dự án đầu tư kết cấu hạ tầng nghĩa trang, nghĩa trang, chuyển nhượng quyền sử dụng đất gắn với kết cấu hạ tầng.

Mẫu đơn thuê đất

Điều 56 Luật Đất đai năm 2013 quy định

Doanh nghiệp thế chấp ngân hàng với đất thuê được trả định kỳ hàng năm hoặc thu tiền thuê đất một lần trong suốt thời hạn thuê đất với một trong các trường hợp sau đây:
 • Hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất vào sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản hoặc sản xuất muối;
 • Hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu sử dụng đất nông nghiệp vượt hạn mức giao quy định tại Điều 129 Luật Đất đai.
 • Hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất thương mại, dịch vụ; đất sử dụng vào hoạt động khoáng sản; đất sản xuất vật liệu xây dựng, đồ gốm sứ; đất ở đất sản xuất phi nông nghiệp;
 • Hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất để xây dựng công trình công cộng cho mục đích thương mại;

Các trường hợp được bổ sung

 • Tổ chức kinh tế, Việt kiều, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư nông, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, muối; đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp; đất xây dựng công trình công cộng phục vụ mục đích thương mại; cho thuê đất để thực hiện dự án đầu tư nhà ở;
 • Tổ chức kinh tế, tổ chức phi thương mại công tự tài trợ, người Việt Nam ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài sử dụng đất để xây dựng công trình phi thương mại;
 • Tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao sử dụng đất để xây dựng văn phòng.
 • Nhà nước sử dụng đất cho các đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân gắn với quốc phòng, an ninh trong sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm muối hoặc nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, sản xuất, muối gắn với quốc phòng, an ninh để cho thuê đất theo hình thức cho thuê hàng năm.
 • Trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất trong trường hợp nêu trên thì người sử dụng đất phải thực hiện nghĩa vụ kinh tế theo quy định của pháp luật; chế độ, quyền và nghĩa vụ sử dụng đất của người sử dụng đất được áp dụng theo loại đất sau khi chuyển mục đích sử dụng.

Doanh nghiệp thế chấp ngân hàng với đất thuê được trả định kỳ hàng năm

Trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép

Khoản 1 Điều 57 Luật Đất đai năm 2013 quy định việc chuyển mục đích sử dụng đất phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép, bao gồm:
 • Chuyển đổi đất trồng lúa sang đất trồng cây lâu năm, đất trồng rừng, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối;
 • Chuyển mục đích sử dụng đất trồng cây trồng khác trong một năm sang đất nuôi trồng thủy sản dưới hình thức nuôi trồng thủy sản, sản xuất muối, ao, hồ, đầm phá;
 • Chuyển mục đích sử dụng đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ, đất rừng sản xuất sang đất nhóm đất nông nghiệp;
 • Chuyển đổi đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp;
 • Chuyển mục đích sử dụng đất phi nông nghiệp chưa thu thuế sử dụng đất do Nhà nước giao thành đất phi nông nghiệp do Nhà nước giao để thu thuế sử dụng đất hoặc cho thuê đất;
 • Chuyển đổi đất phi nông nghiệp thành đất ở không cư trú;
 • Đất xây dựng công trình phi kinh doanh, đất công sản, đất phi thương mại, dịch vụ được chuyển đổi thành đất thương mại, dịch vụ; đất xây dựng thương mại, dịch vụ và phi thương mại chuyển đổi thành đất ở cơ sở phi nông nghiệp.

>>>> Xem thêm: Tư vấn giao dịch đất đai cho người không còn quốc tịch Việt Nam >>>>

Phía trên là bài viết việc doanh nghiệp thế chấp ngân hàng với đất thuê được trả định kỳ hàng năm. Nếu bạn có thắc mắc vấn đề gì, hãy liên hệ cho chúng tôi qua số Hotline/Zalo: 0763.387.788 hoặc Email: luatvn.vn02@gmail.com để được hỗ trợ kịp thời. Xin cảm ơn!

Đánh giá bài viết

Contact Me on Zalo

0763 387 788