Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn du học

I. Căn cứ pháp lý:

– Luật giáo dục nghề nghiệp số 74/2014/QH13;
– Luật giáo dục đại học số 08/2012/QH13;
– Nghị định 46/2017/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2017 của Chính Phủ Quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục.
– Thông tư 29/2013/TT-BGDĐT ngày 25 tháng 7 năm 2013 của Bộ giáo dục và đào tạo Ban hành chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn du học.
– Thông tư số 23/2013/TT-BGDĐT ngày 28/06/2013 Bộ giáo dục và đào tạo về việc Quy định về tổ chức bồi dưỡng, kiểm tra, thi và cấp chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn du học.
– Các văn bản pháp luật chuyên ngành có liên quan khác

II. Cấp chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn du học :

Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn du học năm 2020.

1. Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn du học:

Căn cứ quy định tại điều 107 nghị định 46/2017/NĐ-CP về điều kiện kinh doanh dịch vụ tư vấn du học như sau:
 • Tổ chức cung cấp dịch vụ tư vấn du học được thành lập theo quy định của pháp luật.
 • Có trụ sở chính, cơ sở vật chất và thiết bị phục vụ kinh doanh dịch vụ tư vấn du học.
 • Nhân viên trực tiếp tham gia tư vấn du học có bằng đại học hoặc cao hơn ; có khả năng sử dụng ít nhất một ngoại ngữ ở mức 4 hoặc cao hơn theo khung năng lực ngoại ngữ của Bộ giáo dục và đào tạo.
 • Theo đó, nhân viên tư vấn trực tiếp phải có giấy chứng nhận đào tạo chuyên môn về tư vấn du học.
  Đào tạo chuyên môn về tư vấn du học là tổ chức đào tạo, thẩm định, kiểm tra và cấp giấy chứng nhận đào tạo về tư vấn cho công dân Việt Nam và người nước ngoài cung cấp dịch vụ tư vấn du học. Học sinh và các đối tượng khác muốn thúc đẩy và nâng cao kiến thức, chuyên môn, học nghề của mình ở nước ngoài.
 • Luật hiện hành quy định rằng nhân viên trực tiếp tham gia tư vấn du học phải có giấy chứng nhận để cải thiện chất lượng nhân viên ; đây cũng là điều kiện cần thiết và đủ điều kiện để cấp giấy phép hoạt động.
 • Tổ chức đào tạo, thẩm định, kiểm tra, cấp chứng chỉ chuyên môn về tư vấn du học theo chương trình đào tạo do Bộ giáo dục và đào tạo ban hành ; do Bộ giáo dục và đào tạo cung cấp dịch vụ tư vấn đào tạo, huấn luyện nghiệp vụ. Các nhà quản lý giáo dục, trường học giáo dục được bộ trưởng bộ giáo dục và đào tạo giao nhiệm vụ bồi dưỡng, kiểm nghiệm, thi tuyển và cấp giấy chứng nhận đào tạo nghề tư vấn du học.

2. Tổ chức kiểm tra và thi lấy chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn du học

lop boi duong nghiep vu

Số lượng bài kiểm tra trong khóa học

 • Sau khi hoàn thành từng chủ đề của chương trình đào tạo, học sinh phải kiểm tra tối thiểu 60 phút. Sau đó, vào cuối lớp bồi dưỡng, sẽ có một kỳ thi với thời gian tối thiểu 90 phút.

Cách chấm điểm thi

 • Điểm thi cuối chuyên đề và điểm thi cuối khóa bồi dưỡng được ghi trên thang điểm 10 điểm. Để kiểm tra và kiểm tra dưới 5 điểm là không đạt yêu cầu.

Điều kiện dự thi

 • Các sinh viên bảo đảm ít nhất 80% thời gian theo quy định đối với từng chủ đề sẽ có thể tham dự kiểm tra về chủ đề đó. Các sinh viên có tất cả các kỳ thi cuối chuyên đề với 5 điểm hoặc trở lên có thể kiểm tra lại khóa bồi dưỡng.
 • Lưu ý: học sinh chỉ được phép kiểm tra và thi lại bài thi hai lần nếu kết thúc của chủ đề hoặc bài thi cuối lớp bồi dưỡng không thỏa đáng.

Điều kiện để cấp chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn du học

 • Các sinh viên có điểm số cuối chuyên đề của tất cả các kỳ thi cuối khóa bồi dưỡng đặt từ 5 hoặc nhiều hơn sẽ được cấp giấy chứng nhận đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn du học.

Một số cơ sở giáo dục được giao nhiệm vụ bồi dưỡng, kiểm tra, thi và cấp chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn du học

 • Viện quản lý giáo dục (1): số 31 Phan Đình Giót, phương Phương Liệt, huyện Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.
 • Học phí: 3. 000. 000 đồng / học viên, (gồm học phí, các tài liệu và giấy chứng nhận cho mỗi học viên)
  Nhà quản lý giáo dục (2) ở thành phố Hồ Chí Minh: số 7 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Bến Nghé, quận 1, Hồ Chí Minh

Trên đây là ý kiến tư vấn pháp lý của Luatvn.vn liên quan đến việc cấp chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn du học. Nếu có thắc mắc, quý khách vui lòng liên hệ với chúng tôi tại luatvn.vn số Hotline/Zalo: 076 338 7788 để được tư vấn miễn phí

Đánh giá bài viết

Contact Me on Zalo

0763 387 788