Giấy phép vệ sinh an toàn thực phẩm tại Bến Tre

Giấy phép vệ sinh an toàn thực phẩm tại Bến Tre cần thủ tục gì? Việc cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm được thực hiện đối với từng cơ sở sản xuất, kinh doanh; mỗi nhà máy sản xuất độc lập tại một địa điểm (sau đây gọi là cơ sở) và được cơ quan có thẩm quyền phù hợp chứng nhận. Luật VN giới thiệu dịch vụ xin giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm cho các cơ sở thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Y tế.

THỦ TỤC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN AN TOÀN THỰC PHẨM – CHỊU SỰ QUẢN LÝ CỦA BỘ Y TẾ

chon thuc pham tuoi ngon
Giấy phép vệ sinh an toàn thực phẩm tại Bến Tre

Thẩm quyền cấp Giấy phép vệ sinh an toàn thực phẩm cho các đối tượng thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Y tế

1. Bộ Y tế cấp Giấy phép vệ sinh an toàn thực phẩm tại Bến Tre cho:

Cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm bao gồm thực phẩm chức năng, thực phẩm tăng cường vi chất dinh dưỡng, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm, nước khoáng thiên nhiên đóng chai, nước uống đóng chai, bao bì, dụng cụ tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm.

2. Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cấp Giấy phép vệ sinh an toàn thực phẩm tại Bến Tre cho:

Cơ sở sản xuất, kinh doanh nước khoáng thiên nhiên, nước uống đóng chai, bao bì, dụng cụ tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của ngành Y tế địa phương

Cơ sở nhỏ lẻ sản xuất thực phẩm chức năng, thực phẩm tăng cường vi chất dinh dưỡng, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm.

Cơ sở bán lẻ kinh doanh thực phẩm chức năng, thực phẩm tăng cường vi chất dinh dưỡng, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm có yêu cầu đặc biệt về bảo quản sản phẩm.

Cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống được Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Sở Kế hoạch và Đầu tư các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;

Cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống được Ủy ban nhân dân (hoặc cơ quan có thẩm quyền) huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh có quy mô kinh doanh từ 200 suất ăn/lần phục vụ trở lên.

3. Ủy ban nhân dân (hoặc cơ quan có thẩm quyền) huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh 

Có trách nhiệm cấp Giấy phép vệ sinh an toàn thực phẩm cho cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống do Ủy ban nhân dân (hoặc cơ sở) cấp. cấp có thẩm quyền) huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh với quy mô kinh doanh dưới 200 suất ăn/suất.

** Căn cứ vào tình hình thực tế và năng lực quản lý tại địa phương, Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có thể điều chỉnh việc phân cấp cấp Giấy phép vệ sinh an toàn thực phẩm tại Bến Tre cho các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống. uống cho phù hợp.

Hồ sơ đăng ký Giấy phép vệ sinh an toàn thực phẩm tại Bến Tre mới

Hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm (sau đây gọi tắt là Giấy chứng nhận) được đóng thành 01 bộ, gồm các giấy tờ sau:

 1. Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm theo Mẫu số 01 ban hành kèm theo Thông tư này.
 2. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh có đăng ký ngành nghề kinh doanh dịch vụ ăn uống, sản xuất, kinh doanh thực phẩm phù hợp (bản sao có xác nhận của cơ sở).
 3. Bản mô tả cơ sở vật chất, trang thiết bị, dụng cụ bảo đảm điều kiện an toàn thực phẩm, bao gồm:

a) Bản vẽ mặt bằng công trình và khu vực xung quanh

b) Sơ đồ quy trình chế biến, bảo quản, vận chuyển, mua bán thực phẩm, đồ uống hoặc sơ đồ quy trình sản xuất thực phẩm hoặc quy trình bảo quản, phân phối sản phẩm và bản mô tả cơ sở vật chất, thiết bị và dụng cụ của cơ sở.

c) Bản kê khai cơ sở vật chất, trang thiết bị, dụng cụ của cơ sở.

 1. Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm của chủ cơ sở và người trực tiếp chế biến, sản xuất, kinh doanh thực phẩm
 2. Danh sách kết quả khám sức khỏe của chủ cơ sở và người trực tiếp chế biến, sản xuất, kinh doanh thực phẩm
 3. Danh sách kết quả cấy phân tìm bệnh tả, lỵ, trực khuẩn, thương hàn của người trực tiếp chế biến, sản xuất, kinh doanh thực phẩm tại vùng có dịch tiêu chảy lưu hành theo công bố của Bộ Y tế. Medican.

** Thời gian giải quyết hồ sơ: 25-30 ngày làm việc

Cấp Giấy phép vệ sinh an toàn thực phẩm tại Bến Tre

 1. Cấp, đổi Giấy chứng nhận trong các trường hợp sau:

a) Chỉ được đổi chứng chỉ khi còn giá trị sử dụng;

b) Khi đổi tên doanh nghiệp, đổi chủ cơ sở, thay đổi địa chỉ nhưng không thay đổi địa điểm và toàn bộ quy trình sản xuất, kinh doanh thực phẩm;

Hồ sơ cấp Giấy phép vệ sinh an toàn thực phẩm tại Bến Tre (01 bộ)

Gồm các giấy tờ sau:

a) Đơn đề nghị cấp đổi Giấy chứng nhận theo Mẫu

b) Chứng chỉ còn giá trị sử dụng (bản chính);

c) Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc văn bản của cơ quan có thẩm quyền xác nhận về việc thay đổi tên, địa chỉ cơ sở (bản sao có công chứng);

d) Biên bản thẩm định gần đây nhất (Bản sao có xác nhận của cơ sở);

e) Bản sao kết quả khám sức khỏe, giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm của chủ cơ sở mới (trường hợp thay đổi chủ cơ sở) có xác nhận của cơ sở.

Thời hạn giải quyết hồ sơ: 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị cấp đổi Giấy chứng nhận, cơ quan tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm cấp, đổi Giấy chứng nhận cho cơ sở; Trường hợp không cấp phải thông báo bằng văn bản cho cơ sở biết lý do không cấp, gia hạn Giấy chứng nhận.

Hiệu lực của Giấy phép vệ sinh an toàn thực phẩm tại Bến Tre

Chứng chỉ có thời hạn 03 (ba) năm. Trường hợp tiếp tục sản xuất, kinh doanh thực phẩm thì trước 06 (sáu) tháng kể từ ngày Giấy chứng nhận hết hạn, tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm phải có đơn đề nghị cấp lại theo quy định. . Thời hạn của chứng chỉ mới được tính từ khi chứng chỉ đã được cấp hết hạn.

Trường hợp Giấy chứng nhận được cấp lại do bị mất, bị hỏng; do cơ sở đã thay đổi tên, chủ sở hữu hoặc người được ủy quyền, địa chỉ, nhưng không thay đổi vị trí địa lý và toàn bộ quá trình sản xuất, mặt hàng kinh doanh, hiệu lực của Giấy chứng nhận cấp lại được tính theo thời hạn của Giấy chứng nhận đã cấp trước đó. .

Trường hợp Giấy chứng nhận được cấp lại do cơ sở thay đổi địa điểm sản xuất, kinh doanh; thay đổi, bổ sung quy trình sản xuất, mặt hàng kinh doanh và khi Giấy chứng nhận hết hiệu lực, Giấy chứng nhận có giá trị trong thời hạn 03 (ba) năm kể từ ngày ký cấp lại.

Thủ tục cấp Giấy phép vệ sinh an toàn thực phẩm tại Bến Tre

Thứ nhất

Hồ sơ khách hàng cần chuẩn bị để cấp Giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm bao gồm: 

 • Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh có chức năng, ngành nghề liên quan đến thực phẩm (02 bản sao có đóng dấu công ty);
 • Phiếu khám sức khỏe của quản lý và nhân viên (02 bản sao có công chứng, chứng thực);
 • Phiếu tập huấn an toàn thực phẩm của cán bộ quản lý và nhân viên (02 bản có đóng dấu công ty). Riêng lĩnh vực nhà hàng, ăn uống thì không cần phải qua tập huấn về an toàn vệ sinh thực phẩm.
 • Mô tả quy trình: sản xuất, chế biến, bảo quản, phân phối thực phẩm (01 bản)
 • Danh mục thiết bị phục vụ quá trình kinh doanh (01 bản sao);
 • Giấy chứng nhận hợp quy, Giấy chứng nhận an toàn vệ sinh thực phẩm của cơ sở cung cấp nước đá (đối với cơ sở kinh doanh thực phẩm, đồ uống có sử dụng nước đá);
 • Chứng từ mua nguyên liệu đầu vào (đối với doanh nghiệp sản xuất thực phẩm);
 • Hóa đơn tiền nước (đối với doanh nghiệp sử dụng nước máy).

Thứ hai

Các công việc mà Công ty Luật VN phải thực hiện để xin Giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm: 

 • Lập hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm;
 • Bản thuyết minh về cơ sở vật chất, trang thiết bị, dụng cụ bảo đảm điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm;
 • Lập bản vẽ mặt bằng cơ sở sản xuất kinh doanh;
 • Bản mô tả quy trình: sản xuất, chế biến, bảo quản và phân phối thực phẩm (01 bản sao);
 • Lập bản cam kết bảo đảm điều kiện an toàn vệ sinh thực phẩm đối với nguyên liệu thực phẩm và sản phẩm thực phẩm do cơ sở sản xuất, kinh doanh;
 • Lấy mẫu nước và mang đến cho khách hàng xét nghiệm (khách hàng trả tiền xét nghiệm);
 • Thẩm định cơ sở và tư vấn cho khách hàng các điều kiện đáp ứng quy định về an toàn vệ sinh thực phẩm trước khi cơ quan quản lý nhà nước về an toàn vệ sinh thực phẩm đánh giá chính thức;
 • Tư vấn cho khách hàng sửa chữa cơ sở vật chất đáp ứng các điều kiện theo quy định của Luật An toàn thực phẩm;
 • Hỗ trợ khách hàng tập huấn, kiểm tra kiến thức về VSATTP và khám sức khỏe cho nhân viên;
 • Thay mặt khách hàng nộp hồ sơ và nhận kết quả tại cơ quan quản lý nhà nước về an toàn vệ sinh thực phẩm;
 • Hướng dẫn hoặc đại diện cho doanh nghiệp tiếp đoàn thẩm định thành lập;
 • Khiếu nại, khởi kiện các trường hợp không được cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm.

Các dịch vụ của Luật VN cấp Giấy phép vệ sinh an toàn thực phẩm tại Bến Tre

Tư vấn, soạn thảo văn bản, hướng dẫn bố trí cơ sở vật chất theo quy định;

Đại diện cho khách hàng nộp hồ sơ tại cơ quan có thẩm quyền;

Theo dõi hồ sơ và nhận chứng chỉ giao hàng của khách hàng.

Công ty Luật VN là đơn vị tư vấn chuyên nghiệp về vệ sinh an toàn thực phẩm, đã có hơn 15 năm cung cấp dịch vụ cho hơn 500 khách hàng, chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ khách hàng mọi yêu cầu trong việc cấp Giấy phép vệ sinh an toàn thực phẩm tại Bến Tre. Hãy liên hệ với chúng tôi qua Luật VN với hotline/Zalo: 076 338 7788 để được các chuyên gia tư vấn dày dặn kinh nghiệm giải đáp miễn phí về mọi thắc mắc về thủ tục xin Giấy phép vệ sinh an toàn thực phẩm tại Bến Tre.

Đánh giá bài viết

Contact Me on Zalo

0763 387 788