Điều kiện thành lập trường mầm non tư thục cập nhật mới 2021

Với sự phát triển của xã hội và nhu cầu thực tế của người dân, ngày càng có nhiều phụ huynh đưa con đến trường sớm. Vì vậy, để đáp ứng nhu cầu xã hội và cơ hội kinh doanh, nhiều ngành học muốn mở trường mầm non, mẫu giáo, mẫu giáo… Nhưng điều kiện thành lập trường mầm non tư thục cập nhật mới 2021 là gì? Thủ tục điều hành các trường mầm non là gì? Chúng tôi sẽ giới thiệu cho bạn thông qua bài viết dưới đây.

Trường mẫu giáo tư thục là gì?

Giáo dục mầm non tư thục là loại hình giáo dục mầm non do khu vực tư nhân sở hữu và được cơ quan có thẩm quyền cấp phép thành lập và hoạt động theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Điều kiện thành lập trường mẫu giáo tư thục

Điều kiện thành lập trường mầm non tư thục cập nhật mới 2021 được quy định tại Điều 3 Nghị định số 46/2017/NĐ-CP về điều kiện đầu tư, hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, cụ thể là:
 • Dự án xây dựng trường mầm non, mẫu giáo, nhà trẻ theo quy hoạch phát triển kinh tế – xã hội của địa phương và quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.
 • Các dự án xây dựng trường mẫu giáo, mẫu giáo và nhà trẻ xác định mục tiêu, nhiệm vụ, kế hoạch và nội dung giáo dục, đất đai, cơ sở vật chất, trang thiết bị, địa điểm xây dựng, tổ chức bộ máy, nguồn lực tài chính và định hướng chiến lược phát triển xây dựng. trường học và trường mẫu giáo.

Điều kiện thành lập trường mầm non tư thục cập nhật mới 2021

Quy trình thành lập trường mẫu giáo tư thục

Theo quy định tại Điều 4 Nghị định 46/2017/NĐ-CP, trình tự, thủ tục xin cấp phép thành lập trường như sau:

Hồ sơ bao gồm

 • Đề xuất thành lập cơ quan quản lý trường mầm non tư thục.
 • Một tuyên bố bằng văn bản nêu rõ sự cần thiết phải thành lập, tên trường học và địa điểm được đề xuất làm trụ sở của các cơ sở giáo dục, chăm sóc trẻ em và giáo dục.
 • Xây dựng trường mẫu giáo, mầm non, mẫu giáo dựa vào điều kiện thành lập trường mầm non tư thục cập nhật mới 2021.
 • Trong dự án, cần nêu rõ tổng kinh phí dự kiến cần thiết để thực hiện kế hoạch, đảm bảo các hoạt động nuôi dạy con cái, chăm sóc và giáo dục trong 3 năm đầu tiên và những năm tiếp theo, nêu rõ bản chất của giáo dục trẻ em. Tính khả thi và khả thi. Tính hợp pháp của nguồn vốn đầu tư xây dựng và phát triển trường mầm non, mầm non, mẫu giáo qua các thời kỳ.
 • Hồ sơ chính sách giao đất hoặc hợp đồng nguyên tắc để cho thuê đất hoặc nhà ở làm trụ sở chính để xây dựng trường mầm non, mầm non, nhà trẻ có thời hạn thuê đất tối thiểu 5 năm.
 • Dự thảo quy hoạch chung đất để xây dựng trường mầm non, mầm non, mẫu giáo và thiết kế sơ bộ công trình xây dựng phải phù hợp với tiêu chí quy mô và diện tích giáo dục để nuôi dạy con cái, chăm sóc và giáo dục.

Địa điểm nộp hồ sơ

 • Ủy ban nhân dân quận nơi trường mầm non cư trú.
 • Căn cứ quy định về thành lập trường mầm non, mẫu giáo theo quy định tại khoản 1 Điều 4 Nghị định số 46/2017/NĐ-CP, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thành phố, thị xã, thành phố quyết định thành lập trường. Trường mẫu giáo và mầm non tư thục.

>>>> Xem thêm: Điều kiện làm chủ nhóm, thủ tục thành lập nhóm trẻ tư thục. >>>>

Thời hạn giải quyết

Trong thời hạn 20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, Ủy ban nhân dân cấp huyện chỉ đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo và các phòng chuyên môn có liên quan cho ý kiến về việc thẩm định hồ sơ và đánh giá thực tế các điều kiện thành lập. trường học và trường mẫu giáo. Và đảm bảo điều kiện thành lập trường mầm non tư thục cập nhật mới 2021 thời gian sẽ được rút ngắn.
Trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được ý kiến thẩm định bằng văn bản của Sở Giáo dục và Đào tạo và các phòng chuyên môn có liên quan, nếu đủ điều kiện thì Ủy viên Ủy ban nhân dân cấp huyện ban hành trường công lập, trường mầm non hoặc trường tư thục, trường mầm non. Trường hợp không đủ điều kiện thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Điều kiện để xin giấy phép hoạt động một trường mẫu giáo tư thục

 • Quyết định thành lập hoặc cho phép thành lập trường học, trường mẫu giáo.
 • Có đất đai, trường học, cơ sở vật chất, trang thiết bị phù hợp với quy định để đáp ứng, duy trì và phát triển các hoạt động giáo dục.
 • Vị trí của trường hoặc trường mẫu giáo phải đảm bảo một môi trường giáo dục an toàn cho người học, giáo viên và nhân viên.
 • Ba nhóm trẻ em, mẫu giáo trở lên, ít nhất 50 trẻ em, không quá 20 nhóm trẻ em, lớp mẫu giáo.
 • Có chương trình giáo dục mầm non và các tài liệu liên quan đến chăm sóc và giáo dục trẻ em theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
 • Có đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý có trình độ đầy đủ, có cơ cấu hợp lý, bảo đảm thực hiện chương trình giáo dục mầm non và tổ chức các hoạt động giáo dục theo quy định.
 • Có đủ nguồn lực tài chính để đảm bảo duy trì và phát triển các hoạt động giáo dục
 • Có quy định về tổ chức và hoạt động của trường, trường mẫu giáo theo điều kiện thành lập trường mầm non tư thục cập nhật mới 2021.
 • Chương trình giáo dục mầm non, tài liệu phục vụ việc thực hiện chương trình giáo dục mầm non. Danh sách số lượng phòng học, phòng làm việc, cơ sở vật chất, trang thiết bị đáp ứng các điều kiện quy định.

Các tài liệu cần chuẩn bị để nộp đơn xin giấy phép hoạt động của trường mẫu giáo tư thục

 • Yêu cầu bằng văn bản về giấy phép hoạt động giáo dục theo điều kiện thành lập trường mầm non tư thục cập nhật mới 2021
 • Bản sao bản gốc, bản sao xác nhận bản gốc hoặc bản sao kèm theo bản gốc được sử dụng để so sánh với quyết định thành lập hoặc cho phép thành lập trường mẫu giáo, trường mầm non hoặc nhà trẻ.
 • Danh sách cán bộ lãnh đạo chủ chốt, bao gồm hiệu trưởng, phó hiệu trưởng, tổ trưởng tổ chuyên môn, nêu rõ trình độ chuyên môn đã được đào tạo; danh sách giáo viên, trình độ chuyên môn của mình; trường mầm non, mầm non, nhà trẻ ký hợp đồng làm việc với các cán bộ quản lý, giáo viên.
 • Văn bản quy phạm pháp luật: Giấy xác nhận quyền sử dụng đất hoặc hợp đồng thuê đất đối với trường mầm non, mầm non, nhà trẻ có thời hạn tối thiểu 5 năm; xác nhận tính hợp pháp và cam kết của các quỹ quản lý hiện có của trường mầm non, mầm non, mầm non, mẫu giáo, sau khi được phép thực hiện hoạt động giáo dục chỉ được sử dụng để đầu tư xây dựng và chi tiêu cho các trường mầm non, mầm non, mẫu giáo hoạt động bình thường; huy động vốn và cân đối kế hoạch tài trợ tiếp theo để đảm bảo hoạt động ổn định của trường mầm non, mầm non, mẫu giáo trong thời hạn 5 năm kể từ ngày nhập học.
 • Quy định về tổ chức và hoạt động trường mầm non, mầm non, mẫu giáo.

Điều kiện thành lập trường mầm non tư thục cập nhật mới 2021

Địa điểm nộp đơn xin giấy phép hoạt động trường mẫu giáo tư thục

Nộp đơn của bạn tại Bộ Giáo dục và Đào tạo nơi trường học cư trú.

Thời hạn giải quyết

 • Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ tiếp nhận và tổ chức thẩm định hồ sơ. Trường hợp hồ sơ không đủ điều kiện, Trong thời hạn 5 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ thông báo bằng văn bản về các nội dung cần sửa đổi, bổ sung và công bố phương án đánh giá thực tế tại các trường mầm non.
 • Trong thời hạn 20 ngày làm việc, kể từ ngày thông báo phương án đánh giá thực tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ chịu trách nhiệm chính và sẽ phối hợp với các phòng chuyên môn có liên quan tổ chức thực hiện công tác đánh giá thực tế mẫu giáo.
 • Trong thời hạn 10 ngày làm việc, đối với trường mầm non đáp ứng các điều kiện theo quy định, Người đứng đầu Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quyết định cho phép hoạt động giáo dục, thông báo bằng văn bản nêu rõ lý do.
 • Trên đây là điều kiện, tài liệu và thủ tục mở trường mầm non tư thục, chủ thể mở trường mầm non cần lưu ý đáp ứng một số điều kiện nhất định theo quy định của pháp luật.

>>>> Xem thêm: Điều kiện thành lập trường mầm non tư thục >>>>

Nếu Quý khách hàng quan tâm đến Điều kiện thành lập trường mầm non tư thục cập nhật mới 2021. Hãy liên hệ Luatvn.vn hotline/zalo: 0763387788. Hoặc Email: luatvn.vn02@gmail.com để được tư vấn chi tiết tận tâm nhất.

Đánh giá bài viết

Contact Me on Zalo

0763 387 788