Tư vấn thành lập trường mầm non có vốn đầu tư nước ngoài

Qua trao đổi, chúng tôi được biết, bạn cần xây dựng một trường mầm non có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam nói chung và TP. HCM nói riêng cần sự tư vấn, hỗ trợ của chúng tôi về các lĩnh vực sau: Pháp luật. Tư vấn về các vấn đề pháp lý, thủ tục và điều kiện liên quan đến việc mở trường mẫu giáo quốc tế liên quan đến đầu tư nước ngoài. Các thủ tục pháp lý và các văn bản cần thiết để chuẩn bị thành lập trường mầm non có vốn đầu tư nước ngoài được thực hiện nhanh chóng và hiệu quả. Bài viêt sau đây Luật VN sẽ tư vấn thành lập trường mầm non có vốn đầu tư nước ngoài cho các bạn nhé!

Cơ sở pháp lý

Luật Giáo dục 2005;
Luật Giáo dục 2005, sửa đổi, bổ sung năm 2009;
Thời gian biểu cam kết gia nhập WTO của Việt Nam;
Nghị định 73/2012/NĐ-CP của Chính phủ về hợp tác và đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục;
Nghị định số 124/2014/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi Điều 31, Khoản 6 Điều 31 Nghị định số 73/2012/NĐ-CP của Chính phủ về hợp tác trong lĩnh vực giáo dục và đầu tư nước ngoài;
Thông tư số 34/2014/TT-BGDĐT hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 73/2012/NĐ-CP của Chính phủ về hợp tác trong lĩnh vực giáo dục và đầu tư nước ngoài;
Quyết định số 14/2008/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Điều lệ giáo dục mầm non;
Thông tư số 44/2010/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ trường mầm non được ban hành cùng với Quyết định số 14/2008/QĐ-BGDĐT ngày 7/4/2008. Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Thông tư liên danh số 15/2005/TTLT-BGD&ĐT-BKH&ĐT hướng dẫn một số điều của Nghị định số 06/2000/NĐ-CP ngày 06/03/2000 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Kế hoạch và Đầu tư về hợp tác đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực khám bệnh, chữa bệnh, giáo dục đào tạo, nghiên cứu khoa học;
Luật Đầu tư số 67/2014/QH13.

Các điều kiện đáp ứng thành lập trường mầm non

Về lĩnh vực đầu tư

Theo cam kết dịch vụ WTO của Việt Nam, Việt Nam hiện đang mở cửa cho các dịch vụ giáo dục. Bạn có thể đầu tư xây dựng trường mầm non có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam. Tuy nhiên, pháp luật Việt Nam cũng quy định: Các cơ sở giáo dục mầm non có vốn đầu tư nước ngoài (bao gồm mầm non, mẫu giáo, mẫu giáo) chỉ được tuyển dụng trẻ em thuộc về trẻ em. hợp tác và đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục.
Theo quy định của pháp luật Việt Nam, việc thành lập trường mầm non có vốn đầu tư nước ngoài, nhà đầu tư phải thực hiện 4 bước sau:
 • Bước 1: Nộp đơn xin giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.
 • Bước 2: Nộp đơn xin giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.
 • Bước 3: Nộp đơn xin giấy phép kinh doanh.
 • Bước 4: Nộp đơn xin giấy phép kinh doanh.

Về kinh phí đầu tư xây dựng trường mầm non quốc tế

Tỷ lệ đầu tư dự án đầu tư phải tối thiểu 30 triệu đồng/trẻ em (chưa bao gồm chi phí sử dụng đất). Tổng vốn đầu tư tối thiểu được tính theo thời gian đào tạo tối đa dự kiến. Kế hoạch vốn đầu tư phải phù hợp với quy mô dự kiến của từng giai đoạn.

Tư vấn thành lập trường mầm non có vốn đầu tư nước ngoài

Về địa điểm đầu tư tại Việt Nam (nơi đặt trụ sở trường học)

 • Trường học, trường mầm non nằm trong khu dân cư theo quy hoạch chung, tạo điều kiện thuận lợi cho trẻ đến trường và đi học mẫu giáo; bảo đảm các quy định về an toàn, vệ sinh môi trường.
 • Chiều dài con đi học, đi học mẫu giáo: Thành thị, xã, khu công nghiệp, khu tái định cư, khu vực ngoại thành và nông thôn không quá 1 km; vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn không quá 02 km.
 • Diện tích đất xây dựng trường học, trường mầm non bao gồm: diện tích xây dựng; khu vui chơi giải trí; không gian xanh, đường giao thông;
 • Đối với hoàn cảnh cụ thể của quý khách, bạn có kế hoạch đầu tư xây dựng trường mầm non tại Luatvn.vn tin rằng địa điểm này có thể được cấp phép đầu tư từ các cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Tuy nhiên, bạn sẽ cần phải xây dựng và sửa chữa các cơ sở để phù hợp với các điều kiện được mô tả trong thư khuyến nghị này.

>>>> Xem thêm: Giấy phép mở trường mẫu giáo tư thục >>>>

Về cơ sở vật chất, trang thiết bị

Trường học tập trung một nơi, môi trường tốt. Diện tích đất xây dựng trường học được xác định theo số lượng lớp học, khu vực thành thị và thành thị trung bình ít nhất 06-08 m2/trẻ em, khu vực trung bình ít nhất 10-12 m2/trẻ em; Cấu trúc khối xây dựng:

Yêu cầu chung

 • Công trình phải đảm bảo tuân thủ các tiêu chuẩn thiết kế và các quy định hiện hành về vệ sinh trường học.
 • Bố trí công trình phải đảm bảo tính độc lập giữa các nhóm trẻ, lớp mẫu giáo và khu vực dịch vụ; bảo đảm yêu cầu an toàn và giáo dục cho từng lứa tuổi; bảo đảm thoát nước khẩn cấp khi có sự cố và hệ thống phòng cháy chữa cháy.
 • Đảm bảo các điều kiện tiếp cận và sử dụng trẻ em khuyết tật.

Khối nhà nhóm, lớp mẫu giáo

Số lượng phòng cho các nhóm trẻ em và trường mẫu giáo tương ứng với số lượng nhóm và lớp học dựa trên độ tuổi của trường hoặc trường mẫu giáo, đảm bảo rằng mỗi nhóm hoặc lớp học có không gian nuôi dạy con cái, chăm sóc và giáo dục riêng. Các phòng nuôi dạy con cái, chăm sóc và giáo dục bao gồm:
 • Phòng khách;
 • Phòng ngủ;
 • Nhà vệ sinh;
 • Chơi với hiên nhà.
Buồng lái học tập: phòng thể thao, phòng giáo dục nghệ thuật hoặc phòng chức năng. Khu vực phòng ăn: nhà bếp và phòng đựng thức ăn.

Đơn vị hành chính bao gồm

 • Văn phòng trường học;
 • Văn phòng hiệu trưởng;
 • Văn phòng Phó Hiệu trưởng;
 • Ban quản lý;
 • Trạm y tế công cộng;
 • Phòng an ninh;
 • Phòng nhân viên;
 • Nhà vệ sinh của giáo viên, cán bộ, công chức, viên chức;
 • Khu vực đỗ xe cho giáo viên, cán bộ, nhân viên.
 • Khu vườn bao gồm: sân chơi cho các nhóm và lớp học; sân chơi công cộng; sân chơi – cây xanh.

Về chương trình đào tạo

Các chương trình đào tạo mẫu giáo có vốn đầu tư nước ngoài có thể được giảng dạy bằng chương trình giáo dục Việt Nam hoặc chương trình nước ngoài, nhưng phải đáp ứng các điều kiện sau:
 • Trưng bày các mục tiêu giáo dục không chứa nội dung gây nguy hiểm cho quốc phòng, an ninh hoặc lợi ích cộng đồng;
 • Không truyền bá tôn giáo hoặc xuyên tạc lịch sử;
 • Không làm ảnh hưởng xấu đến văn hóa, đạo đức, phong tục, truyền thống tốt đẹp của Việt Nam.

Về nguồn nhân lực

Nhân viên chính

 • Phải có trình độ đào tạo tiêu chuẩn đối với giáo dục mầm non hoặc tương đương;
 • Công tác liên tục trong lĩnh vực giáo dục mầm non tối thiểu 05 năm (nếu có yêu cầu đặc biệt về công việc, người được bổ nhiệm hoặc công nhận làm Hiệu trưởng có thể làm việc trong giáo dục mầm non ít thời gian hơn quy định);
 • Hoàn thành chương trình đào tạo cán bộ quản lý;
 • Có uy tín về chính trị, đạo đức, lối sống, chuyên môn, nghiệp vụ;
 • Có khả năng tổ chức và quản lý trường học, trường mẫu giáo, có sức khỏe tốt.

Phó Chủ tịch

 • Có bằng tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc bằng tương đương trong giáo dục mầm non;
 • Công tác liên tục trong giáo dục mầm non ít nhất 03 năm (nếu có yêu cầu đặc biệt về công việc, người được bổ nhiệm hoặc công nhận làm Phó Hiệu trưởng có thể có ít thời gian hơn thời gian quy định trong giáo dục mầm non);
 • Có uy tín về chính trị, đạo đức, lối sống, chuyên môn, nghiệp vụ;
 • Có năng lực quản lý trường học, trường mẫu giáo, sức khỏe tốt.

Giáo viên

 • Trình độ đào tạo tiêu chuẩn cho nhân viên y tế và kế toán của trường là có bằng tốt nghiệp trung cấp có chuyên ngành được chỉ định;
 • Đối với nhân viên thu ngân, thủ thư, thư ký, đầu bếp, nhân viên an ninh, họ phải được đào tạo về các kỹ năng được chỉ định.

Về tổ chức lớp học

Số lượng trẻ em tối đa trong một nhóm / lớp học được quy định như sau:
Trẻ nhà trẻ:
 • Trẻ em từ 3-12 tháng tuổi: 15 trẻ em/nhóm;
 • Trẻ 13 – 24 tháng tuổi: 20 trẻ/nhóm;
 • Trẻ 25 – 36 tháng tuổi: 25 trẻ/nhóm.
Trường mẫu giáo:
 • Trẻ em từ 03-04 tuổi: 25 trẻ em/lớp;
 • Trẻ em từ 04-05 tuổi: 30 trẻ em/lớp;
 • Trẻ em từ 05 – 06 tuổi: 35 trẻ em/lớp.
Số lượng giáo viên lớp/lớp được quy định như sau:
 • Trẻ em mẫu giáo: 05 trẻ em/giáo viên;
 • Trẻ mầm non: 10-12 trẻ/giáo viên.

Dịch vụ tư vấn thành lập trường mầm non có vốn đầu tư nước ngoài của Luật VN

Phạm vi hoạt động

 • Tư vấn cho các quy định của pháp luật liên quan đến việc xin giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy phép thành lập, giấy phép kinh doanh.
 • Soạn thảo các văn bản quy định tại Điều 4.2 kể từ ngày khách hàng cung cấp tất cả các tài liệu, tài liệu quy định tại Điều 4.3.
 • Nộp hồ sơ thay mặt khách hàng cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền để thực hiện các thủ tục quy định tại Mục 4.2 sau đây.
 • Giao dịch thay mặt khách hàng với cơ quan nhà nước có thẩm quyền để thực hiện các lệnh, thủ tục quy định tại Mục 4.2 dưới đây.
 • Thay mặt khách hàng tiếp nhận kết quả với cơ quan nhà nước có thẩm quyền để thực hiện các lệnh, thủ tục quy định tại Mục 4.2 dưới đây.

Tư vấn thành lập trường mầm non có vốn đầu tư nước ngoài

Quy trình xử lý

Thủ tục

 • Bước 1: Nộp hồ sơ xin giấy chứng nhận đăng ký đầu tư;
 • Bước 2: Tiếp tục nộp hồ sơ đăng ký kinh doanh;
 • Bước 3: Nộp hồ sơ xin giấy phép kinh doanh;
 • Bước 4: Tiếp tục nộp hồ sơ xin giấy phép kinh doanh.

Chuẩn bị hồ sơ cần thiết để xin giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

 • Yêu cầu bằng văn bản thực hiện dự án đầu tư;
 • Đề xuất dự án đầu tư;
 • Nêu rõ các điều kiện đáp ứng năng lực đầu tư;
 • Giấy ủy quyền của Luatvn.vn.

Chuẩn bị các giấy tờ cần thiết để nộp đơn xin Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

 • Đơn đăng ký kinh doanh;
 • Quy tắc công ty;
 • Danh sách thành viên (công ty trách nhiệm hữu hạn)/danh sách cổ đông (công ty cổ phần);
 • Giấy ủy quyền của Luatvn.vn

Chuẩn bị các giấy tờ cần thiết để xin giấy phép kinh doanh

 • Đơn xin phép thành lập cơ sở giáo dục;
 • Phương án chi tiết thành lập cơ sở giáo dục;
 • Giấy ủy quyền của Luatvn.vn
 • Đăng ký bằng văn bản cho hoạt động giáo dục;
 • Quy định về tổ chức và hoạt động của trường đại học;
 • Báo cáo tiến độ thực hiện dự án đầu tư, tình hình vay vốn và góp vốn, tổng nguồn vốn đầu tư đã thực hiện;
 • Báo cáo nêu rõ các trường đại học đáp ứng các điều kiện theo quy định của pháp luật;
 • Giấy ủy quyền của Luatvn.vn
 • Chuẩn bị các tài liệu cần thiết khác (nếu có)

>>>> Xem thêm: Thành lập công ty giáo dục mầm non >>>>

Các tài liệu bạn cần cung cấp

Hồ sơ nhân sự

Hiệu trưởng, phó hiệu trưởng, trưởng khoa, trưởng khoa, kế toán trưởng, giáo viên, người lao động và hợp đồng lao động mà nhà trường đã ký với từng cá nhân. Vui lòng đính kèm hồ sơ cá nhân của những người này, bao gồm:
 • Lý lịch/thẻ lý lịch tư pháp do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp và/hoặc một văn bản xác nhận rằng anh ta không phải là người phạm tội hoặc bị xem xét trách nhiệm hình sự theo quy định. Các quy định của pháp luật nước ngoài do cơ quan có thẩm quyền nước ngoài ban hành (đối với người lao động nước ngoài);
 • Bản sao chứng minh nhân dân/hộ chiếu hợp pháp được chứng nhận;
 • Giấy chứng nhận sức khỏe được cấp ở nước ngoài hoặc cấp tại Việt Nam theo quy định của Bộ Y tế Việt Nam;
 • Bản sao chứng thực văn bằng, chứng chỉ có liên quan (do nước ngoài cấp phải có chứng chỉ lãnh sự; dịch sang tiếng Việt, bản dịch và bản sao phải được công chứng theo quy định của pháp luật Việt Nam); nam);
 • Giấy phép lao động do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp (lao động nước ngoài);
 • Thẻ tạm trú và thường trú hợp pháp (áp dụng cho người lao động nước ngoài).
 • Thiết lập chương trình giảng dạy, kế hoạch giảng dạy, tài liệu học tập, danh mục tài liệu giảng dạy và tài liệu tham khảo quan trọng.
 • Đối tượng tuyển sinh, quy định và thời hạn tuyển sinh.
 • Quy định đào tạo.
 • Quy mô đào tạo dự kiến khi thành lập trường học (tổng số trẻ em, số lượng trẻ em theo độ tuổi).

Các tài liệu liên quan khác

 • Học phí và các chi phí liên quan (phí phát triển trường học、…… quy định.
 • Quy định đánh giá, đánh giá và công nhận kết thúc chương trình đào tạo (nếu có).
 • Việc cho thuê cơ sở vật chất có sẵn theo văn bản của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có cơ sở (phải xác định rõ địa chỉ, diện tích và ranh giới của thửa đất).
 • Dự án đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, trong đó có hướng dẫn và thiết kế chi tiết cho các cơ sở giáo dục có nhu cầu xây dựng cơ sở vật chất.
 • Tài liệu chứng minh năng lực kinh tế ở mức quy định:
  • Xác nhận số dư tài khoản ngân hàng (áp dụng cho nhà đầu tư cá nhân không có báo cáo tài chính và pháp nhân mới thành lập);
  • Báo cáo tài chính 2 năm liên tiếp trước năm lập dự án đã được kiểm toán độc lập và quyết định phân bổ nguồn vốn thực hiện dự án của nhà đầu tư (chủ đầu tư là pháp nhân).
 • Tài liệu xác nhận tình trạng pháp lý của nhà đầu tư:
  • Là nhà đầu tư của tổ chức phải nộp bản sao quyết định thành lập đã được cấp giấy chứng nhận hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc các giấy tờ tương đương khác.
  • Là nhà đầu tư cá nhân phải nộp bản sao giấy chứng nhận hộ chiếu, hồ sơ cá nhân và hồ sơ tội phạm của mình.
  • Các tài liệu khác tùy thuộc vào việc xử lý ứng dụng.

Thời gian thực hiện

 • Thời gian chuẩn bị các tài liệu cần thiết cho từng bước được đề cập trong Mục 4.2 là 4 ngày làm việc kể từ ngày nhà đầu tư cung cấp các tài liệu cần thiết;
 • Thời gian nộp hồ sơ đăng ký đầu tư là 15 ngày làm việc;
 • Thời gian nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp là 3 ngày làm việc;
 • Thời hạn nhận được giấy phép thành lập là 60 ngày làm việc kể từ ngày nộp đơn hợp lệ;
 • Thời gian nhận giấy phép kinh doanh là 32 ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ hợp lệ.
Ghi chú:
 • Thời gian nêu trên được tính từ ngày nộp hồ sơ hợp lệ cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
 • Thời gian nêu trên không bao gồm thời gian sửa đổi, bổ sung hồ sơ (nếu có) theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Nếu Quý khách hàng quan tâm đến tư vấn thành lập trường mầm non có vốn đầu tư nước ngoài năm 2021. Hãy liên hệ Luật VN hotline/zalo: 0763387788. Hoặc Email: luatvn.vn02@gmail.com để được tư vấn chi tiết tận tâm nhất.

Đánh giá bài viết

Contact Me on Zalo

0763 387 788