Đóng bảo hiểm xã hội liên tục 6 tháng mới được hưởng chế độ thai sản?

Bạn có phải trả trợ cấp thai sản mỗi 6 tháng hoặc phải đáp ứng bất kỳ điều kiện nào khác không? Tổng quan và tính toán hệ thống sinh sản theo quy định của pháp luật hiện hành là gì? Các khuyến nghị và câu trả lời cụ thể của luật sư về đóng bảo hiểm xã hội liên tục 6 tháng mới được hưởng chế độ thai sản? Sẽ được Luatvn.vn tư vấn thông qua bài viết sau:

Đóng bảo hiểm xã hội liên tục 6 tháng mới được hưởng chế độ thai sản?

Luật sư thân mến, xin hỏi chế độ thai sản, có phải đóng bảo hiểm xã hội: 6 tháng liên tục hưởng chế độ thai sản trong 12 tháng không? Ngoài ra, trước khi sinh con, nếu nghỉ thai sản kéo dài 2 tháng, không có trợ cấp thai sản?
Điều 31 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 quy định
Người lao động có một trong các trường hợp sau đây được hưởng chế độ thai sản:
 • Nhân viên nữ mang thai;
 • Sinh con của lao động nữ;
 • Nữ làm mẹ đẻ tẻ, người mẹ yêu cầu mang thai hộ;
 • Người lao động nhận nuôi con dưới 6 tháng tuổi;
 • Nhân viên nữ đeo kiểm soát sinh sản trong tử cung và nhân viên thực hiện các biện pháp triệt sản;
 • Lao động nam đóng bảo hiểm xã hội, vợ có con.
Người lao động quy định tại điểm b, c, d khoản 1 Điều này phải đóng bảo hiểm xã hội từ 06 tháng trở lên trong thời hạn 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận con nuôi.
Theo đó, điều kiện hưởng chế độ thai sản là đóng bảo hiểm xã hội ít nhất 6 tháng trong vòng 12 tháng trước khi sinh con. Vì vậy, trong trường hợp của bạn, nếu bạn đã trả bảo hiểm nghỉ học và nghỉ hai tháng trước khi sinh, nhưng đáp ứng ít nhất sáu tháng đóng góp bảo hiểm xã hội trong vòng 12 tháng trước khi sinh, bạn đủ điều kiện để được hưởng trợ cấp thai sản.
Đóng bảo hiểm xã hội liên tục 6 tháng mới được hưởng chế độ thai sản?

Đề xuất về trình độ chuyên môn trợ cấp thai sản?

Kính thưa luật sư, tôi tham gia đóng bảo hiểm xã hội từ tháng 10/2018 đến tháng 6/2019. Dự kiến sinh của tôi là tháng 9 năm 2020. Tôi có đủ điều kiện nhận trợ cấp thai sản không?
Xin chào, cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi cho danh mục tư vấn của công ty chúng tôi, câu hỏi của bạn chúng tôi muốn trả lời như sau:
 • Cụ thể, luật Bảo hiểm xã hội và Thông tư hướng dẫn quy định điều kiện hưởng trợ cấp thai sản: Lao động nữ sinh con phải đóng bảo hiểm xã hội từ 6 tháng trở lên trong thời hạn 12 tháng trước khi sinh con. Trường hợp sinh con, nhận con nuôi trước ngày 15 tháng đó thì tháng sinh con, tháng nhận con nuôi không được tính vào thời hạn 12 tháng trước khi sinh, nhận con nuôi; trường hợp sinh con, nhận con nuôi kể từ ngày 15 tháng đó thì tháng sinh con, tháng nhận con nuôi được tính vào tháng 12 tháng trước khi sinh, nhận con nuôi.
 • Như vậy có thể thấy, trong vòng 12 tháng trước khi sinh, bạn đã không tham gia bảo hiểm xã hội trong 6 tháng. Vì vậy, thật không may, trong trường hợp này, bạn sẽ không được hưởng lợi ích thai sản.

Bỏ công việc và đi học, tôi có thể đóng bảo hiểm xã hội một lần không?

Xin chào luật sư, xin vui lòng, tôi đã làm việc trong một công ty trong 4 năm, bây giờ nộp đơn xin nghỉ việc để tiếp tục học tập. Luật Bảo hiểm thất nghiệp quy định, học từ 12 tháng trở lên không được hưởng trợ cấp thất nghiệp, nộp sách có được nhận trợ cấp bảo hiểm xã hội không? Tôi bắt đầu từ ngày 14 tháng 7 năm 2015. Yêu cầu luật sư tư vấn cho bạn. Nếu có thể, tôi có thể hỏi thêm, khi nào tôi có thể nộp sách?
Dựa trên dữ liệu bạn cung cấp, chúng tôi hiểu rằng bạn muốn được hưởng bảo hiểm xã hội một lần. Điều 60 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 quy định việc hưởng bảo hiểm xã hội một lần.

Điều 60. Bảo hiểm xã hội một lần

Người lao động quy định tại khoản 1 Điều 2 của Luật này được hưởng chế độ bảo hiểm xã hội một lần nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:
 • Đã đủ 15 năm đóng bảo hiểm xã hội quy định tại khoản 1, khoản 2, khoản 4 Điều 54 của Luật này; chưa đóng bảo hiểm xã hội đầy đủ 20 năm hoặc quy định tại khoản 3 Điều 54 của Luật này nhưng chưa đóng bảo hiểm xã hội đủ 15 năm; đã đóng bảo hiểm xã hội và chưa tiếp tục tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện;
 • Định cư ở nước ngoài;
 • Một trong những bệnh đe dọa tính mạng như ung thư, bại liệt, xơ gan, bệnh phong, lao nặng, nhiễm HIV phát triển thành AIDS và các bệnh khác theo quy định của Bộ Y tế;
 • Người lao động quy định tại điểm d, điểm e khoản 1 Điều 2 của Luật này không đủ điều kiện hưởng lương hưu khi phục vụ, xuất ngũ, nghỉ việc.

Các quy định bổ sung

Đóng bảo hiểm xã hội một lần được tính theo số năm đóng bảo hiểm xã hội, hàng năm được tính như sau:
 • Mức lương bình quân tháng đóng bảo hiểm xã hội hàng năm trước năm 2014 là 1,5 tháng;
 • 02 tháng lương bình quân tháng, từ năm đóng bảo hiểm xã hội từ năm 2014;
 • Trường hợp thời hạn đóng bảo hiểm xã hội dưới một năm thì được hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội theo số tiền đóng, tối đa là 02 tháng lương bình quân tháng đóng bảo hiểm xã hội. dựa trên.
Số tiền đóng bảo hiểm xã hội một lần quy định tại khoản 2 Điều này không bao gồm số tiền đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện do Nhà nước hỗ trợ, trừ trường hợp quy định tại điểm c khoản 1 Điều này.
Thời gian tính tiền đóng bảo hiểm xã hội một lần là thời gian do cơ quan bảo hiểm xã hội quyết định.
Do đó, nếu đủ điều kiện nhận bảo hiểm xã hội một lần, anh ta có thể nộp đơn xin đóng bảo hiểm xã hội một lần.

Chế độ thai sản và bảo hiểm xã hội?

Tôi bắt đầu tham gia bảo hiểm từ tháng 6 năm 2015 và dự kiến sinh ngày 10 tháng 7 năm 2016. Kế hoạch đi làm vào cuối tháng 2 năm 2016, nghỉ ngơi đầy đủ, sau đó đóng bảo hiểm chín tháng, bây giờ nghỉ ngơi đầy đủ, nhưng vẫn còn 4 tháng để có con, có thể nhận được bảo hiểm thai sản, hoặc nó là bắt buộc? Đóng cửa cho đến khi sinh. Cám ơn vì điều đó.
Vì bạn không nêu cụ thể khoảng thời gian tham gia bảo hiểm xã hội, chúng tôi không thể xác định xem bạn có được hưởng trợ cấp thai sản hay không. Do đó, chúng tôi muốn cung cấp cho bạn cơ sở pháp lý để đủ điều kiện nhận trợ cấp thai sản để bạn tham khảo và so sánh. Điều 31 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 quy định về điều kiện hưởng chế độ thai sản như sau:

Điều 31. Điều kiện hưởng chế độ thai sản

Người lao động có một trong các trường hợp sau đây được hưởng chế độ thai sản

 • Nhân viên nữ mang thai;
 • Sinh con của lao động nữ;
 • Nữ làm mẹ đẻ tẻ, người mẹ yêu cầu mang thai hộ;
 • Người lao động nhận nuôi con dưới 6 tháng tuổi;
 • Nhân viên nữ đeo kiểm soát sinh sản trong tử cung và nhân viên thực hiện các biện pháp triệt sản;
 • Lao động nam đóng bảo hiểm xã hội, vợ có con.

Quy định bổ sung

 • Người lao động quy định tại điểm b, c, d khoản 1 Điều này phải đóng bảo hiểm xã hội từ 06 tháng trở lên trong thời hạn 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận con nuôi.
 • Người lao động quy định tại điểm b khoản 1 Điều này đã đóng bảo hiểm xã hội từ 12 tháng trở lên nhưng người lao động có nhu cầu nghỉ phép để chăm sóc thai nhi theo quy định do mang thai. Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đủ điều kiện phải đóng bảo hiểm xã hội từ 03 tháng trở lên trong thời hạn 12 tháng trước khi sinh con.
 • Người lao động đáp ứng đầy đủ các điều kiện quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều này nhưng chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng lao động hoặc nghỉ việc trước khi sinh con, nuôi con dưới 06 tháng tuổi thì vẫn được hưởng chế độ thai sản quy định tại các Điều 34, 36, 38 và khoản 1 Điều 39 của Luật này.
Thời hạn 12 tháng trước khi sinh và điều kiện hưởng trợ cấp một lần khi người cha tham gia bảo hiểm xã hội được hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội bắt buộc theo quy định tại Điều 9 Thông tư số 59/2015/TT-BLĐTBXH của Bộ LĐ-TB&XH quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội:

Điều 9. Điều kiện hưởng chế độ thai sản

Điều kiện sinh con, làm mẹ hộ, người làm mẹ thay thế và người lao động nhận con nuôi trẻ em dưới 6 tháng tuổi được quy định chi tiết tại khoản 2, khoản 3 Điều 31 Luật Bảo hiểm xã hội; Khoản 3, Điều 3 Và Khoản 4 Điều 1 Nghị định số 115/2015/NĐ-CP, hướng dẫn cụ thể như sau:

Thời hạn 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận con nuôi được xác định theo quy định sau đây

 • Trường hợp sinh con hoặc nhận con nuôi trước ngày 15 tháng đó thì tháng sinh con hoặc nhận con nuôi không được tính vào tháng 12 tháng trước khi sinh hoặc nhận con nuôi.
 • Trường hợp sinh con hoặc nhận con nuôi sau ngày 15 tháng và có bảo hiểm xã hội trong tháng đó thì tháng sinh con hoặc nhận con nuôi được tính vào tháng 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận con nuôi. Trường hợp không đóng bảo hiểm xã hội trong tháng thì áp dụng quy định tại điểm a của Điều này.

Các ví dụ minh họa

 • Ví dụ 13: Bà A sinh ngày 18/01/2017, đóng bảo hiểm xã hội vào tháng 1/2017, trong thời gian 12 tháng trước khi sinh, từ tháng 2/2016 đến tháng 1/2017. Trong thời gian này, bà A đã đóng bảo hiểm xã hội từ 6 tháng trở lên hoặc từ 3 tháng trở lên, nếu có nhu cầu nghỉ việc để chăm sóc cơ sở khám bệnh, chữa bệnh mang thai theo hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền thì bà A được hưởng trợ cấp thai sản theo quy định.
 • Ví dụ 14: Bà B. chấm dứt hợp đồng lao động vào tháng 8/2017 và sinh con vào ngày 14/12/2017, 12 tháng trước khi sinh con được tính từ tháng 12/2016 đến tháng 11/2017, nếu trong thời gian này bà B đã đóng bảo hiểm xã hội từ 6 tháng trở lên, nếu cần nghỉ phép để chăm sóc thai kỳ theo quy định thì bà B được hưởng chế độ thai sản theo quy định.

Đóng bảo hiểm xã hội liên tục 6 tháng mới được hưởng chế độ thai sản?

Làm thế nào để nhận trợ cấp thai sản?

Xin chào luật sư, có một vấn đề muốn tham khảo ý kiến luật sư: trước đây làm việc tại công ty A, đóng bảo hiểm xã hội 1 năm 9 tháng, nghỉ việc vào cuối tháng 5 năm 2014, không nhận được – tham gia bảo hiểm xã hội theo thời gian quy định.
Kể từ đó, tôi đã làm nội trợ ở nhà, không làm việc trong các công ty khác và không đóng bất kỳ bảo hiểm xã hội bổ sung nào, bây giờ tôi đang mang thai gần 1 tháng và dự kiến sẽ có con vào cuối năm 2015, vì vậy tôi có thể tận hưởng nó không? Đến bảo hiểm xã hội? Mang thai theo quy định? Nếu vậy, tôi cần phải làm gì? (tôi hiện đang tạm trú tại quận Thuận Thành, TP. Nếu tôi không đủ điều kiện, trong thời gian mang thai này, tôi đã tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện (đóng bảo hiểm xã hội cũ) trong khu vực tôi sinh sống.

Điều 31 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014

Quy định điều kiện hưởng thai sản, lao động nữ khi sinh con phải đóng bảo hiểm xã hội đủ 6 tháng trong vòng 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận con nuôi. Một đứa trẻ được nhận nuôi.
Do đó, trợ cấp thai sản không phụ thuộc vào việc bạn vẫn đang làm việc hoặc đã nghỉ hưu. Kể từ khi nghỉ việc vào tháng 5 năm 2014, bạn đã tham gia bảo hiểm xã hội trong 21 tháng. Do đó, bạn đủ điều kiện nhận trợ cấp thai sản.
Sau khi sinh con, bạn có thể tự đăng ký chế độ thai sản theo quy định tại Khoản 4, Điều 2.2,2 Quyết định số 166/QĐ-BHXH ngày 31/01/2019.

Bao gồm các giấy tờ sau:

 • Bản sao giấy khai sinh hoặc trích đoạn khai sinh hoặc bản sao giấy khai sinh của trẻ.
 • Trường hợp trẻ tử vong sau sinh: Ngoài hồ sơ đề cập trong phần này, cần cung cấp bản sao giấy chứng tử hoặc trích đoạn giấy chứng tử hoặc bản sao giấy báo tử của trẻ; trường hợp trẻ chết ngay sau khi sinh nhưng chưa được cấp giấy khai sinh thì phải thể hiện cái chết của đứa trẻ bằng hồ sơ y tế hoặc giấy chứng nhận xuất viện của người mẹ hoặc người lao động mang thai hộ.
 • Nếu người mẹ hoặc người mang thai hộ chết sau khi sinh con, cần phải cung cấp bản sao giấy chứng tử hoặc trích đoạn tuyên bố tử vong của người mẹ hoặc nhân viên nữ mang thai hộ.
 • Trường hợp người mẹ sau sinh hoặc người mẹ thay thế không thể chăm sóc con do sức khỏe yếu thì phải có văn bản ghi nhận tình trạng sức khỏe của người mẹ hoặc người mẹ thay thế.

Trường hợp bổ sung

Trường hợp cần nghỉ phép khi mang thai do cần chăm sóc trẻ sơ sinh theo quy định tại khoản 3 Điều 31 Luật Bảo hiểm xã hội thì phải cung cấp một trong các giấy tờ sau đây:
 • Trong trường hợp điều trị nội trú: bản sao giấy tờ xuất viện hoặc bản tóm tắt hồ sơ bệnh án hiển thị nghỉ thai sản.
 • Trong trường hợp điều trị ngoại trú: Giấy chứng nhận nghỉ thai sản đối với bảo hiểm xã hội.
 • Chuẩn bị hồ sơ chứng chỉ trong trường hợp phải được sửa chữa.

Trường hợp lao động nữ mang thai hộ

Hoặc người mẹ yêu cầu mang thai hộ để nhận con thì phải cung cấp bản sao thỏa thuận mang thai hộ cho mục đích nhân đạo quy định tại Điều 96 Luật Hôn nhân và Gia đình là bắt buộc. Gia đình 2014; Giấy chứng nhận bằng văn bản về thời gian giao nộp của người mang thai hộ và người mang thai hộ.
Trên đây là câu trả lời cho vấn đề Đóng bảo hiểm xã hội liên tục 6 tháng mới được hưởng chế độ thai sản? Các bạn có bất kỳ câu hỏi nào hãy liên hệ với Luật VN hotline/zalo: 0763387788 để được hỗ trợ.
Đánh giá bài viết

Contact Me on Zalo

0763 387 788