Giấy phép vệ sinh an toàn thực phẩm tại Bắc Kạn

Giấy phép vệ sinh an toàn thực phẩm tại Bắc Kạn cần những gì? Thủ tục và trình tự ra sao? Hãy cùng Luật VN tìm hiểu ngay qua bài viết sau đây.

Giấy phép vệ sinh an toàn thực phẩm tại Bắc Kạn phải đăng ký bản công bố sản phẩm

Giấy phép vệ sinh an toàn thực phẩm
Giấy phép vệ sinh an toàn thực phẩm tại Bắc Kạn

Điều 6 Nghị định số 15/2018/NĐ-CP quy định chi tiết và thi hành một số điều của Luật an toàn vệ sinh thực phẩm quy định tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm phải đăng ký bản công bố sản phẩm đối với các sản phẩm sau:

 1. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe, thực phẩm dinh dưỡng chữa bệnh, thực phẩm ăn kiêng đặc biệt.
 2. Sản phẩm dinh dưỡng cho trẻ đến 36 tháng tuổi.
 3. Phụ gia thực phẩm hỗn hợp có công dụng mới, phụ gia thực phẩm không có trong danh mục phụ gia được phép sử dụng trong thực phẩm hoặc không đúng đối tượng sử dụng do Bộ Y tế quy định.

Trình tự, thủ tục đăng ký giấy phép vệ sinh an toàn thực phẩm tại Bắc Kạn

Bước 1: Nộp hồ sơ đăng ký bản công bố sản phẩm

Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm nộp hồ sơ đăng ký bản công bố sản phẩm qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến hoặc qua đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp tại cơ quan tiếp nhận hồ sơ.

Cơ quan tiếp nhận hồ sơ bao gồm:

Trình Bộ Y tế đối với thực phẩm bảo vệ sức khỏe, phụ gia thực phẩm hỗn hợp có công dụng mới, phụ gia thực phẩm không có trong Danh mục phụ gia được phép sử dụng trong thực phẩm do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành.

Trình cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền do Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ định đối với thực phẩm dinh dưỡng y tế, thực phẩm ăn kiêng đặc biệt, sản phẩm dinh dưỡng cho trẻ em đến 36 tháng tuổi;

Lưu ý

Trường hợp tổ chức, cá nhân sản xuất nhiều loại thực phẩm thuộc thẩm quyền tiếp nhận hồ sơ đăng ký công bố sản phẩm của cả Bộ Y tế và cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chỉ định thì tổ chức, cá nhân hoặc cá nhân có quyền lựa chọn nộp hồ sơ đến Bộ Y tế hoặc sản phẩm thuộc thẩm quyền tiếp nhận hồ sơ đăng ký của cơ quan nào thì nộp hồ sơ đăng ký cho cơ quan tiếp nhận đó.

Bước 2: Xử lý hồ sơ đăng ký

Cơ quan có thẩm quyền thẩm định hồ sơ đăng ký trong thời hạn cụ thể.

Hồ sơ đăng ký công bố sản phẩm phụ gia thực phẩm hỗn hợp có công dụng mới, phụ gia thực phẩm không có trong danh mục phụ gia được phép sử dụng hoặc không đúng đối tượng sử dụng trong thực phẩm do Bộ trưởng Bộ Y tế quy định đối với thực phẩm dinh dưỡng y tế, thực phẩm chế độ ăn đặc biệt, sản phẩm dinh dưỡng cho trẻ em dưới 36 tháng tuổi phải được thực hiện trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Hồ sơ đăng ký giấy phép vệ sinh an toàn thực phẩm tại Bắc Kạn

Hồ sơ đăng ký công bố sản phẩm thực phẩm tốt cho sức khỏe được thực hiện trong thời hạn 21 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Hồ sơ đăng ký bản công bố sản phẩm đối với sản phẩm nhập khẩu bao gồm:

 • Bản công bố sản phẩm mẫu;
 • Giấy chứng nhận lưu hành tự do hoặc Giấy chứng nhận xuất khẩu hoặc Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan có thẩm quyền của nước xuất xứ cấp / nội dung xuất khẩu đảm bảo an toàn cho người sử dụng hoặc được bán tự do tại thị trường nước sản xuất / xuất khẩu (hợp pháp hóa lãnh sự);
 • Phiếu kết quả kiểm nghiệm an toàn thực phẩm của sản phẩm (bản chính hoặc bản sao có chứng thực);
 • Bằng chứng khoa học chứng minh công dụng của sản phẩm hoặc thành phần tạo nên công dụng đã công bố (bản chính hoặc bản sao có xác nhận của tổ chức, cá nhân). Khi sử dụng bằng chứng khoa học về việc sử dụng thành phần của sản phẩm để sử dụng sản phẩm, liều dùng hàng ngày của sản phẩm ít nhất phải lớn hơn hoặc bằng 15% công dụng của thành phần đó được nêu trong tài liệu. Dù, dù rằng
 • Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm và đạt yêu cầu Thực hành sản xuất tốt (GMP) hoặc giấy chứng nhận tương đương đối với trường hợp sản phẩm nhập khẩu là thực phẩm tốt cho sức khỏe, áp dụng kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2019 (bản sao có xác nhận của tổ chức, cá nhân).

Hồ sơ đăng ký giấy phép vệ sinh an toàn thực phẩm tại Bắc Kạn đối với sản phẩm sản xuất trong nước bao gồm:

 • Bản công bố sản phẩm mẫu;
 • Phiếu kết quả kiểm nghiệm an toàn thực phẩm của sản phẩm (bản chính hoặc bản sao có chứng thực);
 • Bằng chứng khoa học chứng minh công dụng của sản phẩm hoặc thành phần tạo nên công dụng đã công bố (bản chính hoặc bản sao có xác nhận của tổ chức, cá nhân). Khi sử dụng bằng chứng khoa học về việc sử dụng thành phần của sản phẩm để sử dụng sản phẩm, liều dùng hàng ngày của sản phẩm ít nhất phải lớn hơn hoặc bằng 15% công dụng của thành phần đó được nêu trong tài liệu. 
 • Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với trường hợp cơ sở thuộc diện phải cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm (bản sao có xác nhận của tổ chức, cá nhân);
 • Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đạt tiêu chuẩn Thực hành sản xuất tốt (GMP) đối với trường hợp sản phẩm sản xuất trong nước là thực phẩm bảo vệ sức khỏe được áp dụng kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2019 (bản sao). bản sao có chứng thực của tổ chức, cá nhân).

Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm

Trình tự thực hiện:

Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Trong giờ hành chính các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ các ngày nghỉ lễ, tết và ngày nghỉ theo quy định).

Địa điểm tiếp nhận và trả kết quả: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện.

Bước 1:

Cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống đã được UBND huyện, thị xã, thành phố cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh với quy mô dưới 200 suất ăn/lần phục vụ nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện. điều kiện an toàn thực phẩm theo quy định của pháp luật.

Bước 2:

Trường hợp hồ sơ cần sửa đổi, bổ sung, cơ quan có thẩm quyền thông báo bằng văn bản cho cơ sở trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ.

Nếu quá 30 ngày, kể từ ngày nhận được thông báo mà cơ sở không bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo yêu cầu thì hồ sơ của cơ sở không còn giá trị. Tổ chức, cá nhân phải nộp hồ sơ mới được cấp Giấy chứng nhận nếu có nhu cầu.

Trường hợp không có yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ

Cơ quan có thẩm quyền có trách nhiệm thành lập Tổ thẩm định hoặc ủy quyền thẩm định và lập Biên bản thẩm định theo Mẫu số 02 Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 155/2018/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ. Trường hợp ủy quyền thẩm định cho cơ quan có thẩm quyền cấp dưới thì phải có văn bản ủy quyền;

Tổ thẩm định do cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận thành lập hoặc cơ quan có thẩm quyền thẩm định và ra quyết định thành lập có từ 03 người đến 05 người. Trong đó có ít nhất 02 thành viên làm công tác an toàn thực phẩm (có thể mời chuyên gia phù hợp với lĩnh vực sản xuất thực phẩm của cơ sở tham gia đoàn thẩm định cơ sở).

Trường hợp kết quả thẩm định đạt yêu cầu

Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày có kết quả thẩm định, cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận theo Mẫu số 03 Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 155/2018/NĐ- CP của Chính phủ.

– Trường hợp kết quả thẩm định tại cơ sở không đạt yêu cầu và có thể khắc phục, đoàn thẩm định phải ghi rõ nội dung, yêu cầu và thời gian khắc phục vào biên bản thẩm định với thời hạn khắc phục không quá 30 ngày. .

Sau khi nhận được báo cáo kết quả khắc phục của cơ sở, trong thời hạn 05 ngày làm việc, Đoàn thẩm định đánh giá kết quả khắc phục và ghi kết luận vào biên bản thẩm định. Trường hợp kết quả khắc phục đạt yêu cầu, Giấy chứng nhận sẽ được cấp trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày có kết quả thẩm định. Nếu kết quả khắc phục không đạt yêu cầu, cơ quan có thẩm quyền thông báo kết quả thẩm định không đạt bằng văn bản cho cơ sở và cơ quan quản lý địa phương;

Trường hợp kết quả thẩm định không đạt yêu cầu

Cơ quan có thẩm quyền thông báo bằng văn bản cho cơ quan quản lý địa phương quản lý trực tiếp và yêu cầu cơ sở không hoạt động cho đến khi được cấp Giấy chứng nhận.

– Trường hợp thay đổi tên doanh nghiệp hoặc thay đổi chủ cơ sở, thay đổi địa chỉ nhưng địa điểm, quy trình sản xuất, kinh doanh thực phẩm, dịch vụ ăn uống và Giấy chứng nhận về Giấy phép vệ sinh an toàn thực phẩm tại Bắc Kạn phải còn hiệu lực thì cơ sở gửi thông báo về thay đổi thông tin trên Giấy chứng nhận và gửi kèm bản sao văn bản quy phạm pháp luật thể hiện sự thay đổi đó đến cơ quan có thẩm quyền đã cấp Giấy chứng nhận qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến hoặc qua đường bưu điện. điện thoại hoặc tại cơ quan tiếp nhận hồ sơ.

Công việc của Luật VN để cung cấp giấy phép vệ sinh an toàn thực phẩm tại Bắc Kạn

– Tư vấn thủ tục, các vấn đề pháp lý liên quan đến thủ tục xin giấy phép vệ sinh an toàn thực phẩm tại Bắc Kạn

– Nhận hồ sơ từ khách hàng.

– Chuẩn bị hồ sơ đầy đủ và hoàn chỉnh

– Nộp hồ sơ tại cơ quan có thẩm quyền

– Đồng hành cùng khách hàng trong quá trình thẩm định hồ sơ và thẩm định thực tế tại cơ sở.

– Nhận kết quả và bàn giao bản chính cho bạn

Hy vọng công ty Luật VN đã trả lời được những trăn trở của quý khách hàng trong bài viết tham khảo trên. Hãy liên hệ với chúng tôi qua Luật VN với hotline/Zalo: 076 338 7788 để được các chuyên gia tư vấn dày dặn kinh nghiệm giải đáp miễn phí về mọi thắc mắc về thủ tục xin Giấy phép vệ sinh an toàn thực phẩm tại Bắc Giang. Xin cảm ơn. 

Đánh giá bài viết

Contact Me on Zalo

0763 387 788