Thành Lập Trung Tâm Ngoại Ngữ Tại Thanh Hóa

Bạn cần phải mở một trung tâm ngoại ngữ để đào tạo sinh viên, nhưng bạn không thể tự làm thủ tục nộp đơn. Hoặc thủ tục hành chính quá khó khăn, cần tìm đơn vị uy tín để phối hợp. Liên hệ công ty Luatvn.vn để “dịch vụ nhanh nhất để thành lập trung tâm ngoại ngữ tại Thanh Hóa.

Điều kiện để trở thành trung tâm ngoại ngữ tại Thanh Hóa

 • Quyết định thành lập hoặc phê duyệt thành lập do người có thẩm quyền ra;
 • Quy hoạch phát triển kinh tế – xã hội địa phương và quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế – xã hội địa phương đã được cơ quan nhà nước có

Về cơ sở vật chất của Trung tâm ngoại ngữ Thanh Hóa

 • Có quyết định thành lập doanh nghiệp;
 • Có đủ phòng học, phòng chức năng phù hợp để đáp ứng yêu cầu của chương trình đào tạo; văn phòng cơ quan hành chính phục vụ công tác quản lý, đào tạo theo cơ cấu tổ chức của Trung tâm. Lớp học được chiếu sáng tốt, diện tích tối thiểu là 1,5 m2 / học sinh / lớp học;
 • Có cơ sở vật chất, trang thiết bị, dự án, tài liệu giảng dạy và nguồn vốn phù hợp, đảm bảo chất lượng giáo dục phù hợp với quy hoạch xây dựng và quy mô hoạt động của Trung tâm.
 • Sách giáo khoa, sách giáo khoa, trang thiết bị có yêu cầu về chương trình đào tạo (sử dụng chương trình do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành; tự lập hoặc lựa chọn phương án tài chính). Dữ liệu từ các cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng, cơ sở giáo dục quốc gia và quốc tế) nhu cầu và khả năng của người học để đáp ứng các nhu cầu này; có thư viện, cơ sở vật chất phòng thí nghiệm, thực tập, thực tập và các cơ sở khác đáp ứng yêu cầu của chương trình đào tạo và hoạt động khoa học và công nghệ.

Thành lập trung tâm ngoại ngữ tại Thanh Hóa

Về cơ cấu tổ chức của Trung tâm Ngoại ngữ Thanh Hóa

Giám đốc Trung tâm Ngoại ngữ Thanh Hóa đáp ứng các điều kiện sau:

 • Nhân phẩm tốt, có khả năng quản lý.
 • Tốt nghiệp đại học ngoại ngữ hoặc tốt nghiệp đại học và có trình độ ngoại ngữ bậc 3 hoặc tương đương (Giám đốc Trung tâm Ngoại ngữ Thanh Hóa);
 • Kinh nghiệm trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo.

Giáo viên Trung tâm ngoại ngữ Thanh Hóa:

Giáo viên của Trung tâm Ngoại ngữ Thanh Hóa là giáo viên phụ trách giảng dạy và hướng dẫn thực hành, bao gồm giáo viên thường trực, giáo viên hợp đồng, giáo viên Việt Nam, giáo viên bản ngữ (ngoại ngữ cụ thể), người nước ngoài.
 • Giáo viên Việt Nam đủ điều kiện giảng dạy ngoại ngữ trong các trường hợp sau đây:
  • Trình độ đại học trở lên trong giáo dục ngoại ngữ; hoặc
  • Có trình độ đại học ngoại ngữ trở lên, chứng chỉ giáo viên.
 • Giáo viên có ngoại ngữ mẹ đẻ là ngoại ngữ (đối với từng ngoại ngữ cụ thể):
  • Có trình độ đại học trở lên và chứng chỉ giảng dạy ngoại ngữ tương ứng.
 • Giáo viên nước ngoài đủ điều kiện giảng dạy ngoại ngữ trong các trường hợp sau:
  • Trình độ đại học trở lên trong giáo dục ngoại ngữ;
  • Có trình độ đại học ngoại ngữ trở lên và chứng chỉ giảng dạy ngoại ngữ tương ứng;
  • Có trình độ đại học trở lên, có chứng chỉ năng lực ngoại ngữ trình độ 5 trở lên hoặc tương đương trong khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc của Việt Nam và có chứng chỉ giảng dạy ngoại ngữ tương ứng.

Được phép thành lập trung tâm ngoại ngữ tại Thanh Hóa

 • Giám đốc các trường đại học, viện trưởng, hiệu trưởng trường đại học và trường cao đẳng giáo dục quyết định thành lập một trung tâm ngoại ngữ trong khuôn viên trường;
 • Người đứng đầu tổ chức xã hội, tổ chức xã hội- nghề nghiệp, tổ chức kinh tế được phép thành lập trung tâm đào tạo trực thuộc theo quy định của pháp luật có quyền quyết định trung tâm đào tạo ngoại ngữ trực thuộc;
 • Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo quyết định thành lập Trung tâm Ngoại ngữ theo thẩm quyền; cho phép thành lập trung tâm ngoại ngữ trễ thuộc các trường đại học, cao đẳng, đại học, cao đẳng sư phạm và trung tâm ngoại ngữ quy định tại điểm b khoản 1 Điều này.

>>>> Xem thêm: Điều kiện thành lập trung tâm ngoại ngữ là gì? >>>>

Khoản 2 Điều 185 Luật Doanh nghiệp 2014 quy định

 • Chủ doanh nghiệp tư nhân có thể trực tiếp hoặc thuê người khác quản lý, điều hành doanh nghiệp. Nếu người khác được thuê làm tổng giám đốc của doanh nghiệp, người đó vẫn phải chịu trách nhiệm cho tất cả các hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.
 • Do đó, theo quy định này, việc thuê người khác làm Giám đốc và Người phụ trách Trung tâm là công việc nội bộ của Trung tâm. Do đó, việc tuyển dụng Giám đốc Trung tâm Ngoại ngữ phụ thuộc vào hợp đồng giữa trung tâm và người sử dụng lao động của Trung tâm. Tuy nhiên, người thuê nhà phải đáp ứng các điều kiện quy định tại Điều 6 Thông tư số 21/2018/TT-BGDĐT.
 • Do đó, trong trường hợp này, bạn không đủ điều kiện làm Giám đốc Trung tâm Ngoại ngữ thì bạn hoàn toàn có thể thuê người khác có điều kiện nêu trên làm Giám đốc và Giám đốc Trung tâm Ngoại ngữ.

Hồ sơ xin cấp phép cơ sở giáo dục – cơ sở đào tạo ngoại ngữ

Hồ sơ xin cấp giấy phép cơ sở giáo dục – cơ sở đào tạo ngoại ngữ bao gồm:
 • Đơn xin cấp phép hoạt động giáo dục;
 • Quyết định thành lập trung tâm do người có thẩm quyền ban hành;
 • Quy định về hoạt động giáo dục của Trung tâm;
 • Báo cáo trang thiết bị làm việc văn phòng; phòng học, phòng thực hành, cơ sở đào tạo có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, nhà ở hợp pháp; bảo đảm nguồn kinh phí hoạt động của Trung tâm;
 • Chương trình giảng dạy, chương trình giảng dạy, tài liệu giảng dạy;
 • Danh sách ngắn các giám đốc điều hành và giáo viên tham gia giảng dạy;
 • quy định về chi phí học tập;

Thủ tục thành lập trung tâm ngoại ngữ tại Thanh Hóa

Bước 1. Chuẩn bị hồ sơ: Tổ chức, cá nhân chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật

Hồ sơ bao gồm:
 • Đề xuất thành lập Trung tâm Ngoại ngữ và Thông tin;
 • Đề án thành lập Trung tâm Ngoại ngữ – Tin học bao gồm các nội dung sau: Tên trung tâm, vị trí trung tâm, sự cần thiết và cơ sở pháp lý; mục tiêu, nhiệm vụ của Trung tâm; quy mô chương trình giảng dạy, quy mô đào tạo; cơ sở vật chất của trung tâm; cơ cấu tổ chức của trung tâm, lý lịch của Giám đốc Trung tâm;
 • Dự thảo Quy chế tổ chức hoạt động của Trung tâm Ngoại ngữ và Tin học.

Bước 2. Tiếp nhận hồ sơ của cá nhân, tổ chức.

Đơn vị tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả cho Sở Giáo dục và Đào tạo, Trung tâm Hành chính công tỉnh Thanh Hóa.

Bước 3. Xử lý hồ sơ của cá nhân, tổ chức.

 • Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đầy đủ, hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền của Trung tâm Ngoại ngữ và Tin học có trách nhiệm thẩm định, xem xét các điều kiện theo quy định.
 • Trong trường hợp đáp ứng mọi điều kiện, người có thẩm quyền quyết định thành lập hoặc cho phép thành lập Trung tâm Ngoại ngữ và Khoa học máy tính trong thời hạn 05 ngày làm việc; trường hợp chưa có quyết định thành lập thì phải thông báo bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân đó biết lý do.

Bước 4. Trả về kết quả:

Sở Giáo dục và Đào tạo, Trung tâm Hành chính công tỉnh Thanh Hóa.

Quy mô, tiêu chuẩn của Trung tâm Ngoại ngữ và Thông tin

 • Trung tâm Ngoại ngữ – Tin học phải đáp ứng các điều kiện về quy mô, tiêu chuẩn quy định tại Nghị định 46/2017/NĐ-CP, Nghị định 135/2018/NĐ-CP, Thông tư 21/2018/TT-BGDĐT
 • Trung tâm Ngoại ngữ và Tin học là cơ sở giáo dục thường xuyên của hệ thống giáo dục quốc dân. Trung tâm Ngoại ngữ và Tin học có tư cách pháp nhân, con dấu và tài khoản độc lập. Trung tâm ngoại ngữ có thể do Nhà nước đầu tư, thành lập hoặc do tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp hoặc tổ chức kinh tế xây dựng, bảo lãnh bằng nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước.
 • Việc thành lập trung tâm ngoại ngữ phải có điều kiện phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế – xã hội và quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.
 • Trong các dự án xây dựng trung tâm được xác định rõ: mục tiêu, nhiệm vụ, kế hoạch và nội dung đào tạo, bồi dưỡng; đất đai, cơ sở vật chất, trang thiết bị, vị trí dự định, cơ cấu tổ chức, nguồn lực và kinh phí; định hướng chiến lược xây dựng và phát triển trung tâm.

Đối với địa điểm kinh doanh

 • Phải là khu vực trung tâm như thị trấn, thị trấn hoặc thành phố đông dân cư, với nhiều khu công nghiệp có dân số trong độ tuổi và việc làm
 • Vị trí của trung tâm ngoại ngữ phải có đường giao thông thuận tiện và vị trí dễ nhìn thấy để đảm bảo thông gió
 • Phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế – xã hội và quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục địa phương.

Thành lập trung tâm ngoại ngữ tại Thanh Hóa

Đối với các tiện nghi

 • Có đủ lớp học, phòng chức năng phù hợp. Đáp ứng các yêu cầu của chương trình đào tạo.
 • Ít nhất 7 phòng học và phòng chức năng (phòng giám đốc, phòng họp, phòng chờ, phòng đăng ký)
 • Diện tích phòng học phải tối thiểu 1,5 m2/học sinh/lớp trở lên.
 • Lớp học phải được thông gió, có đủ ánh sáng (ánh sáng tự nhiên hoặc nhân tạo) và đảm bảo các tiêu chuẩn vệ sinh để ngăn ngừa bệnh tật.
 • Học sinh có thể đỗ xe
 • Có khu vực tiếp khách, thời gian nghỉ ngơi cho giáo viên và học sinh
 • Có nơi lưu trữ rác hợp vệ sinh, đảm bảo ít nhất 60 người/nhà vệ sinh
 • Khi thuê mặt bằng để mở trung tâm ngoại ngữ, khách hàng cần liên hệ với UBND địa phương để hỏi về thủ tục thành lập trung tâm ngoại ngữ tại đây.

>>>> Xem thêm: Thành lập trung tâm ngoại ngữ tại Lâm Đồng >>>>

Thành lập trung tâm ngoại ngữ tại Thanh Hóa – Luật Quốc Bảo

 • Tư vấn, kiểm tra trước các điều kiện của Trung tâm Ngoại ngữ Thanh Hóa. Định vị cho các cá nhân và tổ chức có nhu cầu nên chọn phương pháp thành lập thích hợp: thành lập công ty hoặc mở một trung tâm với tư cách cá nhân.
 • Hỗ trợ soạn thảo các tài liệu hợp lệ theo yêu cầu của Bộ Giáo dục (chương trình giảng dạy, thời gian đào tạo, yêu cầu học phí, v.v.)
 • Thực hiện các thủ tục với cơ quan có thẩm quyền thay mặt khách hàng. Giải thích hồ sơ cho cơ quan có thẩm quyền;
 • Thiết lập quan hệ ngoại giao với các cơ quan có thẩm quyền và các doanh nghiệp, chào mừng bạn đến với nhóm nghiên cứu.
 • Nhận kết quả và bàn giao nó cho doanh nghiệp.
 • Phí dịch vụ và thời gian thực hiện: Phí dịch vụ của chúng tôi là tổng chi phí. Chúng tôi sẽ thông báo cho bạn về chi tiết khi bạn liên hệ với chúng tôi.

Bài viết trên đây của Luật Quốc Bảo đã cung cấp cho quý khách hàng về nội dung của Hướng dẫn Thành lập trung tâm ngoại ngữ tại Thanh Hóa. Nếu quý khách hàng có câu hỏi  cần hỗ trợ về những vấn đề khác liên quan đến pháp luật, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua số hotline/zalo: 076.338.7788 để được giải đáp mọi thắc mắc. Xin cảm ơn!

Đánh giá bài viết

Contact Me on Zalo

0763 387 788