Thuế môn bài là gì? Tư vấn các bậc thuế và cách nộp thuế 2020

Thuế môn bài là loại thuế đánh trên số vốn đã đăng ký của doanh nghiệp. Thời hạn nộp thuế môn bài, các bậc thuế môn bài đã được quy định rất chi tiết tại các văn bản pháp luật liên quan. Nhưng không phải ai cũng hiểu rõ về thuế môn bài. Bài viết dưới đây Luatvn xin gửi tới quý doanh nghiệp thông tin chi tiết về loại thuế này.

Thuế môn bài là gì?

Thuế môn bài (lệ phí môn bài) là loại thuế trực thu đánh trên số vốn (vốn điều lệ hoặc vốn đầu tư) đã đăng ký của doanh nghiệp (đối với tổ chức) hoặc doanh thu của năm liền kề trước đó (của hộ kinh doanh cá thể). Thuế môn bài là loại thuế được thu hàng năm.
Trong nội dung bài viết này, Luatvn chỉ đề cập đến các vấn đề liên quan đến lệ phí môn bài của doanh nghiệp, với các loại hình: doanh nghiệp tư nhân, công ty hợp doanh, công ty TNHH 1 thành viên, công ty TNHH 2 TV trở lên và công ty cổ phần.

Thuế môn bài là gì?
Thuế môn bài là gì?

Vốn đăng ký là cơ sở để xác định bậc lệ phí môn bài, mức đóng thuế môn bài năm 2020

Hiện tại, theo 2 văn bản pháp luật mới nhất về lệ phí môn bài là Nghị định 139/2016/NĐ-CP và Thông tư 302/2016/TT-BTC thì bậc thuế môn bài đã được bãi bỏ (không còn sử dụng bậc thuế môn bài). Thay vào đó, để xác định mức thuế môn bài chỉ căn cứ vào số vốn điều lệ hoặc vốn đầu tư định khi đăng ký kinh doanh.

Luatvn tư vấn kế toán thuế đúng theo Nghị định pháp luật Việt Nam. Liên hệ tư vấn trực tiếp qua Hotline: 076 338 7788 – Email: luatvn@luatvn.vn

Bậc thuế và cách nộp lệ phí môn bài mới nhất

Và căn cứ vào khoản 1, điều 4, Thông tư số 302/2016/TT-BTC ban hành ngày 15 tháng 11, năm 2016, mức nộp lệ phí môn bài đã được quy định cụ thể như sau:

 • Đối với doanh nghiệp đã thành lập từ năm 2018 trở trước hoặc được thành lập từ ngày 01/01/2019 đến ngày 30/06/2019
 • Đối với doanh nghiệp có vốn điều lệ hoặc vốn đầu tư trên 10 tỷ đồng thì mức lệ phí môn bài sẽ là: 3.000.000 đồng/năm
 • Đối với doanh nghiệp có vốn điều lệ hoặc vốn đầu tư từ 10 tỷ đồng trở xuống thì mức lệ phí môn bài sẽ là: 2.000.000 đồng/năm
 • Đối với địa điểm kinh doanh, văn phòng đại diện, chi nhánh trực thuộc doanh nghiệp thì mức lệ phí môn bài sẽ là: 1.000.000 đồng/năm

Đối với doanh nghiệp được thành lập từ ngày 01/07/2019 đến ngày 31/12/2019, mức nộp lệ phí môn bài tính như sau:
Căn cứ vào khoản 3, điều 4, thông tư Thông tư số 302/2016/TT-BTC ban hành ngày 15 tháng 11, năm 2016

 • Đối với doanh nghiệp có vốn điều lệ hoặc vốn đầu tư trên 10 tỷ đồng thì mức lệ phí môn bài sẽ là: 1.500.000 đồng đối với năm 2019
 • Đối với doanh nghiệp có vốn điều lệ hoặc vốn đầu tư từ 10 tỷ đồng trở xuống thì mức lệ phí môn bài sẽ là: 1.000.000 đồng đối với năm 2019
 • Đối với địa điểm kinh doanh, văn phòng đại diện, chi nhánh trực thuộc doanh nghiệp thì mức lệ phí môn bài sẽ là: 500.000 đồng đối với năm 2019

Căn cứ vào điểm a, khoản 1, điều 5 Thông tư số 302/2016/TT-BTC ban hành ngày 15 tháng 11 năm 2016, thì:
Khi được cấp giấy phép kinh doanh, doanh nghiệp phải nộp tờ khai lệ phí môn bài (lệ phí môn bài) chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng ghi trên GPKD.
Nếu ngày hoạt động khác với ngày cấp GPKD, thì hạn nộp tờ khai lệ phí môn bài là ngày thứ 30 kể từ ngày được cấp GPKD (ngày cấp được ghi rõ trên GPKD khi bạn nhận được giấy phép từ Sở Kế Hoạch Đầu Tư).

Thời hạn nộp lệ phí môn bài năm 2020

Cũng theo điểm mới của Nghị Định 22/2020/NĐ-CP thì thời hạn nộp lệ phí môn bài chậm nhất là ngày 30/01 hàng năm.

Doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi từ hộ kinh doanh (bao gồm chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh) sẽ được miễn lệ phí môn bài trong 3 năm đầu tiên kể từ ngày nhận giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Bắt đầu từ năm thứ tư trở đi, doanh nghiệp sẽ nộp lệ phí môn bài như sau:

 • Trường hợp kết thúc thời gian miễn lệ phí môn bài trong thời gian 6 tháng đầu năm thì thời hạn nộp lệ phí môn bài chậm nhất là ngày 30/07 năm kết thúc thời gian miễn.
 • Trường hợp kết thúc thời gian miễn lệ phí môn bài trong thời gian 6 tháng cuối năm thì thời hạn nộp lệ phí môn bài chậm nhất là ngày 30/01 năm liền kề năm kết thúc thời gian miễn.
Thời hạn nộp thuế 2020
Thời hạn nộp thuế 2020

Với doanh nghiệp, chi nhánh, địa điểm kinh doanh, văn phòng đại diện thành lập từ 2019 trở về trước thì nộp lệ phí môn bài chậm nhất vào ngày 30/01/2020. Sau thời gian này phải nộp lãi suất chậm nộp 0.03%/ngày.

Với doanh nghiệp, chi nhánh, địa điểm kinh doanh, văn phòng đại diện thành lập trước ngày 25/02/2020 thì bắt buộc đóng lệ phí môn bài chậm nhất vào ngày cuối cùng của thời hạn nộp tờ khai lệ phí.

Với hộ kinh doanh, cơ quan thuế căn cứ tờ khai thuế, cơ sở dữ liệu ngành thuế để xác định doanh thu kinh doanh làm căn cứ tính mức lệ phí môn bài phải nộp của hộ gia đình, cá nhân, nhóm cá nhân nộp thuế theo phương pháp khoán.Mức phạt chậm nộp lệ phí môn bài
Căn cứ vào thời hạn nộp thuế môn bài đã được liệt kê bên trên, mức phạt chậm nộp lệ phí môn bài sẽ có công thức tính như sau:

Số tiền phạt chậm nộp thuế môn bài = mức lệ phí môn bài phải nộp x 0.03% x số ngày chậm nộp

Mức phạt chậm nộp tờ khai thuế môn bài

Căn cứ vào điều 9, Thông tư 166/2013/TT-BTC có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2014, mức phạt chậm nộp tờ khai thuế môn bài sẽ có các khung phạt như sau:

 • Chậm nộp tờ khai lệ phí môn bài từ 1 – 5 ngày: Cảnh cáo
 • Chậm nộp tờ khai lệ phí môn bài từ 1 – 10 ngày: mức phạt trung bình 700.000 đồng (khung phạt từ 400.000 đồng – 1.000.000 đồng)
 • Chậm nộp tờ khai lệ phí môn bài từ 11 – 20 ngày: mức phạt trung bình 1.400.000 đồng (khung phạt từ 800.000 đồng – 2.000.000 đồng)
 • Chậm nộp tờ khai lệ phí môn bài từ 21 – 30 ngày: mức phạt trung bình 2.100.000 đồng (khung phạt từ 1.200.000 đồng – 3.000.000 đồng)
 • Chậm nộp tờ khai lệ phí môn bài từ 31 – 40 ngày: mức phạt trung bình 2.800.000 đồng (khung phạt từ 1.600.000 đồng – 4.000.000 đồng)
 • Chậm nộp tờ khai lệ phí môn bài trên 40 ngày: mức phạt trung bình 3.500.000 đồng (khung phạt từ 2.000.000 đồng – 5.000.000 đồng)

Nộp lệ phí môn bài ở đâu

Hiện nay, có 2 cách để nộp thuế môn bài đó là:
Nộp tiền mặt: đến trực tiếp Viettinbank để nộp tiền mặt vào kho bạc nhà nước.
Nộp online: công ty bạn phải đăng ký nộp thuế điện tử và phải có chữ ký số để thực hiện
Mã tiểu mục dùng để nộp tiền lệ phí môn bài

 • Đối với mức lệ phí môn bài 3tr/năm: mã tiểu mục nộp thuế 2862
 • Đối với mức lệ phí môn bài 2tr/năm: mã tiểu mục nộp thuế 2863
 • Đối với mức lệ phí môn bài 1tr/năm: mã tiểu mục nộp thuế 2864
 • Tiền phạt hành vi chậm nộp tiền lệ phí môn bài: mã tiểu mục 4943
 • Tiền phạt hành vi chậm nộp tờ khai lệ phí môn bài: mã tiểu mục 4254
Đánh giá bài viết

Contact Me on Zalo

0763 387 788