Những điều kiện cần và đủ để thành lập trường mầm non

Trường mầm non là loại hình giáfo dục được cơ quan có thẩm quyền quan tâm đến sự nghiệp giáo dục và đáp ứng nhu cầu xã hội theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và pháp luật. Do đó, hiện nay rất quan tâm đến những điều kiện cần và đủ để thành lập trường mầm non.

Điều kiện để nộp đơn xin giấy phép mở trường mầm non

Thành lập trường học, nhà trẻ nếu đáp ứng các điều kiện sau đây:
 • Có dự án xây dựng trường học, trường mầm non phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế – xã hội của địa phương và quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt;
 • Dự án xây dựng trường học, trường mầm non xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ, dự án và nội dung giáo dục; đất đai, cơ sở vật chất, trang thiết bị, địa điểm xây dựng trường học; cơ cấu tổ chức, nguồn lực và tài chính; định hướng chiến lược xây dựng và phát triển trường học, trường mẫu giáo. Cùng với đó là những điều kiện cần và đủ để thành lập trường mầm non phía dưới.

Những điều kiện cần và đủ để thành lập trường mầm non

Điều kiện nộp đơn xin giấy phép hoạt động giáo dục mầm non

Quyết định những điều kiện cần và đủ để thành lập trường mầm non

 • Quyết định thành lập hoặc cho phép thành lập trường học, trường mẫu giáo;
 • Có đất đai, trường học, cơ sở vật chất, trang thiết bị đáp ứng yêu cầu để duy trì và thực hiện các hoạt động giáo dục, đặc biệt là:
  • Trường mầm non, mầm non, mẫu giáo nằm trong khu dân cư, đảm bảo các quy định về an toàn, vệ sinh môi trường;
  • Diện tích đất xây dựng trường học, trường mầm non bao gồm: diện tích xây dựng; khu vui chơi giải trí; không gian xanh, đường dẫn. Diện tích đất xây dựng trung bình ở đồng bằng và trung tâm (trừ thị trấn) tối thiểu là 12 m2/trẻ em; 08 m2/trẻ em ở khu vực đô thị, thị trấn, vùng núi cao và hải đảo.
  • Khuôn viên trường mẫu giáo, mầm non, mẫu giáo có tường bên ngoài;

>>>> Xem thêm: Điều kiện thành lập trường mầm non tư thục cập nhật mới 2021 >>>>

Điệu kiện trường học

 • Các khối dự án bao gồm:
  • Phòng gạch của các nhóm trẻ em, lớp mẫu giáo;
  • Phòng cung cấp dịch vụ học tập;
  • Khu nhà hàng;
  • Phân vùng hành chính và hành chính;
  • Sân chơi bao gồm: sân chơi nhóm và lớp học; sân chơi công cộng.
 • Sở hữu trang thiết bị, đồ chơi, dụng cụ, vật liệu phục vụ chăm sóc, giáo dục trẻ em theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
 • Có đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên có số lượng đầy đủ, cơ cấu hợp lý, đáp ứng các tiêu chuẩn để bảo đảm tổ chức thực hiện chương trình giáo dục mầm non và các hoạt động giáo dục;
 • Có đủ nguồn lực tài chính để đảm bảo duy trì và phát triển các hoạt động giáo dục.
 • Có quy định về những điều kiện cần và đủ để thành lập trường mầm non

Yêu cầu về cấu trúc và tổ chức trường mầm non

Số lượng trẻ em

Mẫu giáo: Trẻ em từ 3 đến 6 tuổi được sắp xếp vào các lớp mẫu giáo. Số lượng trẻ em tối đa trong các lớp mẫu giáo được quy định như sau:
 • Mẫu giáo 3-4 tuổi: 25 trẻ em;
 • Mẫu giáo 4-5 tuổi: 30 trẻ em;
 • Mẫu giáo 5-6 tuổi: 35 trẻ em.
 • Tổ chức thành các lớp mẫu giáo phức tạp nếu số lượng trẻ em trong mỗi nhóm hoặc lớp học không đủ 50% số lượng trẻ em tối đa được quy định;

Nhóm chuyên nghiệp

 • Đội ngũ chuyên nghiệp bao gồm giáo viên, những người làm việc trong lĩnh vực giáo dục và thiết bị hỗ trợ. Tổ chuyên nghiệp có một tổ trưởng, một tổ phó.

Đội ngũ văn phòng

 • Đội ngũ văn phòng bao gồm những người làm việc trong lĩnh vực y tế trường học, nhân viên văn thư, kế toán và những người khác.

Đội ngũ quản lý trường

 • Hiệu trưởng nhà trường hoặc nhà trẻ là người chịu trách nhiệm tổ chức và quản lý các hoạt động nuôi dạy, chăm sóc và giáo dục và chất lượng của nhà trường hoặc nhà trẻ.
 • Hiệu trưởng các trường công lập, mẫu giáo do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện bổ nhiệm; công nhận trường tư thục, trường mầm non theo yêu cầu của Người đứng đầu Sở Giáo dục và Đào tạo. Hiệu trưởng trường công lập có nhiệm kỳ 5 năm; vào cuối học kỳ, hiệu trưởng có thể bổ nhiệm lại hoặc chuyển sang các trường hoặc trường mẫu giáo khác gần đó khi cần thiết. Sau mỗi năm học, hiệu trưởng được cơ quan có thẩm quyền đánh giá chất lượng quản lý và giáo dục hoạt động của nhà trường. Kèm với đó là những điều kiện cần và đủ để thành lập trường mầm non phía trên.

Phó Hiệu trưởng

 • Phó Hiệu trưởng là trợ lý hiệu trưởng, chịu trách nhiệm trước hiệu trưởng, do Giám đốc Ủy ban nhân dân các trường công lập, mẫu giáo cấp huyện bổ nhiệm; công nhận trường tư thục, trường mầm non theo yêu cầu của Người đứng đầu Sở Giáo dục và Đào tạo.

Hội đồng trường

 • Hội đồng trường và hội đồng trường của các trường công lập và mẫu giáo được gọi chung là hội đồng trường. Hội đồng trường là tổ chức có trách nhiệm xác định định hướng hoạt động của nhà trường, trường mẫu giáo, huy động và giám sát việc sử dụng các nguồn lực của nhà trường và trường mẫu giáo, kết nối trường học và trường mẫu giáo với cộng đồng, cộng đồng và xã hội, đảm bảo kết quả giáo dục đạt được mục tiêu.
 • Vào đầu mỗi năm học, hiệu trưởng thành lập một hội đồng thi đua và công nhận. Hiệu trưởng là chủ tịch hội đồng thi đua và khen thưởng. Các thành viên trong Hội gồm: Phó Hiệu trưởng, Bí thư Chi bộ, Chủ tịch Công đoàn, Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Tổ trưởng Tổ kỹ thuật, Tổ trưởng Tổ văn phòng.

Giáo viên và nhân viên

 • Trình độ tiêu chuẩn của giáo viên mầm non là có bằng trung cấp sư phạm mầm non; trình độ đào tạo nhân viên y tế, kế toán của trường là trung cấp có trình độ trung cấp chuyên môn được chỉ định; đối với nhân viên thu ngân, thủ thư, thư ký, đầu bếp, nhân viên bảo vệ phải được đào tạo về kỹ năng được chỉ định.

Những điều kiện cần và đủ để thành lập trường mầm non

Thứ tự thực hiện thủ tục thành lập trường mầm non

Bước 1

Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn (sau đây gọi tắt là Ủy ban nhân dân cấp xã; trường hợp yêu cầu thành lập trường mầm non công lập, trường mầm non, trường mầm non); tổ chức, cá nhân (nếu có đơn xin mở trường mầm non, mẫu giáo, trường mầm non tư thục, trường mầm non tư thục) gửi trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện đến phòng tiếp nhận hồ sơ cấp huyện; Đặc biệt đảm bảo những điều kiện cần và đủ để thành lập trường mầm non.

Bước 2

Trong thời hạn hai ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đầy đủ, hợp lệ, Ủy ban nhân dân cấp huyện chỉ đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo thẩm định điều kiện xây dựng trường mầm non, mầm non, mẫu giáo; trong thời hạn 06 ngày làm việc, Sở Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm chính, phối hợp với các phòng chuyên môn có liên quan thẩm định ý kiến, báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện;

Bước 3

 • Trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được ý kiến thẩm định bằng văn bản của Bộ Giáo dục và Đào tạo và các cơ quan chuyên môn có liên quan, trường hợp đủ điều kiện theo quy định thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện, Uỷ ban nhân dân cấp huyện ra quyết định thành lập hoặc cấp phép thành lập; Trường hợp không đáp ứng các điều kiện theo quy định thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.
 • Sau 2 năm, kể từ ngày quyết định thành lập hoặc phê duyệt thành lập có hiệu lực, trường mầm non, mầm non, nhà trẻ không được thực hiện hoạt động giáo dục thì ra quyết định thành lập hoặc phê duyệt thành lập, hủy bỏ việc thành lập.

>>>> Xem thêm: Điều kiện làm chủ nhóm, thủ tục thành lập nhóm trẻ tư thục. >>>>

Nếu Quý khách hàng quan tâm đến những điều kiện cần và đủ để thành lập trường mầm non. Hãy liên hệ Luật VN hotline/zalo: 0763387788. Hoặc Email: luatvn.vn02@gmail.com để được tư vấn chi tiết tận tâm nhất.

Đánh giá bài viết

Contact Me on Zalo

0763 387 788